2021. január 9., szombat

Felindulásból

 

[...]

- szándéktól minősül a tett...
- a tett a benső minőség fokmérője...
- a legmagasabb szintű cselekvés a nem cselekvés... utána következik a sorban lefelé az életellenes cselekedetektől tartózkodás... aztán az életmentés... aztán a többi illúzió cselekvés...

a jó és a rossz nem relatív... csak a vélemények relatívak...
ami tudatlanságból ered...
a valóság nem relatív, csak a tudatlanságból eredő kibillentség szempontjai szerint ...

a valóság nem relatív
a valóságtól való távolság következményei a szempontok

a világot gyógyítani az emberben...
jó...
megmenteni a feladatától... rossz
van részfeladata, és abszolút feladata...
aki a részfeladatait oldja, de az abszolút feladatát nem... az is közeledik az abszolút feladata megoldása felé...
ám, aki az abszolút feladatát oldja, minden részfeladatától is megszabadul...
a világot gyógyítani az emberben...
jó.

a valóság nem filozófiai konszenzus, eredmény...
ami filozófiai konszenzus, és eredmény... még az elme tébolyába tartozik.
a valóságot nem kitalálják, hanem Él...
a jó, és a rossz az elme tébolyában mindketten rosszak...
az abszolútumból kihullt jó, és rossz mindketten rosszak.
csakis az abszolútum az abszolút jó...
amely neki nem tulajdonsága, hanem minősége.
mintha azt mondanánk:
mindenben az Isten eredeti, abszolút jósága az egyetlen jó...
és ami erre telepedett, szenved, és szenvedtet.
ám, létezik lény, aki ebbe ébred, és átitatódik általa... és átlelkesül...
és olyan is létezik, aki átlelkesít. ez a szeretet... éteri szeretet.

a semmi, az üresség, és a valami...:)
a semmi az nincsen, az üresség van... a valami illúzió.

mi a véletlen? a vélelem hiánya?
az egyszerű definíciója olyasmi, igen... hogy nem készakarva tett, történt, cselekedett, hanem megesett történés...
nem akarattal... nem szándékos...
vélelem nélkül:)
az "ártatlanság vélelme" fogalom annyit tesz, hogy amíg a bíróság el nem ítél valakit, addig ártatlanként kell kezelni, még, ha ő is tette, amit tett...
a véletlen, meg az, ha nem készakarva tette, ha tette

a véletlen olyan, mintha a forgószél felkapná egy repülőgép alkatrészeit, és összerakná pontosan... és kerozint is töltene bele, és vezetné is...
ráadásul bányászott is volna, és fémeket olvasztott volna, és alkatrészeket tervezett, kivitelezett volna... előzőleg... és a stewardess is Ingrid Bergmann lenne....

János apokrifonja egy gnosztikus "evangélium", amelyben arról beszél, hogy lzuniountztmápojdud nagtp974z5 alkjáőp98tp5967ápk>
Akkor már ő is nyelvnélküli...
szóval, arról, hogy az Eredet Egy az Információ... amely megrezgette a teret... és lettek a fodrok, és frekvenciák, és a frekvenciák az alapjai az ősformáknak, és minden sűrűbb anyagi(nak tűnő) csak ezekre az ősformákra gyűlt "anyag"...
szóval, nem az van, hogy öröklődik a jelleg, hanem az, hogy a frekvencia-ősforma az Eredet hangja (ige) szerinti, és az "anyag" arra rezeg.... gyűlik...
nem ilyen szavakkal szól arról:)
az első gondolat az eredeti anyaapa androgün... Barbelo Bor Bél-a, Borbála... hehe
anyukám:) Szombath Borbála
Sabaoth Barbelo hehe
a többiek már teremtettek, akik szintén teremtettek... és minél távolabb teremtettek az eredetitől, Eredettől, annál tökéletlenebb lett a teremtés...ük
de ez más, nem az Egy szabad egyháza:))
ez már csak a szó fiától lopott fény:)
ilyesmikről szól.
Na, komolyra fordítva a szaút, Maúnika...
mondható, hogy a sors a frekvencia-ősforma... és a véletlen a sodródó anyag...
amely végül a sorsra rányüzsög, és általa látható lesz a sors ősformája

- a mindensèg szempontjàbòl lètezik vèletlen?

- ha a szél véletlen, akkor igen... de, ha nem véletlen a szél, akkor nem...
A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. János...

- arra probàlok kilyùkadni hogy minden egy felsőbb rendezetsèg eredmènye, csak ùgy nem törtènik semmi ... az elme tèbolya... köszönöm

- minél közelebbi az Egy Eredethez, annál megnyilvánulatlanabb, nyugodtabb... és minél távolabbi tőle, annál kotnyelesebb, bonyolítóbb...
a közeli Lélek, a távoli elme...

az Eredet Egynek nem cselekedete, hanem minősége, és tulajdonsága, és önvalója a világ...
az eredeti világ, az Élet, a Világosság, a Szellem... a Lélek... az ősformák oka...
így, nem cselekszik, hanem Ő maga a világ.

ami, aki cselekszik, nem az Eredet Egy, hanem a sokadlagos teremtettek... akiket teremtettek teremtettek...

ami véletlen lehetne, nem cselekszik...
de nem véletlen...smile hangulatjel
ami, aki cselekszik, nem véletlen... pedig ilyen értelemben, mivel ébredettségétől messze távolodott a lélek valójától az elme illúziójába... tulképp ő a véletlen...

összefoglalva:
az elme tébolyában cselekvők "nem tudják, mit cselekszenek"...
így ezeket nevezhetnénk véletleneknek... akik tudatlanságukban cselekednek.
ééééés, amiről meg úgy véljük, hogy véletlen, mert nem ilyenek akaratából lett, hanem a megnyilvánulatlan okán, akinek nem cselekedete, hanem tulajdonsága a világ... valójában az a nem véletlen:)

a lények az elme tébolyában fordítva gondolkodnak...
az elmének definiálnia kell, a lélek megél, átél:)
az elmének meg kell értenie, meg kell ragadnia mindent, hogy azt hihessem érti... a viszonyt...
a lélek nem viszony, hanem azonosság...
Isten van a kertemben, és Isten kertjében vagyok...- már ez is szép...
Isten kertje vagyok, és Isten kertje Isten...
ez már szebb:)
Minden Egy... ez a legszebb.
az, hogy az elmének meg kell ragadnia dolgokat ahhoz, hogy a lélek valójára ébredjen, tévedés...
és, mivel nincs így, nem az intelligencia, hanem a megélés általi látás... azonosság jelenti a lélek valóságát...
nem az intelligencia, nem a beszéd az "evolúció" csúcsa, hanem a visszatalálás.
a szó, csupán az elme tébolyának, és a lélek valóságának határáig emelhet...
a lélek valóságába lépést nem segíti elő.
a benső párbeszéd felfüggesztése... a szóból a való jelentésbe teljesedés... a megragadás helyett az elengedés...
a megértés helyett a látó, megélő azonosság "segíti csak elő"...
ez is magától alakul ki éppen...
a világ önnön hibájából lett, mondaná a depressziós teremtéstörténet-író, hehehe
és az ügyvéd: a világ hirtelen felindulásból, vagy előre kitervelt bűntett?

nyelv nélküli kommunikáció...
hatalmas kérdés:
a nyelv nélküli kommunikáció Istenközelibb-e, mint a magyar nyelvű?
melyik vezeti a testet, a létet a lélekhez, és élethez...
az agyat a szívhez eredményesebben?
amikor ezt írtam, épp egy méhecske röpködött körülöttem:)
a szobában...
és dumáltunk... és az egyetlen hely, ami nagyon érdekelte, a Csontváry Marokkói tanító fotó...
aztán benyitott YX, és mondtam, rajtakapott a méhecskémmel...
és mosolyogtunk:)
a méhecske is...
de már kiment...

Nincsenek megjegyzések: