2021. január 9., szombat

03. Haladj sorrendben! Ez a 60 - 79. // írta T. Zselenszky T.

 - Ú, ez kemény. Vagy Te vagy a legnagyobb eretnek, szentségtörő… istenkomplexusos és szemtelenül merész… vagy olyan magasságokból jön beléd az erő és a tudás, amihez képest pont az eddigi ég-képviseletek maradhatnak szégyenben. Ez a magabiztosság… már tesz a bátorságra is… nem tudom honnan ered, de elgondolkodtat, ahogy figyellek; nincs ilyen senkiben, akit valaha ismertem. 

 - Az Élet, a Világosság ott van mindenkiben, mindenben. Abból eredünk, attól élünk, és azzá volna jó ismét teljesednünk! Ismét tudjuk: a teremtés eredetileg jó volt, és az ember is az volt. Az is lehet ismét. Szempontunkból kétféle ember van: aki erre már ráébredt, és aki rá fog ébredni. Akik ébrednek és valósulnak, akik világosodnak és az önmegváltásuk vagy a krisztusi megváltásnak önátadásuk után a nagy megváltáshoz segítségül odafordulnak, ezt a személyes, majd isteni… és Isten-személyes eszmélési-utat járják. Mindegyikükön ennek az eszmélés-útnak láthatod az árnyalatait. Minden történelmi korszak máshogyan állít elénk nevelő feladatokat. Ezeket nem kerülhetjük ki, nem odázhatjuk el; csakis abban dönthetünk, hogyan állunk meg bennük. Az Élettel leszünk-e végül, vagy az életellenes sodrással. Aki a vallás, a tudomány abszolútumává lesz, tehát tudásra tesz szert, majd megéli azt, és bölcsességre jut, annak azonnal megesik a szíve a mindenekre nézve. Ide emelkedünk. A nagy mű maga az ember. Nem a jó cselekedet-ráta, nem az erény-gyűjtemény nagysága, nem a látszat számít. A cél nem egy hely, nem egy díj… hanem egy minőség: a nagybetűvel EMBER. A „díj” pedig, maga az Élet, testen innen, és túl. Elsődleges szellemi elszármazottak, sokadlagos szellemi-lelki elszármazottak? Eredeti angyalok vagy bukott angyalok? Démonok vagy ufók? Űrben bukdácsolók vagy kísértetek? Interdimenzionális, extradimenzionális entitások vagy ufonauták? Magas technikai fölényben lévő lények vagy ártó szellemlények a túlvilágról? Uralkodni akarnak más lények felett, az emberek, állatok, növények felett? Mindegy, milyen lények keletkeztek előbb, vagy teremtettek, teremtődtek; a lényeg, hogy mindannyiukban az Elsőből, az Egyből van a „szikra”! Nem az elsőbbség számít, hanem a minőség: az erény, az éberség, a jóság, a szeretet a multiverzumban! Legyen bármilyen varázslatos tünemény előttetek, ha az alapvető erények nincsenek benne, akkor messziről tessék szeretni! Amelyek, akik közelről is szerethetőek, azok nem uralkodnak, hanem gondoskodnak, nem üzletelnek, hanem szeretnek.

 - És mit tegyen, aki már okádik lassan attól, hogy minden van, plusz annak az ellentéte is, meg még – ahogy fogalmaztál – ló lépésben tovább is, plusz kettő, és már nem lehet eldönteni, hogy mi igaz és mi nem? – kérdezte többmilliárd ugyanezt érző helyett is az ifjú. 

 - Megcsömörlöttünk az adatdömpingtől? Igyekezzünk elengedni azt! Ha ez megvolt, hagyjuk, hogy csak az maradjon meg velünk, ami hozzánk tartozik, amit a szívünk, és nem az agyunk érez valódinak! Ha azt hitették el velünk, hogy a helyes úton ember végig sem mehet, hogy a tudást ember sohasem érheti el, hogy a békéig, harmóniáig, bölcsességig, emberi emberségig csak vért izzadva, a legnehezebb bonyolultságokon át lehet eljutni, de ember úgy sem juthat el, jelentem átvertek bennünket! Nyugodtan engedjük el magunkat és lélegezzünk! Az ember visszatérhet a romlatlan állapotba, minőségbe… az ember visszatalálhat az eredeti, jó teremtésbe. Elég csupán akár vallásfüggetlenül is a szeretet, a rácsodálkozás, a hála, a megbocsájtás, az engesztelés magasságáig felérnünk ahhoz, hogy egészséges létet élhessünk. Aki bölcsességre jut, megesik a szíve a – fogalmazzunk most már akkor így – teremtésen, és a lények jobb sorsáért munkálkodik. Égi hivatású lényként tartható számon… de nem kell latinul beszélnünk, titkos társaságokba lépnünk, lexikonemberekké, vagy szentekké válnunk; nem kell másnak lennünk, mint akik vagyunk ahhoz, hogy teljes életet élő, nagybetűvel Emberré lehessünk. Elegendő, ha a mi szemeink, szívünk által is engedjük, hogy magára csodálkozhasson a Világ Valósága. Az érzékelhető öt százalékára csodálkozhasson a kézzel foghatatlan, láthatatlan kilencvenöt százaléka, a veleje, bensője, szelleme. Ha a szemeink, szívünk által is hagyjuk gyönyörködni, akkor feleszmélünk benne, és Ő/Az is feleszmél bennünk.

 - Fellélegzés, mosoly!

 - Pontosan, fiam – nyomatékosított az öreg – nem beszélhetünk kiváló népről vagy hibás népről. Nem nép és nép, nem ember és ember közti harc fogja eldönteni, hogy él-e, elpusztul-e ez az emberiség, hanem a személyenként önmagunkkal szembenézés során, az erénytelenségen, a tudatlan tompaságon, a félelmen és a vágyon aratott győzelem, vagy az ezektől elszenvedett vereség. Mindenki a saját maga elveszítésével válhat az egész bolygó elveszejtőjévé. Mindenki a saját „szerencséjének a kovácsolásával”, a saját magát bölcsességre adásával, szeretetté minősítésével, Világossággá, Életté teljesedésével mentheti meg az egész emberi nemet. Ez a megmérettetés valódi próbatétel a létünk során. Kezdő lépése, hogy a „vagy-vagy” emberéből engedjük átváltozni magunkat az „is-is” emberévé! Ez a lépés nyitott lelkületűvé emelhet bennünket, és nyitott lelkülettel, végre, megismerhetővé válik számunkra a világ teljessége is, nem csupán a zárkózottságunk és ítélkezésünk idején megfigyelt darabjai. Az ismeret csak küszöb, a téves ismeret ráadásul káros is; erről is szól a „ne ítélj” passzus. A tudatlanság és az ismereti tudás ugyanolyan zsákutcák. A valóság a látásból adódóan megélhető abszolút bölcsességben tapasztalható meg „először”. Az ismeretek a létezés tapasztalásai által érnek meg bennünk tudássá, meg bölcsességgé, és ebbe a minőségbe ítélkező hozzáállással sohasem emelkedhetünk fel. Az emberi embert, és általa az emberi emberiséget csakis a személyek bölcsessége, egyenkénti megvilágosodása hozhatja el. Ez a személyes megvilágosodás magával hozza a szeretetet, a szeretet a gondoskodást, a gondoskodás pedig az emberi emberiséget.

Törekednünk szükséges tehát tompa, félő, vágyakozó, élősdi, érdektelen, ártó, megosztó, embertelen emberből bölcs, látó, gondoskodó, szerető, emberi Emberré átváltozni! Törekedjünk a szellem anyagba fagyasztása helyett az anyag átszellemítésére! Ismerjük meg a Világ Valóságát, hogy megismerhessük önmagunkat, ismerjük meg önmagunkat, hogy megismerhessük az aranykaput, és a tudásból emelkedjünk a látásba, hogy viszontláthassuk a Világ Valóságát!

 - Nos, én ezt elfogadom, de nem értem – képviselte az őszinték csapatát a hasassin.

 - Ezt sokszor realizáltam a kérdezőkkel kapcsolatosan – taglalta tovább az őszinteséget méltányolandó a mester – ezért támadt igényem arra, hogy valamilyen jobban érthető, felfoghatóbb módon érzékletesebb karakterrel mutassak meg dolgokat. Mit tennék? Hogyan tenném jól? Létrehoznék egy szuperhőst. Bemutatnám. Ez, meg ez lenne a világnézete, vallása. Így, meg így gondolkodna, cselekedne... emezeket tenné, és íme, a fegyverei, álruhája – gondoltam. Igen, ez az eddigi legártatlanabbnak tetsző mód arra, hogy ikszaktás dolgokról ejthessünk szót. Nos, „az igazság odaát, odakint van”, de mi rángassuk csak idefelé! Aztán annyit gondolkodtam ezen, hogy kitaláltam Méhdit. Szükséges lépés volt egy kerekasztal-beszélgetés a témában kompetens barátaimmal, hogy megmutassuk, milyen szuperhősök léteznek, és hogyan nézne ki egy reális szuperhős. Arra jutottunk, hogy a Spiderman, Superman, Batman triumvirátust vizsgálva is feltárható a lényeg. Batman egy ember, aki a technika, a vagyon és egy Kedves barát segítségével operál. Superman máshonnan hozta az adottságait, így szerethető, de nem tudjuk magunkénak érezni. Spiderman már közel tud állni hozzánk, hiszen egy sima, egyszerű, átlagos, nem gazdag, nem különleges srác, ráadásul még a jelmeze is kifakul, ha túl sok mosószerrel mossuk. Szerethető. Ezek a főbb különbségeik. Ami egyezik bennük, hogy a közjóért is élnek, másokért is felelősséget éreznek, nem csak magukért. Ha többletképességgel, pénzzel, erővel rendelkeznek, nem tartják meg maguknak, nem csak a saját kényükre fordítják, hanem megosztják másokkal is. Minden különlegességük ellenére is dobálja, rángatja őket az élet, szerelem, féltés, a gond és a gondok megoldása iránti igény. Világi figurák. Azt hiszem, ennél kifejezőbb jellemzést nehezen mondhatnék a lényeg felmutatására: világi figurák. Ez a tárgyilagos, és nem mindenre kiterjedő vizsgálat eredménye. Van még sok hős és sok szempont, amit nem említek, de ennyi is elegendő a mi mondanivalónk megértéséhez. Elővezetésnek fontos még, hogy példaképek tudnak-e lenni; vagyis egy gyermek elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy egyszer neki is sikerülhet olyan hős példaképpé lennie, akire épp felnéz. Reálisan vágyhat-e arra, hogy egy nap róla is kiderülhet a legjobb dolog, hogy egy rejtett képessége előtör majd? Kiderülhet-e, hogy a maga körülményei közül a szürkeségből, a névtelenségből, magát haszontalannak érzésből egyszer csak napfényre sétálhat, nyújtózkodhat, és mosollyal indulhat a holnap felé? Nem mellékes, hogy megbántottság, keserűség, sértettség okozta bosszúvágy alapján akar-e különlegessé válni, vagy azért, mert megesett a szíve a szenvedő lényekre tekintve, és az általa elképzelhető legjobb módokon, a tőle telhető mértékben, a lehetőségeihez mérten, tehetségéből adódóan inkább segíteni szeretne a világon. Negatív hős-e, vagy pozitív? És ha pozitív, akkor világi figura, vagy tud-e teljesebb lenni annál? Az aranyhal és a három kívánság esete jutott eszembe. Ahány ember, annyifélét kívánnának. Az egyik vagyont, tárgyakat, körülményeket, vonzerőt, hatalmat, a másik azt, hogy végtelen kívánsága lehessen. Az egyik azt, hogy dögöljön meg a szomszéd tyúkja is, a másik azt, hogy ha már megdöglik, akkor legalább a levesbe kerüljön. Felvetődik a jogos kérdés: tényleg arra tudjuk csak használni a kívánságainkat, hogy kompenzáljunk, ártsunk, semlegesítsünk, ide-oda variálgassuk a kicsinyes dolgainkat? Ha lenne, tényleg csak arra tudnánk, akarnánk használni a szupererőnket, amire Superman, Batman, Spiderman és a többiek? Hogy a fenébe lehetünk ennyire tudatlanok, hogy ilyen mértékben igénytelenek és fantáziátlanok maradtunk? Tényleg csak eddig tud szárnyalni a képzeletünk, amikor bármit elképzelhetnénk? Itt jönnek be a képbe a hozadék szempontok: népszerűség, nézettség, eladhatóság, profit. Ahol a bevételért működnek, ott az igényeket kell, hogy kiszolgálják. Az igények pedig a többség igényeit jelentik, mert a többség pénzét szeretnék kicsalogatni a zsebéből. Valljuk be, manapság a többség gondolkodásának, igényének színvonala nem karcolja a felhős eget. Újabb hozadék szempont a népnevelési szándék manifesztálódása a képregényekben, filmekben. Örülhetünk, ha ez nem kormány-megrendelésre történik, és nem rossz szándékkal. Képzeljetek el egy Supermant, amint fogmosásra sarkall, vagy tejivásra, leckeírásra ösztönöz! Mosolyogtató. Ez még az ártatlanabb fajta beavatkozás lenne. Sőt, a barátaim mesélték, hogy történelemről beszélhetünk, ugyanis Amerika ezt sem hagyta ki. Fogyasztásra, idomulásra, behódolásra késztető, értékrend sulykoló, szavazóvá idomító, bevonulásra rávezető, patriotizmusra, fanatizmusra, idegenek iránti viszolygásra késztető elemekkel tűzdelt és teli a propaganda tröszt. Audiovizuális termékek. Szerencsétlen szuperhősök nemhogy nem szárnyalhatnak a fantázia maximális fokán, de már azok sem lehetnek, akik lehetnének vagy voltak. Aláírattak velük a kormányok, az érdekek, a vállalatok, és a szerződésükben, a munkaköri leírásukban nem az van, amit szívből szeretnének, vagy amit tenni tudnának és akarnának, hanem egy torz műveleti terv, ami szórakoztatása, lebutításra, a valóban fontos dolgokról történő figyelemelterelésre, igénytelenségre, gondolkodásképtelenné tételre kötelezi őket mostanában. Eszerint viselkednek, meg van kötve a kezük, a szívükről ne is beszéljünk! Világi figurák, világi csiki-csuki játékban, kényszerpályán. Kérjük vissza a fantáziánkat, a szívünket, az ő fantáziájukat és szívüket! Hogyan nézne ki egy nem profitorientált, a fantázia magas fokán operáló, mégis a mi kutyánk kölykének érezhető, szerethető szuperhős, akivel kapcsolatban ráadásul mindenki úgy érezné, hogy bármelyik pillanatban reálisan olyanná válhat, mint az? Népszerű lenne a többség számára? Eladható lenne? Azok is szeretnék, akiknek segít, vagy csak azok, akik azonosulnának vele, és vele tartanának? Mik lennének a szuperképességei? Milyen néven futna? Milyen lenne az álruhája? Az említett kerekasztal-beszélgetésen arra jutottunk, hogy a jelenlegi éberségi szintjén a többség igencsak idegesítőnek találná őt. Csak azok szeretnék, akik megértenék. Csak azok példaképe lenne, akik teljesen átlátnák a világ összefüggéseit, és így az ő tetteinek, szavainak, megnyilvánulásainak okait is. Akiket segítene, úgy hívnák: „na mi van Demagóg Man! Unatkozol, hogy ilyen zöldeket beszélsz? Nézzétek már, ez az a csávó, amelyik azt mondja magáról, hogy ő az izé! Aztán hol a fegyvered, leadtad a Méhbe, csórikám?” Körülbelül így. Ha képregényeket, történeteket írnának róla, azok eladhatatlanok lennének. Az ő profilja az abszolút valóságnak a látása és a látvány megosztása lenne. Ráadásul csak olyanokkal osztaná meg, akik kérdezik, vagy kérik, mert hinne a szabad akarat szentségében! Neki semmi szuperereje sem lenne, de el tudná mondani a dolgokmélyi igazságot, és le tudná írni, milyen változásokon lenne érdemes átmenni ahhoz, hogy ők is megláthassák azt. A láthatatlanról beszélne, és nem világi figura lenne, hanem lélek-figura, lelki figura. Azzal segítene a lényeken, hogy megosztaná velünk, hogyan segíthetnénk magukon. Kitalálhatjuk, hogy egyáltalán nem nyerő ilyen szuperhősnek lenni. Mégis valahol legbelül be kell ismernünk magunknak, hogy ő lenne a legreálisabb, legigazibb valaki, akinek a lehetősége mindenkiben ott él, akivé bármikor válhatnánk, aki csak abból gazdálkodna, ami valóban van, és mégis hős lehetne általa! Mit mondana egy üzletember? „Bocs, de itt van egy csávó, aki rajzolt egy képregényt egy szuperhősről, aki nem csinál semmit, csak körülötte törnek a dolgok, meg az emberek, és a legnagyobb akció benne az, hogy dödög. Vagy őt szapulják, kinevetik. Mondtam neki, hogy nem tudunk ilyennel foglalkozni, mert nem fér bele a profilunkba. Volt már a South Parkban az Utólag Okos Kapitány, akinek az volt a szuperképessége, hogy a katasztrófák után meg tudta mondani, hogyan kellett volna csinálni mindent. Nem kell még egy Demagóg Man is. Jól tettem? Jól tettem.” Körülbelül ennyi lenne a jelentkező üzleti karrierje. Ha azt is végig vennénk, kik nem szeretnék... könnyebb volna inkább azokat felsorolnunk, akik igen. Mindenki utálná, akinek az igazság, a valóság, a teljesség, a Világosság, az Élet, a bölcsesség helyett inkább az az érdeke, hogy minden maradjon, ahogy van. Csupán, akik számára sem az érdekeik, sem a félelmeik, sem a vágyaik, a bűneik nem jelentenének visszatartó okot, valamint elégséges szellemi ébredettségi szinten állnának, azok nem akarnák elhallgattatni, elhallgatni, kinevetni, ellehetetleníteni, üldözni, kikergetni a világból. Ugye, szép szuperhős kilátások? Beszélgetésünket azzal zártuk, hogy megsajnáltuk őt, és elhatároztam, írni fogok róla, hogy ezzel egy kicsit segíthessem. Vajon mi lesz a lelki figuránkkal; végiggondolhatjuk együtt is, mi lehet benne, vele, és eldönthetjük, akarnánk-e olyanok lenni, mint ő. Megvizsgáljuk, mi lehet a láthatatlan, akik mégis látják, elbeszélhetik-e a szavakkal leírhatatlant? Vajon lehetséges-e ilyen hőssé válni, és ha igen, vajon voltak-e ilyen szuperhősök a múltban, vannak-e a jelenben, és lesznek-e még a jövőben is?

 - Lassan leszállunk. Úgy látom, a mi megállónk jön, jelezzünk – viccel a „herceg”, aztán úgy tesz, mintha fékezne a buszuk, és kapaszkodnia kéne.

 - Mire hazaértem erről az említett baráti kerekasztal beszélgetésről, megszületett bennem a felvázolt szuperhős. Így alakult ki Méhdi karaktere. Antihős, de szuper... hehe. Arany felebarátom, jöttél, hogy kiderítsd, én vagyok-e, akit meg kell koronáznod, vagy meg kell ölnöd, és csak ezzel az elbeszéléssel tudok szolgálni neked! Nos, sejtem, ennyiből nem tudsz dönteni. Hosszú „sétánkon” jobban át kell még rágnunk magunkat a felsoroltakon.

Ebben maradnak, némán gyalogolnak a szabadtéri termálfürdőhöz. Azt mondják, meszes vizű fürdő, mint az egerszalóki, csak kisebb. Barna hegyek, kőomlások mindenütt. Csak a folyóvölgyben zöldell minden. Jegenyék, fűzek... oszlopos fák, itt-ott sima terebélyesekkel váltva. Néhol teraszokkal képzett közpark. Európában a környezet zöld, és a városok sivárok... itt meg, pont a város az oázis, és a környezete kopár. Hideg és oázis... igazán érdekes élmény. Szinte tákolt híd a gyorsfolyású, néhol fehér hullámú, türkiz folyó fölött. Keveredik a sárral tapasztott kavicsházak és a szocreál vasbeton művelődési házak és egyéb hivatali épületek hangulata... és föléjük idézi a kényszer és a szükség szellemeit. A szállás portása által ikszel jelölt helyre érnek és azonnal meglátják a helyi terepjárós fuvarost, aki a maguk fajtákat cipeli pénzért ameddig csak Jeeppel, esetünkben Uazzal, a hágókon eljuthat az ember. 

Mélyebbre mehetnénk, mi van velük... milyen a sofőr, hogy hívják... merre mennek... hogy tíz kilométerenként ellenőrző pontok vannak dollárért markukat tartó fináncokkal, maffiaszerű önkormányzatokkal... de minek maszatoljuk el! Vaszilij vezet, azon van, hogy kikerülje a sápszedő állomáshelyeket... csak akkor beszél, ha kérdezik, de senkit sem érdekel semmi. Sziklába vájt halálosan keskeny párkányokon mennek, aztán meg kőkerítésekkel szegélyezett százéves földúton. Egyszer alant a folyó parton, másszor fentebb a sziklák között, a hegyoldalakon, de mindig a folyó mentén. Vaszilij csak annyit tud, hogy mennie kell, ameddig nem szólnak... és akkor fognak szólni, hogy állj, amikor az öreg végre meglátja majd a megfelelő környéket. Senki nem tudja milyen környék lesz az. Ne legyen ember, ne legyen város... csak egy darabig legyen még ösvény is, de azután az se. Hegycsúcs legyen... de nem kell, hogy magas hegy legyen... elég egy nekik való kisebb. A merénylőnk hallgat, Méhdi füzetjeibe veszik, s csak ritkán néz az ablaküvegen túlra úgy, hogy ne azt látná, amiről a szövegben szó van, hanem azt, ami odakint történik. Barna hegy, zöldes barna hegy, szürke hegy. Neki ennyi a látvány, mert megszokta. Könnyen visszazuhan a benső monológ ingergazdagabb szférájába.

 

„Hiszek a tökéletes történetben” – olvassa – „ez, mivel tökéletes, megvalósul. Mivel megvalósul, az összes frekvencián megvalósul. Mivel megvalósul, már megvalósult. Ami távol tart tőle, csupán annyi, hogy nem ismerjük meg. Ami eggyé minősít vele, csupán annyi, hogy megismerjük.

Rád való tekintettel nem akartam, hogy a megváltást a vallás viszonylatában is emlegetni kelljen. Tudományosan szerettem volna, de Te nézd úgy, megpróbálom én is néha ott tartani, de az összes szféráját csak úgy láthatjuk át, ha másik szemszögekbe is helyezkedünk néha. Nem akartam, hogy szóba hozzuk a szakrális, apostoli királyság fogalmát. Nem akartam, hogy a teremtés mibenlétén rágódjunk. Azonban bármerről kerülünk, akármit is gondolunk végig, ha tényleg teljesen át-, és végiggondoljuk, ezekbe fogunk ütközni. Kivédhetetlenek, mert felülmúlhatatlan jelentőségűek. Elméletekként is, történésekként is, cselekedetekként is. Mindenesetre vallásfüggetlenként is sima ügy lesz elviselned, majd úgy próbálom vezetni a szálakat, hogy jól bírd.

A tökéletes történetet csak úgy meg akarjuk írni... keressük, hogy megírták-e már, vagy mi fogjuk? Próbálkozunk, kiderül, hogy már megírták, és a megváltásé az. Ki fogom fejteni.

A tökéletes társadalomról értekezünk, és kitaláljuk, milyen lenne? Ég a földön, menny az emberek között? Megalapítható-e, volt-e már olyan? Évekig találgathatunk, rájövünk, hogy volt: a szakrális, apostoli királyság – amikor tényleg meg is valósult, és nem csak annak nevezték. Ki fogom fejteni.

Ha érdemben, nem meddő, nem ellenséges, hanem termékeny vitát folytatunk arról, hogy mik voltak a hibái ennek vagy annak a rendszernek, kornak, korszaknak, filozófiának, vallásnak, világnézetnek, színdarabnak, filmnek, könyvnek, képzőművészeti alkotásnak, kikerülhetetlen, hogy az élet értelmének kérdéskörét, célját érintsük, és így a teremtés fogalma is képbe kerül. Ki fogom fejteni.

Ha lelkiismeretesen akarunk kivesézni egy témakört, megírni egy könyvet, akkor minden aspektust, eshetőséget meg kell vizslassunk. Ha így teszünk, már nem mi fogunk beszélni, hanem a valóság általunk, nem mi fogunk írni, hanem a könyv magát általunk, és ha jól csináljuk, az is írni fog minket.

A könyv akarja szóba hozni mindezeket, akkor is, ha mi nem. Mi csak becsületesen akarunk írni, nem titkolni semmit, és hasznodra lenni, de a könyv határoz. Követeli, hogy írjuk meg a tökéletes történetet, mert ha nem azt írjuk, minek írunk? Nem tudjuk mi lesz, megírjuk, és utána adunk neki címet. Nem sikerült... már megírták a jobbat, a tényleg tökéleteset. Megírták, utána adtak neki címet, de a cím és a köré képzett képzetek eltakarták. Ezért nem látja először senki sem, ezért nem láttam én sem. Az én mondandóm feleslegessé vált, de cserébe megláttatta velem az igazit. Tudod hány könyvet nem írtam meg? Emiatt nem.

Nem még egy, újabb, bonyolultabb, izgalmasabb, szórakoztatóbb sztorira van szükség, hanem a valaha íródott, megélt, felmutatott legjobb, legszebb, legjelentősebb, legnagyobb történet végre megélésére. Nem még egy új vallás kell, hanem megvalósulni, azonosulni az eredetinek, abszolútnak az értelmével, és elengedni az összes intézményt. Nem szektákra van szükség, meg százházra, és a történet oldalaival a hónunk alatt külön elzárkózásra, hanem az egy, tökéletes, teljes történetre és annak bennünk megvalósulására. Odaadni a saját regényünket a tökéletesért, már megírtért, megvalósítottért, megtestesültért... íróból tanulóvá adni magunkat, tudván, hogy minden elhagyott fél gondolat helyett milliónyi teljest; milliónyi gondolat helyett egyetlen, mindent magyarázó, abszolút jelentést, okot és célt nyerünk.

 

Autós kártyával játszottál már? Én csak gyerekként. Minden kártyán egy autó volt, alatta felsorolva a technikai paraméterei, mennyivel tud menni, hány köbcentis, sport-e vagy közúti, vagy verseny, vagy már majdnem űrhajó, ezek szerint ért az egyik többet, mint a másik, és ütötte az egyik a másikat. Aki csalafinta volt, megkarcolta kicsit a hátukat, hogy az alapján is tudhassa, hol járnak éppen.

Sokszor jár idétlenségeken az eszem; magamat szórakoztatom. somolyogtam, kellene készíteni egy „bibliai alakok” kártyát, ahol minden jelentősebb próféta, király, tanító, pozitív vagy negatív hős képviseltetve lenne. Az autós játék mintájára, egyik ütné a másikat, milyen vicces lenne... családonként, felekezetenként, népenként más ütne mást, aszerint, hogy kiknek melyik a kultivált, és melyik a megvetett. Igencsak tájékozottnak kellene lennie az összes játékosnak, családtagnak, hogy kialakulhasson a megegyezéssel jóváhagyott sorrend, értékrend, szabályrendszer. Igaz bírók tennének igazságot, ha a felek nem egyeznének nézeteikben.

A nagypapa már hetven éve játssza, Misike mégis jobb játékos nála, pedig csak tizenegy. Hogy lehet?

És ki akar Mózes lenni? Na? És ki akar Salamon lenni? Melyik apostol lennél? Az nem jó, azt kinyírták. Akkor a másik. Na, és ki lenne a Joker, és ki az ász, aki mindent üt, és mindenen felüli, kívüli, abszolút szupererős?

Aztán amikor Misike megszólal, hogy ő Jézus akar lenni, jeee, akkor van, aki lelkes, van, aki elmereng, és olyan is, aki lemerevedik. Aztán Misike is belegondol, hogy hát, igen... tényleg a legnagyobb ász a karakter, azonban nem valami sima volt a pályafutása vége. Persze, a legeslegvége az mindent visz, mert az már rendben lenne bárkinek, de az a keresztelős, elhagyós, megtagadós, kínhalálos rész az senkinek. Misike is másikat választ, valaki komfortosabb életűnek az avatárja lenne. Az lesz. Pedig Jézus, aki mindent üt, de Miska mégis más akarna lenni. Azért titokban, egy kereszttel megkarcolja kicsit a Krisztus lapja hátulját, hogy tudhassa, hol jár mindig éppen. Hátha.

Képzeld el, ha nem csak bibliai alakok kártyával játszana minden család a bolygón, hanem vegyessel! Minden vallás markáns, meghatározó alakja és története szerepet kapna a pakliban! Hú! Misike kit választana akkor? Akkor is Jézust, aztán mégse, de esténként nézegetve, fejtve? Vagy mást? Ki lenne az, aki mindenki lenni akarna, akinek a lapját mindenki magánál akarná tudni, mert az a biztos győzelmet szavatolná számára? És ha nem csak alakok, hanem történet-lapok is lehetnének? Melyik „mese” lenne a kedvenc?

 

Krisztus története ugyanaz nemzedékek óta, Misike az, aki olyan amilyen, valamilyen és semmilyen. A történet ugyanaz marad, magában rejtve érzékszervekkel érzékelhetetlen, benső-fenső dimenzióit, csak Misike változik, ideális esetben értetlenből értővé, nézőből látóvá, tudóból megélővé, átélőből azonosulóvá. Először gyermeki, bele nem gondoló, zsigeri lelkesedéssel szeretne Jézus lenni. Valahogy tudja – pedig honnan tudná – a legtöbbet, amit csak megtudhat az ember. Aztán fél és borzong, a felnőttek arcáról teszi magáévá a meggondoló nemet. Egy időre benne reked az oktatás, kioktatás, szabályozás, ösztöke, ostor, kampó világában, az iskola, a család, a tévé tompultságában, tompításuk bűvkörében, és nem ismeri meg a történet mátrixát.

És van Misike minden vallásban, minden országban, minden házban. Néz, már nem is keres, elvették a kedvét, nem is tudja, hogy nem is tudja. Nem tudja, hogy akarhatná, hogy akarnia kellene, hogy tudnia kellene. Misike a Mihály kártyára szavaz, és arról sem tud meg többet, mint ami a játékhoz kell. Múlik, de nem telik... és annyiban maradása oltárán már-már felég a világ. Pedig a történet ugyanaz marad. Ám, egyszer csak mellé repül egy „fényesebb szárnyú” ember, vagy egy „fényesebb lapú” kötet, és elbeszélget vele, foglalkozik a kölyökkel, kihozza belőle a kíváncsiságot, a döntést, mindent, amit lehet, kihozza a rendszerből, olvastat vele, írat vele, és Ő kinevelődve képessé válik a tökéletes történet meglelésére, és minden dimenziójának megértésére! Később ezt a tudást meg is éli, majd kiteljesedik, beteljesedik! A történet ugyanaz volt és lesz, Misike nőtt bele és fel hozzá. S vajon így a gyermek vagy a történet győzedelmeskedett? Mit kezd hősünk a kezdeni valóval? Mérgelődik, hogy „nem igaz, mennyi ember, és mégse értik”? Depresszióba esik a tehetetlenségtől, mellőzöttségtől, hiábavalóságtól? Aszott lesz, kiszívja az élet?

Neki új ez, én már évtizedek óta kitartok ebben. De valahogy olyan karizma jött hozzá, hogy átestem a másik csoportba, ahol már nem elveszítek barátokat vele, hanem találok is. Írtam valahol, hogy a tudással az a baj, hogyha csak megtudod, elveszítesz miatta mindenkit, és megkeseredsz, kellemetlen figura leszel, akit kerülni fognak. A bölcsesség sajnos csak akkor fordul át áldássá, ha nem csupán megtudod, hanem meg is valósítod. Akkor viszont átfordul, és nem csak a saját magad számára. Ha megtudod, de nem valósítod meg, jobb, ha elengeded. Ha előre tudod, hogy felesleges megtudnod, mert úgysem akarnád megvalósítani, meg se ismerd! Ezért írtam pár könyvem elejére, hogy ne olvassa el, aki nem valósítja meg. Szóval, Miskánk is átmegy ezen, könyvet éget, elégedetlenkedik, tehetetlennek érzi magát, másokat ámokfutóknak... és magányosan fohászkodik, hogy valami mozdítsa ki az apátiából.

„- Hang! Adj nekem feladatot; bármit megteszek érted!

 - Légy végre boldog! – feleli a Hang.

 - Feladatot mondtam... úgy értettem.

 - Légy boldog! Új parancs... új parancs... Légy szabad úgy, hogy mások szabadságát ne korlátozd... légy boldog úgy, hogy mások boldogságát erősítsd... légy bölcs úgy, hogy másokat bölcsességre segíts! Légy boldog!”

Csodálkozik, örül. Kimozdul, rájön, hogy csak az része, amit, ha elenged, úgy is megmarad. Ami így is megmarad, személyiségébe épül, és Mihállyá teszi.

 

Hiszek a tökéletes történetben. Ez, mivel tökéletes, megvalósul. Mivel megvalósul, az összes frekvencián megvalósul. Mivel megvalósul, már megvalósult. Ami távol tart tőle, csupán annyi, hogy nem ismerjük meg. Ami eggyé minősít vele, csupán annyi, hogy megismerjük.

Ha csak megismerjük, felőröl minket, hogy nem menthettük meg a világot. Ha meg is értjük, megtudjuk, hogy már megmentették, és csak látnunk kellene, amit lehet. Ha meg is éljük, fogadjuk és árasztjuk, és életre kelünk vele, benne, általa. Ha meg is valósítjuk, átalakulunk a legtöbbé, akinek eredetileg szántak bennünket. Amikor átalakulunk, képviselni, felmutatni tudjuk a történetet.

Hiszek a tökéletes történetben. Ez, mivel tökéletes, megvalósul. Mivel megvalósul, az összes frekvencián megvalósul. Mivel megvalósul, már megvalósult. Amikor megleljük magunkban ezt a már megvalósultat, és eggyé minősülünk vele, minden felébred az Egyben, és az Egy felébred mindenben.

 

Mihály programozó lesz, mert még nem tudja, hogy a világ nem program, hanem költészet.

Minden film, könyv, tudományág, vallás, filozófia beszállt a globális képzelet versenybe. Írók, költők, tudósok, gyermekek, filozófusok, teológusok versenyeznek, ki tud jobban beleképzelni, belegondolni, beleérezni az Egybe, az élet értelmébe, magyarázatába, okába, céljába, hogyanjába. Csak a költők közelítik meg a találhatót. Ki mondta, hogy csak szavakkal művelhető költészet?

 

Az erényesebbje a közjóért akar tudni, és mindenki javáért a valós igazságot feltárni, megosztani.... az erénytelenebbje fel akarja használni a közmegegyezéssel elhitt, és megtestesített látomásokat a hatalom megragadására. A géniusz rájön, a politikus sajátjaként adja el. A filozófus, tudós megfejti, a politikus menedzseli, és helyette profitál. Előny megszerzése a többiekkel szemben, ne kelljen félni a félelemtől, ne kelljen éhezni az éhségre, szomjazni a szomjúságra. A többiek csak éhezzenek, szomjazzanak, és féljenek, neki ne kelljen, akkor már maradhat így a világ. Minél jobban elhatalmasodik az érdek, annál távolabb tart mindenkit a valós igazságtól... és amire a legkevésbé számít, és nem is érzi hirtelen, hogy ő maga is egyre távolabb kerül tőle.

Generált butaság van. Generált szegénység van. A politikusok úgy gondolják, hogy fenn kell tartaniuk a szegénységet, mert szerintük az a munkaerő piac alapja. Egymás közt úgy vannak vele, hogy aki előhozakodik a szegénység megszűntetésének kérdéskörével, az vagy pofátlanul bevet egy köztudott hazugság-kártyát, vagy pedig dilettáns és naiv, de semmiképp sem gondolják, hogy ezt valaki tényleg meg tudná valósítani. Szerintük, aki „okos”, nem is akarná, aki meg akarná, az meg vagy hülye, vagy sakkozik. Nem hisznek abban, hogy kell vagy lehet ilyet. Nevetnek, vagy szörnyülködnek, de szóba se jöhet. A rendszernek nem hibái vannak: a rendszer maga a hiba. Aki fenn akarja tartani, bűnöző. Aki jobbra akarja váltani, segítő. Mégis az első boldogul, és a második szenved.

Ömlenek a népekre a filmek, sorozatok, regények, az interneten a cikkek, hírek. A fentiek tükrében többnyire már megrendelésre. A tények már alig számítanak, a hírek fontosabbak lettek. A rendszer menedzserei, azt tartják fenn, annak értékrendjét, vonatkoztatási rendszereit hipnotizálják belénk. A kormányok Münchausen by proxy szindrómában, a népek Helsinki szindrómában utaznak. A kettő együtt darálja le az életünket, és lapátolja bele egy feketelyukba. Ahogy Teréz mondta: „nem a szegényeket nem tudjuk jól lakatni, hanem a gazdagokat”. Megérinthetőek lettünk. Hiszékenység írja felül a józanságot, és a média a szánkba ürít. Engedelmességre, két hazugság közül az egyikre szavazásra, együtt menetelésre, dolgozásra, fejhetőségre, eldobhatóságra kondicionálva. A politikus megtudja, hogy valaki megtudta az abszolút megoldást, aztán eltussolja azt. Azon van, hogy fenntartsa a rendszert, amely kizsákmányol, és a koncból neki is juttat, így nem akarja, hogy a népe felébredjen. A tömeg félálomban nem kérdez, terelhető, felhasználható, kivéreztethető, és végül okolható is.

A költő-ringyók behódolnak, a lélektől, valótól költők látva látnak, átlátnak, kiállnak, és a hatalom lelkiismeretei, a nemzet művelői, védelmezői maradnak.

„Három kincsemhez ragaszkodom:

az első a szeretet,

második a mérték,

harmadik a tartózkodás.

Szeretek, ezért bátor vagyok,

mérték által hatalmas vagyok,

visszavonulok, hát vezető vagyok.

Manapság

szeretet nélkül merészkednek,

mérték nélkül vezérkednek,

tartózkodás nélkül hatalmaskodnak:

ezért elpusztulnak.” - mondta Lao-ce Az Út és Erény könyvében.”

 

Nem úsznak meg egy ellenőrző pontot… tíz dollárjuk bánja… a helyi politika alakulásáról most már muszájból beszélnek kicsit.  

 - A haladás nem lehet pusztán politikai, üzleti ügy, ahogy az egészségügy, a kultúra stb. sem! – elemez az öreg, és az előző incidens után mindenki figyelmesebben hallgatja – a politika ügye a gazdaság és a diplomácia... és maximum bármely ágazatban annak biztosítása, hogy ne történhessen visszaélés, és mindig a közjó és az Élet, a bölcsesség, az erény, a szeretet kerüljön a döntések és a közélet középpontjába! Ez a minimális elvárás és az alapfeltétel. Ha egy kormány bebetonozza magát, ha le is szavazzák, akkor is az ő emberei lesznek mindenütt, a mutyis lekenyerezettjei, vagy a megzsaroltjai megrekesztik az erő áramlását. Minél bebetonozottabb valami, annál biztosabb, hogy fel fogják robbantani. Azt hiszik, a bebetonozás hosszú életet biztosít; pedig, a sors maguk ellen kihívása, és nem hosszú életet jelent, hanem csúnya véget. A lágy dolgok győznek. A vas lehet, hogy erősebb, mint a bambusz, de a bambusz hajlik, a vas törik. A másik, legnagyobb baj az, hogy legtöbbször nincsen alternatíva. Nincsen senki, akire le lehetne váltani. Gyengék, tehetetlenek, buták, a rájuk hagyott tennivalókkal nem bírnának. Míg a mostaniak legalább azt átlátják, hogy milyen krátert tömködnek be, és honnan veszik hozzá el az életet.... a következők még ezt sem látnák. Ergo, nem elég kormányt cserélni, mert akkor csak összeroskad az ország... hanem rendszert kell, rendet kell, felfogást, világnézetet, hozzáállást. Jelen percben az emberek azt gondolják, hogy csakis a mostani kormány védheti meg az országot a támadásoktól, az összeomlástól... a történelem ebben is ismétli önmagát. Ezek a bevándorló népek maguk sem tudják, miért jöttek, mert a vallásuk nem engedi bevallani, hogy anyai szeretetért jöttek, mert a képmutatásuk, félelmük akkor sem engedte őket gyereknek lenni, és most sem engedi. Nem volt nagyanyjuk, anyjuk – lelkiekben -, és ezért bánnak így a nőkkel, Európával. Legbelül anyára vágynak, nagyanyára, lélekre, lelkiségre, élő értékrendre, és nem a halál általira. Az anyjuk nem nevelhette őket, csak felügyelhette. Nem ülhetett az asztalukhoz, csak kiszolgálhatta őket. Nem mutatkozhatott, csak gyolcsokba tekerve, élő múmiaként jelen lehetett. A bennük élő Élet, emberségesebb létet akar.

 - Nos, a férfiúik nem igazán látják a lelket, és nem hallják az igazság szavát, hogy csak a halál akar halált; de az élet Életet akar. Akik Életért jönnek, de nem kapnak, azok ölni fognak. Akik nagyanyákért, anyákért jönnek, de szajhákat kapnak, azok erőszakolni és gyilkolni fognak – szólalt meg meglepő bölcsességgel Vaszilij.

 - Nem éltél köztünk, nem tudhatod, hogyan működik ez a tömeggel – rántott a gyeplőn az ifjú – olyan ez, mint amikor egy rögbi csapat romantikus filmet kezd el nézni. Mindenki kemény és durva kell legyen, mert a meccseket úgy nyerhetik meg. Mindegyik könnyezni kezd, és bensőjében arra vágyódik, hogy vele is az lehessen, ami a film szerelmes szereplőivel. És ha a kapitányuk nem kezd el legyinteni, á hülyeségezni, visszakeményedni, bagatellizálni, gúnyolódni, akkor a végére egész frankó, feloldozó revelációban részesülhetnének. De a kapitány elkezdi. A csapat többi tagja is utánozza, mert muszáj tartani magunkat, mert vagánykodni kell, különben gyengének tartanak majd, kiközösítenek, kicsapnak a csapatból... és a szabályzat is megmondja, hogy. A menekülteknél ez is élet-halál kérdés. 

 - Ééééés helyben vagyunk. Ha jönne egy nagy tanító, aki a valót tanítaná nekik... nem hallanák meg, mert ők nem a valót akarják meghallani, és meglátni, hanem a saját torz képükre illő tanító, torz tanait akarják önigazolásra használni. Ne lásd belém ezt a szörnyűséget!

Folytatás a szám szerint következő bejegyzésben-  

Nincsenek megjegyzések: