2021. január 9., szombat

Lufi

 

[...]

XY
 Böjte Csaba írta a következőket egy merénylő fiatalról. Mit szól mindezekhez?

"Végtelenül szomorú!! Franciaországban született, apja egyetemi tanár?! ..... Mennyi pénzt költött rá a családja, és az állam és ő a maga 19 évével ezt teszi??

A világnézetileg semleges oktatás megbukott.... Nincsenek légüres terek, lám ahol nincs igaz hit, ott pillanatok alatt megjelenik egy olyan eszmerendszer, mely fegyvert ad az ember kezébe!! Én az érték orientált oktatásban hiszek!! Érdemes elolvasni Márton Áronnak 1933-ban megjelent irását. Csaba t.

"A liberalizmus a nyárspolgár világnézete. A francia forradalomból megszületett polgáré, aki nagyképű, fitogtatott tudálékossággal ránevelődött arra, hogy az élet legnagyobb és mindig égető kérdéseit is közömbösen kezelje. Nem tagadja feltétlenül a túlvilágot, de nem is törődik vele. Lehet, hogy van Isten, de a vallás szerinte magánügy, s az életet az állam is és az egyes ember is minden valláserkölcsi kötöttségtől függetlenül rendezheti be.
Legnagyobb érték szemében a független emberi ész. Az igazságokat az állapítja meg, s nem a valóság, az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza és nem isteni normák. Eredmény: polgári házasságával törvényhozás útján kikezdte, kettős normájával, nyers erotikába fulladt irodalmával, művészetével pedig teljesen szétdúlta a társadalom alapegységét, a családot; gazdasági téren hirdetett és alkalmazott szabad versenyével meghizlalta az élelmesek kis csoportját; és a technikai fejlődés szédítő fokán megszégyenítő nyomorba döntötte a túlnyomó többséget; jogi elméletével a társadalmak élére állított egy hazug, bőbeszédű, s rendesen az érdekszövetkezetek és nem a nép akaratából összeálló, tehetetlen parlamentet. Azaz megteremtette, világra hozta a bőrünk egész felületén és lelkünk legbenső mélyén is égető fájdalommal szenvedett átkos, kilátástalan mai életet."

(Világnézet és nevelés. Erdélyi Iskola, 1933-34. I. évf., 5-6. szám, részlet)"

én
 Ezzel csak az a baj, hogy egyet akar visszalépni... pedig vagy előbbre kellene "ezer évet", vagy, ha már vissza, akkor nem egyet, hanem a kezdeti, eredeti jóig. A kezdeti, eredeti jó a judeo keresztény irányzatoknál ezer évekkel régebbi hagyomány. Nem is időbeli, hanem minőségbeli kiteljesedés hozna csak jó világot. Van-e élet, világosság, bölcsesség, szeretet, gondoskodás az eggyel visszábbi "helyeken"? Van-e ott a világ gyógyítása? Már csak nyomokban van ott. Ahol teljességében ott van, odáig lépjetek vissza, úgy, hogy előre léptek!

Nem újabb egyházakra van szükség, és nem sok régire, hanem az Egy-re, eredetire, elsőre... és nem időrendben, hanem igazságban, valóságban! Nem intézményre, hanem lélek egyházra. Nem a derekatok kell, hogy meghajoljon, hanem a szívetek; és nem az érdekek, vagy a félelem, hanem a valóság, és a szeretet előtt!

A liberalizmus is 'izmus. Minden 'izmus, és 'krácia káros. Nem rendszerek kellenek, hanem lelki teljesség. A rendszerek sosem fognak működni lélek nélkül, és rendszerektől sosem fog működni a világ lelketlenül.

Nem liberalizmus kell, hanem szeretet, bölcsesség.
Legyetek jó szülők, feleim, és példával járjatok elöl!
"Az én nagyszüleimtől azt láttam, hogy szerették egymást, jó szívűek voltak, az ő értékrendjüket tartom a legjobbnak." - mondják majd. Úgy éljetek, hogy mondhassák majd!

A liberalizmus egy lufi; nem igazi jószívűség, hanem hangzatos névvel kitakart gyámoltalanság. Felelősség-átruházásuk, gyengeség-igazolásuk oltárán feláldozzák a világot. Erőtökben legyetek kegyesek, ne gyengeségetekben! A liberálisokat felhasználják, miközben péppé rágják a népeket, a bolygót, és nedveiket felszívják. Ők pedig eközben azt hiszik magukról, hogy jószívűek, rendesek, és haladó gondolkodásúak. Amikor már nem lesz rájuk szüksége a Sátánnak, ugyanúgy fellógatja őket.
Emberek legyetek, ne jobbosok, balosok, liberálisok, konzervatívok! Vagy felfelé van irány, vagy lefelé; a többi irány mind lefelé van!

Az ember feladata a Földön nem a szavazat szerzés érdekében bármit lerombolás, nem a mutyiamőbázás, nem a szegények testein állva halmozás! A cél, hogy kisbetűvel emberből nagybetűvel Emberré érjünk, nemesedjünk, teljesedjünk, hogy az elemeket arannyá nemesítsük, a bolygókat Nappá gyújtsuk, a minőségeket eggyé forrasszuk magunkban... és világoljunk, gyógyítsunk, szeressünk, gondoskodjunk, örökítsünk, felmutassunk, hagyományozzunk! Magunkban az isteni szikrát újra feltárjuk, és ahhoz hűek maradjunk!
Akik mutyi, érdekemberek, cinkosok a világ tönkretételében. Elenyésznek. Lebontódnak a rothadt részekkel, mert maguk is rothadtnak mutatkoznak!
Ti pedig, mutassátok magatokat élő részeknek, hogy a lebontó minőségek átvonulásukkor ne emésszenek el benneteket is! És, hogyan tűnhetnétek inkább élőnek, mint úgy, ha nem csak annak tűnni akartok, de azok is vagytok!

Bölcsesség, erő, szeretet kell, hogy a jószívűségetek ne billenjen át hülyeséggé, öngyilkossággá. Liberálisnak lenni olyan "jószívűség", amely bölcsesség, erő, szeretet, határozottság, tevékeny, gondoskodó jelenlét, és erények nélkül öngyilkosság, és gyilkosság. Ha tovább folytatjátok, meglátjátok.

Nincsenek megjegyzések: