2021. január 11., hétfő

01. Haladj sorrendben! Ez a 190 - 210. // írta T. Zselenszky T.

 

[...]

Sajnos valóban arról van szó, hogy nem maga az együtt élni akaró, egyszerű vallásos polgár a kretén, hanem a politika kretén, ami elkezdi presszionálni, és kondicionálni... végül felhasználja. Míg a kereszténység, buddhizmus, stb. külön tudják kezelni a politikát, a vallást, a magánéletet, addig az iszlám nem tesz különbséget a három között, hanem az egész közélet egészben vallás, és politika, és magánélet egybe gyúrtan. Míg a politika a kereszténységet együttérzőbb jellege miatt sem, meg emiatt sem tudja fegyverként használni és érdekei szerint felhasználni, addig az iszlámot egy az egyben fel tudja, mert ott nincs határvonal ezek közt a szegmensek között.

Ezt elmondta-e nektek valaki, kedves muszlim testvéreim? Élő nem akarja, hogy kihaljatok, mert a rossz módszerrel próbálkoztok! Ami előtt a gerinc meghajol, nem „térítette" meg az embert; csak az „téríti" meg az embert, ami előtt a szív hajol meg szeretetben, kölcsönös tisztelettel. Válasszátok a szív vezetőit a máj, az epe vezetői helyett! Remélem, segítettem!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Elmúlik a rossz, elmúlik a jó, kellemes, hasznos is. El kell hagynod a legnagyobb vagyont, munkásságot, nevet is, és akikre hagyod, azok is idegenekként élnek majd tovább. Hová harácsolsz? A szörny, amelyet hizlaltál, a Te fejedre ül majd. Csak a benned élő örök örökölheti az örökkét. Csak az örökkévalóság tarthat fenn múlandót. Csak az Élet tarthat meg létezőt. A Világosság erejétől lehet a sötétség is. Élet a halál is. Aki halmoz; elvesz és elvész, elveszejt. A lelkedben legyen örök aranyad; a szerelem szerelmetes szeretetében próbált!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

A lét hétpróbáját kiállni nem folytonos győzelmet jelent. Van olyan próba, amit azzal állhatunk ki, ha veszítünk. Az ismeret megszerzése, annak bölcsességgé megélése, az az általi megvilágosodás, mely lehet folyamat általi és villanásszerű is - de végül is mindig villanásszerű - valamint mindennek és az egónknak az elengedése is csupán az önmegváltásig vezet. Az önmegváltást követő elengedésben rendelkezésre állás: a Nagy Megváltáshoz megeső szívvel odafordulás.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ha ne adj’ Isten, szenvedtek, szenvedéseteket transzformáljátok jótetté, szeretetté, jóakarattá! Ha szerelemben vagytok, szerelmetek hőjével áldjátok a szomjazó világot, azzal gyógyítsatok!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal –

 

- Akarsz-e király lenni? – kérdezitek Ti, közvetlen barátaim.

Aki valóban tudja, mit jelent ez, bolond lenne vállalni, vagy csak akkor vállalja, ha tudatosan vállalása ez. Nem akarnék királyotok lenni. Ti akarhatjátok, hogy vállaljam. Nem is akarhatnék király lenni, hiszen csak olyan az Égtől való igazi király, hogy benne őneki már nem hagy helyet a királyság, az Ég. A jól működő szent király nem akar, nem hat, hanem képvisel, felmutat, világol. Figyeljétek meg, milyen csendben megyek végig a léten, és hatás nélkül sétálok át, ha Ti nem akartok kérdezni és kérni! Azt fogjátok kérdezni:

- Miért nem lett vele semmi, amikor ilyen ereje volt - így lesz ez minden létünkben, amíg meg nem kérdeztek, meg nem kértek. Egyetlen valódi erősség van, a szelíd szeretet, amely nem avatkozik be, csak az Egy erejével éltet.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Nem lenézés, nem szánalom, hanem megeső szív! Bölcsességetekben szeretetté lenni, erőtökben gondoskodássá lenni, nem félelmetekben, nem gyengeségetekben! Erőtökben!

 


 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Az anyagban nincsen egyenlőség, nincsen igazságosság. Az anyagban változás, kibillenés, visszabillenés, kölcsönhatás, hiány és többlet van. Amire áhítoztok, azt a lélekben lelitek. Amíg anyagban is léteztek, szemléljetek a lélekből, helyezkedjetek a lélekbe, viszonyítsatok és viszonyuljatok a lélekkel, és Égi hierarchia lehet az anyagban is! Ez a hierarchia szellemi, erkölcsi, bölcsesség, erény, szeretet, lélek általi valódi hierarchia lesz. Nem földi, visszás.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Megéléssel gyűjtsetek bölcsességet, hogy amikor eljön az adakozás ideje, legyen miből adnotok! Ajándékot fogadjatok és adjatok!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Azért létezhetnek olyan tolmácsok, akik furmányosan összeugrasztanak Titeket, rosszat hazudva rólatok a másiknak, mert nem értitek egymás nyelvét, és nem beszélgettek személyesen egymással. Akkor fogjátok egymás nyelvét érteni, ha bensőtökben az Egy nyelvét érteni fogjátok. Az Egy nyelve nem szó, hanem jelentés, nem beszéd, hanem szeretet, gondoskodás, és ezt a nyelvet nem beszélni kell, hanem látni és átélni. Éljétek Isten nyelvét, hogy ne állhassanak közétek hazudozással, érdekből háborúságot kieszközlő tolmácsok! Lássátok, éljétek meg közvetlenül Isten mondanivalóját!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ha nem térnék vissza, meséld el a történetet!

Refugium peccatorum. Homo microtheos.

 


 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ha az országért akartok tenni, a mennyországért téve tesztek azért is a legtöbbet. Köztetek járok, sóvárogtok. Szeretlek titeket!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Kerülök, vándorlok, igyekszem a városokon kívül meghúzódni, és onnan tekinteni rájuk. Akiknek megszólal a szívük, kijönnek hozzám. Gyönyörű lányok, nők, asszonyok, sokan eljöttetek, így, főleg Hozzátok intéződnek szavaim! Ti, nők menthetitek meg az országot, Európát, az emberiséget. Azzal, hogy erényessé lesztek, tartásotok lesz, igényesek lesztek, és ezzel eléritek a fiúkban, hogy igyekezzenek. Ekkor a fiúkból férfiak válhatnak, és lovagok. Ha a nők nem válnak királykisasszonyokká, akkor elveszik a világ. Nem attól lesztek királykisasszonyok, ha úgy kezelnek Titeket, hanem attól kezelnek majd úgy Titeket, ha azokká lesztek lényegetekben, bensőtökben. Akik királykisasszonyt akarnak, lovaggá kell lenniük. Ehhez a nőknek kell „előbb" kitartaniuk az erényben, de úgy a világ megmarad; ha nem tartanak ki az erényben, akkor pedig elveszik! Először nektek kell változnotok, hogy változni akarjanak értetek, és ha változnak értetek, a világ megmenekül! A nők fejleszthetik ki a fiúkban az igényességet, az érzelmi intelligenciát, a bölcsességre szomjazó igényt, a bölcsesség pedig jobbá teheti a világot. Amikor a vallás azt mondja, az Anya kegyelme menthet meg minket, egy nem vallásos lefordíthatja úgy: az anya-minőség, és mindaz, amit belénk plántál. Milyen az anya-minőség? Óvó, elnéző, erényes, gondoskodó, szerető, de kemény, erős, tartással bíró, határozott, és királynői méltósággal ékes. Ilyen, anya minősége nem csak az anyáknak lehet, hanem minden nőnek, és, ha megvan, a fiúból férfi lesz, az „ökrökből" lovag, a lovagok pedig jobb világot jelentenek! A gyermek és a világ is példától változik; nem szabálytól, vagy fenyítéstől. Sajnos ezt ki kell járni. Nagy erőt kívánok hozzá! Vannak, akik anyaként sem teljesítik az anya-minőséget; áldottak azok a lányok, nők, asszonyok, akik nem anyaként is teljesítik! Mert gyermeketek, unokátok lehet az egész világ, és akkor váltok azzá a nővé, akibe szerelmetességgel szerelmes az Isten is.

Látjátok, nem attól bűn a bűn, mert valaki azt mondja, tiltja, írja; hanem az életellenes következményeitől! Látjátok magatok is, ha részleteiben nem olvasom Rátok, hisz szeretve szeretlek benneteket, hogy ha nincs méltóságotok és nem hagyjátok meg a mások méltóságát, az nem csupán saját károtokra lesz! Látom a szemetekben az anyát, a nagyanyót és a királynőt. Hiszek bennetek! Vegyetek erőt magatokon, a világ boldogulásáért; gyakoroljatok anyai kegyelmet! Íme, meghajolok előttetek.

 

Nem odázható el, nem kerülhető ki az, amit az Élet próbatételként állít. Nem választhatod meg a próbatételeket, csak azt választhatod meg, hogyan, milyen minőségűként állsz meg bennük. Nem kell vérnek folynia, az csupán az emberi butaság miatt folyik! Nem az Egy okozza a szenvedést, hanem az emberi tudatlanság következménye! Az Egy a szabadságot adja és az Életet, Világosságot, és Ő maga a szeretet. Aki ezt az Életet halálra váltja, csak a butaságából kifolyólag félő, félemlítő, önző, kínzó ember. A bűn zsoldja a halál. Ám nem úgy értve, ahogyan a karma tan beszéli. A hazugság atyja fogat akar fogért, és büntet a bűnért. Az Életből csakis Élet származhat! Amiből halál származik, az maga is halál! Az Élet kútfejéből szeretet, bölcsesség fakad. Akik ezt beszélik, azt mondják, ne féljetek! A természetes halálnak nevezett átváltozás is csak azért létezik, mert az ember eltávolodott attól, amilyennek eredetileg szánták! Ha az ember eredeti, nagybetűvel Ember lenne ismét, akkor nem halna meg természetes halállal. Mondom még egyszer, ami ezen kívül, nem természetes kín és halál, az az emberi butaság következménye, és nem az Isten akarata! Az Egy az Életet áradja belénk, és a szabadságot adja; és mi döntünk úgy, hogy bölcsesség, és szeretet helyett tompákká engedjük el magunkat, hogy emiatt félő, irigy, vetélkedő, kínzó és kínlódó senkik legyünk! Ebből kifolyólag ártatlanok is meghalnak.

Természetes halál… az öregség után, a lét végén elalvás.

Hallgassátok az erőből szólót! Ami anyag, átalakul és bomlik. Amikor az emberi lélek és szellemiség, a bölcsesség, a szeretet állapotában létezik az amúgy efemer testben, akkor a lélek szeretetének, bölcsességének ereje, amely hagyja az Életet és Világosságot akadálytalanul tündökölni, több erőt ad a testnek, mint amilyen ütemben az magától enyészik. Az ilyen ember nem hal meg, csak ha Ő maga akarja. Ám a kezdet óta létező emberek elveszítették bölcsességüket, és nem a szeretetben léteznek; nem hagyják, hanem akadályozzák, hogy általuk a Világosság és az Élet tündökölhessék, és testük nagyobb ütemben enyészik, mint amilyen erővel éltetni tudják.

A lét értelme nem a test halhatatlansága, hanem a lélek épsége; amit fentebb mondtam, csak azért mondtam, hogy lássuk, a lélek egészsége szeretetben, bölcsességben, képes éltetni az enyésző anyagot is. Képes átszellemíteni, lelkesíteni a holt anyagot.

Lelkünkben halhatatlanok vagyunk... testünkben pedig addig halandók, amíg a bölcsességünk és szeretetünk el nem tartja azt „örökké"! Ám aki szeret... mindig ad is... ergo... tulajdonképpen, maradunk tisztelettel halandó testűek. Csupán az tartja meg testét, aki azzal ad. Ezt is meg fogjátok érteni.

A gyermeknek minden kell, amit meg akar ismerni, de csak akkor engedi el, amikor megismerte. A gyermek megőrzi a kedvenc játékát, és csak annak adja, akit magánál is jobban szeret. A legjobb barátjának, az igaz szerelmének, vagy majdan a gyermekének adja azt.

 

A sárkány megesz minket. Ha mérgezők vagyunk, megőrül, tombol, és mérgében a világot is szétkarmolja, míg kimúl. Ha igazság leszünk, megváltozik tőlünk. Mi elmúlunk, de a világ megmarad.

Ha embertelenek leszünk, akkor ezek az emberek, később a leszármazottaik, több száz évig úgy emlékeznek majd ránk, mint akik embertelenek voltunk. Ha pedig, amíg ez elmúlik, emberségesek leszünk, akkor ezer évekig úgy, mint akik emberségesek. Ha rossz fejek leszünk is belehalunk, akkor miért ne legyünk jó fejek, és úgy halunk bele? Ha a látható úgyis elmúlik, és a lélek úgyis megmarad, akkor főleg! Ha meg nem halunk bele, és rossz fejek leszünk, sosem lehetünk egészek többé! Ez a helyzet elmúlik, de a tetteink égetni fognak a testen túl is!

Én, pillanatnyilag, nem a sebekbe nyúlkálással, meg lyukak betömködésével foglalatoskodom... nem megyek oda, és nem kotorászok az oroszlán fejű, kígyó testű szájban; én a megmaradt, meghagyott élő szövetet erősítem... ehhez házhoz megyek... és emelek, biztatok, szeretek. Összeadom a párokat, és áldást kérek rájuk. Nem oldom meg senki feladatát, de lelkesítem azokat, akik kérik, hogy képesek legyenek mégis megoldani. Ha mégis elér engem a sűrűje, a sűrűjét is a legjobb szándékkal fogadom majd. Nem mindenki ilyen, én pl. nem szeretnék ütni, verni, ölni... van, aki meg alig várja, hogy legálisan lehessen. „Magyar gyerek megvágta, Török gyerek gyógyítja?" Totyogóként, még fordítva tanultam. Egy emberöltő alatt megfordult a világ. Szeretlek benneteket! Az embert nézem, és nem a tévedést. A tévedésétől, és nem az embertől viszolygok. Akik az embert azonosítják a tévedésével, és azt tartják, hogy az ember megölésével lehet csakis és csakis orvosolni azt, azok magukat köpik szembe.

Akik ide jönnek, és áthaladnak, nem szűnnek meg létezni, miután tovább mentek, emlékeik lesznek rólatok. Ha úgy emlékeznek majd rátok, mint azokra, akik kedvesek, jóságosak, segítők, szeretők, akkor, ha előzőleg rosszat hittek is rólatok, a barátaitokként élnek majd évezredekig! Akadhat közöttük ártó ügynök is, de a többi ezer meg ezer ember valódi áldozat. Emberek, akik csak életben akarnak maradni. Ti sem tartanátok igazságosnak, ha néhány részeg miatt az egész népeteket iszákosnak mondanák! Erőtökben legyetek kegyesek, legyetek képesek kiszűrni a gonoszt, és védekezni ellene, miközben arra is képesek vagytok, hogy emberségesek maradtok! Ezt csak nemzetként tudjátok megtenni, csőcselékként nem fog sikerülni.

Ne törődjetek az egymással bábozó gonoszság-császárságokkal; Ti csak maradjatok meg az Élet családjának! Ne féljetek! Elfordultatok a világ bajaitól, ezért a világ jött el hozzátok. Álljátok ki a próbát a Világosság, az Élet, a bölcsesség családjaként, s úgy barátaitokká teszitek az ellenetek támadtakat! Ha így tesztek, azzal véditek meg, amit kölcsönbe kaptatok!

 

Ti pedig, akiknek pusztulás a nyoma, nem az általatok Igaz Istennek nevezettnek a szolgái vagytok! A hazugság atyjának engedelmeskedtek, aki istenjelmezbe bújt és becsap benneteket! Mind, akik öltök az Életért, hazudtok a Világosságért és gyűlöltök a szeretet nevében, a szeretetért, a hazugság atyjának szájába lapátoljátok a világot, mígnem elfogy az egész! Szegény Ti! Nem tudjátok, hogy a lelketeket csalta ki, amikor gonoszságot hozott hazug törvénybe és embertelenségre vett rá Titeket! Mutassátok, mi jár a nyomotokban, és megmondom, ki az Istennek hitt istenetek! Nem feltűnő számotokra, hogy az ezrek, akik előletek menekülnek, szintén imádkoznak? Kívánok Nektek bölcsességet, hogy megláthassátok az igazi Istent, Akitől elparancsoltak és elcsaltak benneteket!

 

A világ Tőletek ilyen, hiszen belőletek születik, a bennetek lévő világ nyilvánul meg idekint! S mivel Titeket anyáitok, nagyanyáitok neveltek, olyan a világ, amilyenné Ők neveltek Titeket! Olyan tájakon, ahol a nőket állatszámba veszik és szolgáknak tartják, ahol a nőknek nincsen szavuk és joguk, a férfiak a hazugság atyjának hisznek, aki istenjelmezbe bújt, aki irigység, csalás, gyűlölet, és a nyomukban szenvedés, halál, pusztulás jár!

Engedjétek az anyákat és a nagyanyákat emberként élni és emberfelettiként szeretni, nevelni, és ezzel a bolygót mentitek meg! Akiket emberi anya és nagyanya nevel emberfeletti szeretettel, az észreveszi a jelmez mögött, a hamis parancsolatok, a gyilkos szabályok mögött a hazugság atyját és elfordul attól! Az ilyen ember a valódi férfi, aki képes felismerni a jó és rossz közti különbséget, és az Élet, a Világosság, a szeretet, a valódi bölcsesség felé fordul!

Jajongok, mert Ti, közel-keleti nők, elnyomattatok és nem nevelhettetek igaz férfiakat, akik bölcsességükben határozottak, erősségükben kegyesek és kedvesek, és nem gyengeségükben szolga-gyilkosok! Jajongok, mert Ti, nyugati nők fellázadtatok, és dacból eladtátok, elhagytátok királynőségeteket, tudásotokat, hagyományotokat, erőtöket, méltóságotokat, s Ti meg ezzel hagytátok cserben a fiaitokat! Az egyik hagyta elvenni magától a szent nagyanya-királyasszonyságot, a másik lázadó csitriként üveggyöngyökre cserélte!

Ó, a Félszemű csak annyit mondott: „felbujtom a nőt, hogy magát lealacsonyítsa, és elromlik a világ! Ahol nem megy hitegetéssel, ott félemlítéssel! Ahol nem megy félemlítéssel, ott megtévesztéssel! Ahol nem rág a sértettség, ott a beképzeltség, önhittség és bosszúvágy rág. Megnyúzzák a férfiakat, magukra öltik azok bőrét, majd kipusztulnak!" Megtette.

 

Halld hát, Smirna, és Ti is, minden gyülekezet! Halljátok, lányok, nők, asszonyok! Én, Méhdi, mint nagyapa, meghajtom fejemet előttetek, és elbeszélem a Világosság, az Élet, a bölcsesség szív szerinti parancsát! Egyenesedjetek fel, és találjátok meg ismét királynői nagyasszonyságotokat, nagyanyaságotokat, anyaságotokat, asszonyságotokat, leányságotokat, és ezzel mentsétek meg a világot! Meghajlok előttetek, könnyeim az Ősök könnyei; kérésem a következő nemzedékeké! Emeljétek fel szíveteket! Vegyétek vissza égi méltóságotokat, és neveljetek bölcs lovagokat, igaz férfiakat, királyokat! Neveljetek méltóságos, bölcs királylányokat és szent nagyanyákat!

 

Mindannyian az Istennek hívottat keresitek. A szeretetben, a szerelemben találjátok. Amikor az ember, önmagát félretéve, lázban égve a másikért él. Ő az Élet a lét mögött, Ő a Világosság a fény és a sötét mögött. Amikor majd nem köti senki valláshoz, és érteni akarja, elcsendesül… így figyeli a jeleit. Amikor mindenki, nép-, nemzet-, származás-, nyelv-függetlenül megnyílik, és mindennek szelíd legmélyén ott látja Őt, barátokká lesztek!

Ami nem szelíd, az is Belőle nőtt, csak szív elől tévesztette Őt. Ő a végső és első jelentés a mindenségmélyi középben, az Örökkévaló az időben és a sokadalom veleje: az Egy!

Ti, édes nővéreim, tudjátok megmenteni a világot! Vegyetek méltóságot, bölcsességet, tartást, és erényben tündökölve neveljetek lovagokat a gerjedelem szűkölő árváiból! Akik nem adják magukat olcsó gerjedelemnek, hanem szerelmetes szerelemmel szeretik egymást, az egyes Egy tervét élik, és Vele örvendhetnek!

Bármit is kérek, nem kötelez benneteket, csak nagyapátokként mondom el, amit mondanom ildomos! Nem azért szólok, hogy utáljátok magatokat vagy engem, és a lelkiismeret-furdalásotokra emlékeztessen benneteket a látványom! Azért mondom, mert látom bennetek az erőt, a csodát, a királynőt! Ti vagytok a legnagyobb reménységem a testben létezők között! Íme, beszéltem, tudjátok, mit tegyetek, hogy megmeneküljön a világ! Szeretlek Titeket!

 

Ekkor megköszöntem, hogy néhányan meghallgattak, és kimentem arról a helyről.

 

 

Aranykulcsok

 

Elmondom, Smirna, mert kérdeztétek, mit is látott János. Ezer évek teltével sem értitek, mert olyan szemellenző tiltással neveltek rettegővé benneteket, hogy semmit sem mertek olyannak látni, amilyen! Ne nézzetek az égre, mondták; hát persze, hogy mondták, mert ott láttátok volna szabadulásotok kapuját! Ó, melyik János ismeri fel Méhdit, és melyiket ismeri fel Ő? Bizony a jánosság ismeri fel a méhdiséget, és a méhdiség a jánosságot! Minden kinyilatkoztatás üzen; éspedig csak látszólag üzen titkokat. Egy eldőlt, ferdült világban bizony az igazság tűnik titoknak! Mintha rébuszokban beszélne, aki mondja. Az ilyen világban a hazugság népszerű, és az egyenesség hívatik véteknek, és minden igaz szó hasonlatnak és rejtvénynek tűnik. Bár már ma eljönne bennetek az egyenes világ; abban a hazugság lenne idegen Tőletek, és versekben élnétek nap mint nap! Isten költötte versekben! Lehazudták a csillagaitokat az égről, és elverték a kezeiteket, ha sejteni mertétek azok derengését. Van egy „rossz" hírem ezen „irányzatoknak": a János Jelenések benne van a Bibliában, és ősi csillagbölcselettel íródott, fejthető meg. Ez akkor is így van, ha hazudtok.

 

És Ti, édes feleim, vagytok-e a világnak, vagy csak az van Nektek? Milyenek vagytok? Ha azt mondom, hogy ezek a levelek igazak, vajon elhiszitek-e? Ha azt mondom, ezek a levelek nem igazak, vajon azt hiszitek-e? Ha kimondom, hogy nem igazak, attól vajon nem hiszitek majd azokat, vagy teljesen mindegy, mit mondok, mert a lélek ismeri fel a lelket? Egyenesedjetek fel, és legyetek egésszé, mert az egész képes táplálni, gondoskodni; az egészből támasztható akkor is világ, ha minden összeomlott, elferdült és ködössé lett! Képesek vagytok-e egésznek lenni, és nem azért hinni, mert mondom; nem keresni folyton valakit, aki okán hihettek, hanem mindenkitől és mindentől függetlenül megállni önmagatokban és az Egyben? Legyetek lélek, akik meglátják a lelket! Lássátok, hogy az apokalipszis nem összeomlás, hanem leleplezés, feltárás, feltárulás, újra feltárás, felfedezés! Mily' rontó szándékok azok, mik rettenetnek hazudták! Rettenet azoknak, akik az őstudást, őshitet tagadták, az embert sanyargatták és irtották, és az igazságot leplezték, hogy rabszolgaságban tarthassanak Titeket! Nektek, szerelmetes családom, lélek-eklézsia, szívem örömei, nektek örömüzenet! Minden, amely az Élet megrekesztője és halálból épül, a semmibe enyészik; és minden, ami Élet, Világosság, bölcsesség, szeretet, lélek és gondoskodás, örök! Maradjatok Élet, és lehull, lemállik rólatok minden, ami nem az! Mivel többnyire olyanok vannak most, itt, velem, akik eddig kísértek, nem fejtek meg hangosan minden minőséget, amikor János képeiről szólok. Írjatok naplót, és beszélgessetek ezekről akkor is, amikor én nem leszek Veletek! A Félszemű sem valami vagy valaki; Méhdi sem csak én vagyok. A Félszemű a tévedés, és mindenki, minden, amely ebben a tévedésben van és a halált szolgálja! Méhdi az ébredés, mindenki és minden, amely az ébredést szolgálja, és az Élet, a Világosság, a bölcsesség, a szeretet, a gondoskodás jegyében áll és működik. Méhdi ez a család; mindenki, aki ez az eklézsia! Arról ismerszik meg a valóság prófétája, hogy egyik vallás, nyelv, nép sem sajátíthatja ki, hanem Ő a Való Egy embere, aki mindnyájuké. Örvendjetek az örömüzenetnek! A tévedés és szenvedés véges, a valóság örök! Halljátok, hát szavam és vigyétek haza, amiket megtudtok! Otthon majd beszélgethettek mindezekről!

