2021. január 9., szombat

Tartsd oda

 

[...]

én
Megkülönböztetőnek lenni etikátlan, de különbséget tudni tenni a fennmaradáshoz szükséges alap.
Akik megkülönböztetnek, vétkeznek az emberség ellen; de akik nem tudnak különbséget tenni, azok életképtelenek, és halálos veszélybe sodornak másokat is. Akár népeket is, akár évezredes értékeket is.
Amíg nem tudtok különbséget tenni terroristák, és szenvedő nép között, addig egy kalap alá veszitek őket, és a krisztusi alapelveket tapossátok meg.
Ám, ha ilyen tompaságotokban beengeditek a szenvedő népet, akkor beengeditek velük a terroristákat is.
Tompaságotok fizetsége mindez. A bölcsesség megmentett volna Titeket, de Ti inkább henyéltetek, és tetszelegtetek.
Ha majd ketrecekbe zárva égetnek el benneteket a tereken, akkor késő lesz tudni, hogy mi az, amit itt elmondtam.
Bár olyan bölcsek lennétek, hogy kiválogatnátok a terroristát, és a szenvedőkkel erőtökben kegyesek lehetnétek... a gonosszal pedig határozottak, és cselekvőképesek!
A lustaságotok vetett véget a világnak.

A valódi iszlám népek ma még azt üzenik nektek: "ne gyűlöljetek bennünket, mert nem vagyunk azonosak a terroristákkal! Ők nem a valódi iszlám; az mi vagyunk!" Ám, már beengedtétek a gonoszt, és polgárháborúban kiirtjátok magatok közül, és magatokra haragítjátok azokat is, akik most még csak ezt üzenik.
Ha nem álltok fel, erőben, tevékenyen, de szeretettel, és nem kezelitek emberséggel, de határozottan a helyzetet, hanem lustán polgárháborúval "oldjátok meg" azt, akkor az fog történni, amit mondtam. Ha az történik, amit mondtam, akkor Isten irgalmazzon nektek, mert a lustaságotok, és gyámoltalanságotok, és tompaságotok miatt elveszett az Ő ügye is az emberek között!
A vállatokon volt, és a sárba dobva megtapostátok.
Az utolsó percben vagytok, amelyben még emberek lehettek. Legyetek emberek!

Javíthatatlan emberiség. Mindig ugyanoda jutsz. Fohászkodom a lelkedért.

Ekkor a jelenlévő tanult hallgatóságból többen közbe szóltak:

XY
- A liberalizmus a bölcs lélek alapfelszereltségéhez tartozik természetesen és anélkül hogy tudatosulna benne megléte. Ez szabadságot jelent, de a bölcs lélek tudatában van annak is hogyan kell szépen élni... Jogok és kötelezettségek... de akkor már a kötelezettség sem kötelezettség, hanem természetes gondoskodás, részvét, stb... olyan szavakat lobogtatok most mint morál...etika...
Ha nem bölcs lélekről beszélünk hanem bármilyen más esetről, megjelenik a megnevezés, a fogalom: liberalizmus, a következmény pedig katasztrófa...is lehet... jó eséllyel... olyanok vagyunk mint a kétéves aki markolót szeretne vezetni...nagy falat még nekünk a szabadságizmus...(szerintem)

én
- így van. erről beszél az öreg.

YX
- talán a bölcs lélekhez nem a liberalizmus, ami tartozik, és lehet nem önmagától adódik mindaz az alapfelszereltség, hanem nagyon is tudatos - úgy értem, hogy szándékos és nem véletlenül van az úgy...hanem az maga a cselekedet,a tett.
A liberalizmust fogalmilag lehet összekeverni valamivel ami viszont nem a felelősség átruházása - hanem az, hogy a bölcs a tőle telhető legtöbbet megteszi - amíg ehhez lehetőséget kap - és az egyetemes felelősségre vonás felel érte. Tehát, nem büntet, mert látja az őt bántót mozgató erőket és ismeri azok működését, talán sejteni is véli a következő momentumokat. Saját ügyének úgy érzi, hogy közben együtt dolgozik a Mindenséggel. Ez adja meg a lehetőségeket..

Meghagyja másoknak a választást, a saját belső ügyeivel foglalkozik, de mindezt nem elvből teszi, és nem írja pólókra, zászlókra a szabadságot. Nem hirdeti, hanem megadja...azért teszi így, mert előbb alkalmaz "erőszakot" önmagával szemben, mint másokkal. Képes a nehezebb utat járni, hogy ezzel másokét megkönnyítse. És valójában a nehezebb könnyebbet is jelent, de az a másiknak talán kevésnek bizonyulna, mert nem látná.

Talán a bölcs lélek is választ, de az ő szavazata sosem foglal el hidakat, tereket, nem sztrájkol. Mert ő már minden lélegzetvételével az Élet mellett voksol.

A bölcs lelkek a háttérben munkálkodnak, láthatatlanul, és már azelőtt, hogy mások észre vennék. A liberalizmus és minden izmus, és krácia pedig kizárólagos hatalmat akar.

én
- így van. ezt is mondja az öreg:)
"A liberalizmus is 'izmus. Minden 'izmus, és 'krácia káros. Nem rendszerek kellenek, hanem lelki teljesség. A rendszerek sosem fognak működni lélek nélkül, és rendszerektől sosem fog működni a világ lelketlenül. "

"Az igazság szelíden, halkan rejtezve vonul, míg a közéletben egymás torkának esve vetélkedik az érvényesülésért a hazugság. Tízezer, százezer, millió évekig vissza, a kezdetig Ő az igazság, mégis a klaffogó, hörgő, zajos hazugságé a külvilág. Csak azoknak tárul fel, akik az örökben keresik, akik legbelül fürkészik. Ők a szeretet, a világosság, az élet, a bölcsesség családjává lényegülnek.
Gyújtsatok Napot magatokban! Gyógyítsátok a világot!

Minden ember szabadságharcban esik el, csak kevesen tudnak róla."

jó szemetek van:) örülök:) szeretlek titeket... meg a jó szemeteket

YY
- Recept: Főnix gyufával tűzdelve.

XY
- Nem tudom már hol de valahol olyasmit hallottam/olvastam hogy sok izmusnak volt értelme és jó volt amíg gyakorlatba nem próbálták fektetni... :))

YX
- az izmusok, mind rendszerek, nem a rend. A rendszerekben vannak eszmék, ideák, elvek.. A valóságban a szív él... A rendszer a keret, nem festmény, a felszín, mélység nélkül. Egy statikus, görcsös mű teremtés, ami azon dolgozik, hogy a határtalan kiterjedésnek, kiteljesedésnek lehetőleg minél kevesebb teret adjon, így biztosítva be magát. Ezért van ez, ami. Ezért van minden az arcunkba nyomva, és kétszer aláhúzva, ezért akarják a legkisebb eltérést, különbözőséget is eltörölni, megtorolni. Hogy ne gondolkodj, majd ők megmondják, hogy minden jó, és nekik van igazuk, ha nem gondolkodsz, nem érzel át, ha pedig mégis, akkor azért félj.

én
- Kedves Európa! Jézus azt mondta, hogy az orcádat tartsd oda, azt nem, hogy a seggedet is!

Nincsenek megjegyzések: