2021. március 14., vasárnap

Közvetlenül

 

Járvány van, karantén van. Ne féljetek! Higgyetek! A világ története több az ember történelménél. A holtak történelméből helyeződjetek át az élők történelmébe, és higgyetek! A hitben pedig tartsatok ki, és legyetek állhatatosak... lélekben egyház... eklézsia... és testben remeteség. Ne intézmények, ne urak eklézsiája, hanem közvetlenül az Istené! A test rejtezése, de a lélek tündöklése!