 

Fogjátok az első aranykulcsokat:

 

A Nap, a Jupiter a nyilas.

A Mars a skorpió.

A Vénusz a mérleg.

A Merkúr a szűz.

A Szaturnusz és a Hold itt együtt munkálnak.

 

Aki győzedelmeskedik, annak adatik a Vénusz szerelme, szeretete, kegyelme. Ám nem mindig az győzedelmeskedik, aki nyer; hisz' van olyan próbatétel, amit azzal nyerhettek meg, ha másokért áldozva elveszítitek.

 

A 24 vén, a „van",  v, n, - f, n, fény, 2+4=6

Hat = hatni  / a fény az örök jelen pillanatban hat.

24 óra

A fény hat, a Világosság Élet.

 

A csillag-napokat így számíthatjátok:

25920 év / 1 nagy világév

2160 év / 1 világhónap

720 év / 1 világhét

72 év / egy világnap

 

1 nap: 72 év

10 nap: 720 év

Három nap egy év, magyar idő szerint.

 

Említ az írás négy „lelkes állatot" is. Mi az „állat"? Állapot. Állapot-öv az égen. A négy lelkes állat:

Oroszlán / Márk

Bika / alábukás / Lukács

Vízöntő / mélypont / könyv / múlt és jövő felé / Máté

Sas / skorpió / Mars / János  - János, Jónás, Álmos -

 

Most pedig lássátok dicső Őseink máig világló tündöklését!

Fehér ló / oroszlán / „jöjj, és lásd, íj, nyíl, korona, győzve győz, jó lovas", akit János említ, „Szkűtész” népe az, az Ő népéből jön, a kitartáshoz hoz erőt! Királyok királya; uraknak ura, minden hazugsággá ferdítés visszaegyenesítője, minden árnyékos szeglet bevilágolója. Persze, hogy mocskolniuk kellett, hogy rettenteniük kellett Titeket e világos valóság élő lényének megismerésétől!

Ti pedig, emberiség megrontói, igába hajtói, kik minden népet szolgává adósítottatok, és markotokba röhögtök, eljött a számadásotok! A jó történeteket eltorzítottátok, az igaz szavakat elferdítettétek, a szemeket bekötöttétek, a szíveket megfélemlítettétek! Elmúltok a bajjal, amit az emberre hoztatok, a nevetekkel, ha nem váltok lényegetekben szeretetté!

Ezer évekig a hazugság atyjának, a hazugságnak voltatok és adóztatok, míg a Világosság helyőrségét kínoztátok és megloptátok, megcsaltátok! A semmit választottátok Úrnak; meg is nyeritek azt magatoknak! Nem ítélet mindez rajtatok, hanem egy magától értetődő, törvények szerint elkövetkezendő jelenség. Úgy van ez magától, ahogyan a virág nyílik. Azt aratjátok, amit elvetettetek. Méhdi szeret Titeket is! Térjetek meg a szeretetre, bölcsességre, igazságra, és tegyétek jóvá bűnötöket! Ha így tesztek, csak a nevetek múlik el.

Smirna, édes helyőrség, remény székhely-földje, remény székhely-népe, égi szeretet-eklézsiám, Te pedig viseld a szíveden koronádat!

 

Déli korona, a térd / bak fölött, a dobogóra utal - dob, feldob, dobog - mi a dobogó működésében is, nem csak nevében: trón! Dobog, dobol, dob, feldob. Feldob, rászáll a korona. Rászáll = égtől örökli. Minden módon a beavatkozás-mentességre, az égi akarat tiszteletben tartására utal. Jelképek. Az egész Jelenések könyve egy térkép. Azt mondja el, milyen dolgok lesznek, és mely minőségek jegyében történnek majd. Mely minőségeknek melyik népek lesznek a beteljesítői, és milyen módon zajlik le a rontók által kikényszerített történelem. Az egész történelem a csalás, és rontás története. Intéző József-szerepet betöltők, Méhdi szeret Titeket is! Térjetek meg a szeretetre, bölcsességre, igazságra, és tegyétek jóvá bűnötöket! Merengjetek el, mit tettetek, és segítsétek az Életet, ahelyett, hogy továbbra is a halálé legyetek! Merengjetek!

Íme, a további aranykulcsok mindehhez!

A nyilas íja, mint a merengés eszköze. Íj, a mi népeinknél meditációs segéd is. A tűzcsiholás eszköze is. Ébresszétek fel magatokat az elméből a lélekbe, és lássátok közvetlenül az Élet tűzének Világosságát!

Akit vártok, magára nem mondja majd, így Nektek kell tudnotok, amit tudni lehet! Ahhoz pedig, hogy tudjátok, amit tudni lehet, tanulnotok kell csendben lenni és meghallani a lélek valóságát! Nem kerül szívetek trónjára, míg fel nem ismeritek, és valóságotok meg nem látja az Ő valóságát! Ő Szkűtész nyomdokán jön el a Mérleg-Vénusz-Jupiter-Mars, az olaj és bor kora után, a Szaturnusz zsarnoksága idején, hogy felolvasson az Élet könyvéből, hogy mondja: ne féljetek, hogy elmesélje: a Szent Szűz Nagy Boldogasszony kegyelme árad mindenkire, aki kéri és fogadja!

Hallottátok, amit mondtam, bizony a fehér ló lovasáról beszéltem!

Ismerjétek fel a többi lovast is! Ehhez is adok egy aranykulcsot.

Íme, a veres ló / sas, Antares, kard, skorpió, János.

Íme, a fekete ló / mérleggel ítél a jó Szaturnusz is, olaj és bor / szenny, a sötét hatalom vére, és a részegség idejében. A tehetségek mérgezettek. Az énekes csak hispán, a vezér csak bohóc, és paprikajancsi. Méhdi a lelkiismeret csendes dalosa, akit kevesen ismernek, és azok is alig. A Világosság dalai csendesek, az Élet énekei kedvesek, szelídek. Csak a lélek látja, hallja meg a lelket.

Íme, pedig a sárga ló / halál / aratás /Arató Szűz / méhébe fogad és

újjá szül. Nem csupán elmúlás a halál; hanem újjászületés is! Nem csupán átok a tél, hanem a tavasz előtti évszak is.

 

Olvastátok János szavait, és ismeritek, tudjátok ki méltó feltörni a pecséteket. Aki úgy győzött, hogy másokért veszített, aki úgy szeretett, hogy mindenét odaadta, aki elhagyta, de megtalálta, majd szétosztotta. Őrá tekintsetek, vallás-függetlenül, lélekkel, szívvel! Ne ajnározzátok, hanem értsétek meg és valósítsátok meg! Úgy valósítsátok meg, ahogyan a méltó, szent nemzetfők tették!

 

Az 1. pecsét a Nap - Élet - árad - ad - Világosság - bölcsesség - benső szem / látás // ha jóra váltják, áld és gondoz, ha rosszra váltják, akkor a felsoroltak hiányát, ellenkezőjét előidézve árt.

 

A 2. pecsét a Jupiter - a nagy jó „csillaga" / saját energiát ad le - magyarok csillaga - a nyilasban van erőben // ha jóra váltják, áld és gondoz, ha rosszra váltják, akkor a felsoroltak hiányát, ellenkezőjét előidézve árt.

 

A 3. pecsét a Mars - tevékeny / harc / kard - skorpió // ha jóra váltják, áld és gondoz, ha rosszra váltják, akkor a felsoroltak hiányát, ellenkezőjét előidézve árt.

 

A 4. pecsét a  Vénusz - szerelem / szeretet / szellemi nő / aranyközép „csillag" // ha jóra váltják, áld és gondoz, ha rosszra váltják, akkor a felsoroltak hiányát, ellenkezőjét előidézve árt.

 

Az 5. pecsét a Merkúr - lopakodó / gyors / láthatatlan / tolvaj „úgy jön el, mint a tolvaj" / kalmár / hír, bizonyíték, és nem az igazság; egyenlőség, és nem igazságosság / szűz // ha jóra váltják, áld és gondoz, ha rosszra váltják, akkor a felsoroltak hiányát, ellenkezőjét előidézve árt.

 

A 6. pecsét a Szaturnusz - csillag - hideg / merev / számosít / nehéz / kő / földindulás, sötétség - eltakarják a Napot / fügefa éretlenül hullatja gyümölcseit - a jókért rövidíttettek meg a napok: füge, f, g - v, g, vége / a világszellem szele - Mátyás halálakor kezdődött a végidő, amely során az igazakban, bensőjükben örök jelenné teljesedik az idő, a többieknek pedig múló pillanattá  // ha jóra váltják, áld és gondoz, ha rosszra váltják, akkor a felsoroltak hiányát, ellenkezőjét előidézve árt.

 

A 7. pecsét a Hold - vizes / halál / hallás útján / változás / ciklikus - női / holt elmék az oltár alatt / a Holdban / várnak még picit a betelésre / a szél - Vénusz - arat - szűz - és szül is. Mérleg jegy alatt a Vénusz jegyében az ítélet ígéret is - aratás, de születés is! A vízöntőben a Mérleg hoz ítéletet, ígéretet. Új Mátyás, Szűz: Szűz Mária megbocsájtása // ha jóra váltják, áld és gondoz, ha rosszra váltják, akkor a felsoroltak hiányát, ellenkezőjét előidézve árt.

 

A Könyv felnyitásakor a Szaturnusz a zsarnok. Ne féljetek! A Szaturnusz alapvetően nem rossz, csak rosszra inkább váltják, akik hatalmasok és gondoskodniuk kellene, mint jóra! Tegyetek Velük csodát, és a felébredett Szaturnusz áldást hozhat!

Első halál Jónás jele: elnyeletés. A rossz tettekért a második halál, vagy kegyelem lehetséges. Jónás színvallása, megtérése, kiköpése, a hal elnyeli 3 napra, 3 nap után feltámad. Egy másik történet egy égen is látható jelenségről. A Nap dec. 21-24-ig, 3 napig, Jónás 3 napig, Jézus 3 napig, a jó nép is 3 napig elnyeletik a halállal, majd feltámad. Lássátok, lehet-e véletlen az életút, a feladat, a földi sors, ha ennyi módon összecseng a sok-sok jel!

Nézzétek meg, mit okoztak a ferdített írás szerint létezők, és mérlegeljetek! Nem mondom, mert Nektek kell mérlegelnetek! Ha király jő, Ő sem ítél, hanem példát mutat, és aki Rá tekint, a példája alapján magát ítéli meg!

 

Bárány - Bak megfelelője - a Bak a jövő ígérete. A térdénél zászlórúd, vissza fordul - vízöntő - zászló - víz. Halakból / által - halál, hal gyomra, háló, hallás, hűlés, hála, hüllő - az Életbe.

A jók kedvéért az idők megrövidíttetnek. Rosszakaratúak teszik, de a jónak szolgálnak véletlenül. Elnézett, elszámolt naptárak és a kegyelem testesítik ezt. Ellenőrizd az égen!

A „Bárány vérén megváltattak", ítéletkor a Nagy Boldogasszony kér nekik kegyelmet. A Bárány 7 szarva, 7 szeme, 7 lelke: 7 szkíta nemzetségfő a pecsétek feltörői, és a hatásoktól védők / apostol-királyok - akkor is, ha épp nincsenek trónon - Isten lelke van a fejedelmi személyekkel! 7 szarv a gondolat sugara, 7 szem az Isten lelkének tükörképei, leképezői és tovább sugárzói. Bolygók, pecsétek, szarvak, nemzetségfők, apostolok, erők. Jó illatok - életek - ételek - lelkek - szellemek. Ima: füst, pára, és annál finomabb, gondolati beszéd, ergo nyelv - az ég járását értő, élő nyelv. Új ének / harmónia - dallam / új ég - új föld / minden népből az igazak öröklik.

Nem igaz népek, hanem mindegyikből az igazak! Nincsen bűnös nép, és nincsen igaz nép! Lehet rossz helyre születni, és jóra váltani azt, és lehet jó helyre születni, majd rosszra váltani azt!

 

Az utolsó utáni szent pillanatig kitartani! Gondoljatok Jézusra, aki bármikor elmehetett volna sétálni ahelyett, amit végig vitt!

Kitölteni a ránk szabott „időt". „Megadni a császárnak is, ami a császáré" - mondta Jézus.

„Ne feszítsd túl a húrt, mert akkor elszakad, és ne ereszd le nagyon, mert akkor nem szól" - mondta a Buddha... és a lényeg a zene... a zene pedig lehet egyetlen hangszer is, de egy zenekar is. Melyik a valódibb zenekar? Amit egy-egy szólista kiharcol, összeboronál, irányít? Vagy az, ami magától áll össze úgy, hogy játszanak, és észreveszik, hogy az már zene? Az a valódi zene, amikor mindenki a másikét játssza, vagy az, amikor a magáét? Ha mindenki a magáét játssza, és zaj szól, vagy ha zenévé áll össze magától a mindenki játéka, mert az az Ég zenéjével egyként rezdül? Hogyan tesszük jobban? Ha az Ég zenéjét tanuljuk, kottázzuk és adjuk elő, vagy ha az Ég zenéjévé válunk és általunk is megszólalhat az? Az utóbbi esetben lehetséges csak az összes eddigi kérdésre megfelelni.

Mi számít sikernek? Az asztalfióknak írni, húsz embereknek fellépni évtizedekig... akikből a háromnegyede nem figyel, a többiek fele meg nem ért... vajon sikertelenség?

Az ember műve nem egy tárgy, egy műalkotás... nem tett, hanem maga az ember. A siker nem az, ha megteszünk valamit, hanem az, ha a tett által valamilyenné válunk. Mi vagyunk a nagy mű. Ha az asztalfióknak írsz, akkor is hagyományozol, felmutatsz, örökítesz, gondoskodsz, és akkor is leszel valamilyenné ez által. A levél meg lett írva, a levél fel lett adva... a többi a postás, a címzett dolga. Nem nyithatod ki valaki helyett a levelet. Nem olvashatod fel, nem értheted meg helyette, nem fogadhatod be helyette azt. „A hely nem várja a segítséget" - sérelmezitek joggal - ...a hely azt hiszi jól van. Ha beismerné, hogy nincs jól, azt ismerné be, hogy ötszáz éve a semmiért tett meg mindent. Mindent, ami megrontotta, és kínozta az embereket. Olyan, mint a pap, aki egész életében pap volt, de ha beismerné, hogy sosem hitt, elismerné, hogy hiábavaló volt minden munkanapja. A világ a hibák igazolásának oltárán vérzik majd el. Az emberiség a restség, a büszkeség, az irigység miatt pusztul ki. „A hely nem várja a segítséget"...a hely azt hiszi jól van. Nem tudjátok Mennyé tenni a poklot; de Ti magatok Mennyé válhattok! Ez a nagy mű. Akik pedig maguk Mennyé váltak, példájukkal járnak elöl. A visszaélők üldözöttei lesznek, de a keresők gyertyalángjai, őrtüzei, világítótornyai.

Örökké élünk. Járhatunk lassan is. Ne keseredjetek el, ne féljetek, hogy rosszul csináljátok, hogy lemaradtok valami fontosról, hogy elhibázzátok! Nyugodtan csináljátok rosszul, maradjatok le valamiről, hibázzátok el! Örökké élünk. Nyugodtan gyűjtsetek zongorára sokáig... írjatok az asztalfióknak... játsszatok két embereknek, akiknek a fele nem figyel, a többiek fele, meg nem érti! Majd figyelni fognak, majd érteni fogják! Örökké élünk. Ne féljetek, hogy senki sem fogja tudni, hogy segítettetek... hogy a nagy művet: Önmagatokat megalkottátok! Ti magatok, a lelketek valósága lesz a mementó. Semmi sem múlik, telik el úgy, hogy az ne az egész világ tudtával lenne.

Már ismeritek a szent harag valódi jelentését. A segíteni akarás hiábavalósága miatt érzett rossz érzés az. Azonban vétek másokat erővel Mennyé akarni tenni... de segítség lehet a példátok. A „csata" a lelketekért folyik. A próbatételek a lelketekhez emelik az elméteket... az agyat a szívhez, a szívet a lélekhez. Az elme tébolyát a lélek valóságába. A fényt, a sötétséget az Élet Világosságába. Az elme adat-kavalkád őrületét a szívbe emelve csak az marad meg, ami élő minőség; és a halott minőségek leválnak. A szívből a lélek valóságába emelve mindezeket Világossággá és Életté válthatjátok. Íme, már ismeritek a „az ördög a részletekben rejlik" mondás igazi jelentését is. Az ördög az elme adat-kavalkád őrülete, és minden létező, aki az uralma alatt vonaglik. Megválthatjátok, ha a szívbe emelitek, és a szívet a lélekbe emelitek. A „csata" a lelketekért folyik. Fentről is és lentről is a lelketekért. Harcoljatok a tiétekért és vigyázzatok másokra, nem térítve, nem beleszólva, de gondoskodva, örökítve, felmutatva, hogy Ők is megharcolhassanak a magukéért!

Ami a világban folyik, az a folyó megállíthatatlan, kiapadhatatlan, de a tengerbe siet. Folyó az elme, és tenger, tenger, Tenger az Isten! Halade, Mystai! A próbatételeket nem kerülhetitek ki, nem odázhatjátok el. Ne feledjétek, azok azért vannak, hogy az általuk teremtett helyzetekben elővilágolhasson az ember valódi természete és valós minősége. Amikor kitekintünk, látjuk, mi történik odakint, de azt is tudnunk kell, hogy ennek meg kell történnie. Mi mutathatná meg jobban, kik is vagyunk valójában, mint ami éppen azért lett, hogy kikényszerítse belőlünk az igazit? Most látható csak igazán, mi maradt a jóságból, a szeretetből, az erényből... megláthatja magát a tükörben a politika, a vallás... mi maradt a „kereszténységben", mint intézményben az igazságból, a szeretetből, a  bölcsességből, a Világosságból, az Életből... mennyi emberség maradt az emberben. Ami holt anyag, ami rothadt rész, az lemállik, és le is kell, hogy málljék! Ne féljetek, ami megmarad, az az Élő! Ha marad nagybetűvel Élő az intézményben, a társadalomban, az emberben, miután a lebontás lezabálta a holtat, megmarad a világnak ez a fajtája! Igyekezzetek Élőnek mutatkozni, Élőnek bizonyulni! Növeljétek magatokban az Életet, Világosságot, bölcsességet, szeretetet, hogy a Való családjába tartozzatok, és ne a káprázathoz! Legyetek barátokká! A családságban is, a házasságban is, a nemzetek között is, lények között is a barátság a legnagyobb nagyság és legjobb jóság.

Tekintsetek a kinti, tarthatatlan helyzetre! Amikor két vagy több legyőzhetetlen erő harcol, egyik sem győzhet, csak ezer évekig tombol és maga körül mindent összetör! Ha két vagy több ugyanolyan legyőzhetetlen erő összecsap, nem veszít majd egyik sem, és a tombolás nem marad abba. Mi vethet véget mégis ennek a tombolásnak? A bölcsesség, a szeretet.

Az elme szerelmében minden felég és elpusztul. A szív szerelmében mi égünk el, de élet fogan. A lélek szerelmetességében csak a bennünk lévő holt anyag ég el, és végül csak a „tiszta arany" marad.

Nemes küzdelemtől az ellenfél baráttá válik, míg elődomborodik valódi arcunk. Nemes szerelemtől minden fölösleg kiég belőlünk, míg csak a „valódi arany" marad végül. A lélek hosszán az agyból, elméből, adat-kavalkád tébolyból a szívbe, és a szívből a lélekbe emelkedünk. A fényből, sötétségből Világosság teljesedik; a lét holt anyagából Élő. A létből Élet lesz.

Szellemítsétek, lelkesítsétek át a magatok halott anyagát és a holt anyagot! Minősítsétek eggyé az elemeket magatokban! Emeljétek magatokban aranyközépbe a végleteket, látszólagos ellentéteket! A méltatlanságot váltsátok méltósággá, a vétkeket erénnyé! A háborúságot változtassátok nemes küzdelemmé!

Mi is a nemes küzdelem? A próbatételek kiállása is nemes küzdelem. Tiszteljük az ellenfelet, megtartjuk méltóságát és a magunk méltóságát, valamint azért küzdünk, hogy a halott minőségek leváljanak, és csakis a nagybetűvel Élő minőségek maradjanak végül. Azért küzdünk, hogy ellenfelünket magunk fölé emeljük; bölcsességet, szeretetet ajándékozva, példát felmutatva ellenségből baráttá változtassuk Őt. Ami kint történik, kiált, hogy változtassátok háborúságból nemes küzdelemmé! Ha nem teszitek meg, nem lesz semmi, ami megmaradhatna.

Ne feledjétek, csak az rabszolga, aki nem önszántából, szeretetből, hittel szolgálja az Életet! Csak az rabszolga, aki a rothadást, a holt anyagot szolgálja; ám aki az Életet, Világosságot segíti szeretettel, bölcsességgel, gondoskodással, önnön szíve szava által, még, ha rabszolgának is neveznék, akkor sem lenne az! Aki maga szolgál, szeretettel, ha ugyanúgy is néz ki, mint a rabszolgák, mégis az Ég családjának tagja. Nem rabszolga, hanem a rabszolgaság feloldója; a rabszolgák reménysége!

Tartsatok ki az utolsó utáni szent pillanatig is! Maradjatok örökkévalók minden percben! A pillanat nem létezik; csakis az örök, végtelen jelen. Fájni is fog, de nem vagytok egyedül. Sosem vagytok egyedül.

 

Ha mindezeket a legelejétől átbeszélitek és megértitek, megtudhatjátok, hogyan van ez a külső égen; de az csupán a fele! Amit igazán keresünk, az a benső Égben van. A fentieket is ott keressétek! Ez mindenkinek a saját útja, a saját feladata! Nem valósíthatja meg senki a másik helyett! Emelkedjetek a bölcsesség által a szeretetbe, a szeretet általi gondoskodásba! Emelkedjetek fel az önmegváltásba, majd a kegyelem általi megváltottságban, megeső szívvel adjátok magatokat a Nagy megváltáshoz! Szerelmetességben próbált emberek lesztek! Tűzben próbált arany lesztek! Az elemeket magatokban egyesítve, Nappá gyúlt Jupiter lesztek! Egy Nap az Égen, egy Nap a szívben! Ahol ez a kettő Nap Egy, ott érnek véget az idők, és ott válnak Örökkévalósággá.

 

Íme, beszéltem. Hiszek bennetek! Szeretlek benneteket!

 

Ti jöttök. 


---------------------------------------------

 

„Elmondom, mert nincs itt más, hanem Méhdi van itt. Kívántam, hogy más legyen itt, aki nálam jobb ember, és szebben, jobban mondhatja, de nem jött, és csak én vagyok! Kívánom, hogy jöjjön ilyen ember, de amíg nem jön, én vállalom, hogy elmondom."

 
A bejegyzéseket Török-Zselenszky Tamás írta. Idézni csak a szerzőre és a forrásra hivatkozva szabad. Köszönjük. 

Nincsenek megjegyzések: