2021. január 11., hétfő

01. Haladj sorrendben! Ez a 90 - 109. // írta T. Zselenszky T.

  A Napot az égen mindenki látta, a fényének, melegének mindenki örült; és mindenki tudta, hogy annak rezzenéseitől rezdül a bolygónk, és benne, rajta az Élet. Amikor a Nap gondban volt, a Föld is úgy volt. Mosolyogtatónak tűnik? Hiszen már tudjátok, hogy a legokosabb, legtájékozottabb fizikusok igazolják mindezeket. Megjelenik az első nép, felnéz, és megállapítja, hogy a Nap a biztosság, az állandóság látható védjegye; a Hold, pedig a változás kiszámíthatóságának ígérete. A láthatatlannak a látható megnyilvánulásai. Ezzel már neki lehet veselkedni a világnak. El is kellene indulni? Nagyobb volumenben kellene gondolkodni? Tessék felfedezni a csillagtérképet is!

 

A Nap, az útjába eső csillagképeket egy évnek nevezett időszak alatt járja körbe, aztán elölről kezdi. A földi évszakok szintén körbe érnek, és megint, és újra tavasz lesz. Az ember kapott egy kertet, hogy annak gondoskodó kertésze legyen. Nem kiaknázója, nem bányásza, nem levadászója, nem megmérgezője, nem eladója. Amíg nagybetűvel Emberként ezt az égi feladatkört teljesítette, nagy bizalommal tervezett a Nap állandóságára, a Hold ciklusaira támaszkodva. Kőre, bőrre, kéregre, homokba, papírra rajzolta a köröket, átlókat, sugarakat, szögeket, szeleteket, jelképeket, szimbólumokat. Botokra rótta a viszonyokat, számokat. Lett kör, kereszt, csillag, körcikk, holdház, napút, Platón előtti testek, bitorlók, torzítók előtti geometria, hazugság előtti, még el nem lopott történelem. Mára csak a lopás, hazugság utáni maradt. Ma már semmit sem sejtőkként bámulunk az említett jelekre, és táblázatokra; idegenekként kopogtatunk be minden holdházba, hogy adnak-e a bentlakók némi kenyeret, vagy vizet. Ki fog ajtót nyitni az első házban? Ki fog a többiben?

 

Bátor kopogtatók, az első háznál egy erős személyiség áll majd elétek. Aki egoistaként beszél hozzá, nem kap kenyeret; csakis olyanoknak ad annyit, hogy abból másokat is etethetnek, akik megismerték, vagy hajlandók megismerni önmagukat.

1. ház: személyiség / alacsony szint: egoizmus / magas szint: ismerd meg önmagad

 

A második háznál a Lottó legnagyobb nyereményének nyertese nyit ajtót. Akik ülnének rajta, közben éhen halnának, na és persze másoknak sem adnának, azoknak nem ad a nyereményéből. Csak olyanok reménykedhetnek, akik mások felemelésére fordítják, amit kapnak.

2. ház: anyagi alapok / alacsony szint: ragaszkodás / magas szint: átszellemítés

 

A harmadik házigazda sem adja könnyen a vizét. Kényes kérdéseket tesz fel, és aki nem tudja a válaszokat, vagy hazudik önmagának és Neki, végül az orrára csapott ajtóval találkozik. Csak a tudók és igazak ihatnak a kútja vizéből.

3. ház: kommunikáció / alacsony szint: hazugság / magas szint: lényeg, igazság

 

A negyedik házban lakrészt is kaphat, aki szavaival, tetteivel bizonyítja, hogy önmagában hordozza az otthont. Aki a lelkében hordozza otthonát, bárhol járjon is, otthonra lel; ám akiben nincsen az otthon, soha, sehol sem lelhet otthonra. Akiben nincsen, annak indulnia kell; akiben van, az még egyet kap, a negyedik ház kedves gazdájától.

4. ház: otthon / alacsony szint: bebetonozod magad / magas szint: benned az otthon

 

Az ötödik ház ajtónállója suhint egyet a varázspálcájával, és tehetséggel ajándékozza meg a kopogtatót. „Három nap egy év”, és Ő három év szolgálatra fogadja fel Őt. Aki nem fogadja el az ajánlatot, attól elmúlik a tehetség. Aki elfogadja, de a három évet önzőn, gyáván, alakoskodva, a többiek kárára tölti le, nem kap fizetséget. Csupán aki barát, aki önzetlenül, gondoskodón, jó szívvel szolgál, átszellemül és átszellemít, annak lesz fizetsége végül.

5. ház: kreativitás / alacsony szint: ego, gyávaság, önzés / magas szint: átszellemítés, szolgálat

 

A hatodik házban könyvtár is van, aki szállást, kvártélyt kér, csak úgy kaphatja meg, ha néhány, az asztalon hagyott könyvet a pontos helyére tud tenni, és a gazda által kért másik párat meg tudja találni, és az asztalra tudja tenni. Aki sikerrel jár, nagyot beszélgethet a tűz fényénél, egy kis bor, szőlő, sajt, dinnye, és sült tök elfogyasztása közben.

6. ház: rend, munka / alacsony szint: rendetlenség / magas szint: átlátás, rálátás, bölcsesség, a dolgok a helyükön

 

A hetedik ház lakója, egész testes tükröt tartva nyit ajtót. Akik erre feldühödnek, éhesek, szomjasak maradnak éjszakára. Akik nevetni tudnak magukon, és bajuszt rajzolnak a tükörképükre, bemehetnek. Fonott kalács és tej lesz vacsorára.

7. ház: külvilág / alacsony szint: konfrontálódás, megosztás / magas szint: harmónia, összehozás

 

A nyolcadik ház ajtajában olyat kérdeznek, amire szóval nehezen lehet válaszolni. Aki mégis tud, bemehet. A kezetekbe adják a Napot. Eléghettek, de nem mindegy, hogyan.

8. ház: mély lelki, átlényegülés / alacsony szint: öngyilkos, ártás / magas szint: bölcsesség, megértés, élet, Élet

 

„Ki vagy, mit akarsz?” – hangzik el a kérdés a kilencedik ház ajtajában. Hányféle módon lehet válaszolni erre? Aki a megfelelőt kihagyja, a tornácon éjszakázhat.

9. ház: Istenkeresés, filozófia / alacsony szint: ego, csak én / magas szint: mi, Egy

 

A tízedik ház portáján, egy merőkanálnyi vizet kaptok, amit a kezetekben tartva, egy lábon ugrálva meg kell kerülnötök a házat. Utána megnézik, megmaradt-e az összes vizetek, és el kell mondanotok, milyen színe volt a ház mögötti virágoknak, mit láttatok a víz tükrében, és, hogy mi volt a legszebb szó a falra írt versben. Ha ezek jól mentek, a kulcsot is megkapjátok. Ha nem lesz víz a kanalatokban, azt csak akkor fogják elnézni, elfogadni, ha nem nézve a saját érdekeiteket, egy szomjas koldusnak adtátok. Ekkor már vállalhatjátok a házigazda szerepét, amíg legalább egy valaki sikerrel felválthat Titeket. Mi lesz, ha nem vállaljátok? Mi lesz, ha vállaljátok? Megtudjátok.

10. ház: előre / alacsony szint: orromig, kikönyöklés, ki, le, öncélúság / magas szint: jóra tekintés, fel, be (cél) isteni tervvel egyként

 

„Mutasd a barátaidat” – hangzik a tizenegyedik küszöbön – „mutasd, milyen barát tudtál lenni!” Ha háttárs, koma, testvér, család tudtatok lenni, ha áldozatot hoztatok a barátaitokért, a legnagyobbak, az Ősök, az Elsők sem feledkeznek meg Rólatok. A ház népe szeretettel vendégül fog látni Titeket.

11. ház: megtisztulás, barátok / alacsony szint: bandázás, mulatás / magas szint: háttársság

 

A tizenkettedik háznál azt kérdezik majd: „Hajlék tudtál-e lenni, barlang, vagy csak tömlöc, fekete lyuk? S barlangban, hajlékban, tömlöcben Nap tudtál-e lenni, amely bevilágolta a sötétséget? Mondd el az imát, amit imádkozni szoktál!”

12. ház: legbenső / alacsony szint: depresszió, befordulás, tömlöc / magas szint: barlang, ima, Egy

 

Mi van azokkal, akik kint maradtak? Ha nem próbálkoznak, egymást ütve ütik el az időt, ha ezt megunják, akkor újabb kopogtatással próbálkoznak. Nem az okosság, hanem a bölcsesség vezet haza. A bölcsesség is addig vezet csupán, hogy a kegyelmet elfogadjuk. Tudjátok, mi a lélek valósága és mi az elme illúziója! Tudjátok, hogy elméből a tudatba helyeződve, agyból szívbe emelkedve látható csak meg a Való! Minőségről beszélek: az „Anya tükre” az első cél. Azon átsejlik a Való, a Világosság, és abban már nem anyag-önmagadat látod csak, amikor belenézel, hanem átlátsz rajta a Valónkra. Amíg csak anyag-önmagadat látod minden válaszban, addig az elme tükrébe nézel, és nem a lélekébe. Az anyag útján juthatunk az Anya tükrébe tekintésig, és az Anya kegyelméből az azon áttekintésig. Ami azon túl van, az már a Való; az már nem „itt van”.

Van egy ilyen alkotási, kiállítási mód, amikor látszólag össze-vissza törmeléket állítanak ki, de rajzolnak egy X-et a padlóra, vagy lehelyeznek egy rudat, amin egy karika van. Ha a látogató nem az X-re áll, akkor káoszt lát. Ha az X-re áll, és a karikán át nézi meg a művet, akkor tárul fel a kiállított téma, a teljes látvány. Nem osztogattam tudást. Ha lehetne olyat vagy értelme lenne, akkor átadnám szívből szívbe, de az embernek nem másokban kell rendet tennie, hanem magában. Nem másokban kell az elemeket eggyé minősítenie, hanem magában. Azzal járulhatunk hozzá leginkább, hogy a világ világosabb legyen, ha magunkon dolgozunk, és nem azzal, ha felgyújtjuk azt. Abban segítek csak az embereknek, hogy ha akarnak, haladhassanak és ne rekedjenek meg, valamint, hogy egymással beszélgethessenek és megérezzék, milyen gondoskodni. Én csak az vagyok, aki az X-et rajzolja a padlóra, aki a karika végű rudat leszúrja, és egyszer Te is az leszel. Ha valóban megérkezel, annak ez lesz az egyik jele. X kiállítás… „ha így állunk, arra”… ha innen nézzük, látható. Anamorphosis.

A teremtés nem befejezett mű. Az embernek kell befejeznie, magában, és akkor az időnek vége lesz. Az ember az Anya tükrén áttekintve az időtlenbe réved, és az időtelenség átárad belé. Az ember nagybetűvel Emberré válik, és az idők Őbenne véget érnek.

Az eredeti, jó teremtődést átvette egy, a semmiből termett, sűrűbb lény, amely tulajdonképpen elrontotta azt; de az eredeti Egy felismerésével helyre tudjuk azt élni. Nem röhögni, vagy dühöngeni kell ezen, hanem lelkesülni, lelkesíteni, gondoskodni, segíteni. Az Egy, először a legelején áldozza fel önmagát: teljesen feladja magát, és beleadja mindenét a teremtésbe. Másodszor azzal áldozza fel magát, hogy nem fejezi be a teremtést, hanem az emberre bízza annak befejezését. Amikor ez, a beavatkozó, semmiből termett, sűrűbb lény miatt nem üzemel, harmadszor a kereszten áldozza fel magát – jelkép, jelkép, jelkép – hogy lássuk, mi micsoda, és ki kicsoda. Hátha ezzel a betáplálással be tudjuk fejezni a teremtést. Először is magunk kell, feleszméljünk: elméből tudatba, lélekbe, agyból szívbe, adathalmaz-tudásból szív-bölcsességbe, majd szeretetté válva betölteni a tervet és gondoskodni. Ha ezt nem értitek vagy ellenzitek vagy ilyesmik, az nem baj, majd nem fogjátok, ha beérik Bennetek ez az ismeret. Fokozatosan beérik; egyszer majd az X-re álltok és összeáll a kép, nem kell sietni, nem muszáj semmit sem. Ez arról szól, hogy azzal legyen meg, aki akarja is. Ergo: akivel meglesz, azzal lesz meg; akivel nem, azzal nem. Most ez furcsa mondat, de ez van. „Nem születtetek bűnösnek, de meggyengültetek a Lélekben. Kötelességetek az én munkám folytatása” – üzente, aki üzente.

Aranyosak vagytok, az én szívem aranyosai. Azt az X-et mindenkinek szánták, nem csak az erényeseknek. Én sem vagyok elég erényes. Kevesen állnak készen, de töltekezünk. A gyárakba, kocsmákba is el kell mennie valakinek a többiekért. A pokolban is világolnia kell valakinek a többiekért. Elég koszos, kopott lesz a test, mire a végére érünk. Nem verseny ez, hanem Élet. Csak nyugodtan, ahogy adja magát, mindenki annyit, amennyit épp fel tud dolgozni! Amikor beüt, akkor úgyis jön az örökké! Az örökben meg már úgyis mindegy, milyen gyorsan értünk oda.

 

Nagyon fontos felismerni, hogy mi beszélünk-e magunkhoz, vagy az elménk, esetleg más lények! Az Egy általában nem „beszél", de vannak aspektusai, amelyek által jelet küld, vagy üzen. Azt, hogy tévedés-e, megtévesztés-e vagy segítés, azt csak az „üzenet" fogadója tudja eldönteni. Legtöbben nem tudják megkülönböztetni a saját elméjük hangjait, képeit a Lélek Valóságától.

Szokták mondogatni, hogy a sötétség a fény hiánya, és ahhoz, hogy ne legyen fény, árnyékoló kell; valami, valaki, aki elállja a fényt. Elállja a Napot. Lelki-szellemi szférában ez az árnyékoló legtöbbször egyszerűen az elme, és csak ritkán egy megtévesztő, megrekesztő entitás. Archónok szolgái által hangoztatott eszme, tévhit, vagy „gumicsont" félelem is lehet, de miért gondolnánk a legvalószínűtlenebbre a valószínű helyett? Nem juthat minden emberre egy szlev; az ember az, aki elhiszi a hülyeséget és behódol neki. Ahhoz, hogy ne legyen köztünk és az Egy között semmi, ami leárnyékol, egy „darabig" okosnak kell lennünk – amíg megtudjuk, mi micsoda – majd aztán el kell engednünk mindent, hogy csak az maradhasson meg, ami valóban az Egyhez, és valódi önmagunkhoz tartozik. A lélek a vetkőzése során, legelőbb az elmét vesse le; utána már nem fog számítani Neki, hogy meztelen! Amikor ez is megvan, észrevesszük, hogy szeretetté lettünk, és Világossággá, meg Életté, egészen. Ekkor, megesik a szívünk a szenvedőkön, és X-eket rajzolunk a padlóra.

 

A valószínűtlenebb okok közé soroltuk az úgynevezett „gonoszt”; meg az Archónok szolgáit, akik készakarva nehezítik a kereső ébredők dolgát. Ezeket, a nép „démonoknak”, démoniaknak találta elnevezni. Deimos, demos, demon, daimon, demokrácia, micsoda áthallások! Akiket démonoknak, sárkányoknak, ördögöknek hívtok; és akiket idegeneknek is hívtok, legyőzhetetlenek, és elpusztíthatatlanok. Démonok más frekvencia-világokból. Amikor itt elpusztul a ruha, a lényegük visszatér a hazájukba, majd ismét ruhát ölt, és eljön.

Hát, hiába mondták nektek évezredeken át, hogy csak egyetlen módon nyerhettek háborút?!

Ugyan, hogyan nyernek egymás ellen háborút olyanok, akik örök lelkűek, és elpusztíthatatlanok?! Csakis békekötéssel, békességgel, szövetséggel.

Szövetkezzetek a leghatalmasabb jókkal, hogy ne kelljen ölnötök és halnotok!

Hát nem mondták nektek előttem ezer évekig, hogy hol lelitek a leghatalmasabbat, legjobbat? Tényleg meg kell ismételnem?

A szövetség részükről felétek megköttetett. Ideje a legújabb szövetségnek, amelyet alulról, az ember részéről kell megkötni a fenttel! Aki nem köti meg ezt a  legújabb szövetséget, kiszolgáltatottá teszi az embertársait. A legújabb szövetség a bent szövetsége a fenttel úgy, hogy bevilágolja a kintet a lenttel. A bölcsesség, szeretet, gondoskodás szövetsége az Abszolútummal úgy, hogy gyógyítja a kintet és lentet. Bevilágolja a peremvidékeket, kisegíti a tudatot az elme tébolyából a lélek valóságára.

 

Mondták, hogy az „ördög” nagybetű, mert az maga a „gonosz”, és minden gonosz tőle az. Kevertek már mindent mindennel. Melyik elképzelés áll a legközelebb az igazsághoz?

Mondjátok sokan: az „ördög” a semmi. Ha az „ördög” a semmi, akkor van, vagy nincsen? Úgy van, hogy nincsen? Erre sokan válaszolnák: hát persze, az „ördög” úgy van, hogy nincsen, és úgy nincsen, hogy van! Az „ördög” eredője a semmi, amely úgy okoz sűrűséget, nehézséget, feledést, hogy éhségre éhes, szomjúságra szomjas. Okoz, és nem árad. Emészt, és nem befogad. Az ember eredője pedig az Üresség, amely teljesség, mindenség, és nem semmi. Igen. A „gonoszság” a készakarva ártó intelligencia, az eredete pedig a semmi éhsége és szomjúsága; az ezekből fakadó félelem, vágy, irigység, rosszakarat. Az intelligencia, láthatóan nem minden. Ha az intelligencia lenne a világ legnagyobb eredménye, akkor, szép, és jó lenne itt a most közéletnek nevezett rémálom. Intelligenciából nincs hiány, a szenvedés mégis a tetőfokán. Amiből hiány van, az meghaladja az intelligenciát. A „gonosz” nem más, mint a „nincsen” éhsége, amely az intelligencián keresztül megtestesül. Ember, vagy más intelligens lény kell hozzá, hogy legyen; tömeg kell köré, hogy legyen. Az Egy viszont minden nélkül és mindennel is ugyanúgy VAN, és ez megnyugtató.

 

Sok öröm van itt, igen! Akik átlátnak az Anya tükrén, azokat nem megrekeszti ez a sok öröm, hanem Haza vezeti. Sajog a szívem azokért, akik az örömtől még nem találnak Haza; hanem csak a megpróbáltatások ösztönzik Őket indulásra. Minden áldás, ha Haza engedjük vezetni magunkat általa; és minden nyűg, ha nem a szívünkkel látunk és nem Haza tartunk. Nyűgös az út, ha a szellemet anyagba zárjuk, és másokra is áldás, ha az anyagot átszellemítjük.

Azt hiszitek, hogy a halált az Egy akarja nekünk, pedig a halál a bűn következménye. Az Egy az Élet, a Világosság. A bűn, és a tudatlanság bére a halál. Smirna, édes családom! Hagyjátok el a bűnt, és mindenetekben teljes Életté lesztek ismét, ahogyan eredendően voltatok! Tegye fel a kezét, ki hagyná el az érdek-kapcsolatait, ki hagyná el a világrontó érdek-állásait! Ha már meg kell halnotok, ne engedjétek, hogy a bűn válassza ki a halálnemet! Legalább Ti válasszatok! Ha tudatlanságban, erénytelenségben lesztek, ha léteztek is, halottak lesztek. Ám ha erényben, élőn, Világosságban, szeretetben vagytok, ha meghaltok is, éltek; örökké! Ha megölnek Titeket a szeretetetekért, tudjátok, hogy azt a halált nem a bűn, nem az enyészet választotta számotokra, hanem méltósággal Ti választhattátok!

 

A bukottak is megváltást akarnak, csak rosszul értelmezik, helytelenül közlik. Figyelmezzenek: megkaphatják! Ők is reménykednek, hogy eljött, akinek a kedvéért visszafogadná Őket az Egy, és nem merik megkockáztatni, hogy elszalasszák az alkalmukat, hogyha ez az. A bukottakhoz szóló beszéd. Az emberekhez szóló beszéd. Csak arról szólna, hogy ne féljenek! Nem Méhditől függ, sem senki mástól, hogy visszafogadja-e Őket az Egy! Magukat tartják vissza a mennytől; az Egy sosem taszít ki. Bukottak! Az egyetlen ok, amely miatt kitaszítottnak vélitek magatokat, az az elmétekben van! Nem közbenjárni kell értetek az Anyánál, hanem elengednetek a tévedést, és közvetlenül Hozzá járulnotok; majd átadnotok magatokat a Valónak. Ha ezt megteszitek, látni fogjátok a Haza vezető utat. Íme, beszéltem.

 

Amikor a mákvirágnak, a pipacsnak segítesz kibújni a bimbóból, tönkre teszed, mert a teljes nyílási folyamatra szüksége van ahhoz, hogy erős virága legyen. Amikor a lepkét kisegíted a bábból, megölöd, mert a teljes kibújási folyamatra szüksége van ahhoz, hogy erős lepkévé legyen. Így hallgattam magam is. Így rejteztem, így rejtezik az Egy népe is. A megtévesztők, létrontók nem így, és nem rejteznek; azok álcázzák magukat, mialatt a létrontást véghezviszik. Krisztus gyermekeinek mindig ott van Krisztus; Ők nincsenek ott mindig Krisztusnak. Amíg ez a nemzedék nem hisz, és magában nem hisz, és nem áll ki egyként, nem áll el a vétkeitől, addig nem fejlődött ki, nem nyílt ki. Az ilyen nemzedék belehalna a jelenlétbe, és ölne, ahelyett, hogy szeret. Amikor majd elállnak vétkeiktől, felismerik akit fel kell, felismerik magukat, és egyként kiállnak, akkor megélhetik a kegyelmet, amíg nem hisznek a kegyelemben és magukat sem ismerik, hogyan ismerhetnék fel? Csak ha otthona lesz a népben az abszolútnak, és nem csak az abszolútban a népnek, akkor lesz a Földön is igazság.

Nem választhattátok meg a test őseit, de szellemi őst bármikor választhattok! Ha „démonok” családja vagytok is, szellemi családként bármikor, bármilyen mélységből, nehézségből választhatjátok az Egy Életet, Világosságot, szeretetet, bölcsességet, erényt!

 

Visszavezethetjük az Egyre az ősiséget? Vérvonalak vannak az Egyig? Mit számít! Az nem közelség, hanem távolság; nem összehoz, hanem szétválaszt. Keressétek a lélek vonalát, amely nem távolság, és amely összehoz, egybe fogad! Legyetek az Egy családja!  Legyetek barátok, háttársak!

 

Az Egy a Jó. Az ember megteheti, hogy megbocsájt, azt pedig, hogy az Egy megbocsájt-e, nem az ember dönti el, ám tudható, hogy mivel az Egy Élet, és nem halál, az Egy Világosság, és nem sötétség, az Egy szeretet, és nem gyűlölet: az Egy megbocsájt. A hagyomány úgy mondaná: „Atya, Anya, Fiú, és Szentlélek: Egy Isten. A Fiú megítél, az Anya közbenjár, az Atya megbocsájt, a Szentlélek Egy Isten meg Örül.” Minőségekkel és már rezzenetlennel leírva is; mindez vallás-függetlenül is érthető és igaz.

 

Pont, gömb, virág, gömb, pont. Az elme tükréből az Anya tükre lesz, majd eltűnik. A betáplálás-felhasználás folyamata tűnik változásnak, a változás tűnik időnek, pedig csak egy idő valóságos: a teljes. A történeti idő illúzió; az üdvtörténeti idő: az örökkévaló Egy. Mire vagytok irigyek? Mi a vetélkedésetek illúzió-díja? Konc. A Föld önmagáé. Ti pedig, az Egy vagytok… így, minden vergődésetek káprázat.

 

Nem vallás ez. Vallásról akkor beszélhetünk, ha elveszik a Való látása. A feledők azt hitték, hogy vallásos ateizmusban; puszta rendszerekben, tudományban, amely maga a vallásos ateizmus, meglelhető a jó világ receptje. Tévedtek. Még mindig e szerint a tévedés szerint akarnak élni, és élni nem hagyni, pedig, már tudva tudjuk, hogy tévedésről van szó. A helyes, a már az elsők által tudott formula: a vallástalan teizmus átélése, ’izmus mivoltának elfelejtése, és az erénynek a társadalom perifériájáról a középpontjába emelése lenne. A népet segítsük bölccsé, ne a kereteket hajlítgassuk! Egy bölcs népnek mindegy milyen a rendszere, egy önző népnek, meg már mindegy milyen. Csak bölcs nép szeret, és csak szerető nép igazságos. Csak ilyen többség emeli, és nem rombolja a világot. Csak ilyen többség gondoskodik az elesett kisebbségről és hoz áldozatot akkor is, ha többség. Ennyit a demokráciáról.

 

Elém álltatok, és azt mondtátok egyszer: „na, jó, készen állok, mutasd meg Istent!” Azt feleltem: első fokozat: ne várj mindig többet; abban lásd meg a teljességet, ami adatik! Második fokozat: agyból szívbe, elméből lélekbe emelkedés. Harmadik fokozat: gondoskodás. Negyedik fokozat: nem tudja senki megmutatni Nektek az Egyet, csak magatok tudjátok meglátni azt, ami/Aki mindig is jelenlévő volt. Ötödik fokozat: azaz mégis létezett/zik egyetlen, aki megmutathatja... Ő a Kristos, a Megtartó. A király prezentálja a Megtartót, a Megtartó megmutatja Krisztust, Krisztus megmutatja az Egyet.

János felismeri a Megtartót, a  Megtartó megmutatja Krisztust, Krisztus az Egyet. A damaszkuszi út nem fizikai út. Dummuzi út: Nimrud út.

 

Jó dolog gondolkodással tölteni a lét egy hányadát, e mellett fontos, hogy élni jöttetek. A mindenre gondolás után, majd nem kívülről, a részletek, következmények felől fogtok megközelíteni dolgokat, hanem elérkeztek egy olyan látó állapotba, „szemszögbe", ahonnan minden értelmet nyer. Van az a „nézőpont" ami már nem szempont, hanem az a minőség, állapot, amelyből szemlélve mindennek meglátható az abszolút minősége és értelme. Amikor majd ebből szemlélődtök, észre fogjátok venni, hogy minden kérdésre ugyanaz a válasz. Van ilyen válasz. Létezik, és Él a mindenre válasz, a mindenre gyógyszer. Az elme tükrét az ehhez vezető úton végig sétálás során csiszolhatjátok az Anya tükrévé. Amikor majd nem túléltek, hanem megéltek és Élet lesztek, amikor megköszönitek a létet, de az Életből szemléltek... amikor hálát adtok a fényért, de Világossággá lényegültök... amikor örültök a szónak, de jelentéssé váltok... amikor a tudásotok bölcsességgé érik, a bölcsességetek látássá minősül, a látásban azonossá lesztek a teljességgel... akkor megeső szívvel a lényekhez fordultok, és gondoskodni kezdetek.

A legnagyobb bölcsesség nélkül nem juthatunk el a „mennybe", de a „mennyben" nem számít majd többé a legnagyobb bölcsesség sem. Abban/akként/ott/úgy már máshogyan lesztek. Törekedjetek a mindenre válasz, mindenre gyógyszer, abszolút „szemszög" meglelésére! Ha megtorpannátok, segítsen át Titeket a nehezén az, hogy sokan számítanak Rátok, ha nem is tudjátok még, hogy számítanak!

Amikor kérdezni fognak Titeket, közelítsetek háromféle fő módon; lehet többféle is, ezek csak a fő módok: először is, a látszólagos összefüggésekre a felszín kíváncsi. Másodszor, a feloldó összefüggésekre a mélység kíváncsi. Harmadszor, az Abszolútumra, amely mindenben az eredet, eredő és mindennek a végső oka, célja is, erre mindannyian kíváncsiak, de nem mindig tudják jól kifejezni ezt, és nem is mindig tudnak róla, hogy erre kíváncsiak. Minden, és mindenki az Egyre vágyódik, még, ha nem tudja, akkor is, még, ha rossz helyeken keresi, ha pótcselekvésekkel, félrenyúlásokkal, akkor is. Megértőnek ildomos lennetek. Egyszer majd elérkeztek abba az állapotba, amelyben legszívesebben csakis a legelső/legvégső magyarázattal felelnétek minden kérdésre. „Sajnos" muszáj lesz mégis mondani valamit a másik kétféle módon is.

 

 

Din-Gir Lu-Gal Pa-Te-Si Su-Bar-Tu

 

Egy kakas volt csak, amely tojást tojt...

és tojásából csuda város serkent...

az ura szétválasztotta a hamisat az igaztól, a sötétséget a világosságtól...

tűzzé, vízzé oldotta fel a hegyeket, a béklyókat, felélesztette a kőbe vésettet, vízió-lényből valóvá lett…

szembenézett a múlandósággal, meglelte a célt…

egy része az otthonba vágyott, ám Ő megeső szívvel megregulázta…

belekortyolt a csillagok tejébe…

meghallgatta a szűkölők panaszát…

magában a világot felemelte.

 

Az embernek kell magában az elemeket eggyé minősítenie… nem rázhatja le a felelősséget. Ha nem bújik ki eme égi feladata alól, bizony be kell járnia a három hegyet, azoknak minden kastélyát, várát, és a középső hegy tetején a palotát is! Meg kell ismernie mindegyiknek az urát, és reggelig borozniuk kell. Ahol nők laknak, ott persze nem feltétlenül ivással telik az éj. Ám ahol azzal telik, hősünk fog csak berúgni minden alkalommal. Ami nem fontos, abból így egyre kevesebbje marad; amije meg kevés volt, pedig nagyon fontos, abból egyre többje lesz. Mindenhol ott kell hagynia ajándékul valamijét, de távozáskor, sokkal értékesebb útravalóval, ruhával, csodaszerrel, varázs étekkel, bűvös eszközökkel, fegyverekkel, vértekkel, tudással engedik útnak. Mire a központi palotába ér, olyan nemessé válik kívül-belül, hogy a királyok királya fiául/lányául fogadja, és örököséül megkoronázza Őt. A kívül kicsi, belül végtelen, kívül málló, belül örök palota lesz az otthona. Ekkor, mivel csodálatos emberré lett, és nagy szerencse érte, visszagondol mindenkire, akivel az útján találkozott. Megeső szívvel meghívja mindezeket a koronázására, és jól lakatja, megajándékozza Őket! Végül családjául és saját örököséül fogad mindenkit. Megosztja velük szívére helyezett, végtelen sokra osztható koronáját, ezek pedig olyan boldogokká lesznek, hogy Ők is tovább osztják. Mindenki szabad bejárást, és otthont lelhet a kívül kicsi, belül végtelen palotában, akinek a szívén ez a korona van. Milyen szép mesét lehetne írni mindebből. Írjátok meg, drága Smirna! A „népmeséket” is olyanok írták, akiknek a szívén ott a korona. Vegyétek szívetekbe az én szívemről, egymás szívéről a színarany örökséget, és írjatok mesét!

 

Térjetek be közben magatok is a kastélyokba, várakba, és a palotába! Igyatok, ajándékozzatok, gazdagodjatok, térjetek haza és hívjatok meg mindenkit, fogadjatok családul mindeneket! Írjátok bele a mesébe a saját történeteteket is! Beszéljetek a házigazda grófokról, hercegekről, királyokról! Hadd lássák, akik csak ezután indulnak, mennek, milyen volt a vár, amely fölött a Nap díszelgett, amelyben a Fiú lakott, és ahol borozás után, hajnalban, a cselekvő törvény ajándékát kaptátok útravalóul? Milyen volt a kastély, amely fölött a Merkúr fénylett, és amelynek az ura egy ikerpár volt, akik szüzek voltak, és talán, szüzességük jutalmaként a legokosabbak lehettek a három hegyen? Találós kérdésekkel mulattatok. Reggel, mit is kaptatok az útra? Összefüggéseket látó szemüveget? Beszéljetek a várról, amelynek tornyán a Vénusz ült! Ki is lakta? Szakasztott édesanyátok; mintha Ő maga lett volna, úgy szeretett benneteket! Mérlegekkel teli konyhájában megannyi hozzávalóból a legfinomabbat főzte. Mesélt, meséltetett, és néha megsimogatta az ablakon be-benéző, kedvenc bikája fülei tövét. Álomba ringatott Titeket, és reggel egy ajánlólevelet nyújtott át Nektek, amelyben leírta, hogy bárki, akihez betértek, nyugodt szívvel beengedhet Benneteket, mert jó gyermekei vagytok. Ez nagyon megkönnyítette a további dolgotokat. Meséljetek a kastélyról, amelynek a szélkakasa helyén szélskorpió forgott, és annak fullánkja hegyére telepedett terepet felmérni a Mars? Adtatok finom vizet a virágoskertjét legelő kosnak? Neki az a kos a kedvenckéje. Ha adtatok, biztosan kedvelt Titeket. Bár, nagyon akaratos fickó; folyton morog. Azt szereti, ha minden azonnal meg is valósítható, ha megfoghatja, és a helyére teheti, bármi is az. Gondolom nem aludtatok, mert egész éjjel a Pozsonyi csata terepasztalát rendezgettétek. Az a féltett műve; megtiszteli azt, akinek megmutatja. Reggel,nem a szörnyűző tükörpáncéljai közül adott véletlenül? Nekem azokból adott. Ez később sok gondból kisegített.

Na, és, hogy éreztétek magatokat a másik hegyen? Ott volt például az a föld alá épített kastély, amelynek ablakai a Plútóra néztek, amiben tükörből, és üvegből voltak a falak, és néha nem tudtátok, melyik tükör, és melyik üveg! Ráadásul sok szobában színjátszók játszottak, és ezerfelől, ezer módon keveredett a tükröződésük, és a játékuk, a hangjuk a látványukkal és a saját emlékeitekkel. Erre jött még a képzeletetek is. Hiszen itt vagytok, bizonyára rájöttetek, hogy a skorpió mintás lépcsőkön lehetett visszatalálni az előszobába. Az lehetett ám csak az izgalmas éjszaka! Mit kaptatok utatokra bocsátó ajándékként? Elmétek beszéde ellen is védő füldugót? Elmétek képei ellen is védő varázskristályt? Utána, mi volt a Neptunusz alatti kastélyban? Nekem nagyon tetszettek a tízezernyi halat ábrázoló mozaikok. Bár, kissé gyengének éreztem magam és álmosnak, de aztán csodálatos teát kaptam hajnal előtt, és minden erőmet visszanyertem. Ti is egy könyvet kaptatok ajándékba? Az enyémet mindig nyitva találtam, akkor is, ha becsukva hagytam ott, és nyúltak a lapjai. Látszólag üres volt, de, ha valamire szívből gondoltam, megjelent az oldalain. Amikor olvastam, mintha szétfolyt volna az idő. Na, és mit szóltatok az Uránusz alatti várhoz? Mindenütt korsók. Gyűjti őket a várúr. A birtokain veteményes kertek, ezer kúttal, tízezer csatornával. Öntözi is mindet rendesen. Megmutatta a javítóműhelyét? Folyton bütyköl; bármit megjavít. Ilyen, fiatalító a légkör az egész birtokán. Részemről úgy éreztem, újjá születtem, amikor elköszöntünk. Ott volt még a második hegy hóhatárán túl, zászlaján a Szaturnusszal, az a rideg, hideg vár is. Én még a zászlót is takarónak használtam, az sem segített. Az egyetlen üde színfolt az a bak volt az udvaron. A vacsora mirelit volt, az ágy kemény, a házigazda merev. Mintha fogda lett volna, úgy éreztem magam. Éjjelre, kulcsra zárták a szobám ajtaját. Remélem, nektek jobb volt ott lenni! Amikor eljöttetek, gyógyító olajokat, meg, mesterkulcsot kaptatok? Én ezeket. Remélem, sikerült közösen, igazul használnotok azt az egy kulcsot! Remélem, nem adtátok el az aranyát beolvasztva? Jól van! Szóljatok, milyen is volt az Atya vendégének lenni, aki a középső hegy tetei palotában lakik? Olyan szép a Jupiter az udvaron álló, égig érő fa négy nagy oldalága felett! Ugye, az Anya levelével egyből beengedett? Rendes az Öreg, nélküle is beengedett volna, de azért így, mégis jobb volt mindenkinek. Nála az állandó törvény szelleme tölti be a helyet, ettől olyan magától értetődő és tiszta, teljes minden. Még íjazni is volt kedv, lehetőség, ugye? Hajnalban tüzes nyilat is lőttünk az égre. Ekkor fogadott fiául. A szívemben lévő igazgyöngyre mutatva azt mondta: „Belőlem vagy, már akkor ismertelek, mielőtt nevet kaptál volna. Elvesztél, de haza találtál. Megkoronázlak, tehát; átadom Neked kijáró örökségedet. Örökség az örökséged. Legyen jelképe e korona, amit a szívedre helyezek! Ne félj, amikor felfénylik, teljes, egész leszel! Ha velem maradsz, ha járni-kelni indulsz, az én családom leszel, és vagy mindörökké.” Nagy boldogságomban megszűnt az idő. Úgy döntöttem mégis, hogy eljövök Hozzátok, és biztatlak Titeket: ne féljetek! Kopogtassatok, ajándékozzatok! Adjatok-fogadjatok, épüljetek, emelkedjetek, finomodjatok! Tényleg! Mondjátok csak, a sok ajándékért cserébe, amiket kaptatok, hol, mit hagytatok? Mondjátok csak, a sok ajándékkal mit kezdtetek?

 

 


 

Napember

 

Négy bölcs volt. Egy belehalt, egy megőrült, egy magába zárta, egy szétosztotta, amije volt. Gondoljátok végig, melyikükben mi mehetett végbe, és a szétosztó utat fogjátok választani! Három  tanítvány volt. Az egyik rendelt, mint az orvosok, a másik kéretlenül is térített, beleszólt, a harmadik járt-kelt, és mindenkinek adott, aki kért tőle. Gondoljátok végig, melyikükben mi mehetett végbe, és a szelíd, gondoskodó, adakozó utat fogjátok választani!  Az iskola kijárása után visszatérni az egyszerűséghez, mértékhez, szeretethez, gondoskodáshoz; ez a helyes választás. Annak idején, akik kijárták az ilyen irányú iskolát, és főpapi minőségre emelkedtek, nem  lettek azonnal beiktatva. Sőt! Volt, aki nem is lett, mert nem az volt a lényeges; már az is a mindent jelentette, hogy teljes minőségben létezhetett. Aki mégis be lett iktatva, az előírás szerint, Ő is előbb hazatért, és folytatta az iskola előtti életét. Kapált, öntözött, mindent ugyanúgy tett, ahogyan a többi ember, kivéve, hogy Ő már látva látott, szeretve szeretett. Nem a világ változott teljessé, hanem Ő látta benne a teljességet. E mozzanatban érezhette meg az emelkedett ember, mekkora különbség van a teendőit kínnal, nyűggel elvégzők életminősége, és az ébredettekéi között. Egy fel nem ébredett lény háromszor dolgozik, míg egyszer dolgozik. Félelemmel, lustasággal, vágyakkal küzd közben. Aki viszont, látva lát, és Él, valamint minden munkájának mögöttes, és végső értelmét is tudja, egyszer dolgozik, mégis, egyszer sem dolgozik. Rácsodálkozás, gyönyörködés, szeretet teli gondoskodás teszi ki a mindennapjait. Az egyetlen, ami szívfájdalmat okoz Neki, az a világ szenvedése. Ekkor dönt úgy, hogy megtalálja azt a legideálisabb életmódot és létfeladatot, amelyben a leghatékonyabban, legeredményesebben és a leghosszabb távra kihatva segíthet. Önvizsgálatot tart. Megtudja, mire alkalmas leginkább, és abban fejti ki lelki, szellemi, testi erejét. Megtudja, miben tehetséges, és azon a vonalon örökít, mutat fel, hagyományoz, gondoskodik. Egyesíti magában az elemeket, arannyá nemesül, Nappá gyúl fel és éltetőn világol. Méltó a király/királynő névre.

 

Mindenki nevelje magát királlyá/királynővé; mindenki magát! Az ember története a Biblia el nem hazudott részeiben és a Biblia előtti írásokban, a csillagokba írt mesékben, az eredeti forrásban, nem más, mint egy példabeszéd arról, hogy az emberiség, vagy egy ember milyen utakon járhat a célig vezető útján. Az abszolút Egyből származik; a teljesből a hibásba, a tisztából a romlóba, a könnyűből a nehézségbe hanyatlott. Fogan és nő. Növekedése burokban kezdődik. Az Egyből kiszakadva, elindul a hétpróba, hét bolygó, hét minőség útján, valamint a tizenkét állapotövi jegy, plusz kettő beavató, kilépő-belépő jegy által övezett, minősített útján. Cél a hazatalálás. Az Egyből kihullott, elnehezedett, bemocskolódott lény visszaindul az Egybe. Az Atya-Anya-Fiú-Szentlélek Egy, részleteiben is áthatja a teljes mindenséget. Azonban a mindenség részletei nem tudva tudják Őt, és ezért szenvednek, szenvedtetnek. Jaldabaoth jelképez minden lényt, aki istennek akarta, akarja magát, istenként teremtett, teremt, de e teremtése tökéletlen, és ami, aki Tőle származott, származik el, a mai napig tökéletlen. Támasszatok anyagi rendszereket, mind összeroskad majd! Amit nem a lélek, a látás, a szellem, a szeretet, a bölcsesség, a gondoskodás szül meg, és tölt be, minden elenyészik. Ami nem a bensőjében élő erény, az Élet, a Világosság alapján alapul, alakul, az már az alapításakor elveszett. Rendszerek, világkormány, birodalmak! Csakis azok akarják megszűntetni a nemzetállamokat, akik vissza akarnak élni ezzel. A nemzetállamok megszűntetése, egy szakrális, gondoskodó, bölcs, szeretet-tanács vezetése esetén szükségtelen; azonban egy rosszakaró, érdekbagázs esetén nagyon nem ajánlott. A nemzetállam egysége az utolsó biztosíték egy visszaélő „világ elit" ellenében. Ha létezik ilyen, azért nem jó megszűntetni a nemzetállamokat, ha nem létezik ilyen, akkor pedig minek megszűntetni? Rendszerek, világkormány, birodalmak! Ezért csak addig léteztek, amíg vannak, akik hullákkal fűtik a kazánjaitokat! Amikor nem lesz már hulla vagy olyan, aki lapátolja, kipukkadtok, mint a buborék. A semmi, az éhség, meg a szomjúság nem teremthetnek fenn is maradó birodalmakat. Erénytelenség, félelem, tompaság, gyűlölet gyártotta, térképet rajzolgató világkormány ki sem alakulhatna, de, ha kialakul, akkor is saját mocskába fullad. Csakis a lélek, a szellem jóságából, szeretetéből, erényéből teremhetne igazi világkormány. Ez pedig már nem kormány lenne, hanem lelki-szellemi szeretetkirályság. Nem ember lenne a fenntartója, hanem az alapminőségek, az elsődleges égi törvények, az Egy, a szeretet, a bölcsesség, a Világosság, az Élet. Az ember-király nem más, mint a legbenső-legvégső, eredő Egy embere, aki az elemeket magában egyesítette, és a mennyet képviseli a Földön, a Földet a mennyben. Aki magában nem egyesíti az elemeket, nem válik arannyá és Nappá, és tettei nem ebből az aranyból, Napból következnek, csupán egy fogaskerék-fog marad a romlás és rontás gépezetében. A rontás tompa császárai hatalmaskodók. A valódi arany-, és Napkirályok szerető gondoskodók.

Az Egyből kihullott, elnehezedett, bemocskolódott lény visszaindul az Egybe. A tompa lény újra felemelkedik. Bölcsességre tesz szert, magában az elemeket egyesíti, látásba ébred, arannyá lesz, Nappá gyúl, megeső szívvel gondoskodik. Így létezik, míg el nem hagyja a test világát. Míg itt lép, és gondoskodik, aranyát szétosztja, és Napként világol.

 

Akik azt mondják, hogy Isten szolgái, és közben sem magukat nem emelik, sem más lényeket nem segítenek, valójában nem az égi feladatukat vállalva léteznek. Akik térítenek, kényszerítenek, ártanak az Isten nevében, nem értették meg a valódi tanítást. Ezek a lények inkább igazolják rémtettekkel, hogy nem az égi feladatukat teljesítik, minthogy teljesítsék azt. Akik ilyenek, méltók a világok pusztítója névre. Ezt leplezve, szégyellve toporzékolva kínoznak, üldöznek, loholnak, koslatnak, marakodnak, hadonásznak, pózolnak, és pusztítanak, míg vérbe nem fulladnak, vagy, míg fel nem ég velük az egész bolygó. Csak, akik az égi feladatukat vállalva, teljesítve léteznek és élnek, akik nem csak hordozzák, de képviselik is az Életet, a Világosságot, a bölcsességet, a szeretetet, a jót, méltók a nagybetűvel Ember névre. Akik pedig arannyá, Nappá váltak, mindannyian királyok/királynők. A világok pusztítóinak nyomán szenvedés és romlás terem; az Ember, a királyok/királynők nyomán gyógyulás, egészség, Élet, Világosság, bölcsesség, szeretet terem.

Kik tehát az égi feladat teljesítői? Akik magukban a romlással az Isten szolgáinak mondják magukat és kínoznak, emésztenek; vagy azok, akik nem Isten szolgáinak mondják magukat, de magukban a szeretettel, az Élettel, a Világossággal emberekről, és más lényekről gondoskodnak? Embert pusztítva nem lehet Istent szolgálni; még, ha mondjátok, sem! Emberről gondoskodva is Istent szolgáltok, még, ha nem is tudjátok, hogy igen.

 

„Miért engedi az Isten, hogy ez, meg az a rossz megtörténjen" – kérdezitek sokszor. Nem a valódi Egy engedi a kínt, halált, és a szerencsétlenséget, hanem azt a tökéletlenségünk okozza. Váltsátok látássá a nézéseteket, Életté a léteteket, bölcsességgé az ismeretet, Világossággá a fényt, és a sötétséget, abszolút, égi szeretetté az érzelmi szeretetet! Járjátok ki az iskolát! Járjátok végig az utat!

Szabad akaratotok van. Akár megtévesztés által, akár magatoktól lettetek tompák, szabadságotokban áll megkeresni a bölcsességet, és megszabadulni! Magatokat tartjátok távol a Jótól. Magatokat tudjátok megmenteni.

Minél tompább, nehezebb, sűrűbb, butább ösztönvilágot veszünk alapul, annál kevésbé van jelen az isteni alap. Ezek már kizökkent poklok... ahonnan kiszorult az Eredet-törvény... itt más Archon-ok, meg más kiscsászárok zsarnokoskodnak, és a lények, még, ha isteni is bennük a lélek, csupán ezek rabszolgái. „A pokolban bírónak lenni, hát az is csak pokol" – írtam egy régi dalomban. Ám tény, hogy akármilyen mélyre tompult világba is szorul valami/valaki, ha a benne lévő, és bármi legbensőjében élő isteni lényegbe helyeződve szemlél, ott él, az bölcsességgel, magát visszaemelheti az istenihez közeli világokba. Vállalni önmagunkat és sorsunkat beteljesíteni, ugyanakkor nem téríteni, nem beleszólni, nem erőszakoskodni. Van, aki ezért kezd el írni, szólni, énekelni, cselekedni. Vannak azonban, akik haszonszerzésért, vagy életrontásból; félre vezetve az embert, elterelve az Istenbe vezető útról.

A néphagyomány szerint eljön a végső kavarodás ideje, és csak azután keletkezik újra jó értelemben vett közösség. Egy kegyelmi mozzanat segít majd ennek elkövetkezésében. Mint egy jó családban, az Anya jár majd közben értünk, és égi kegyelemben részesülünk. Az üzenet lényege, hogy önerőből, ennyire gyenge szerzetek, mint mi, maximum csak addig juthatunk el az emelkedésben, hogy elfogadjuk a kegyelmet, amely hozzáad a mi erőnkhöz, és ezzel történik meg a hazatérés. A Pistis Sophia evangéliuma is erről szól: az alany ki akar jutni a szenvedés-létből, imádkozik, hogy mentsék ki innen. Önereje nem győzi az itteni világbugyrok urainak erejét, az archónokat, dékánokat, sléveket, démonokat. Csakis a világok-eleji, világokon felüli Teljes Világossággal való szövetségben sikerülhet a Valóságba visszajutás. Kettészakadtunk, és égi részünkkel való újra egyesülésünkkel juthatunk vissza a valódi otthonunkba. A legnagyobb filozófia, a legokosabb okosság sem elég. Filozófusból azonossá kell lényegülnünk! A mostani idők gyanúsan a megfelelő idők arra, hogy felismerjük, amit fel kell, elfogadjuk a kegyelmet, amellett, hogy természetes ösztönünk alapján hajt minket a megismerés, tudás iránti vágy is. Ismerd meg önmagad, és megismered Istent; ismerd meg Istent, és megismered önmagad!

Már elővezettem, hogy amikor ez meglesz, abban a pillanatban megeső szívvel a nagy megváltáshoz fordulsz és gondoskodni kezdesz a lényekről. Majd figyeld meg! Amikor megesik a szíved, elfogadod, hogy hiába vagy a legnagyobb tudás, és hálával elfogadod az Abszolútum kegyelmét, segítségét. Legvégül, fel kell vállalnunk magunkat, a sorsunkat és a szerinti szerepünket is! Erről is van egy régi történet, amely az égi királyság egyik hercegéről szól, aki úgy döntött, hogy a Földre jön a mennyből, hogy felkutassa, és haza vigye a legszebb igazgyöngyöt. Elindult, levetette égi köntösét, felöltötte földi álruháját, és átvágott a népek között. Útközben ezer inger érte; vágyak tárgyai, félelmek, megtévesztés, illúziók, árnyképek gyengítették a szándékát, hogy elérjen a nagy folyóhoz, és megszerezze a gyöngyöt. Ugyanis a nagy folyó mélyén volt egy víz alatti barlang, és ebben a barlangban lakott a fehér királykígyó, kígyókirály, ami a járatok mélyén rejlő csodás gyöngyöt őrizte. Hősünk tízezerszer tévesztette szem elől a célt, feledte el a szándékát is a sok édes, és keserű dolog miatt, ami érte, mígnem egyszer csak teljesen a földi tébolyban ragadt. Látta ezt a mennyben az égi király, és látta az egész család, udvartartás is. Elhatározták, hogy levelet írnak az önmagát elvesztett hercegnek, és egy aranyfény-sólyommal leküldik azt a káoszban ragadt hősnek. A levélben nagyjából az állt, hogy kedves fiam, Te ezért, meg azért indultál, ez, meg az vagy, ilyen, meg olyan a célod, és teljesen elfelejtetted ezt… látunk, szólunk, ezzel szeretnénk segíteni. A fiú már a sólymot meglátva ébredezni kezdett, de a levelet olvasva minden eszébe ötlött. Kiegyenesedett, megrázta magát, elment a nagy folyóig, lemerült a barlangig, bement, és kicselezve a kígyót, megszerezte a gyöngyöt.

Folytatás a szám szerint következő bejegyzésben -  

Nincsenek megjegyzések: