2021. január 11., hétfő

01. Halad sorrendben! Ez a 70 - 89. // írta T. Zselenszky T.

 III. PIROS KÖNYV 

 

Elmondom, mert nincs itt más, hanem Méhdi van itt. Kívántam, hogy más legyen itt, aki nálam jobb ember, és szebben, jobban mondhatja, de nem jött, és csak én vagyok! Kívánom, hogy jöjjön ilyen ember, de amíg nem jön, én vállalom, hogy elmondom.

 

Hivatásomból kifolyólag épp húsz éve –  a mostani dátum szerint épp húsz éve – járom az országot. Sok-sok ember kérdezett tőlem sok mindent. Ezt a jegyzetfüzetet azért írtam, mert nem tudom, merre járnak Ők, akiknek jártamban válaszokat ígértem, de szeretném teljesíteni ezt az ígéretemet! Ez a néhány írott sor talán elér hozzájuk. Ezek a mondatok valódi kérdésekre adott válaszok. Magamtól nem tolakodnék velük. Magamat nem tartom méltónak ilyen dolgok közlésére. Talán a dolgok esetleg engem... mindegy. A legjobbakat kívánva arra kérlek Titeket, hogy csak akkor hallgassatok meg, ha utunk során kérdeztetek tőlem valamit, és még nem válaszoltam vagy félig válaszoltam, vagy ha a gyermekeim, unokáim, testvéreim, családom vagytok; annak tekintitek magatokat!

 

 

Az idő vége

 

Szabad akaratból válaszd csak felmutatásomat! Nem mondhatom meg, mit tégy, de ha akarod, segíthetek abban, hogy sok-sok szempont együtt átgondolása után tudj a dolgaidban dönteni, és ne azok figyelembe vétele nélkül.

 

Mindenki a fejét zárkóztatja fel a szívéhez, és a szívét az Abszolútum-bölcsességhez, az éteri szeretethez, a Világossághoz, az Abszolútum-élethez. Egy-lélek, „kezedbe" ajánljuk testünket, lelkünket, énjeinket. Elménk illúzióit a lélek valóságára váltjuk. Rezdüléseinket a Rezzenetlennek ajánljuk. A káprázatot a tudásba, a tudást a látás bölcsességébe, azt az azonosságba; az Egybe teljesítjük ki. Míg járólényekként itt lépünk, bensőnk addig is az Abszolútum, Egy, Világosság, Élet; addig is az éteri, teljes szeretet és bölcsesség. Nem test vagyunk, akinek lelke van, hanem lélek, akinek teste is van. Amíg testünk is van, földi feladatunk is van, melynek lényege, hogy a sűrűségben tartózkodó legfinomabb minőségünk, valódi önvalónk a teljességére ébredjen, majd ennek egyenes következményeként, más lények ébredéséhez közvetett segítségül rendelkezésre bocsájtsa magát. Vallás-függetlenül. Nincs mit birtokolni, védeni, nincs mit őrizni, örökíteni, fogadni, adni, árasztani, ajándékozni, hagyományozni, felmutatni, csakis a Lélek világossága, szeretete, bölcsessége, teljessége, örökkévalósága, valósága. Smirna! Semmink sincsen, csakis mi vagyunk; és hol, miben, kiben is lehetnénk teljesebben, jobban, egészebben, valóságosabban önmagunk, mint az Egyben? Az ember műve nem a munka gyümölcse, nem az alkotás, nem a sokasodás, nem a túlélés, nem a győzelem, hanem maga a nagybetűvel Ember. Nem a körülményeid, nem a birtokolt dolgaid, nem az ismereteid, nem a tested, nem a ruhád, nem a címeid, nem a vagyonod, nem a pozícióid. A Te műved Te magad vagy.

 

Elmondom, Smirna, amit még ildomos, s ami hasznodra lehet, és ha égi hő fűt Téged, hogy a nagy művet; a nagybetűvel Embert kiműveld magadból, figyelmeddel adózol.

 

Kérdező! Lényeged azonos a Legelsőével. Lélek vagy az Abszolút Egy Lélekből. Ami benned a legfinomabb, ugyanaz a legfinomabb az Egyben. Ami benned Világosság-, Élet-minőség, azonos lényegű az Egy Abszolútum Világosság-, és Élet-lényegével. Az Egy Lélek valósága a valóság benned, csak elfelejtetted, szív elől tévesztetted. Teljesség-lelked, teljesség-szellemed, teljesség-tudatod elmévé sűrűsödött, nehezült. Elmédben illúziók, félelmek, vágyak, téveszmék, ötölmények, képzelgések, képek, szavak, elnevezések, mértékek kavarognak, és az önvalód elszédült, eltévedt, eltompult a forgatagban. A finomságodra sűrűség telepedett, a világosságod fénnyé, sötétté gyengült. A lelked, a tudatod elmévé satnyult, a látásod nézéssé csökevényesedett, a bölcsességed ismeretekké alacsonyodott. A szereteted érzelemmé korcsosult, az Életedből puszta létezés, túlélés lett. Gyöngyért ugrottál a tengerbe, pedig a gyöngy a szívedben van. Gyöngyért ugrottál a tengerbe, és a szemed, a szád, a füled becsukódott. A tudatodra ömlött a fuldoklás, és a mélység sötétsége; valóságodat elleplezi a szörnyű akadályok, és a gyöngyig vezető út nehézségének rémképe. Lelkedet elkendőzi a gyöngy iránti vágy, a kudarctól való rettegés. Még csak most csapódtál a vízbe; még lefelé tartasz benne, alattad az áttekinthetetlen, amelyet képzelgéseiddel töltesz fel. Lassan elkezded kinyitni a szemed, lassan elkezd figyelni a füled. Nemsokára megáll a süllyedés, és lebegni kezdesz. Cápákra gondolsz, szörnyekre, és azt számolgatod, van-e levegőd a gyöngyért lejjebb, arrébb úszni. Arra jutsz, hogy ha már beugrottál, a végsőkig kitartasz; az utolsó utáni levegő részecskéig, az utolsó utáni áttapogatott négyzetméterig. Amikor pedig fájni kezd az egész, még egyszer átjár a gyöngy megtalálásának láza; az agyad látomásokkal kezd bajlódni; a világnak, ahonnan a tengerbe ugrottál, már el is mosódnak az emlékei. Egyszer csak minden egyszerűvé válik; vonzani kezd az elengedés. Ki is vagy? Mit keresel itt? Hol az az itt? Nem tudsz róla, hogy belélegzed a vizet, csak megtörténik. Egy egész létedre metafora ez a történet, és ez csak a legegyszerűbb eshetőség hirtelen vázlata. Hiszen a félelmek megtestesülhetnek, a képzelgések valódinak tűnhetnek, a vízben ott lehetnek mások is, ezerféleképpen kapálózva, tízezerféle őrületben, tévedésben a víznél is mélyebbre merült állapotban karmolva, rúgva, harapva, másokat lejjebb nyomva. Sebeztek, sebesültök. Elfeleditek eredeteteket, valóságotokat, a világot, ahonnan ugrottatok, a célt, a gyöngyöt. Nem hagytok esélyt magatoknak arra, hogy rájöhessetek: amit a vízben akartok megtalálni, az a szívetekben van. Ha egy ébredett-, vagy eredet-lény utánatok ugrik, hogy átkaroljon, és megmentsen Titeket, az őrülettől nem látjátok meg a szándékát, nem értitek meg a mondandóját, nem hagyjátok, hogy „kezet nyújtson” nektek. Kapálózásotokkal ellökitek, vagy marjátok, mélybe taszítjátok Őt. Ha már megfulladásba táncoltatott az elmétek benneteket, vajon mindannyian csak akkor vagytok megmenthetők?

 

Egy mesében, az ideális eseteket illene elővetítenünk. A lény beugrik, sosem feledi el, hogy kicsoda, micsoda, honnan jött, miben van, és miért van. Gyönyörködik, az egész minden részletére is rácsodálkozik, és útja után teljesebbé lesz annál a teljesnél is, aki, ami az ugrása előtt volt. Az Egy „egyebb” annál az 1-nél, aki, ami az Út előtt „volt”. Elképzelhetetlen? Nem is elképzelni, hanem átélni lehet. Elképzelni csak mértékek, távolságok, idő korlátai között lehetne, de azok között értelmetlennek éreznénk. Csakis minőségekre vonatkoztatva, és nem szemmel, hanem szívvel látva láthatnánk meg a ki-, és beteljesedést.

A Való látva látása a minőségek, és eredetük, teljességük látása. Aki a szeretetet csak érzelemként ismeri, csak árnyalatát élheti meg a szeretet éteri teljességének. Aki viszont a szeretet abszolútumát, mint minőséget, és e minőség eredetét teljességgel megéli, be-, és kiteljesedve létezik és Él. Ilyen lényként az állapota is, a minősége is, a tulajdonsága is, az eredete is, a következménye is, a neve is méltán lehet az abszolút önazonosságban: Él. A szavak, hogy: élet, élő, él, éli, Éli, élni, főnévként, melléknévként, tulajdonnévként, ezeket az árnyalatokat hivatottak kifejezni.

 

Az óceán, gyöngyhalász hasonlat mögött a minőségek története húzódik. A minőségek skálája a legfinomabbtól a legsűrűbbig, a Világosságtól a legnagyobb sötétségig, az Üresség mindenségétől, teljességétől a semmiig terjed. Az anyagi, érzékszervekkel tapasztalható létezésben mindezeket jelenségekként, elemekként emlegetjük. Odáig süllyedtünk, tompultunk, felejtettünk, hogy már csak a következményt tekintjük valósnak, és az okot, az eredetet, lényegi valóságot tagadjuk, és el nem ismerjük. Tüneteket takargatunk, vakargatunk, és az okot nem gyógyítjuk, sőt, direkt nem akarjuk ismerni azt. A teljes világnak csupán a rongyait vetették elénk, és mi azon marakodunk. A valóság helyett egy széttört tükör darabjait bámulva állítunk téziseket, alapítunk vallásokat, amelyeket aztán természetesen a jó nevében, egymás ellen háborúztatunk. A tükröt hittük igaznak, de még szét is törtük, mert bántott a látvány; és minél több darabra törjük, annál távolabb kerülünk a felismeréstől, hogy amit abban láthatunk, csak felsejlő, torz mása a Valónak. Az elemek a tudományos kémia fogdájában száradnak; már nem látjuk az éteri, csak a profán felüket. A levegőnek, a tűznek, a víznek, a földnek, a fémnek, a fának a laboratóriumban, a gyárban, a fizika-, biológia-, kémia tankönyvben van csak helye. A lényegi minőségük, számunkra nem létezik. A káprázatban hiszünk, és megtagadjuk a Valót. Szenvedünk, szenvedtetünk. Az ismeret, a tudás, a látás, a bölcsesség, a Világosság, az Élet egységét tudományágakra, lelketlen tanokra, tételekre, dogmákra szaggattuk széjjel; mintha az Egyre támadt szörnyetegek tudnánk csak lenni, amik Őt magát tépnék szét, és falnák fel élve. Tolvajokká korcsosultunk, akik ellopták a lelket, a valóságot, az Életet, Világosságot; akik ellopták és eladták, amit ajándékba kaptak; akik ellopták az Istent, és eladták kilóra, majd azt hazudták, hogy ez meg sem történhetett, hiszen nincs is olyan, hogy Isten. Akkora pojácák lettünk, hogy mindezt el is hittük magunknak, és egymást használtuk fel arra, hogy sikerünk igazolva legyen.

Halld, Smirna! Az Isten nem ellopható, nem elrejthető, a valóság nem szűntethető meg. Magunkat loptuk meg, és ezért tompasággal, szenvedéssel fizetünk. Olyan világot hazudtunk magunknak, egymásnak, amelyben ellopható, elrejthető, megtagadható, elfeledhető, irreleváns a lényeg, és, hogy bűnünket ne kelljen nap, mint nap éreznünk, hogy égi feladatunk elvégezetlen’ ne nézzen percenként kérlelve a képünkbe, közmegegyezéssel úgy vettük, hogy nem is volt soha valóság. Magunkat loptuk meg, magunkat altattuk el, tompítottuk le, károsítottuk meg, zártuk ki a teljesből, jóból, tisztából, igazból, Valóból, Világosságból, Életből. Magunkat bántottuk meg; az Isten nem megbántható, nem ellopható, nem elrejthető, a valóság nem szűntethető meg. A Nap nem tehető zsebbe, zsákba, ládába, és nem ásható el. Ami történt, csak annyi, hogy hátat fordítottunk Neki, és sem Őt, sem magunkat nem nézve, az árnyékokat tekintjük az egyetlen valóságnak. Azóta éhséget eszünk, szomjúságot iszunk, vágyakra vágyódunk, félelmektől félünk.

Hátulról támadva, a világot kerülve akartunk istenekké lenni, hogy a valódi helyett, könnyített sorsot oszthassunk ki magunknak, és kiirtunk mindenkit, mindent, ami arra emlékeztet, hogy nem az igazi szerepünket töltjük be, nem az igaz úton járunk, nem az Egy dolgaiban járunk el, nem a teljességet alkotva létezünk, és élünk.

 

Kérdező! Akkor hallgasd tovább, amit mondok, ha elfogadod, hogy amit megtudsz, kötelezni fog, és ennek ellenére is hallani akarod! Aki tudja a tudhatót, az önmegváltás, én-megváltás műveletébe fog, majd az önmegváltást követően, megeső szívvel, bölcsességben, éteri szeretetben más lények ön-, és én-megváltásához segítségül adja magát. Figyelmezz szavamra! Aki megtudja a tudhatót, az visszaeszmél égi feladatára. Aki visszaeszmél égi feladatára, és nem vállalja azt, nem teljesíti azt, mélyebbre süllyed, szilárdabbra köt a feledésben, a sűrűségben, a durvaságban, mint amennyire eddig süllyedt, kötött! Aki viszont vállalja a tudva tudást, az bölccsé teljesedik, majd látásba emelkedve megkezdi a bele nem szóló, be nem avatkozó gondoskodást, felmutatást, örökítést, hagyományozást, gyógyítást. Felemelkedik, majd visszaereszkedik, hogy a világot magában, magával emelje. Visszaereszkedik, hogy mások is felemelkedhessenek, visszaereszkedhessenek, és a világot magukban, magukkal emelhessék. Ha készen álltok az Egy dolgaiban járásra, most engedjétek, hogy segítsek átgondolni, amit át lehet! Csak hősök maradjanak, a többinek most érkezett el a távozás ideje. Nem az érzelmek mondatják velem mindezt, hanem esélyt szeretnék adni a választásra.

 

A szemmel látható, kézzel fogható, érzékszervekkel érzékelhető dolgok csupán a teljes világ kisebb hányadát teszik ki; a nagyobb hányada láthatatlan, mérhetetlen. A szavakkal, számokkal kifejezhető dolgok az összes dolognak csak a kisebb hányadát teszik ki; a világ nagyobb hányada számokkal, és szavakkal kifejezhetetlen. A legnagyobb sebességgel csak kétszer lehetsz ugyanabban a pontban a végtelenségben utazva; a nyugalomban, viszont, végtelenszer lehetsz az örökben, teljesben, egészben. A rezzenő anyagvilágok frekvencia-szirmai közti térben a sokadalom, a tagozódás, a tagolódás, a kölcsönhatás, a legkisebb ellenállás elve, a gravitáció-jelenség, a sokadlagos törvények ereje érvényesül. Ezek azonban csak a jelei, következményei a láthatatlan elsődleges törvények, az Eredet-információ, a Primordiális Logosz, az Abszolútum, az Egy jelenlétének, ragyogásának, áradásának. Ahogyan az alapinformáció a maga legfinomabb, rezzenetlen szférájából átlényegül gondolattá, majd rezdüléssé, hanggá, ahogyan az alapvilágosság legfinomabb, rezzenetlen lényege a maga anyagtalan szférájából elkezd rezzenő fénnyé sűrűsödni, és hatni, működni, megjelenik a sok-sok rezzenő szféra, frekvencia-szirom. Az Élet létvirágot, lét-hagymát terem. Minél sűrűbb, nehezebb, durvább frekvencián rezdül egy-egy szirom-világ, annál nehezebben marad benne éber az Eredet-lélek. Az Egy folyamatosan árad, a világok és lényeik folyamatosan fogadnak, de a sűrű, nehéz, durva világok lényei nehezen, vagy egyáltalán nem maradnak ébren a valóságban. Nehezen, vagy egyáltalán nem fogadják tudatosan, és nem tükrözik vissza, nem engedik tovább, nem árasztják tovább az Életet, Világosságot, nem tündökölnek. Az Egy Élőből világok teremnek, azokból létek, lények teremnek, a lények, ha éberek az Egyben, fogadnak, áradnak, tündökölnek, ha nem éberek, hanem feledésbe merülnek és tudatlanságba hanyatlanak, akkor szenvednek, félnek, szenvedtetnek, kívánnak, csalnak, csalódnak, lopnak, hazudnak, megcsalatnak. Az ilyenek, ha léteznek, sem élnek, ha boldogok, is szenvednek, ha a legtöbb ismeretet birtokolják, is tudatlanok. Az ilyenek, ha a legnagyobb vagyonnal rendelkeznek, is nincstelenek, ha a legtöbbet dolgoztak sem tettek semmit, ha mindent bejártak, megérintettek, kipróbáltak, megnéztek, sem láttak semmit. Az ilyenek, ha mindent falnak, habzsolnak, űznek, hajszolnak, halmoznak, akkor sem éreznek semmit, akkor sem hisznek el semmit. Az ilyenek a külsőt, a keretet, a tünetet, a következményt variálják, és azt várják, hogy az anyag variálgatásától majd érezni fognak valamit. Rendszerektől várják az emberhez méltó közélet megvalósulását, ahelyett, hogy bennük lenne szép és egész a világ. Tanoktól, vallásoktól, tudománytól, technikától várják az emberséges körülmények kialakítását, ahelyett, hogy bennük lenne bölcsesség, látás, Világosság, szeretet. Jól akarnak élni, miközben semmiben sem látják és tisztelik, szeretik az Életet. A rendszerek elbuknak, mert az emberekben nincsen jó világ. A tudomány elbukik, mert az emberekben nincsen bölcsesség, csak ismeret. A vallások elbuknak, mert csak félnek, vágyakoznak, közömbösek, tudatlanok, és csak hisznek, nem tudnak; csak tudnak, nem bölcsek; csak bölcsek, nem látnak; csak látnak, nem azonosak a Teljessel. Dagonyavilágban úrhatnámkodva hempergőző kiskirály Archónok csalják és börtönzik be a fényt, a sok lényt, és uralkodási vágyuk tébolyának áldozataivá butítják le azokat. Mérik, amihez a végtelenből, örökből jutnak, és porciózzák, árusítják, amit ajándékba kapnak. Eltakarják a Napot és azt hazudják, hogy ők a Nap, övék a Nap, hogy csak azok részesülhetnek annak fényéből, akik behódolnak. Alattvalókká butítják, szabályozzák, tiltják, kényszerítik a lényeket, majd kijátsszák, felhasználják azokat egymás ellen, hogy lefoglalják azok figyelmét, idejét, erejét; nehogy megébredjenek. Kívánalmakat ébresztenek a lényekben, és hosszú utat, nagy árat szabnak a kívánalmak tárgyainak eléréséig, hogy lefoglalják azok minden figyelmét, és energiáját. Szenvedtetik, félelemben tartják a lényeket, hogy azok ezekkel legyenek elfoglalva a valóság igénye helyett, a valóság keresése, megtalálása helyett, az önmegváltás, és azt követően a mások önmegváltásához önmagukat segítségül adás megvalósítása helyett. Egyenlőség? Üres ideák, hangzatos rigmusok, a jóság nevében elkövetett rémtettek. Izmusok, ’kráciák. Az egyenlőségjel elválasztja az egyenlet elemeit. Az egyenlőség a jóságra való jogok terén hasznos, a rosszaságra való jogok terén káros. Az egyenlőség nem egység; nem Egy. Elválaszt. A valódi szempont az Egy azonosság. Nem mindegy, hogy lélektől indul-e valami, vagy anyagtól; nem mindegy, hogy anyagban oltódik-e ki, vagy lélekbe teljesedik. Nem mindegy, hogy átszellemít-e anyagot, vagy anyagba dermeszt. A lélek anyagba kötése helyett törekedj az anyag átlelkesítésére!

 

Az anyag-természet a Való-természet szemmel látható arca. Az igazi természet a minden mögötti, minden mélyén húzódó Egy, és annak elsődleges elszármazott aspektusai, elsődleges törvényei. Az igazi természet szemmel láthatatlan, ésszel felfoghatatlan; csak szívvel érezhető, és lélekkel látható. Ám aki szívvel érzi és lélekkel látja, minden percben tudja az örökkévalóságot, minden fényben a Világosságot, minden szóban a valós jelentést, minden jelenségben az eredetet, minden létezőben az Életet, minden hangban az Igét, minden nézhetőben a láthatatlant, minden nehézben a legkönnyebbet, minden sűrűben a legfinomabbat, minden részletben az egészet, a sokadalomban az Egyet. Amikor a természetre tekint, a jelenségekből, a létezőkből következtet az Abszolútumra; a viselkedésükből, a megnyilvánulásaikból, a működésükből, a tulajdonságaikból, a kölcsönhatásaikból következtet az elsődleges, és sokadlagos törvényekre. A depravált természet sajátosságai az Eredet-természetre utalnak, bár, nem egyenesen rá mutatnak, és nem a teljességére. Akik a bennünk, körülöttünk létező világ anyagi hányadát vizsgálják, a jelenségek, folyamatok megfigyelésével kifürkészhetik a nem anyagi hányad, mondjuk úgy: „szándékait”, „gondolatait”. Az anyagi árnyékvilág kis köreinek, közepes köreinek, nagy köreinek körforgásából, ciklusaiból megpróbálhatják agy közelbe hozni a szívben élőt, testközelbe hozni a végtelent. Megkísérelhetik megmérni a mérhetetlent, kiszámítani a kiszámíthatatlant; megpróbálhatnak távcsővel belenézni Isten szemébe, és kitalálni a szándékait. Kitalálják a mértékeket, az időt, a szabályokat. Szeletelnek, tagolnak, részekre szabnak, felosztanak, beosztanak, megmérnek, értékelnek, ítélnek, ítélkeznek. A valóságot feledett, a létmámorba merült, a tébolyba keveredett, az őrületbe bonyolódott lényeknek, legalább ez a kapaszkodó, mentőöv karnyújtásnyira ott van.

 

Nem mi vagyunk az első nemzetség, amely szív elől tévesztette a Valót. A fentebb említett kis, közepes, nagy körök szerint, ciklikusan, újra, és újra aranykorok, ólomkorok váltakoznak. Virágzás után hanyatlás jő; hanyatlás után virágzás, és mindez attól függ, mennyire bölcsek, szeretetteljesek, jók az egyes emberek, és Ők milyen minőségű társadalmat alkotnak. Aranykorokban bölcs, szerető, jó emberek alkotják a társadalmat, akik éberek a Valóban is, még, ha testben is itt járnak, akkor is. Aranykorban az éteri erény a társadalom középpontjában áll, és nem a perifériáján, mint a tompaság-szakaszokban. Aranykorokban Él a Törvény; a homály idejében csak szó, szám, kényszer a százezernyi szabály. Aranykorokban két lábon járó erény az Ember, bensőjéből eredően; a sötétség korszakokban pedig, zabolázhatatlan, démoni ösztönállat. Éber emberiségek, tompa emberiségek váltják egymást, miközben forog, kering a Föld, miközben bolyongnak a bolygók, születnek, mozdulnak, kialszanak a csillagok. A történelem nem más, mint az emberi lények feledésbe tompulásának, és tompaságukban tombolásuknak, sikertelenségüknek a története. Ami az eszmélésüket, ébredésüket illeti, az már egy-egy ember személyes története.

 

Tömegmegvilágosodás nincsen; legalábbis „isteni” beavatkozás nélkül nincsen. Márpedig, az ember saját magát hagyta el; így saját magát kell, hogy meglelje, kiegyenesítse, kiegészítse, felébressze. Amit elfeledett, arra ráeszmélhet újra. Amit nem lát, csak néz, sőt, nem néz, arra rácsodálkozhat újra. Végiggondolva, hogyan is történhet egy közösség hanyatlása, szenvedése, majd újra magára és a valóságra találása, megébredése, mosolyok és hunyorgások közepette elmélkedhetünk. Először is, a buta ősember története tévedés, félre siklott elképzelés, esetleg komoly félrevezetés. Minden anyagi a szellemi, lelki, valós lényegétől származik el, fajul, ered. Ahogy mondani próbálták a régiek: „ami lent, az fent, ami fent, az lent.” A teljesen rendben lévő mondat úgy hangozna, ha szavakkal ki lehetne fejezni, hogy: amint fent, úgy alant; amint bent, úgy kint. Ebből következik, hogy a kiinduló pontunk a lélekben éber állapot, és annak megtartása, abban magunkat megtartás. Történelmünk nem más, mint ennek az alapállapotnak az elveszítése; önmagunk elhagyása, a valóság szív elől tévesztése. Tompulás, szenvedés, szenvedtetés. Nem mindenkivel történt meg, nem egyszerre történt mindenkivel, és létenként is újra történik mindenkivel. Akivel nem történik meg, az istenember, küldetéssel, vagy királyi lény, vállalással. Vannak, akik el sem veszítik; végig megtartják. Vannak, akik elveszítik és nem lelik. Vannak, akik elveszítik, meglelik, és feladják. Vannak, akik elveszítik, meglelik, de bármennyiszer is veszítik el, mindig újra meglelik, és mindien megtalálással tovább maradnak meg Abban. Egyszer csak feleszmélnek, és Benne maradnak, Az/Ő lesznek.

Nem csak személyekkel van ez így, hanem nemzetségekkel, közösségekkel is. Különböző személyek, csoportok különböző ütemben veszítik el a valóságukat, látásukat, majd bölcsességüket, erényeiket, tudásukat, ismereteiket, végül méltóságukat. Ez nem csak a retrográd folyamatokra igaz; az eszmélésben is eltérő a sikerességük. Így áll össze a nemzet sosem feledő, eleve emlékezőkből, feledőkből, eszmélőkből, és feledőkből, akik feleszméltek. Így áll össze tompultságban kavargó tébolyultakból, valamint önmegváltókból, és az önmegváltásukat teljesítésük után a többi lény önmegváltásához magukat segítségül adókból. Így maradnak fenn ősi néphagyományok, míg a nép kibutul „alóluk”. Így maradnak fenn tanítások, amiket nem értünk, vallások, amiknek csak a romantikájában dagonyázunk, de persze a lényegi tartalmuk teljes, vagy szerencsés esetben részleges hiánya mellett. Így kerülnek közénk; felülről érkezve, vagy alulról eszmélve a segítők, tanítók, megtartók, akik megteszik, amit hagyunk Nekik, és engedünk magunknak. Nehéz velünk. Ők adnak, ingyen, és még Ők fizetnek meg érte. Ők a szabadulásunk kulcsai, mégis üldözzük, kinevetjük, nevetségessé tesszük, ellehetetlenítjük, bebörtönözzük, kínozzuk vagy megöljük Őket. A történetnek vége. Vagy, mégsem?

 

A nemzet éberen maradó része aggódva nézi végig, amint a tompuló, feledésbe, tébolyba hanyatló hányad egyre nagyobb részt tesz ki, és egyre tompábbá satnyul. Beindul az „a” terv: a valóságról való tudás átörökítése lehetőségeinek számbavétele, annak előkészítése, és lefolytatása.

Meséket, verseket, mondákat, balladákat, dalokat költenek, és szájról szájra, nemzedékről nemzedékre örökítik. Időtálló anyagokból tárgyakat készítenek, és az utókorra hagyják. Korokon át fennmaradó építményekbe rejtik a tudást; sokáig feltárhatatlan barlangrendszerek mélyére ássák a mondanivalójukat. Egyszer csak valaki megtalálja, valaki meg is érti az üzenetet. Egy darabig sírrablóknak, aztán kicsit a történészeknek temetkeznek, de reményük szerint elérkezik a pillanat, amikor megjelennek azok az utódok is, akik nem anyagokkal, dátumokkal, kultuszokkal bajlódnak majd, meg mértékekkel, pénzértékkel, hanem azt kérdezik, mit akartak nekik üzenni az őseik. Azt nézik majd, mit írtak nekik a levelükben, és nem azt, hogy mikor, vagy, hogy milyen messziről, milyen névértékű bélyeggel, milyen borítékkal adták fel a levelet. Nem a postást fogják kivizsgálni, hanem az üzenetet elolvasni, megérteni, megköszönni, és alkalmazni, megvalósítani. Ezeknek az ébredőknek a megjelenésével beindulhat a „b” terv is. Ők is, közvetetten, be nem avatkozva, semmibe bele nem szólva gondoskodni kezdenek. Örökítenek, felmutatnak, választhatóvá, elérhetővé tesznek, hagyományoznak, szeretetként szeretnek.

 

Aki útkereső, ébredező félálom-lényként létezik, is meglelheti az erényes, harmonikus létezés módját, ha a természetre tekintve felfedezni képes az Egy Abszolútum Eredet-információ, a Primordiális Logosz mondjuk úgy „szándékát”. Ebben egyaránt segítségére lehet a bölcsesség-helyőrség el sem butuló, vagy tompaságából eszmélt, gondoskodásra szakosodott része. Nevezzük az egyiket falusi néphagyománynak, a másikat népi megfigyeléseknek, a harmadikat kinyilatkoztatásoknak!

Innentől öt fő, és sok mellékszálon fut a történetünk. Egyik szálon az Egy ad és fogad, árad és táplál és van és világol és Él. Melléknévként, tulajdonnévként, bármiként, mindenként egyaránt. Második szálon az éber, közvetetten gondoskodók próbálják fenntartani, felmutatni, örökíteni, hagyományozni, végül rejtve és rejtezve átmenteni a tudást. Utána nyúlnak a fogékonyaknak, de azokra bízzák, milyen ütemben kívánnak, vagy nem kívánnak feleszmélni. Harmadik szálon a feledésből, őrületből feleszmélni kezdők, vagy már eszmélők dolgoznak magukon. Egyesek önmegváltással, mások már az önmegváltást követő szívmegesés állapotában, ébredett minőségben, a mások önmegváltásához magukat adással bajlódnak. Negyedik szálon a Világosságot fényre, sőt, sötétségre cserélő; az azonosságot egyedüliségre, a tökéletességet különlegességre, az Életet létezésre és halálra cserélő; a látást nézésre, a mindenhatóság-teljességet ismeretre, ismeretlenségre, tudatlan tompaságra cserélők hada működik, szenved, szenvedtet, feszül, feszít, fél, félemlít, butít, kísért, kényszerít és uralkodik. Az Ő működésük eredete, hogy a mélybe, sűrűbe, ridegbe, nehézbe tekintettek, és belefeledkeztek abba, amit ott láttak. Egyszer csak el is feledték, kik Ők, honnan, mire tekintettek, és otthonossá rendezgették a szférát, amiben ott ragadtak. Letompultak, berendezkedtek, császárkodni, önkényeskedni, zsarnokoskodni kezdtek, és kitanulták, hogyan lehet fenntartani ezt az élvezetes helyzetet. Csakis tompákon lehet uralkodni; hát előidézték, fenntartották a tompaságot. Csakis igényteleneknek lehet bűvészkedni, ezért káprázatra támasztottak igényt a Való helyett. Csakis hívőket lehet mocsárba vezetni, háborúba küldeni, kihasználni, kijátszani egymás ellen, bábként rángatni, ezért feltalálták a bölcsesség helyett, a Való látása helyett a vallást, a hitet, a hitetlenséget, a tudományt. Csakis szétmarcangolt, részekre szaggatott, szétválasztott, egységüktől, egészségüktől, teljességüktől megfosztott lényeken, dolgokon lehet hatalmaskodni, ezért minden szerves egységet felszabdaltak, és részekre szedtek. Az uralkodás és a hatalmaskodás különbségét azt hiszem, érezzük. Az egyik az anyag átszellemítéséről, lelkesítésről, a be nem avatkozó, közvetett gyógyításról, és gondoskodásról szól; a másik pedig, a szellem, a lélek anyagba csalogatásáról, kötéséről, a tudat elmévé csökevényesítéséről, a lények rabszolgává tompításáról. Az Egy-azonosságban, égi, elsődleges törvények alapján, Világosságként, Életként, bölcsességben, szeretetben, gondoskodásban gyógyítva működő lényeket, méltán nevezhetjük királyoknak. A saját hasznukra, mások kárára ténykedők, csupán a zsarnok létrontó névre méltók. Az ötödik szálon a tompult, és koncért, vágy-tárgyakért, kéjért, élvezetért, vagy félelemből a zsarnokokkal kollaboráló, „foglár”, „kápó” neveken is nevezhető szerepkört vállaló áruló söpredék működése érhető tetten. Nem tudom, mesélnem kell-e részleteket is arról, hogy a negyedik, ötödik szál berendezkedése, és hatása hogyan fest a mi kis hétköznapjaink forgatagában. Aki csak a fejéből néz ki, már az is láthatja. Mindent a tudatlanságból adódó félelem és vágy betegít meg, sorvaszt el; és mindent a bölcsesség, szeretet és az Egy-valóság Világosság,és Élet gyógyít meg. Nincs más dolgunk, mint szeretni, bölccsé lenni, látni, felébredni, majd magunk megváltását követően mások megváltásához gondoskodással adni magunkat. Egyszerűnek hangzik, pedig összetett; nehéz, pedig, ez a legegyenesebb út. Könnyű, mert csodálatos, igaz, jó, szép, élő, világos, gyógyító, emelő út. Nehéz, mert nem csak mások nehezítik a rajta lépdelést, hanem magunkkal is meg kell küzdenünk, míg végigmegyünk rajta. Tudnátok meditálni, és szeretetteli, harmonikus, világos állapotban maradni a felhőkből zuhanva a földbecsapódásig? Az űrben? Máglyán? Lefejezésig? Nos, akkor legalább sorban állás közben vagy a piacon, a játszótéren! El tudjátok engedni a félelmeiteket? Uralkodni tudtok a vágyaitokon, hogy ne azok uralkodjanak felettetek? El tudjátok hagyni a káprázatot, az őrületet, a tébolyt, a tudatlanság téveszméit, az illúziókat? Csendben, nyugalomban tudtok lenni, hogy meghalljátok a füllel hallhatatlant, meglássátok a szemmel láthatatlant, megértsétek az ésszel érthetetlent, szóval kimondhatatlant? El tudjátok hagyni az elme beszédét, képeit, hogy a lélek valóságát megélhessétek? El tudjátok hagyni az idő illúzióját az örökkévalóságért? El tudjátok engedni a mértékeket a teljességért? Fel tudtok érni a számosságból az Egyhez, az ártó megkülönböztetésből a tanító különbségtevéshez?

 

Ott tartottunk, hogy „aki útkereső, ébredező félálom-lényként létezik, is meglelheti az erényes, harmonikus létezés módját, ha a természetre tekintve felfedezni képes az Egy Abszolútum Eredet-információ, a Primordiális Logosz mondjuk úgy „szándékát”. Ebben egyaránt segítségére lehet a bölcsesség-helyőrség el sem butuló, vagy tompaságából eszmélt, gondoskodásra szakosodott része. Nevezzük az egyiket falusi néphagyománynak, a másikat népi megfigyeléseknek, a harmadikat kinyilatkoztatásoknak!”

„Egyszer volt, hol nem volt”, „az üveghegyen is túl, a tengeren is túl”, „aki nem hiszi, járjon utána” – mondja a népmese. Mintha azt kérné, hogy a mögöttes üzenetét keressük, mert bizony van neki. Az emlegetett történetünk első szálának sosem felejtő hősei fogták magukat, és költeményekbe, mesékbe, mondókákba, kiszámolókba, népdalokba, motívumokba, jelképekbe, népművészeti alkotásokba, sírokba, barlangokba, építményekbe rejtették az eredendő tudást. Üzenetük kérlel, merjünk a felszín mögé látni, a sorok között olvasni, a mögöttes tartalomról gondolkodni, a magasságba révedni. Csillagképeket alkottak a csillagokból, és történeteket fűztek köréjük, hogy a valóság alapminőségeiről taníthassanak, örökíthessenek. Megszemélyesítették az anyagi természet aspektusait, hogy eligazodni segítsenek, és igényt ébresszenek bennünk a legnagyobb, legtöbb: az Igazság látására. Akiknek nem rémlik fel magától, hogy itt valami nagyon félre ment, akik mások szenvedéséből, saját szenvedésükből sem jönnek rá arra, hogy a világ jobb is lehetne, és, hogy kell lennie jobb világnak is valahol, azoknak az arcukba nyomja a „sors” a hagyományt. Tessék, jó reggelt, legyen szívetek! Nem zavar, hogy szenvedésen tenyésztek, hogy éhséget esztek, szomjúságot isztok, és, hogy feneketlen kútba lapátoljátok a világot? „Nézzétek az ég madarait, a mezők virágait!” Nézzétek az eget, a földeket, a csillagok járását, a Napot, a Holdat, az időket, a „bolygócsillagok” kóválygását! Fürkésszétek ki az Egy szándékát! Következtessetek a jelekből, a következményekből a kiváltóikra, az okokra, az elsődleges törvényekre, az összefüggésekre, az összefüggések mögöttire, az Eredetre! Következtessetek a sokadalomból az Egyre, a formákból, színekből, hangokból a frekvenciákra, és a rezdülésekből a rezzenetlenre!

 

Érjük tetten mi is az Ősök hagyományában az üzenetet! A hivatalos tananyag nem sokat fog segíteni ebben; inkább a lelkes nagyszülők, szülők, barátok, és az ez irányú igényeink hajtóereje; szorgalmas utánajárásunk. Évtizedek kutakodásának summája nagyvonalakban ez lesz: ősnép, ősnyelv, őstudás öröklődött, és veszett el. Ne féljetek, nem teljesen!

Az elsők nyelve még szerves, élő nyelv volt, amely képes volt kifejezni a láthatatlant, és csak szívvel, lélekkel láthatót. Olyan nyelv, amely létező, és élő minőségekről beszélt, összefüggéseiben is, árnyalataiban is, a teljes világ modellezőjeként. A generációk, degenerációk egymást követésével ez a nyelv nagyot amortizálódott. A szavak megmaradtak, de kisurrant belőlük az eredeti jelentésük; esetleg maguk a szavak is átalakultak, vagy elvesztek. Szerencsére akadtak lelkiismeretes felmenőink, akik elkövették, amit el kellett ahhoz, hogy az ősnyelv, ha viseltesen is, de a mai napig fennmaradjon. Hála Nekik.

Ugyanez a helyzet a látás, a bölcsesség, a tudás vallásokká kiüresedésével is. Eleinknek hála, legalább valami halszálka igazság azért fennmaradhatott a mára már károssá satnyult vallás-iparág méregkelyhe talpa alján. Nagy köszönet illet Titeket is, akik keresitek a szeretet-közösséget, segítitek egymást, és a zagyvaságból kiszűrődő kevés igazságért elviselitek, hogy kihasználnak, felhasználnak benneteket! A lelketek Lelket keres, a világosságotok Világosságot, a bölcsességetek Valót. A szeretetetek az Egy Életet keresi, és Vele minősít azonossá benneteket. Az Egy családja vagytok. Tartsatok ki a szeretetben, az igazságban, vagy annak keresésében, és ki fogjátok állni a lét „hétpróbáját”!

 

Segít a hagyomány, amelytől leplek libbennek, és mögülük zavarukban mosolyognak elő a rajtakapott erők. Ha már megismerkedtetek, megisztok egy szómát, együtt nevettek az úton történteken, beszéltek róla, nem az számít, hogyan értetek oda, hanem, hogy végre együtt lehettek, és rátértek az évértékelésre. Milyen volt a tavasz odakint és idebent? Volt-e elég előző évről maradt jóság, szépség, erény, irány, arany, arány, bölcsesség, Világosság, és Élet, amiből ezt az évet könnyen el lehetett indítani? Vagy, felélődött a télben minden, és éhezve nyújtóztunk most elő? Ja, hogy a sajátotokból, meg az Egyéből adtatok, és ez a betáplálás segített? Fogadjátok köszönetünket! Kitartott jól, és sokáig a beleadott erő? Kibújt, kikelt, kihajtott minden; ég felé tört, ami, aki csak tudott… igen. Nyújtózik, mérkőzik, védekezik a természet; egymást lehúzza a tudatlan, és egymást emeli a bölcs. Anyagba zár, záródik a tompa, és átszellemít, átlelkesít, aki szeret. Betáplálás, felengedés, kikelet. Anyaság, táplálás, gondoskodás, adakozás… és fordul a Föld, perdül az ég. Nyár, túláradás, túlsegítés, túlzás, tékozlás, szórás, bőkezűség, pazarlás, fecsérlés. Kell egy összegzés, mielőtt eljön a tél. Ideje számba venni, a maradékot, igazságosan beosztani, elraktározni a tartalékot. Eltevés, megóvás, égi erővel termékenyítés kell, hiszen itt a tél. A magokba visszahúzódott létezést csak az Élettel, lélekkel, erővel, Világossággal, szeretettel történő betáplálás, és a rejtekadó föld mentheti át a fagyon, és a sötétségen. A kicsiny magokban ott várja a tavaszt a Fa minőség, és nem fog kikelni sosem, ha nincs ott vele a tűz, a víz, a föld, a levegő, a fém minőség, és nem marad meg benne, nem veszi körül is az Élet. Magzati álom-állapot, várakozás. Időtlenségbe szunnyad a létezés, hogy átvészelje a legnagyobb sötétséget, a legkeményebb hideget, az erőtlenséget, a hiányt. Tavasz előtt a legdurvább a tél; hajnal előtt a legsötétebb az éjszaka. „Ha Isten is úgy akarja” – mondja a szólás, ezt, a legkeményebb szakaszt is átvészelve, vagyis az Ég, a Nap segedelmével, eljöhet a csírába szökkenés hajnala. Újra kezdődhet az év. Ez a természet közvetlen köre; ilyen az égbolton a Nap, a bolygók, a csillagok köre is. Földi évkörök, égi évkör, világévek; és mögöttük, lényegük legmélyén ott húzódik a minőségek köre, amelynek a legnagyobb kör: az Egy köre az eredete. Minél inkább az anyagba tekintetek, annál kisebbek a körök, annál sűrűbbek a ciklusok, a rezdülések, és minél inkább a lélekbe, szellembe, Egybe tekintetek, annál ritkábbak lesznek, egyre nagyobb, végül, végtelen, és örök „átmérővel”. Így van ez egy emberi lény életében is. Az Ember lehetne, lehet a Világ Közepe, a minőségek egybe foglalója, az anyag felszabadítója, átlelkesítője; a világot önmagában égbe emelő. Képzeljétek el, gondoljátok végig; segít a hagyomány!
A „hétpróba” nem pontosan hét próbatétel; ezt a kifejezést találta ki a szájhagyomány, hogy érzékeltesse, nem egyszerű út a miénk; úgy kiéget minket, hogy a végére csak az „arany tartalmunk” marad meg, ezért igyekezzünk azt a tartalmat gyarapítani! Aki mindenestől elfogy a végére, magára vessen; gyűjthetett volna „a mennyben kincseket”; „tűzben próbált aranyként” került volna ki a próbatételek után. Értse, akinek dolga; a többi merengjen rajta, amíg visszatérek rá!

Van egy hétpróbánk, van egy életutunk: gyerekkor, legénykor, férfikor, férj, és atya időszak, nagyapó időszak, és vén apó időszak. Gyerekkor, leány, nő, feleség, asszony, anya létminőségek, feladatkörök, aztán nagyanyóság, és vén anyóság. Szüzekként kezdjük, és végül ismét szüzek leszünk. Életfeladatunk gyereknek lenni, felnőni, tanulni, viselkedni, megküzdeni a libidóval, szót fogadni, erényben maradni, gondoskodni, szeretetben lenni, szeretni, hinni, tudni, bölccsé válni, örökíteni, majd méltósággal eltávozni Haza. Segít a hagyomány.

Közben folyamatosan tartozunk az égi feladatunk beteljesítésével, és a földi kötelességeink elvégzésével. Eszementek saját maguknak is kreálnak értelmetlen akadályversenyeket. Tartozunk az Egy felé, önmagunk felé, a család felé, a közösség felé. Jöhet a háznép, falu, város, megye, Haza, kontinens, bolygó, Naprendszer, Tejút és Mindenség. Tartozunk minden lénynek; az elmúltaknak és az eljövendőknek. Segít a hagyomány.
Megszületünk, látva látunk, aztán jön a nevelés, a neveltetés, és az egészet nézésre cseréljük. Neveltetés, példa, tananyag; öntözve, metszve, hajlítgatva, kikötözve, tilosozva, muszájozva, kötelezőzve, határidőzve, beosztva, feldarabolva, lefoglalva, lefárasztva, hipnotizálva, mérgezve, szórakoztatva, félemlítve, szabályozva, gerjesztve, büntetve, jutalmazva. A jutalom is valami pokolbéli érték; a nyereményjáték-kérdésekre is eleve hazugság a helyes válasz. Isten hozott a pokolban? Lehet, de nem Ő az, aki ott is tart. Szabadulnátok? Segít a hagyomány.

Velünk született látásunkat tudatlanságra cseréljük, az Életet túlélésre. E tudatlanságból kijjebb emel az ismeret. Az ismeretnél tágasabb világra lelünk a tudásban. Tudásunk megélésével válik részünkké, bölcsességgé minden. Bölcsességünk a tapasztalati tudásunk, és lelki-szellemi teljességünk gyümölcse. Beköszön a szívvel látható; szemmel láthatatlan. A Teljességgel azonosulásunk egyenes következményeként, aztán megeső szívvel gondoskodni kezdünk azokról, akiknek szükségük van ránk. Mint már mondottam, az önmegváltást követően odafordulunk, a mondjuk úgy: nagy megváltáshoz. Szeretet, hagyományozás, gondoskodás, örökítés, felmutatás, elérhetővé tétel, be nem avatkozva, bele nem szólva, sosem térítve, sosem kényszerítve. Segít a hagyomány.

 

 

Anamorphosis

 

Új napra ébredtünk, s most azt mondja Méhdi Smirnának: nem tudlak megvédeni Titeket Önmagatoktól, sem az idők jeleitől, mert azoknak be kell következniük, és a „hétpróbán” át kell esnetek. Nem választhatjátok meg, milyen feladatok állnak elétek; de azt megválaszthatjátok, hogyan álltok meg bennük! Az Egy családjaként, vagy véglényekként. Három nagy mozzanat vár, és ezek mellett sok kicsi: „isteni” gondolatok érkezése a Logosztól, amelyek által tisztíthatjuk az alantas mivoltunkat. Cselekvés… illúziók, nehézség letevése… a Logosszá lényegülés… végül, alantas természetünk megállapodik… leülepszik… és héjai közül előrepül a Főnix… a Logosz jelenik meg, és nyilvánul meg általunk is, nem csak Önmagában. Az Egy végig éber mindenben, bennünk is; „akkor” már mi is éberek leszünk az Egyben. Indulj, Smirna!

A felkészülés első fázisa az alapismeret, második fázisa a szavak valódi jelentésének magunkban visszaállítása. Harmadik fázisa az ismeret megélése, és személyiségünkké, részünkké válása. Negyedik fázisa a harmadikkal jön: gondoskodás. A felkészülés átmegy megélésbe. Az Egy mindenkit választ. Nem mindenki vállal. Ne az embert vessétek el egymásban, hanem a gonoszságot! Magatokkal is ugyanígy cselekedjetek! A kegyelem felsőbb a törvénynél.

A kettősség feloldója a hármasság. A három nélkül csak harcolnak… Atya, Anya, Fiú, és egyben a Szentlélek Egy Isten. Vallás-függetlenül. A vallás, a tudomány az abszolútumába teljesedik. Minden az abszolútumából, és abban nyer értelmet. Csak léteztek, vagy éltek is? Csak néztek, vagy láttok is? Csak éreztek, vagy szeretetté lesztek egészen? Nem jutalmazás, vagy büntetés van, hanem több frekvencián vannak világok. Amíg ennek a frekvenciának a „hétpróbáját" nem álljátok ki, addig nem illetek a finomabba. Nem a poklot kell mennyé tenni, hanem magatokat; és képviselnetek a pokolban a mennyet! Akik nem hallottak a jóról, azok is hallani fognak; mindenképpen. A Sab menti Keve hagyományához juttok, ha a folyón visszaúsztok. Subartu gondos felmutatása, öröksége ez, amelyet az idők elejétől számunkra átmentettek, s amely eredetileg ennek a „hétpróbának" a kiállásáról tanított.

 

Kezdjünk a legmélyén? „A bűn zsoldja a halál”, ám nem az a halál, amit általában hisznek. A reálhalál a sűrű anyagi, és tömegvilágba, az elmébe, anyagba tébolyodás. Az Élet, pedig Világosság, Lélek, Szellem.

Minden ember, egyesével, személyenként tegye magát királlyá, királynővé! Alkalmassá, királyivá, királynőivé. Alsó teremtő, középső alkotó, felső szellemi szintek harmóniája. Aranyközép mérték. Minden ember egyesítse magában mindhárom szintet, és az összes elemet! Ne keverje, ne raktározza, ne habzsolja, ne tékozolja, hanem egyesítse! Nem az anyagi, hanem a szellemi-lelki minőségeiket! Minden ember gondoskodjon, amíg itt jár! Nem hely, és nem idő az Út kezdete és vége, hanem az idők vége mindkettő. Lényegükben azonosak. Az idők vége nem „fejeződik be" nem attól a vége. Az idők vége akkor van meg, amikor az ember teljes valójában, tudatával is örökké válik, nem csak tartózkodik az örökben elmébe tébolyultan, öntudatlanul. Lehetséges, hogy még itt, testben olyan tudatállapotban tud létezni a lény... igen. Eleje csak a romlásnak volt; vége is csak annak lehet. Csillagbölcselet hagyatott ránk. Az eredeti szeretet-, élet-, világosság-vallásunk abban akart segíteni, hogy az anyagba alászállt lélek megszabadulhasson a nehézségtől, kötöttségtől, rabságból. Míg itt lép, testben is, addig is a legéteribb, -szellemibb, -lelkibb lehessen az ember. A csillagmesék arról szóltak, hogy Isten az égre írta a könyvét, és ha azt elolvassuk, megismerjük a tervét. Ha a tervét teljesítjük, akkor haza juthatunk: Őhozzá. „Minden lépésünkkel könnyebb délután lába nyomán..." - írom a dalban, nem véletlenül. A „haza vezető út” lényegében nem más, mint minden nehézség elengedése, minden bűn letétele: a lélek vetkőzése. Csak a Valóság maradjon. Az elemeket magunkban eggyé minősítjük, az anyagot átlelkesítjük, a mértéket aranyközépbe emeljük, és az önmegváltást követően, megeső szívvel a nagy megváltáshoz segítségül adjuk magunkat. Az ősiségben, legelőször egyben volt a „kereszténység", a „buddhizmus", a csillagismeret, az „alkímia", a tudomány… minden ilyesmi. Ezt zilálták széjjel a megpróbálóink. 

Folytatás a szám szerint következő bejegyzésben - 

Nincsenek megjegyzések: