2021. január 10., vasárnap

02. Haladj sorrendben! Ez a 10 - 29. // írta T. Zselenszky T.

 A tűzhely nem a melege miatt égett — azt, majd ha éjbe nyúlik a zsinat, akkor hasznos, ha áraszt —, hanem a Világosságot, mint közös égiszt képviselvén állt közöttük őrt.

Látom a levélíró ifjút, teljes testet fedő, csuklyás ruhában van. Nem látszik az arca. A ruha téglavöröses-napsárgás, vegyesen. Dereka körül kötél. Tudom milyen ő, de most nem látszik az arca. Teljesen eltakarja a fejét, az arcát a csuklya. Ahogy amúgy ismerem, egy negyvennégy évessé érett ifjú, néhány ránc gazdagítja arcát, öreg egy fiatal testben, fiatal egy idősödő testben. Mester és szolga, szolga és mester, nagybetűvel Ember, és ez alkalommal a gyűlést összehívó, kinek meg kell nyitnia a gyűlést.

Segédje egyik megjelentnek sem akárki. Mindannyiuknak a legkedvesebbje; első tanítványaik, akik tanújukul állnak.

 

A jelenben vagyunk, a mostba érkeztünk meg, ki a mester, ki a segéd. Révülök, beemelkedem, látom, amit látok. Ők nem mesélik el, nekem kell elmesélnem. Látva látom, ahogyan ez az alak belép a körbe, mögötte egy másik. Párnájukig lépdelnek, nem ülnek le rájuk. Mások ülnek. Az alak meghajol, és beszélni kezd. Megköszöni, hogy a meghívást elfogadták. Elővezeti az okot, a zsinat napirendjét, a terveket, bajokat, és papírt, tollat oszt ki.

Ha akarnak, jegyzetelhetnek. Mindenki szót kap témakörönként. A meghívó vet fel témát, és a meghívó összegez az összes válasz alapján. Mindnyájunk méltó és méltatlan, magam is. Önmagamnak nem kívánok, nem kérek és nem tartok meg semmit. Az életem árán is elmondom az igazságot fesztelenül, mert itt az idő, és a célunk fontosabb nálunk. Mindenkinél, aki ebben a körben tartózkodik. Bármily kemény vagy sértő is lehet, amit elmondok, kérdezek vagy kérek, semmiképp sem kívánok direkt megsérteni senkit. A meghívóban ott állt, hogy a körön belül mindenki következmények nélkül őszintén beszélhet. Tisztelem Önöket! Tisztelem a hitüket, az Isteneiket! Nem akarom legyőzni, sem átalakítani, sem károsítani a vallásaikat. Semmi sem szűnhet meg, csakis ha többre adatik, úgy alakulhat át többé önmagánál, magától. Az én vallás-felettimet viszont ajándékba adom, és nem kérek érte magamnak semmit, csupán az emberiségnek, a bolygó lényeinek kérek igazságot és szabadságot, szeretetet és jót. Csak egy nevet mondtam, nem bizonygatok semmit magammal kapcsolatban. A hitük nélkül úgysem lennének itt, és úgysem érne semmit az egész. Megismernek, mialatt a témakörökről elbeszélgetünk.

Tudják miért Charles Darwin A fajok eredete című könyve a második legolvasottabb könyv a világon? Mert a keresztény Biblia az első legolvasottabb. Tudják milyen világot jöttünk ide meggyógyítani? Amiben ha a Biblia a legolvasottabb, abból az következik, hogy Darwin könyve a második legolvasottabb, de abból, ha a Darwin-könyv lenne a legolvasottabb, nem következne az, hogy a Biblia lenne a második — így szólt, s a bölcsek egyszerre mosolyodtak el.

Segítőik példát vettek a házigazdákról, és ők is teát töltöttek tanítóiknak.

— Én elhiszem, hogy maguk azok. Önök elhiszik, hogy én vagyok az — szólt. — Én elhiszem, hogy én vagyok az, Önök elhiszik, hogy Önök azok. Időtlenséget hozni az időbe, örököt a mulandóba, végtelent a viszonyok közé, teljeset az iszonyok közé. Időutazás? Dolgok variálása a múltban, hogy a jelen megváltozzék? Téveszmék. Csakis a minőség számít. Az, hogy kik vagyunk valójában. Az anyag menthetetlen, a lélek örök, mi hát mindaz, ami megmentésért kiált? Időutazás? Visszajönni a jövőből, hogy beavatkozz a múltban és meggyógyítsd azt? Miért nem gyógyítjuk meg mi, a most emberei? A jövőben megöltök ezret, azután visszamentek a múltba, és hát megmentitek a jövőt mégis? És úgy a múltban nem történik meg az ezer megölése? Azt hiszitek, rendben lesztek, de a múltban lévő önmagatokban ott marad, ott lesz, a dolgokat nem lehet semmissé tenni, csakis magunkat lehet helyén tartani. Csak az van, akik vagyunk, akik belül valójában vagyunk. Azon is túl csak az abszolútum a valóság. Az anyag menthetetlen, a lélek örök, mi hát, ami megmentésért kiált? A mindenben élő és szenvedő Egy. Amikor innen hazamegyünk, az Egyet mentjük meg a szenvedéstől mindenkiben. Az Isten létét tesszük szenvedésmentessé, amikor egy másik lény létét tesszük szenvedésmentessé. Az Isten terve megvalósulásának akadályait gördítjük el az útból, amikor meggyógyítjuk a világot. Isten tervének beteljesülését segítjük, amikor többre adjuk a vallást a vallásnál, a tudományt tudománynál, a politikát a politikánál, az embert az embernél. Akik pusztítják a bolygót, Isten tervét és művét hiúsítják meg és teszik tönkre. Akik ma itt összejöttünk, Isten művét menthetjük meg magunktól. Az anyag menthetetlen, a lélek örök. Miért szükséges mégis megmenteni az iskolát? Ha az öröklétben így is, úgy is teljes a mérték, miért számít a hiány és a többlet az időben? Ha a szívben van a valódi égbolt, miért óvjuk a füsttől a kinti ismerőst? Ha idekint úgyis mindennek eldöntetett a sorsa, mi végre küzdünk, hogy összetartsuk, ami szétesik, hogy kiálljuk a „hetedhét próbát"? Isten nem ráz le magáról, nem űz ki magából, nem hagy el. Szenved értünk, hogy kinevelődhessünk a teljességünkké. Jól tudjuk, a törvényeket és azok betartatását nem a mulandóért, hanem a mulandóban szenvedő Örök kínjai enyhítéséért hoztuk és szorgalmazzuk. Az Isten áldozatot hoz a kinevelésünkért, mi pedig el kell kövessünk mindent a szenvedése enyhítéséért, mert az Isten nem hagy fel a világgal. Itt szeretetét csak megvilágosodásunkkal, és az abból eredő szeretet-létezéssel, gondoskodással hálálhatjuk meg. Meg vagyok győződve arról, hogy Önök mind jószándékból akarják a saját vallásukat győzelemre vinni. Azt hiszik, csak akkor lehet béke, ha egy vallás marad, és az azok közül lesz, amelyek az Önökéi. Tegyük fel együtt a kérdést: van-e az Istennek kevesebb szenvedést okozó mód, mint ez az Önök terve? Van. Mégpedig, ha megtartják mindenüket, de még annál is többre adják. Ha a tudományt, a vallást, a politikát ezek abszolútumává teljesítik, szabadítják. Ha magukat vallás-felettibe szabadítják. Ha a tudatukat az elme tébolyából a lélek valóságára szabadítják fel, és megeső szívvel a világról gyógyítva gondoskodnak. Ha a példájuk által a világ maga akar eggyé válni, és a vallások maguk akarnak vallás-felettivé teljesedni, és a népek nem parancsra, nem félelemből, és nem a gerincükkel hajolnak meg gyűlöletben, hanem a szívükkel szeretetben, bölcsességben, örömmel. Nagy tisztelettel felkérek mindenkit, hogy tartsák meg beszédeiket. Jómagam jegyzetelni fogok, és minden témakör végén reflektálok. Majd záróbeszédem megtartása után szavazni fogunk: elvetik-e az egybegyűltek, hogy kiálljunk, tegyünk, vagy szükségesnek tartják, mint ahogyan én. Témakörönként fogunk haladni. Hála Önöknek, hála Istennek! Kérem, kezdjék meg felszólalásaikat saját maguk közt eldöntött sorrendben!

A meghívó ekképpen nyitotta meg a találkozót. Ezeket én most a saját hangomon mondom, a találkozót megnyitó, a meghívó felszólaló hangját azonban suttogós-vénes, elfojtott hangúnak tudom jellemezni. Kivehetetlen karakterű hangúnak. Foszlányokat beszélek el csupán mindabból, amiről Három nap, három éjen át, alvatlan, pihenés nélkül szó esik. Révedek, s látom, hallom, hogy küzdenek magukkal a megjelentek. Bizony magukkal küzdenek, hogy ki nem pukkannak, hiszen tudva tudják már az első perc előtt, hogy minek kell majd meglennie. Csak szelídülésükért van egyáltalán az egész virrasztó szer, már az odaúton tudták, hogy vége egy nagy kornak, és belenyugodni tartott ily sokáig abba, hogy változni és nyilvánulni kell.
És bizony fel is szólalnak sokan, ezekről én itt most nem beszélek. Képzeljék el, hogy rengeteg felszólaló rengeteget beszél, én a lényeget fogom csak Önöknek elmesélni.

Az időknek szava, a csillagoknak törvénye van. Aki nem lovagolja meg, ha a Plútó és a Szaturnusz tánca jön, azt vonszolja és összetöri, ami jön. Ki kinevelődik, megsegíti a Földet, ki elbukik, felzabálja azt. Ki kinevelődik, megsegíti Istent, ki elbukik, csak megkínozza Őt. Részleteket közvetíthetek csak a három nap, három éj nagy csatájának csörtéiről: behajolok egybe, beszélnek, kihajolok belőle, újabba hajolok, belebökök a szövetbe, és a fátyolon átlesek, közvetítek. Van, hogy nincs eleje vagy vége, csak közepe. De jó szívvel teszem. A többit összerakja, akinek kedves. Tán azt sem jelzem, melyik részt ki mondja, úgysem ismeri senki azokat, akik beszélnek. Valamint úgyis ki tudja majd mindenki következtetni abból, amiről beszélnek. Így járulok hozzá ahhoz, hogy pártatlanul hallgathassunk, érezhessünk, mérlegelhessünk. Tudni lehet, hogy melyik részeket ki mondja. Lélektől lehet tudni. Az árnyékok, a pálmák meghajolnak, kiegyenesednek, a történelem kövei megemelkednek, majd visszaülnek töltekezni, figyelni és súgni. A madarak elhallgatnak, a csillagok a nappali ég mögül igyekeznek nem beleszólni semmibe, bár alig tudják visszafogni magukat. Áldott, áldott, áldott diskurzus kezdődik. Kár, hogy a kipusztulás rémképe hozta csak össze.

Révedek, s mondom, mi elhangzik, innentől nem színezem, nem jellemzem, hanem álljanak itt csak a fontos szavak, csak a fontos szavak!

 

ʘ

 

A bölcseket meghívó mindenki beszédét végig várja, kivéve akkor, ha egy-egy kérdést egyenesen neki intéznek, egy-egy kijelentéssel közvetlenül őt szólítják meg. Megfigyelem, erre leszek figyelmes, ahányszor behajolok a fátylon. Íme, most ez van, ezt látom:
— Valóságról megpróbálni szavakkal beszélni, elmondhatatlanról valamit mondani, az gondoskodásból igazság. Ám szavakkal előidézni a valóságot már hazugság. Arról beszélni, amit látva látunk: költészet. Arról beszélni, amit nem látunk: képmutatás. Az első éltet, a második öl és megrekeszt. A legkisebbek előtt hajlunk meg. Önök mindent tudnak, amiről szót ejtek. Nem kioktatás ez. Ha Önök azok, akiknek el kellett ide jönni, mindent tudnak, mielőtt kimondanánk. A legkisebbekért beszélünk, és arról dönteni vagyunk itt, hogy őnekik hogyan meséljük el az igazi valót. Arról döntünk most, milyen eszközzel is térjen innen majd mindenki a saját „egyházához" haza, hogy azt többre adhassa. Hogy nyilvánuljanak meg a bábvezetés, a világ előtt, hogy az erőfeszítést tegyen, úrrá legyen magán, és meggyógyítsa a Földet. A módszerről dönteni jöttünk, mert a valót ismerjük mind. A legkisebbek nem ismerik. Arról határozunk, Nekik hogyan tudjuk jól megmutatni.

 

ʘ

 

— Sohravardi azt mondta: „szíved elragadtatásával olvasd a könyvet, mintha csak Neked íródott volna!" Ám van, amit készre építenek, de egyből romokká épül, és valaminek csak a tégláit adják a kezekbe, de ezek a téglák élő téglák, amelyek Valósággal világolnak. Nem az segít különbséget tenni, hogy évezrednyi romokat sepergetünk, míg kihalunk. Nem az — ez hangzik el, és a bölcsek hunyorogva, hümmögve helyezkednek párnáikon.

 

ʘ

 

— Csak a hasonló ismeri meg a hasonlót. Ha Önök azonosak azzal, amivel én, ismernek engem és magukat is, és mindazt, amit mondok. Csak aki nem azonos azzal, amivel én, az nem ismer, és az nem szíveli, amit mondok. Én máskor tekintettel szoktam lenni, ám ez az alkalom az utolsó. Ha innen kegyes, mosolygós, hazugon állunk fel a végén, akkor rajtunk veszik el a világ. „A próféták leírnak, Isten barátai felfednek" — mondja Nasafi. Legyenek hát Önök is Isten barátai! Ha Önök nem vívják meg az armageddoni csatát magukban, és nem győzedelmeskednek a Valóságban, Világosságban, szeretetben, bölcsességben, lélekben, gondoskodásban, akkor a legkisebbek hogyan fognak? Ha Önök nem mutatnak példát, akik a legkiválóbbak, akkor mindenki elbukott. Ha nem Önök a legkisebbeknél is kisebbek, és a legszegényebbek, legszerényebbek, legegyszerűbbek, legutolsók, bizony nem állja ki a próbát az emberiség. Ha azonban Önök azok, akkor gyógyítani fogják velem a világot!

 

ʘ

 

— J. Campbell szerint „az a társadalom, amelynek nincsenek megtartó és összetartozást biztosító mítoszai, pusztulásra van ítélve."Amit már én teszek hozzá, hogy ezért tartunk itt. Mert a mi mítoszaink korrumpálódtak. Akik a tudomány, a lélektan oldaláról képviseltetik magukat itt, láthatják, hogy a tudomány, a vallás, a politika válságban van. Mindannyiunk érdeke, hogy a korrumpálódott mítoszainkból átmentsük a jót, szentet, megtartót és összehozót. Valamint új mítoszt teremtsünk, amely éltet és emel.
Amikor a török sereg elérte a Buda alatti területeket, a magyar vezetés meghökkenve konstatálta, hogy az kikerülve Budát, egyenesen Budaszentlőrincre vonult, és a pálosok központját ostromolta meg, majd később gyalulta le a föld színéről; nem a fővárost. Nem a főváros volt a legfontosabb célpontjuk, hanem a szakrális központ. Testvérek voltunk, vagyunk, leszünk, csakis vallásaink különböznek, és lesz majd idő, amikor azok sem fognak különbözni. Ismertek minket mindig is, tudták, hogy sosem győzhetnek le igazán erővel, amíg a mítoszt, amiben a lelki erőnk gyökerezik, el nem pusztítják. A mítosz ellen viseltek hadat legelőször is, és csak aztán minden más ellen. A templom égett, a tornyai kéményekké lettek, a hajója kemencévé. Az arany csak úgy folyt kifelé a kapuján. Azután minden kövét széthordták, és a földjét felsózták. A mítosz megsemmisítésének egyik nagy sakklépése volt ez. Vajon e pár száz év alatt sikerült-e teljesen kiirtaniuk?
A nyugati oldal ugyanezt tette később. Elvették a népem dicső múltját, és hamis tananyaggal helyettesítve belevertek valami dicstelent. Vedd el a mítoszt, és az ellenállás megtörik! Vajon sikerrel jártak-e a néhány száz év során?

Íme, itt vagyok, az arcom a népem arca, és létezem, kiállok, élve élő mítosz vagyok, és mindennap újabbak teremnek, élednek, állnak fel. Letagadható, kinevethető, eltussolható, lelegyinthető, ignorálható, de létező megtestesülései a rejtezőnek. Vajon miből lettünk, ha sikerrel jártak, akik a mítoszt évszázadokig irtották? Ha a mítosz hazugságból lett volna, magától is kiveszik; ám, mivel a mítosz élve élő Életből, Világosságból, lélekből, igazságból, bölcsességből, szeretetből és Valóból ered és éled és létezik… a teljes tarolások múltán is kiirthatatlan, és mindig feltámadó.
Tudom, egyetértenek, ha azt mondom, mi lehetne erősebb a valódinál? Nem írni kell mítoszt, hanem megélni és megteremteni. Ha nem tudják végrehajtani az átmentést, és az új, élő mítosz megteremtését, nem Önöknek kell itt lenniük velem. Ha Önöknek kell, képesek rá, és meg is kell tenniük, hogy senki és semmi, Isten se szenvedjen miattunk.

„Csak egy vallás létezik, egy módja van annak, hogy Istent ténylegesen dicsőítsd: ha nem vagy gonosz." Ezt üzeni Hermész Triszmegisztosz. Ne mulasszanak, és teljesítik ezt!

 

ʘ

 

— „Amikor eljön a nagy megrázkódtatás, minden megváltozik majd" írja a Szent Korán 79:34. Ezt vallják páran itt, urak. Csak az Élet ismeri fel az Életet, a halál nem látja meg az Életet. Ami Önökben élő, felismeri azt, ami bennem élő. Ami Önökben halál, csak a holtat látja. Aki látja bennem a teljes Életet, maga is élő. Aki csak a holtat látja bennem, maga is holt. Azt hiszik, a „nagy megrázkódtatás" halált hoz az élők közé, pedig a holtak közé hoz Életet. Azt hiszik, csak nép, ország, földrész nagyságrendben mehet végbe a „nagy megrázkódtatás”. Pedig személyenként ugyanúgy végbemehet. Az összeomlás felismerést hoz, és nem csak kinti, de benső világok is megrázkódhatnak. Testben csak halálok után támadhat fel a személy is, a világ is, de a lélekre lélekben feltámadáshoz meg sem kell egyiknek sem halnia. Akik szellemet anyagba, lelket tébolyba süllyesztenek, kötnek, rossz utat járnak, járatnak, és kínozzák a jótevő Istent. Akik az anyagból a szellemet, tébolyból a lelket megszabadítják, azok jó utat járnak, és segítik az Istent. Akik az anyagot átszellemítik, gondoskodva, szeretettel, bölcsességgel, azok Istennel harmóniában cselekednek. Amikor Önökben eljön a „nagy megrázkódtatás", általa felismerésben részesülnek. Boldogok, akik nélküle is képesek a tudatukat az elme tébolyából a lélek valóságra felszabadítani, mert ők csak szemlélői lesznek a megrázkódtatásnak, és megélői a Világosságnak. A többiek csak szemlélői lesznek a Világosságnak és megélői a megrázkódtatásnak. Krisztus szavait idézem: „Elmegyek az Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, hogy elküldje nektek a Vigasztalót, aki felfedi előttetek a Szellem üzenetét.”

S mit mondott Abdullah Ibn Abbas? „Ó, emberek, ha elmondanám azt a sort nektek úgy, ahogy a prófétától hallottam, megköveznétek.” Isten kegyelméből, akik nem hajlandók megismerni a Világosságot, megismerik, mi nem az, hogy kinevelhessék magukat valódiakká. Az Önök vallásai csak a törvény ruhái. Jaj azoknak, akik a törvény ruháit a törvénynek mondják! Jaj azoknak, akik maguk nem teljesednek vallásból hitbe, hitből tudásba, tudásból bölcsességbe, abból szeretetbe, gondoskodásba, abban látva látásba, abban azonosságba, élve élt Életbe! És ha maguk nem teljesednek, másokat sem engednek teljesedni. „Ha elmondanék egyet is a Krisztus szavaiból, köveket fognátok, és megdobálnátok engem, de tűz gyulladna a kövekből, hogy megégessen ezért benneteket.” — így szólt apostol Tamás. Ennyire messze vannak a vallásaink a valóságtól, és a ruha a törvénytől. A törvény vallások feletti. A valódi könyvek a kétszeres mélység könyvei, melyek magasság feletti mélységben, a Napra íródtak, szivárvány betűkkel. Akik szemmel néznek, kiégne a szemük, és egy szavát sem látnák. Mégis azok sanyargatják vezetőként a népet, akik csak szemmel, és nem szívvel-lélekkel fordulnak feléjük. Ezek írássá teszik az embert, és nem élő emberré teszik az írásokat. Halott szabályokba fojtják a népet, és nem szabadítják fel élővé a halott szabályokat.

 

ʘ

 

— Magamnak semmit se kérek. Ezt a testet, nevet elfelejthetik, miután eltávoztunk innen, ám kik könnyítsék meg Isten dolgát, ha nem Önök, akik a legközelebbi hozzátartozóinak tartják magukat? Kik Önök, ha nem könnyítik meg? Az idők szava újra beszél hozzánk: teokratikus fasizmus kihalással, vagy teljes kifejlés és felszabadulás. Az egyik a szabadossággal bünteti a szabadságot, a másik az út a szabadságba. Szűk köröknek tartják fönn az igazságot. A tömegek misztikumot kapnak és akarnak valóság helyett. Vallást kapnak bölcsesség helyett, politikát kapnak szeretet és gondoskodás helyett, oktatást kapnak igazság helyett, jogot, meg egyenlőséget kapnak igazságosság helyett, embertelenséget kapnak emberség helyett. Darabok, férőhelyek, kartoték-adatok lesznek emberek helyett. Önöknek el kell engedniük a hatalmat, teljesen! És el kell engedtetniük mindenki mással is! Erre csakis a szeretet képes, és a teljes őszinteség. Csakis az egész emberiség bölccsé szabadítása mentheti meg a bolygót.

 

ʘ

 

Áthajolok, látva látom: sokak, harmincöten, akiket a levelek és a népeik választottak, egymás után ezeket mondják. Egyik ezt, másik azt, de összesítve ugyanarra utalva fejtik ki, hogy láttak elnököket azt ígérni, megválasztásukért cserébe felfedik a földönkívüliek titkait, nyilvánosságra hozzák az aktákat, és elmondják a népeknek a tudható igazságot. Aztán amikor be akarták tartani a szavaikat, megválasztásuk után náluk is hatalmasabb körök megtiltották nekik. Akik mégis erősködtek, azoknak megmutatták a negyedét annak, amit tudni lehet, és az elnökök sírtak, majd úgy határoztak, hogy elállnak a szándékuktól, és nem tartják be ezen ígéretüket. Összeomlottak, sírtak, és úgy döntöttek, hogy amit megtudtak, olyan döbbenetes, hogy nem szabad megtudnia az emberiségnek.
— Mi, akik itt vagyunk, ha meg sem szólalunk, akkor is tudjuk, hogy tudjuk, hogy tudjuk és tudjuk. El tudjuk viselni, amit az elnökök sem viseltek, mert sok éven át növeltük az ellenállást a testben. Tudjuk és elviseljük, amit tudunk. Ám ha az elnökök összeomlottak, mennyivel inkább tönkremenne az egyszerű nép? Felkérünk, különböztesd meg magad a Mábusztól, a Félszeműtől, az Antikrisztustól, Lucifertől, a Fenevadtól, és beszélj nekünk egy éjen és egy napon át mindarról, hogyan emeljük az emelhetetlent és az emelhetőt! Hogyan gyógyítsuk a gyógyíthatatlant és a gyógyíthatót? Hogyan mondjuk el az elmondhatatlant és az elmondhatót, úgy, hogy ne tudják meg, amit nem kell, de megtudják, amit meg kell? Dolgozd ki a módszert, hogyan lebbenjen fel az újabb fátyol úgy, hogy előbb emelkedjenek, mint összeomlanának, és ne előbb omoljanak a lebbenéstől össze, mint ahogy emelkednének!

Így beszélnek, majd a megkérdezett átnyújtja segítőjének a könyvet, amelyet Smirnához írt, és amelyet ki is adott, Méhdi levelei Smirnához címmel. A segéd órákon át, hangosan felolvassa az egész könyvet. Bólogatnak a bölcsek a csillagok alatt. Amikor a tolmácsok is és a segéd is elhallgat, és a hajnal első szellője megérkezik a tűzhöz, lefejtik magukról az állatszőrméket, amelyek a hideg éjben jól tartották őket. Teát töltenek, gyümölcsöt, zöldséget vesznek magukhoz. Telik az idő. A hajnali fénnyel a megkérdezett is szóra emelkedik. Egy napja és egy éjszakája értekeznek. Nem alszanak, s ő látva látom, folytatja a válaszok megadását.

— A következőket a következő módokon javasolom, hogy a nemzetek számára kinyilatkoztassák, így szólítsák, s ekképp emeljék mindahányat. Nemzetek, meg kell kötnötök a saját szövetségeteket. Mi a szövetség? Ehhez szabadnak kell lennetek. Mi a szabadság? Akik tudják mi micsoda és miért, ki kicsoda és miért. Akik tudják a szavak valódi jelentését, akik bölcsek, teljesek, Világosság és Élet, akik a szeretet és a gondoskodás, azok szabadok. Akik vallás fölöttiek, történelem utániak, vagy az élők történelmét, és nem a holtakét írják és élik és művelik. Akik önmagukban is egyesítik az alsót és felsőt, a szuszt és az ízt, és akik menyegzőt ülnek és élnek egymással is, magukkal is, az Istennel is. Akik élve élnek és működve működnek, akik a vágyakon, erőkön urak, és nem a vágyak és erők szolgái. Akik a szellemeken igazságos urak, és nem a szellemek szolgái. Akik a vallások fölötti igazsággal azonosak, és azt árasztják. Akik az elme tébolyából a tudatukat a lélek valóságára teljesítik, szabadítják, és akik a lényeket is közvetetten segítik ugyanebben. Akik tudósok, majd garabonciások, majd táltosok, majd megváltók, akik egy közösségért működnek, akik önfeláldozóak egy közösségért, akik gyógyítanak és felemelnek, akik vigasztalnak és szabadítanak, akik előbb működnek, és úgy illik rájuk a korona, és nem előbb van rajtuk korona, aztán nem is működnek. Akik bölcsességükben eljutnak a legnagyobb tudásig, amely az, hogy az ember saját erejéből nem képes az Éghez felérni, csakis az Ég kegyelmének felismerése és a kegy elfogadása által, kiérdemlése által. Akik szerények, de nem hülyék, akik erejükben kegyesek, és nem gyengeségükben. Akik egyesítik magukban az elemeket, bolygókat, csillagképeket, és szeretetben új Nappá gyúlnak. Akik a vallások fölötti keresztségben átszellemítik magukat, akik nem a szellemet kötik anyagba, hanem az anyagot szellemítik át. Akik közvetlenül az Igét teljesítik és szórják. Akik a férfi és nő abszolútumát valósítják, és kisbetűvel emberből valós, nagybetűvel Emberré minősülnek. Akik szavak helyett, közvetlenül jelentéssel gondolkodnak. Akik „sárkányok" gyógyszerévé lesznek. Akik szövetségesek az Abszolútum-világossággal, Élettel, Információval, Eggyel, és éberek, így szövetségre emelik a népeket és vallásokat a népek felettiben, a vallások felettiben. Akik a holtak történelmének áldozatait szövetségre segítik az élők történelmének testvérnépeiként. Akit a történelem utáni-, feletti embert megszólítják és megvalósítják. Akik teljességgel valósak, élve élnek és világolnak, akik szeretve szeretnek és gondoskodva emelnek, teljesítenek és gyógyítanak. Királyok és királynők és nemes teremtést művelők: ők a szabadok. Csakis szabad lények köthetnek szövetségeket, és csak szabadok élhetnek úgy, hogy a világuk nem rothad, és nem pusztul. Kössétek meg népek-, vallások feletti, történelem utáni szövetségeteket!

Csak az hallja meg a legtöbbet, akiben eleve ott van a legtöbb. Csak az érti meg az Igét, akiben elég szó van, és aki azokat jelentéssé váltja. Akiknek elmondjuk a valót, és teljeset, de mégsem értik és hallják meg azt, azokban nincsen elég szó, és nem is váltották jelentéssé azokat. Azokban nincsen elég szó ahhoz, hogy jelentéssé válthassák azokat. Csak akiben helye van a válasznak, az tudja feltenni a helyes kérdést. Csak aki a helyes kérdést tudja feltenni, abban van helye a válasznak. Csak akiben helye van a válasznak, az érti és hallja meg azt. A válasz mindenkinek elmondatik, de csak kevesen vannak, akik értik és hallják. Sokan vannak, akik nem értik és nem hallják a választ. Ezek inkább fogják a válaszoló kinyilatkoztatóra, hogy nem jól beszél, mint hogy beismerjék önmaguk és a válaszoló előtt, hogy kevés bennük a szó, és nincs helye bennük a válasznak, és nem tudják a helyes kérdést. Inkább fogják a választ becsmérelni, mint hogy beismerjék, hogy ők azok, akik nem értik és nem hallják, és nem a válasz miatt nem értik és nem hallják. Azonban nekik is jár a válasz, gondoskodásként. Mert a gondoskodás részrehajlás nélkül árad, akkor is, ha akiről gondoskodik, elszalasztja, elfecsérli, büszkeségből elmulasztja felfogni, befogadni azt. „Sokan vannak meghívva a menyegzőre, de csak kevesen maradnak ébren vagy ébrednek fel akkorra, amikor megérkezik a vőlegény."

Hogyan válhattok szabaddá? Győzhet-e egy forradalom? Miben áll a szabadságharc? Miben áll az élők történelme? Miben áll a vallások fölötti? Mit jelent a népek fölötti szövetség? Az elme tébolyából a valóságba? Mit jelent? Embernek lenni tanulni jöttünk, szeretni tanulni jöttünk, gondoskodni jöttünk, hálásnak lenni tanulni jöttünk. Elfogadni az Ég kegyelmét, a lehető legkevesebbet ártani, a legtöbbet használni, és gyógyítani a világot. Az ősök, szövetség-szellemek segedelmét kérni, az angyalok segedelmét kérni. Nemesedni és nemesen teremteni. Kialudni bűneinket, engesztelni, megbocsátani, bocsánatot nyerni, hálásnak lenni. Különbséget tenni tudni, de nem megkülönböztetni. Minden- és mindenki mélyén a valót nézni és látni és tisztelni, és mindent szeretni és segíteni. Mindent a legvégső lényegére, valójára eszméltetni, segíteni, ébreszteni. Elsődlegesen az embert látni, és csak utána a nemét, identitását, nézeteit, érdeklődését. Megkötni magunkban az elemek, bolygók, minőségek szövetségét. Menyegző a Valóval, menyegző egymással, menyegző magunkkal. Különbséget tenni a szövetség-istenségek, a gyalpók, a démonok, az angyalok, az idegenek, az arkhónok, és a valódi Egy Atya-Anya között. Mindnyájukat tisztelni, szeretni, de az Egyre ébredni. Az Egy felébred bennünk, mi felébredünk az Egyben. Tompák a szertartásokban és a kilenc menyegzőben, teljesek és éberek pedig bárhogyan. Abszolútum, Egy, Miserere mei, Deus.

 

ʘ

 

— Akik tagadják, miért tagadhatják Istent? Mert Isten olyan jóságos, hogy ezt is meghagyta kipróbálásra. Ha a nem léte jobbá tenné a világot, biztosan úgy döntene, mondják azt, hogy nincs is… olyan jóságos, hogy meg is szűnne, hogyha csak azzal tehetné jóvá a világot. Szerencsére nem csak azzal teheti jóvá. A kereszténység egy elfojtott forradalom, a reformációja is az volt. Megint csak angyalok kezdték, és az emberek fejezték be. Akiket én ismerek, Bakócz Tamást küldték. Akiket én ismerek, az eredeti krisztusi tanításhoz akartak visszatérni, az eredeti, ősi, népi szeretet-hagyományhoz és bölcsességhez, égi bölcsességhez.

Szóval, a kereszténység egy elfojtott forradalom. A reformáció is az volt. A kereszténységet nem tudták visszaszorítani, megszületett, de vakvágányra vezették. A reformáció eredetileg a közvetlen krisztusi tanításhoz tisztított volna vissza, ezt sem tudták megakadályozni, de ezt is vakvágányra vitték. Megszülettek, de nem élnek. A holtak történelmének lettek az intézményei, és nem az élők történelmének.

Hogyan menthető meg a kereszténység és a többi vallás? Hitbéli válság van a bolygón. A vallások összecsapnak, amikor már magukban sem hisznek. Hogyan érhető el, hogy a gyereket ne öntsék ki a fürdővízzel, amikor eljönnek a kereszténységért, és leváltják? Ami holt, elmúlik. Csak ami élve élő, az örök. Csak ami többre adatik és szabadságában változik meg, az menekül meg. Népek feletti szövetség, vallások feletti valóság, szellemi szabadság, tényleges „reformáció." Nem még egy vallás, hanem az eredeti, krisztusi igazság. Nem keresztény, hanem az igazi, egyetemes. És az eredeti, krisztusi igazság sem keresztény, hanem egyetemes. A tompák cselekszenek, a jók passzívak. A tompákat felhasználják, a jók szűkölnek. Amíg ez így marad, a háznak le kell égnie ahhoz, hogy emberség is költözhessen az újba. Csak akkor nem kell leégnie a háznak, hogy emberség is költözhessen bele, ha a jók tevékenyek lesznek, és erőteljesebben tevékenykednek, mint a tompa önzők. Ez vallásra, környezetvédelemre, közéletre, bármire levetítve igaz. Egyszerre hadvezér és szent légy, erődben légy kegyes, és ne a gyengeségedben! Magadban tégy rendet! Ne téríts, ne avatkozz be, de közvetetten emelj, hagyományozz, örökíts, mutass fel, tégy elérhetővé, szeress, gondoskodj, gyógyíts, szellemíts át! Úgy menthetsz meg valamit, ha többre adod. Ha önmagát szabadon, többre adja. Úgy ébresztesz, ha mindenki magában az Élethez tart, és azzal egyesül, a Világossághoz tartozik, és azzal egyesül. Mert amikor minden holt anyag a halálhoz tér, csak ami az Élethez tartozik bennünk, az marad örök. Legyen bennetek hát minden élve élővé, hogy ne vesszetek el, amikor a holt anyag a halálhoz tér! Aki az elme tébolyából a lélek valójára eszmél, és abból szemlél: szeret. Aki jelentéssé eszmél: Ige. Aki magában eggyé minősíti a minőségeket: élve él. Aki azonosul, új Nappá gyúl. Aki gondoskodik, királyi szabad. Aki szeretvén szeret, maga is Világosság és Élet. Aki a romlás katonája, maga is elmúlik. Aki az Élet harcosa, gyógyít és gyógyul. Aki az Abszolútum Egy szeretetét éli, fogadja és árasztja, az azonosan, egyként cselekszik az Istennel. Csak benső jóság jelenhet meg a környezetünkben. Csak benső ország testesülhet odakint is. Bennetek legyen mennyország, és aztán, akkor kívül is megjelenhet! Azonban tevékenyen szeressetek, és erőteljesebben, mint a tompák, hogy meg ne jelenhessen a romlás! Mondhatnánk úgy is: az Élet győzedelmeskedik, csak szeressünk, és a világi dolgokat hagyjuk azokra, akik nem szeretnek, mert az rájuk tartozik! Azonban, ha rájuk hagyjuk, a világ szenved, az emberiség elveszik, az élővilág kipusztul. Rájuk hagytuk, és meg lehet nézni, mi lett.

Legbelül az Abszolútum. Semmi sem nemes és élő, ami nem ebből a legbelülből származik. A bölcsességnek, jóságnak, szeretetnek kell uralkodnia. A bölcsességnek, Világosságnak, Életnek kell uralkodnia és áradnia. Ha nem ezek uralkodnak és áradnak, ha nemtelen, és nem nemes, nem legbelülről eredő teremtés történik és folyik, akkor minden és mindenki szenved és beteg. A bolygó kihal, az emberiség elbukik.
Az ember az Ég és a föld közti középső. Az Isten váltja meg az embert, az ember a Teremtőjét. Itt mindenki tudja, hogy ezek nem ugyanazok. Csak odakint az emberek nem tudják.

Nem pontosan idézem, csak emlékezetből. Krisztus tanítványai buzgón imádkoztak a Teremtőhöz, ekkor a mester felnevetett, mire ők megkérdezték: „Miért nevetsz rajtunk, épp az Atyához imádkozunk". Erre a mester azt felelte: „Amikor a Teremtőhöz imádkoztok, nem az Atyához imádkoztok, hanem csak ennek a világnak a teremtőjéhez. Az én Atyám az egész mindenség Istene; amikor a Teremtőtökhöz imádkoztok, nem hozzá imádkoztok".

Ha a mennyben politika, választások és pártok lennének, az már nem menny lenne, de eljátszhatunk a gondolattal.
Látom az óriásplakátokat. „A Teremtőre szavazz, ne az Atyára!" — írnák az arkhón hívők. „A Fiút válaszd!" — kérnék a mérlegelést, ítéletet áhítók. „A Nagyboldogasszonyt a trónra!" — írnák a vízöntősök, bújósok, enyhet keresők. „Ne szavazz senkire!" — írnák az Atya hívei. S a kampánybeszédek? „Nektek adom, amire vágytok, a lelketekért és a szolgálatomért, engem igazolásért cserébe" — mondaná a Teremtő. „Vagy tökéletesség, vagy elbukás! Kivágjuk, kidobjuk, tisztázzuk, igazságot teszünk" — ígérné a Fiú. „Közbenjárok értetek bűnbocsánatért, édes kis unokáim" — nyugtatgatna a Nagyboldogasszony.
„Mindegy. Peeeeersze, gyertek csak, minden, bármi, akármi…" — tárná szét áldón, és hívón a karjait az Atya… ha bármilyen módon is meg szokott volna nyilvánulni. Ha nem csak a hívei plakátolnának és szólnának a nevében.

Vajon a népek kire szavaznának végül? A diktátorra, a bíróra, a nagyanyára, vagy a valódi Istenre, az Egyre, aki láthatatlan, nem kampányol, nem szól semmit, nem plakátol, nem szól bele… és amit akart, mint a székely bácsi, egyszer megmutatta, aztán majd jelez, ha bármi változni fog?
„Az ember azt látja a világból, amit szívében hordoz." — írta Goethe.
Ez bizony így van, és mivel így van, ha úgy lenne, a szavazás végéig maradna csak mennyország a mennyország. A Föld is az első ilyen szavazás végéig maradt Föld. A mennyben már nincs demokrácia, a Földön még sosem volt. Ebben az egyben hasonlít a kettő, meg legfeljebb akkor, amikor a menny a szívekben van. Ez általános a mennyben, és lehetséges a Földön.
Az ember az Ég és a föld közti középső. Akiben ezek egyesülnek, működésükben kiteljesedhetnek, nemesen teremthetnek, és nem nemtelenül. Amíg az ember nemtelenül teremt, nem több a bukottaknál. Amíg ilyen, szenved, beteg, haldoklik, kínoz, betegít, öl. A vallás is egy vírus:
kis gömböc. Önmagában csak egy fegyver. A vallás még nem hit, a hit még nem tudás, a tudás még nem bölcsesség, a bölcsesség még nem azonosság. A vallás is egy gólem.

Magatokat emeljétek az abszolútumotokká! A vallást, a tudományt is emeljétek az abszolútumukká! Amíg nem teszitek, korlátaik között maradnak, és börtöneitek lesznek csupán. Mindezeknek azonos az abszolútumuk, az pedig az egy világosság és élet valódi valója: a Valóság. Csak az lehet szabadság, amely mások szabadságát nem sérti. Csak az lehet szabadság, amelyben a legtöbbre adatik valami, valaki. Csak amely által a legtöbbre adatik a kereszténység, az menti meg azt. Csak amely által a legtöbbre adatik a vallás, a tudomány, a közélet, az mentheti meg mindezeket. Minden vallást. A vallások a jelenlegi korlátaikon belül nem tudják ezt. A politika sem, a tudomány többi ága sem, csakis az Ég kegyelmének felismerése és elfogadása emelhet olyan minőségbe, amelyből működve az abszolútumunkba teljesedhetünk, és az Abszolútumként gondoskodhatunk és gyógyíthatunk, emelhetünk. Csakis az abszolút szabadságban létezik valódi boldogság, csakis az Abszolútumban létezik valódi szabadság. Még egyszer mondom: csakis az abszolút szabadságban létezik valódi boldogság, csakis az Abszolútumban létezik valódi szabadság.

 

ʘ

 

— Egy Atya-Anya. Az Atyából származik, adatik az Élet. Minden általa élő. Az Anya nevel fel minket, szenvedése, áldozata, és akár az élete árán is. Az ember műve nem produktum, hanem maga a nagybetűvel Ember. Az Anya műve a kinevelt, nagybetűvel Ember, az áldozata, élete árán is önzetlenül kinevelt Ember. A nem kinevelteket ez a kinevelt emeli magában az Égbe. Azok vagytok, amire figyeltek, és amire fókuszáltok. Ami ellen kikeltek, az ejt majd rabul benneteket. Lehet-e szabad, aki így jár? Segítheti-e a lényeket, aki nem szabad? Önmegváltást követően, megeső szívvel a nagy megváltáshoz fordulás, az önmegváltás pedig az égi kegy elfogadása és kiérdemlése. A buzgó tompaság tettei romlást hoznak. A passzív jóság tehetetlenkedése nem hoz gyógyulást. Ha a tompák nem cselekednének, a jók passzívak maradhatnának. De mivel a tompák buzgón cselekednek, a jók nem maradhatnak passzívak. Erőteljesebben, eredményesebben kell működniük, mint ahogyan a tompák cselekszenek, hogy a romlást megelőzzék. Azonban nem a tompák- és a romlás dolgaival kell foglalkozniuk — mert akkor abban vesznek el maguk is —, hanem a jóság, Világosság, Élet, bölcsesség, szeretet, gyógyítás, gondoskodás, felmutatás, örökítés, hagyományozás, emelés dolgaiban. Amire összpontosítanak, azzá válnak. Ne vesszenek el mindezért a tompaság dolgainak megítélésében; inkább saját erényeik pallérozásával törődjenek, és a tompák dolgait bölcsességgel, világosság-tettekkel kompenzálják! Tüzet tűzzel el nem olthattok, halált halállal meg nem szüntettek. Aki sárral dobál mocsarat, sohasem jut eredményre. Élettel állj a halál elé! Amiért a tompák tevékenyek, a jók pedig passzívak, nincsenek az érdemes, erényes, bölcs, gondoskodó, szerető vezetők a megfelelő helyeken. Amikor a jók buzgóbbak lesznek a tompáknál, a megfelelő emberek lesznek a megfelelő posztokon. Az Élet teljesség-lényegű, örök, állandóság-lényegű, a lét pedig mulandó és kibillentség-lényegű. Arrogancia azt képzelni, hogy a javítani akaró reformációkat az emberek kezdeményezik. Az ilyesmiket nem emberek kezdik meg, de sajnos emberek fejezik be. Én nem ismerem annyira az embereket, csak átlátom. Azokat ismerem, akik ezeket a javító mozzanatokat megkezdik. Akiket én ismerek, Bakócz Tamást küldték.

Krisztus elküldi a Vigasztalót. Nem mi vagyunk a Vigasztaló, hanem a Szentlélek az. Ám a Szentlélek általunk is vigasztalhat és vigasztal. Ne féljetek! Valósítsátok az embert, tűzben próbált aranyat vegyetek!

Egy atom kilencvenkilenc egész kilenckilenckilenckilenckilenc etc. tízmilliomod százaléka üres tér. Ha az összes ember testéből eltávolítanánk az ilyen üres teret, az egész emberiség atomjai csupán egy kockacukornyi űrt foglalnának el. Mindezek ellenére sok millió ember kategorikusan tagadja, hogy fontos és számít a láthatatlan rész. Bizony számít és fontos a vallások fölötti. A Szentlélek nem függ vallásoktól. Az igazság nem függ vallásoktól. A Valóság nem függ vallásoktól. A vallások függnek mindezektől. A vallások függnek a Szentlélektől. A lét látható, az Élet láthatatlan. Nem az Élet függ a léttől, hanem a lét függ az Élettől. Csak akik a láthatatlant is látják, azok a látva látók. Akik csak a láthatóra tekintenek, azok csak nézve néznek. Nem félemberek ugyan, hanem teljes értékű emberek, de csak nulla egész egy milliomod százalékban élnek, és nem teljes életet.

Tartsátok meg a nyelveket! Csak átgondolásra hozom fel ezt. Azt javaslom, aki mellérendelő anyanyelvvel rendelkezik, tanuljon meg egy alárendelő nyelvet is. Aki alárendelő anyanyelvvel rendelkezik, tanuljon meg egy mellérendelő nyelvet is. Lehet jó helyre születni, és rosszra váltani azt. Lehet rossz helyre születni, és jóra váltani azt. Akiknek anyanyelvük mellérendelő, azért tanuljanak meg egy alárendelő nyelvet, hogy megtudják, hogyan kell segíteni. A népek az emberiség testének szervei. Mindegyiknek egészségesen kell működnie, hogy az egész test egészséges legyen. A nyelveik a programok, amelyek alapján a gondolkodásuk a feladataik teljesítésére specializálja őket. Ne hagyják el a nyelveiket, de tanuljanak meg egy mellérendelő nyelvet is! A népek, országok megléte a biztosíték arra, hogy egy világot uralni akaró apparátus ne élhessen vissza korlátlanul a hatalmával. Ha visszaélne, nem ajánlott megszüntetni az országokat. Ha nem akar visszaélni a hatalmával, akkor pedig bizonyára úgy érzi, vallja, hogy nem is szükséges megszüntetni az országokat. Ha azt vallja, hogy meg kell szüntetni a nemzetállamokat és az országokat, bizonyára vissza akar élni a hatalmával, és ezért vallja, hirdeti mindezeket. Legvégső soron az számít majd, hogy együtt vagyunk, nem az, hogyan értünk oda a célba. Ott már nem lesz szükség országokra, nyelvekre, viszont egészen odáig alapvető szükség van rájuk. Az országok léte a biztosíték a globális visszaélések ellen. Amikor megérkezünk, elmaradhatnak, de addig csak egy visszaélni akaró hatalom akarhatja eltörölni őket. Aki, amelyik égi, igazi szeretet-hatalom, megvárja a napot, amikor maguktól elmaradnak. Így hát azon legyetek, hogy a népek egészségesek legyenek, hiszen ők az emberiség egy-testének szervei. De feladatuk teljesítése mellett tanuljanak meg egy mellérendelő szakrális nyelvet is, és vegyenek részt a szervek feladatain kívül a szervezet feladatában is! Éltessék a testet! Ez a szervek feladata. És éljek meg, árasszák a lelket: ez pedig a szervezet feladata. Álljanak helyt a létben, de teljesedjenek ki az Életben! Tájékozódjanak a fényben, sötétségben, de látva lássanak a Világosságban! A saját nyelvük a lété, a szakrális nyelv az Életé és Világosságé. Akik a szív és a lélek nyelvét kapták eleve anyanyelvükként, azok pedig mindenkiről gondoskodjanak! Ne mulasszanak! Ha nem teszik: mulasztanak.

Gresham törvényét fel kell tudniuk oldani. Nem csak pénzügyekre vonatkoztatható, hogy ha zárt rendszerben egynél több pénznem van jelen, akkor biztosan a rosszabb szorítja ki a jobbat: értékrendekre is vonatkozik. A lánc csak olyan erős, amilyen erős a leggyengébb láncszeme. Pénzből még lehet erőszakkal egy nemet csinálni, de értékrendekből nem. Azok az emberekbe bújtak, onnan jönnek elő.

Mindenki szabadként tisztelendő. A térítés, idomítás, kényszerítés, hipnotizálás, átverés, beavatkozás etikátlan a jóakaratúak között. Nem létezik megszelídítés, csakis megszelídülés van. Nem lehet kívül megnyitni a zárt rendszert, csakis magunkban, és nem nyithatja meg bennünk senki, saját magunkon kívül, csak mi. Erről szól A kis gömböc című magyar népmese.

Folytatás a szám szerint következő bejegyzésben -  

Nincsenek megjegyzések: