2021. január 10., vasárnap

02. Haladj sorrendben! Ez az 50 - 69. // írta T. Zselenszky T.

 Hazaszerető vagyok. Ezt mások jobboldalinak is nevezik mifelénk, én kerülöm ezt a kifejezést, de ha már bélyegeznek, akkor inkább ezzel, mint mással. Népünk és élettere a legősibb, eredeti, gyógyító bölcsesség átörökítő instrumentumai, ezért mindkettőt becsben tartom és szolgálom. Ezt, ahogyan ő, ezek, én is más népek boldogulásáért is teszem. Vállalásunk, feladatunk van, melybe beletartozik ellenfeleink felemelése is. Mások azt mondanák, keresztény-buddhista-szúfi, én azt, hogy szabad egyházi vagyok. Abban hiszek, amiben Jézus hisz, és nem az intézmény hülyeségeiben. Abban hiszek, amiben Mohamed hisz, és nem az intézmény hülyeségeiben. Abban hiszek, amiben Buddha hisz, és nem az intézmény hülyeségeiben, etc. etc.

„Jobboldaliságom" ellenére gondolom azt, hogy csak a jobboldaliság takarója mögé bújtatott ország-tönkretétel folyik, és nincsen, sohasem volt valódi jobboldal mifelénk. Egyetlen valódi jobboldal lehetne, az az aranyközép oldal.

„Kereszténységem" ellenére gondolom, hogy csak a kereszténység köntösbe bújtatott önös, csaló érdekérvényesítés folyik, a valódi krisztusi értékek és elvek sárba tiprásával, amelynek több száz éve semmi köze ahhoz, amiben Jézus hisz. Ugyanez a többi vallásra. Vallások felettiben vagyok. Az élők történelmében vagyok. Nincs jobb és nincs bal. Csak egyetlen valós irány létezik, az pedig a befelé, amely a felfelé. Vagy felfelé tartunk, vagy minden más irány illúziója révén lefelé.

Egyetlen sikeres és lelkiismeretes és igaz politikai erő létezhet, az pedig már a politika abszolútuma: a szakrális királyság. Egyetlen működő, valódi, igaz keresztény kormányzási forma létezik, amely a kormányzás abszolútuma: a szakrális királyság. Nem sima, nem demokratikus, nem diktatúra, hanem szakrális. A legeslegnemesebb értelmében a szónak. Nem diktátorral, hanem a legkisebb, legbölcsebb, legszegényebb, legszeretőbb, legszeretetreméltóbb, jóságos, igaz lénnyel a középpontjában. Olyannal, aki utolsó, és úgy az első. A jobb- és baloldaliság kiteljesedik közös akarattá és nyílt, igaz, valódi közéletté. Társadalom, hírek helyett az igazsággal, intézmény helyett a valósággal, az elme tébolya helyett a lélek valóságával, üzlet helyett a bölcsességgel és szeretettel. Fény és sötét helyett a Világossággal, lét és halál helyett az Élettel a középpontjában.

Aki megijed, mert azt nagyjából tudja, mi a királyság, de azt nem tudja, milyen a szakrális királyság, tájékozódjon, és nem fog többé megijedni. Aki fél, hogy a múltba jutnánk egy fényes jövő helyett, tegyen csak szintén így: tájékozódjon, és nem fog többé megijedni. Nem Ádámhoz újra, hanem a történelem utáni emberré teljesedve. Nem ősemberré válva ismét, hanem a valódivá lényegülve. Nem a múltba, jövőbe tévedve és veszve, hanem a jelent megélve. Nem az elme háborújában tombolva, hanem a lélek Világosságát élve és árasztva. Nem alárendelő, hanem mellérendelő gondolkodásmóddal. Nem kiszipolyozva, hanem gyógyítva a világot, így léteznénk, egyenes gerinccel, emelt fővel, és a fő fölé emelt szívvel. Magasság feletti mélységgel. Amíg nem ez van, minden csak színház, amelyet élősdiek tartanak fenn, és színdarab, amelyet haza- és nemzetárulókkal játszatnak el. Percnyi érdekekért eladnak évezredeket. Minden, ebben szerepet vállaló hozzájárul a haza tönkretételéhez. Nem elég a kormányváltás, a rendszerváltás, nem csupán ezekre van szükség, hanem világváltásra, benső megtisztulásra, és visszatérésre az elsődleges értékekhez, a bölcsességhez, a szeretethez, a gondoskodáshoz, a békességhez, a kölcsönös tiszteletadáshoz. Amíg szavazgattok ahelyett, hogy az erényt helyeznétek a társadalom középpontjába, a „demokráciátok" egy sosem létezett önáltatás marad, amilyen eddig is volt. Milyen a rendszer felépítése? Az összes kormány nem más, mint Münchausen by proxy szindróma. A polgárok többsége Stockholm-szindróma. Egy kezdő prófétának is nagyon könnyű lenne megjósolni a végkimenetelt, hát engedjétek ki a sólymot a kalitkából! A hazát meg kell védeni, de ami itt, ilyen néven történik, az épp kiszolgáltatja és eladja azt. A pokol legalsó bugyra azoknak van fenntartva, akik erényt éltetve erénytelenek. Akik hazaszeretetet kiáltva árulják el a hazát, akik Istent zászlóra tűzve hányják arcon a hívőket és az igazságot. Akik Jézusra, Mohamedre, Buddhára etc. hivatkozva csalnak meg népeket.

Ébredjetek fel! Nem szavazgatni kell, hanem dolgozni, tenni, hinni, megmozdulni, kézbe-, szívbe venni a munkát! A kinti színjátszás ellenére a benső Ég csillagaira figyelni, és belül megteremteni-, megélni a földi mennyet, és azt ajándékul adni mindenkinek, minden embernek, lénynek és népnek! Beteljesíteni az égi és földi feladatunkat. Szeretni tanulni és hálásnak lenni tanulni. Nem elég gombokat nyomogatni; tevékeny szeretet kell! Tevékeny, gondoskodó jelenlét kell. Ha bennetek nincs ország, kívül sem lesz soha. Legelőször bennetek legyen csodálatos és egész az ország! A világ meggyógyítása saját magunkkal szembeni egyenességgel, igazsággal, és bensőnkben való rendtétellel kezdődik. Csak meglévő benső bölcsesség és Világosság képes bevilágolni, csak benső egészség képes gyógyítani a kinti világot. Azonban nem úgy gyógyíthatjátok a világot, ha gyámoltalanságotokat elvekkel takarjátok, és a népet így kiszolgáltatottá teszitek. Ne gyengeségetekben legyetek kegyesek, hanem erőben! Kitámadtok sértődöttként, hogy nyerészkedjetek, hogy hiányosságaitokat ne lássák meg. Ne tegyétek! Inkább vegyétek magatokba a lélek erejét, és elengedhetitek a módszereket. Váljatok kegyessé és erőssé, és úgy gondoskodjatok. Akkor a lét nem csak számotokra, hanem minden nép számára élhetőbbé, egészségesebbé, jobbá válik. A népek barátok lesznek újra, legyenek ismét barátok! Adjátok meg nekem a boldogságot, hogy barátoknak tudhatlak benneteket! Ne feledjétek: sosem népek árulnak el népeket, hanem politikusok árulnak el népeket. És azt hiszitek, ez a történelem!

Tartsatok önvizsgálatot, és tartsatok a valós történelemhez, amely lélekre van írva Világossággal, s amely nem a hazugok, hanem az igazak történelme. Történelem utáni, megváltott- és gyógyító emberként szemlélődjetek és cselekedjetek! Nem térítve, nem beleszólva, de felmutatva, hagyományozva, örökítve, gondoskodva, rendelkezésre állva az abszolút igazságnak, amely a Való, nincs szüksége térítőkre, térítésre, papokra. Nincs szüksége arra, hogy terjesszék, megvédjék. Csak az embereknek van szükségük törődésre, szeretetre, gondoskodásra. Ne legyetek térítők!

Legyetek inkább testvéreik, és legyetek egymásnak! Minden egyház, amelyben elveszik a szeretet, a gondoskodás, a törődés, a Világosság, a bölcsesség, az Élet, minden más árnyékában a romlás szerszámává tette magát. Minden ember és más lény, aki a szeretet, a bölcsesség, a gondoskodás, a Világosság és Élet instrumentumává engedi lényegülni magát, és rendelkezésre áll, egy személyben is az egyházak, százházak helyett a valódi Egyház.

Mindegyik politikai szereplő báb. Minden színdarabjuk kábítószer. Nem értetek dolgoznak, hanem azért, hogy fenntartsák azt a rendszert, amelyben a mögöttük állók kiszívhatják a véreteket. Nem bért kapnak, hanem harminc ezüstpénzt. Minden kormány kirakat, és minden mögöttük álló család, cég, szervezet, intézmény a kizsákmányolótok: gólemek. A részletektől forduljatok az egész Egy felé! A hülyeségtől forduljatok a valós és igaz felé! A kibúvástól a vállalás felé! A megosztottságtól a közösség és egység felé! Legyetek félős masszából néppé, népből nemzetté, s a nemzetek barátokká! Ne lássatok egymásban ellenfelet, hanem csak a butaságban! Azt pedig összefogva tudjátok elhagyni, és egymásról gondoskodva, bölcsességbe-, szeretetbe teljesedve feloldani, és a teljesség árasztásával elűzni. Teljesedjetek az elme tébolyából a lélek valóságára! Arról ismerjenek benneteket, hogy a bölcsesség, a szeretet, az Élet és Világosság családja vagytok! Aki ehhez a családhoz tartoztatja magát, azt arról ismeritek fel, hogy bölcs, szeret, gondoskodik, igaz, és a világot nem megítéli, megméri, hanem gyógyítja. Ne féljetek! A próbatételeket ki kell állni, a feladatot be kell teljesíteni, a munkát el kell végezni, a tanulnivalót meg kell tanulni. Viseljétek méltósággal, és vegyétek kézbe a gyeplőt! Ne mások hibáinak elemzésébe vesszetek, hanem saját erényeitek pallérozásával foglalkozva emeljétek fel magatokban a világot! Szeretlek benneteket és hiszek bennetek! Hadd lehessek rátok büszke még ebben a létemben!

Halade, mystai! Forradalomról beszéltek, pedig szabadságharc van. Hasonlatosak vagytok a beteghez, aki viccesen kérdezi:
„— Doktor úr, ha felépülök, tudok majd zongorázni?
— Persze! — válaszol a doktor.
— Az jó, mert eddig nem tudtam!"

Így hangzik a hasonlat a teljes közéletről Mátyás király halála óta. S, a „jegyzőkönyvnek" legyen szólva: hát mi kell egy forradalomhoz?

Zsarnokság, megelégelés, szervezettség, vezetőség, végrehajtók, megfelelő emberek a megfelelő helyükön, ráhangoltság, a megfelelő pillanat, alternatívák a jobb társadalomra, új élet megszervezése, megvilágosodás. Ez volt az egyes vázlat.

A kettes vázlat egyszerűbb. Mi kellene hozzá? Megvilágosodás. Ki az ellenség? Nem egy náció, hanem egy mentalitás, egy felfogás. Ha van a zsarnokságnak arca, akkor az a politika. Ha van fegyvere, akkor az a kamat, a hitel. Szíve nincsen, és ha lenne esze, nem tenné, amit tesz, mert tönkremegy a világ. Nem egy nép, nem egy ember az ellenség, hanem a tudatlanság, a vágy, a félelem. Ha a forradalmat, amibe ugye belecsöppenünk, és mondjuk, már benne vagyunk, a bölcsesség forradalmává transzformáljuk, akkor győzhet, amúgy elbukik. Megvilágosodásunk ellenségei önmagunk vagyunk, és mi is csak időlegesen. Feltehetjük a kérdést: van-e békés forradalom? Ha nem a melletted állót ütöd, hanem mondjuk, a gólemet szomorítod — viccelek vagy nem viccelek. A bölcsesség, a szeretet, a szolidaritás, a barátság forradalma az egyetlen békés, és az egyedüli győztes forradalom. Ha veszít is, győz, ha elbukik is, nyertes. Ennél több a megvilágosodás, annál több a nagy megváltáshoz önmagunkat adás, a nem cselekvésben, a szándéktalanságban.

Kik legyenek a forradalom vezetői — miközben újra hangsúlyozom, hogy a forradalom fölösleges, hiszen az emberiség szabadságharca a valódi. A forradalmi tanács legyen a vezetője. Bizottmány, amelynek alapítása igencsak szükséges. Fegyveres forradalomhoz stratégák, hadvezérek kellenek, akik jószívűek, de amikor tenni kell, nem tétováznak. Igazságosak, de határozottak. Hallgatnak másokra, de képesek döntéseket hozni. Nem támadnak, de védőként kiválóak és önfeláldozók. Példamutatók, tiszteletreméltók. Tiszteletet vívjanak ki, és ne félelmet. Kitartó, okos, erős, állhatatos, meg nem törhető emberek legyenek! Mindannyian egyet, jót akarjanak, és képesek legyenek együtt dolgozni az ehhez vezető utak összehangolásában, és az azokon járásban! Kerüljék a harcot, de ha harcban találják magukat, ügyesek legyenek! Magukat másokért tétovázás nélkül adják! Aki az élen áll, mindenki másért is felel. Aki utcai harcos, és a maga nevében hal meg, az csak a saját döntéséért felelt, de aki milliókat visz harcba, annak pá, mennyország!

Mit gondolhat egy vezető? Így is, úgy is meghalunk, a mennyet meg szívesen adjuk másoknak. Ha arról szólna, hogy mit szeretnénk, azt mondanám, menny-bolygót újabb aranykorral, szeretet-bölcsességet, harmóniát, de ez nem arról szól, hogy mi mit szeretnénk, hanem menni kell és menni kell. Ha oda kell adni mindenünket, odaadjuk. Ha hazahívnak az ősök, hazamegyünk. Cserébe elvárnám, hogy alkalmas sereg hívjon el, az alkalmas időben. Ezt mondaná.

Békés forradalomhoz elmondhatatlan, hogy ki és mi kell. Jézus, Buddha, Gandhi, Szent László király, és az, hogy a nép minden tagja egyet akarjon, békében, szeretetben, valamint tegyen is érte. Amíg élek, azon leszek, hogy békében, a bölcsességre törekedve és azt örökítve, szeretetben, még ellenségeimet is emelni igyekvőn munkálkodjak. Legvégső soron azt mondhatnám, hogy egyedül megvilágosodottak tudnának végső győzelemre vinni egy forradalmat, de ők már nem ebben élnek! Megvilágosodottak vezethetnek minket csupán, de mi állandóan pitiáner vágy-dolgainkkal traktálnánk őket, és nem mennénk arra, amerre mutatnak. Amerre nem megvilágosodottak vezetnek, arra nincsen út. Most kik lehetnek a lebonyolítói? Vannak-e jószívű harcosok? Mert akkor ők. Szörnyű káoszba szokott torkollni a hadiállapot. Mindenki állattá változva, a hozzá legközelebb állón bosszulja meg a sérelmét vagy éli ki az állati gonoszságát, és nem a magasztosnak mondott célokra koncentrál. Őrjöngő démonsereg tombolásává válhat a szebb célért induló harc. Parancsoló vezetés kell ahhoz, hogy ne történhessen kegyetlenkedés, és jószívű forradalmárok serege ahhoz, hogy a valódi célért legyen a küzdelem, ne másért. Lovagok kellenek, személyenként úriemberek hadserege. Ha összevissza hangolódott emberek a lebonyolítók, annak kín, halál, bukás, ilyesmi a vége.

Meditálhatunk azon, ki is a harcos, ki a katona? A katona parancsot teljesít, a harcos viszont felülírja azt, ha etikátlan. A katona túlél, öl, szót fogad, a harcos segít és ment. A katona, ha győz is: halott. A harcos, ha meghal is: él. A katona bűneit a felettesei viselik — ha viselik —, a harcos önmagáért felel. Ennek okán végiggondolhatjuk: a harcos akkora áldozatot vállal, hogy a legnagyobbak közé illik, mert lemond a mennyország reményéről is, hogy másoknak mennyük lehessen. A katona nem tud, és végrehajt. A harcos mindentudása, jószívűsége, becsületessége mellett áldozza fel minden földi- és égi reményét, hogy megvédjen másokat, és segítse az ősök által ránk hagyott helyőrség megóvását. Musashi Miyamoto nem véletlenül tudta megírni Az öt gyűrű könyvét. Zrínyi Miklós nem véletlenül volt viráglovag, Szent László király nem véletlenül volt hadvezér és szent. Nem lehet kétfelé osztályozni a dolgokat ezen a világon. Minden árnyalatot ismerni kell a megértéshez. Végtelen árnyalat, végtelen kombinációval, mind az érzelmek, mind az ismeretek, mind a minőségek, mind a szándékok, mind a tettek, mind a gondolatok, mind a szavak területén. Csak az Isten tudja, látja, hogy mi micsoda, ki kicsoda valójában, és azok, akik Istennel, Istenben járnak.

Ha a forradalom lehetséges lefolyásairól beszélünk, egy kocsmai beszélgetést hallgatva ilyeneket hallhatunk:

„Szolidaritás, világsztrájk, átáll a hadsereg, átáll a rendőrség, bank-bojkott, egy napon az ország egyszerre kiveszi a pénzét a bankokból és elégeti azt. Egy napon az egész ország nem megy többé dolgozni, a másik napon nem vesz bérletet, jegyet, nem utazik semmivel, hanem gyalogol. Mindenki egyszerre, egy évre beteget jelent. Harmadik napon nem vesz gyógyszereket, negyedik napon nem vásárol egy hónapig semmit, csak kenyeret és tejet, és azt is a falusi termelőktől. Nem fizeti a számláit, nem fizeti a hiteleit vissza, kilép a zsarnokok játékából, és saját életét kezdi élni. Minden ember beperli a FED-et, elállni a határátkelőket és csak kiengedni, be nem engedni embereket, lelőni egy-egy politikust, hogy érezzék: nem tehetnek meg bármit a néppel. Tönkretenni a beavatkozó érdekek játékát bármi áron." Fene tudja, miket gondolnak még az emberek erről, de ezeket szokták emlegetni. A szolidaritás nagyon szép dolog lenne, a többiről hatástanulmányt kellene készíteni. De sejtem, hogy félmegoldásnak bizonyulna minden, amíg lokális, és nem globális szinten történne meg. Ölni meg bűn. A mondandóm az, hogy egy ország sosem érheti el a célját, ha mégis úgy látszik, akkor bevitték a málnásba, mert túl kicsi a világzsarnok-apparátussal szemben. Csakis akkor győzhetünk, ha az egész emberiség egy időben teszi, amit kell. Mi kell ehhez? Egyszerre legyen elege az emberiségnek, egyszerre tudja, hogy mit kell tennie, egyre járjon az agya, a szíve, és a vezetői összehangoltak legyenek. Összevont „hadműveleteket" hozzanak létre, egy időben legyen ráhangolódva, hangulatba hozva, és tájékoztatva az egész emberiség. Egyszerre történjen minden az egész bolygón. Mihelyt meg tudják oldani mindezt, azonnal kezdhetik a forradalmat. Ha ezek a feltételek nem adottak, csak nyöszörgés lesz a vége. Mert itten kérem, manipulációról van szó. Ha a zsarnokság csikar ki forradalmat, hogy leverhesse és megtorolhassa, az manipuláció. Tényleg forradalom-e a forradalom? Nem árt megbizonyosodni erről. Aztán, ha egy igazi forradalmat idő előtt vagy időn túl, és nem a megfelelő pillanatban kezdenek el, elbukik, és ezt általában beépített manipulátorok idézik elő. Konfliktus kicsikarása „A” népcsoport és „B” népcsoport között, „A”-nak öltözött „C”-k vernek, ölnek „B”-ket, hogy „A”-k és „B”-k egymásnak essenek, és „C”-k ezt felhasználhassák ellenük. Egész kormányok zuhannak le repülőgéppel, egész vonatokat siklatnak ki egy eltüntetendő miatt. „Balesetek” történnek itt-ott. A háborút nem fegyverrel, hanem pénzzel, csalással, manipulációval vívják. Amíg az emberekre hat a pénz, nem nyerhetnek csatát. Amíg az emberek nem elég bölcsek ahhoz, hogy felismerjék a hazugságot, nem nyerhetnek csatát. Mindig az árulókon bukik el minden. Egy módon veszíthet a gonoszság, ha a jók bölcsességükben tündökölve kiállnak a gonoszság játékából, és leperegnek róluk a gonoszság dolgai. Ha a jóság értékrendje szerint kezd élni az egész emberiség, akkor a gonoszság értékrendje másik világba kényszerül át. Szolidaritás, szeretet, bölcsesség, barátság vihet a jóságba.

Mitől bukhat el, mitől győzhet egy forradalom? Elbukhat az említett manipuláció sikerétől. Lássuk még: „Elveszik a munkám, a nyugdíjam, megzsarolnak a családom megölésével” — mondja az egyszeri ember, és inkább hagyja, hogy maradjon a rabszolgaság. Rövidtávú haszonért elad évezredeket, támogatásoknak álcázott átverésekért, és kicsiny kényelmetlenséget sem vállal a hosszú távú jóért cserébe. Nincs meg a testi kondíciójuk, kifulladnak egy lépcsőzésnél. Hogyan akarnak harcolni? Ha egyáltalán nekiállnak egy forradalomnak, az esti filmre már otthon akarnak lenni. Csak az kezdjen el valamit, aki végig kitart, és életét adná, különben csak még nagyobb pusztulást vonz be a gyengeségével. S ha nem mindannyian ilyenek, és nem az egész emberiség ilyen, akkor ne számítsanak győzelemre.

Egyetlen győztes forradalom létezik: a szellem és lélek forradalma.

A mesénkben a bolygónk neve az lesz, hogy Mi. Ez előemelkedik a világtenger felszíne fölé, és tündökölni kezd a fényben. Ha mindenki bölccsé válik Min, akkor a butaság nem irányíthat többé. Ha mindenki Világossággá változik a Min, akkor a sötétség nem vehet erőt rajtunk, és máshová kényszerül. Ha mindenki Életté lesz, és kiáll az életellenes hatalmak játszmáiból, akkor a gonoszok egymással lesznek kénytelenek játszani, és kihalnak, mert éhségükben egymást élik fel. Ez az egyetlen lehetőség a győzelemre, a többi csak tudatlanságban, lelkiismeret-borogató hősködés közben elkövetett gondatlan veszélyeztetés.

A krisztusság a győzelem. Másról csak terelés minden beszéd.

A vázlatban volt az „új élet megszervezése” pont is. Talán a legfontosabb szegmens egy forradalom során, hiszen ha győz is a forradalom, de utána minden ugyanolyan módon megy tovább, mint előtte, akkor nemhogy semmi értelmet sem adunk annak, hogy volt egyáltalán forradalom, hanem életeket szórunk ki hiába az ablakon. Már a forradalom előtt tudnunk kell, hogyan fogunk másként élni... nagybetűvel Másként, és nem utána kell kitalálunk azt. Ha az új életünk is kölcsönökből lesz finanszírozva, és politikusokra, bankárokra lesz bízva, akkor bele se kezdjünk semmilyen harcba! A kitűzött cél, a más élet, valóban más kell, hogy legyen, különben hiábavaló kapálózás az egész, és ahogy már mondtam, csak tudatlanságban, lelkiismeret-borogató hősködés közben elkövetett, gondatlan egymást veszélyeztetés. Hát mi számít győzelemnek, és mi vereségének? Meghalni még nem vereség, életben maradni még nem győzelem. Kitartani a bölcsesség örökítésében, magunk és mások felemelésében, szeretetté, világossággá, életté lenni: győzelem akkor is, ha a körülmények rosszak maradnak, vagy ha elveszítjük a testünket. Életben maradni jómódúan, de közvetve, nem beavatkozva nem járulni hozzá a világ felemeléséhez vereségének számít. Nem egy korszak, nem egy körülmény számít vereségnek vagy győzelemnek, hanem a lelki-szellemi minőség alacsony vagy magas foka. Nagybetűvel Emberré válni bölcsességben, szeretetben, barátságban, egészségben, és az emberiséget is ehhez segíteni, miközben minden más lényt és bolygót is segítünk: az a győzelem.

A forradalmaknak kevés értelmük van. Hatástalanok. Ne legyetek katonák! Ne legyetek forradalmárok, hanem szabadságharcosok! Azok pedig akkor vagytok, ha a valódi szabadságot vívjátok ki, és nem csak magatoknak, hanem arra segítitek az egész emberiséget.

Hogyan akartok gyógyítani, ha a szorongást nem oldjátok fel? Ha a halálról nem mondjátok el, hogy az csak a születés párja, és nem az Élet ellentéte? Hogyan gyógyítotok, ha nem értitek, hogy fontosabb az embereknek a szeretet, mint az ismeret. Szeressetek, törődjetek, úgy gyógyítsatok! Ne féljetek, ébredjetek, úgy gyógyítsatok! Legyetek vigasztalók a Szentlélek által, ne hencegjetek a jeles, erényes, hős őseitekkel, hanem váljatok magatok jeles, hős, erényes őseivé a jövő nemzedékeknek! Hogyan gyógyítanátok, ha nem tudjátok, hogy az üdvözüléshez nem az érdemek vezetnek, hanem az ébredettségi mérték, a valós minőség a benső állapota? Ha a benső a pokolhoz vagy a Földhöz tartozik és abba illik, akkor nem teljesül mennyé. Ha a benső a mennyet valósítja és éli már a Földön is, akkor mennyé teljesül az Égben is. Az Egy Élő Abszolútum a szíveteket látja, és nem azt nézi, mit beszéltek, mit mutogattok magatokról a szívetek helyett. Tegyétek nyílttá, nyitottá a zárt rendszereket! Szabadítsátok fel a lényeket befelé, fölfelé a bölcsesség és szeretet által! Az Égi Kegyelem elfogadása és megbecsülése által. Legyetek teljességgel jók a hálában! Aki képes a hálára, képes a szeretetre és gondoskodásra is. Minden tézis és filozófiai- és vallási dogma értelmetlen, ha nem mutat önmagán túl, a világ gyógyítására és a szeretetre. Így válasszatok tanítót, tanítást, vallást, vezetőt, elvet, égiszt, célt, világnézetet! Előlépek, és kihirdetem! Álljatok fel előttem, és tartsatok fantáziaversenyt! Képzelet-megmérettetést! Ki tud a legcsodálatosabban legteljesebbre, legértelmesebbre, legérdekesebbre gondolni? Ki tud a legszebbre, legjobbra gondolni? Ki tud a legvarázslatosabbal előállni? Ki képes, képes és képes a legtökéletesebb világ imaginációjára és elhívésére és megélésére és kivetítésére? Láthatjátok, ha megpróbáljátok, mire képes a képzeletetek. Hogyan akartok csodás korszakot magatoknak és a lényeknek, ha folyton hagyjátok kizökkenteni magatokat? Ha alvás és álmodás közben is mindig a Földön maradtok? Szembesültök vele, ha képzelet-megmérettetést tartotok, hogy korlátoltak vagytok abban, ami elvileg a legszabadabb bennetek. Hol van hát bennetek a szabadság, ha még ami bennetek a legszabadabb lehetne, azt is beteggé engedtétek tenni? Hogyan válhatnátok tökéletesekké, ha imaginációtok középpontjába elképzelni sem tudjátok, mit helyezzetek? Méhdi, aki a tigris évében született, hogy tanuljon, gondoskodjon, hogy az egész ország és minden nép testvérévé legyen, most kihív benneteket! Mindenekelőtt egy képzelet-megmérettetésre, egymást emelendő. Kívánom nektek, hogy a versenyben győzedelmeskedjetek mind! És a világot tisztának, egészségesnek, élőnek képzeljétek! Magatokat a legcsodálatosabbként, megvilágosodottakként, bölcs szeretet-lényekként, gondoskodó gyógyítókként, boldog kertészekként, Világosságot, Életet, Egyet végtelenként, örökkévalóként, mindentudóként, mindenhatóként megélni-, átélni-, fogadni-, árasztani tudókként és árasztani képesekként legyetek képesek elképzelni magatokat és egymást, és ezt meg is tudjátok teremteni magatokban, magatokból a külvilágban is!

 

ʘ

 

— Álmodtam az éjjel. Egy sziklás vidéken, jurta táborban éltünk a törzzsel. Született egy zöld csitkó. Akinek a lova szülte, az lekötözte, és vízbe akarta fojtani, mert zöld volt. Már el is kezdte fojtani. Nekem ez nem tetszett, meg akartam menteni a szenvedéstől. Ám kötöttek a törvények. Nem az én csitkóm volt, így körbekérdeztem: ha lebököm karddal, hogy ne szenvedjen, akkor vétek-e a törvények ellen? Mondták, hogy szerintük nem, mert amúgy is meghalna. De nem tudják ezt biztosan, mert nincsen a falunak igazi vezére, aki ezt megmondaná. Ekkor úgy döntöttem, hogy vagy leszúrom, vagy ha tehetem, elkötöm, és nem érdekel, hogy ki mit szól. Majd leszek én a falu vezetője, és akkor kihirdetem, hogy az ilyen csodák közös tulajdonba kerülnek. Egy zöld ló nem lehet egy emberé, hanem a közösségé! Ekkor fogtam a kardomat, és nekiindultam, hogy a vízből, a köteleiből kivágom a csitkót, erre az már nem volt ott. Könnyeztem:

Látjátok? Az ég zöld csitkót küldött nektek, és ti megsértettétek. Nem érdemelték meg, és így elmehetett vissza az Égbe, pedig segíteni jött nektek, de ti gonoszak voltatok inkább.

Aztán elmentem sétálni a falun kívüli sziklához, és ott megláttam a zöld csitkót egy barlang szájánál. Engem várt. Nem tudom, mi lett utána, mert megébredtem.

ʘ

 

— Akik fantáziaversenyt tartottak, és rádöbbentek rabságuk mértékére, hogyan is ítélkezhetnek a szabad tudatúak felett? Ők nem fogják tudni felülírni és megváltoztatni a jóslatokat. Akik viszont az elme hazug műsorának képei- és hangjai közül feleszmélnek a lélek igazi Világosságára, és tudatuk szabad, képesek arra, hogy szavaikkal, felmutatásaikkal, tetteikkel és nem-cselekvésükkel erőt és bölcsességet ajándékozzanak a többieknek is ahhoz, hogy a jóslatok által jövendölt rosszat jóra válthassák, és a jövőt a bekövetkeztéig a lehető legcsodálatosabbá alakítsák. Az emberiség feladatot teljesít. A karma nem büntetés lényegű, hanem a feloldásból ért. A képzeletverseny legkiválóbbjai képzeljék el, miért jön rossz, és miért jó, és mikor, hogyan, miért jön feloldás és szabadulás! A jó s a rossz következmények. A szabadság, és feloldás, és aranyközép pedig az eredet alapállás, az igazi természetünk. Nem érdemek, nem ismeretek, nem jó pontok, nem címek, nem nevek, nem posztok, nem rangok vagy vagyon, nem külcsín, nem eljátszott szerep és eljátszott jelleg alapján üdvözültök. Nem ezek alapján váltok mennyé, és éritek el a feloldást, a Teljességet. Az Egy Abszolútum Élet és Világosság nem a látszatra tekint, hanem a szívetekbe lát. A tettek mindig szándéktól minősülnek, a szándékok pedig a minőségetek szerint keletkeznek. A minőségetek pedig Az ébredettségi szintetek, a szeretetetek, bölcsességetek, lelki érettségetek szerinti. A karma nem áll bosszút, nem büntet, hanem tanít. És addig tanít, amíg olyanokká nem teljesedtek, akik már nem követik el ugyanazokat a bűnöket, amiket addig.

Ti, kik a képzeletversenyben jeleskedtek, lássátok, hogy a karma elmarad tőletek, ha az emberi nem dolgában jelesek vagytok, ha a próbák kiállásában kiválóak vagytok, ha a teljesedés, emelkedés, igazulás, világosodás útján valós léptekkel jártok! Ha szeretet és gondoskodás, másokat közvetetten emelés és világgyógyítás ügyeiben kitartotok és iparkodtok. Elmaradt tőletek, ha megértést, bűnbocsánatot, megbocsátást, bölcsességet, jóságot, szeretetet tanúsítotok. De leginkább nem akkor és attól marad el, ha ezeket csak eljátsszátok és mutatjátok, hanem ha a szívetek világosságából, teljességéből, jóságából, szeretetéből, bölcsességéből fakad mindez valójában.

Ami a karmát feloldja, az nem a jó színészet, hanem a valódi ébredettség. Nem a látszat, hanem a lényeg. Nem a mennyiség, hanem a minőség. A tökéletes minőség. Aki magában az elemeket, bolygókat, minőségeket eggyé teljesíti, a szeretet és hála maga, a gondoskodás maga, a Világosság és Élet és Abszolútum Egy azonosságában élve élő és éber, valamint az elme tébolyából a lélek valóságába helyezte tudatát, és honnan szemlélve csodálkozik és emel, azt a karma nem érinti többé. Megérteni, megragadni, megbocsátani, önvizsgálatot tartani, bűnbocsánatot tartani, elengedni: ezek a feloldás, feloldozás alapjai. Bölcsességre szert tenni, szeretni, az elméből a lélekbe teljesedni, Világossággá, Életté azonosulni, kis énjeinket a való nagy Énné szabadítani: ezek pedig az ébredésünk alapjai. Ébredésünket és boldogulásunkat követően, a nagy szabaduláshoz segítségül adni, és közvetetten gondoskodni: ez pedig az Istennel harmóniában működés alapja. A karma nem büntet, hanem tanít, és feloldásával elmaradhat. Teljesítsd az ember dolgát! Álld ki az ember próbáit! Légy szeretet-lény, és nem lesz dolga veled, amíg ilyen vagy. Csakis üres kézbe adnak mindenséget, csak a legnemesebb tiszta nyer valódi látást. Csak aki nem varázsol, az varázsló. Csak aki nem árt, az hatalmas. Csak aki szeret, az mindenható. Csak a jóság nyugodhat az örökkében. Csak az örök jelen nyugodhat a végtelenben. Csak a gyógyító részesülhet Világosságban és Abszolútum Egy Élőben. A tolvaj haragudni fog arra, akit meglopott, mert emlékezteti a bűnére. A bűnös bántani, rágalmazni, üldözni, utálni fogja, aki ellen bűnt követ el, mert folyton emlékeztetni fogja arra a puszta léte is, amit ellene elkövetett. Személyek és országok és népek ugyanúgy vannak. Az ember lop, és tolvajt kiált. Öl, és gyilkost kiált. Csal, és csalót kiált. Vét, és neki áll följebb. Bánt, és még ő üldöz és hazudtol és gyűlöl. Kölcsönt kap, és eltűnik, hogy ne kelljen megfizetnie. Elfordul, nem ismer meg, ne kelljen színt vallania. Ekképpen fordultak el a daltól is, a verstől is, a prófétáktól is, de még az Élőtől is. Hogyha nem néztek oda, nem kell szégyellnetek magatokat. Ha nem halljátok meg az Igéket, nem fogtok tartozni azok betartásával. Pedig az Élő elsődleges törvényeit Életre váltani úgy is kötelességünk, ha sosem hallgatunk meg egy tanítást sem, mert e mulasztás által szenved a világ. A mi tompaságunktól. A törvény nem tudása nem mentesít a törvény alól. Nem a törvény nem tudása a bűn, hanem a hitvány létezés, amely a nem tudás következménye. Keressék és szomjazzák az igazságot, a szeretet Igéjét, akik nem akarnak az enyészettel elenyészni. A Szentlélek nem diktál, csak sugall és gondoz. Aki tolmácsolja az üzeneteit, annak személyiségén szűrődik át a tiszta üzenet. Boldogok lehettek, ha jóságos, tiszta, szerető és igaz személyiségen át kaphatjátok meg. Azonban, ha ti pedig tolvajai vagytok, azért megvetitek, kerülitek, ellehetetlenítitek, rágalmazzátok, kinevetitek, nevetség tárgyává teszitek, bemocskoljátok, hogy ne kelljen bűneitekről megemlékeznetek, akkor magatokat süllyesztitek mocsárba, magatokat fosztjátok meg a szabadságtól és Istentől. Ha így tesztek, büszke rabok maradtok, és felgyújtjátok a börtönötöket. Ha felgyújtjátok, benne égtek. Így pusztítjátok a világot, és így pusztultok vele. Amíg azt játsszátok, hogy nem halljátok a dalokat, miközben csak nem akarjátok bevallani, hogy nem értitek, amíg azt játsszátok, hogy az énekes énekel rosszul, a költő beszél rosszat, a próféta mocskos, az Égi Király mesebeli, az Isten pedig csak képzet, és ezzel a módszerrel akarjátok megúszni és megspórolni a szenvedést, hitvallást, megtérést, számadást, vetést-aratást, színvallást, beismerést, önvizsgálatot, megbocsátást és bűnbánatot, addig ti maradtok a világ betegsége, vírusa, halála, és magatok is elenyésztek végül, ha ilyenek maradtok. Akik azokat bántják, akiktől ajándékot, segítséget, adományt, jót kapnak, a legaljasabbak az Élő előtt. Akik a szeretetet és a jóságot hazudtolják meg ahelyett, hogy megnyílnának annak, és maguk lennének az Élő Törvénnyé, szeretetté, jósággá, és ezzel az Életet árasztanák, és nem az életellenes nemtelenséget, a legaljasabbak az Élő előtt. Hogyan is bújhatnátok sűrűség mögé a legfinomabb elől, sötétbe, fénybe a Való Világossága elől, hazugságba az Igazság Valósága elől, nézésbe a látva látás-, létbe, halálba az Élet elől, tompaságba, tunyaságba, tettetésbe az abszolút bölcsesség-, mindentudás-, mindenhatóság elől, és lustaságba, érdektelenségbe, önáltatásba a Teljesség elől? Nem tudtok elbújni. Nem a menny száműzi és zárja ki magából a poklot és az embereit, hanem a pokol és emberei zárják ki és száműzik egymást és magukat a mennyből. Nem a végtelenség és örökkévalóság zárja ki magából a tompákat és bűnözőket és mulasztókat, hanem ők zárják el magukat a Végtelentől és Örökkévalótól. Az értetlent, süketet és vakot játszók zárják, szigetelik el magukat a szabadító bölcsességtől, az Egy Élő Abszolútum igazságától, Igéjétől, és nem ő őket. Az ember és altatói szigetelik el a tudatot a lélek valóságától, és vezetik, veszejtik, kötik, ejtik fogva az elme tébolyának illúzió-világaiba, és nem az Élő Egy Abszolútum. Akik azt hiszik, hogy van szabadság az Élőn kívül, van boldogság szabadság nélkül, van szabadság szembenézés, feldolgozás és feloldás nélkül, van feloldás bűnbánat és megbocsátás nélkül, van megbocsátás szeretet nélkül, azok becsapják magukat és tévúton tartanak másokat is.

Mi a szabadság? Külön nem vagyunk az, együtt nem vagyunk az, Egyként az vagyunk. Részleteiben nem vagyunk az, részleteinkben nem vagyunk az: Teljességében vagyunk az. Az elme sötétségében csak illúzió a szabadság, a lélek Világosságában teljes Egy, örök, végtelen Világosság és Élet. Egy, Abszolútum. Ezek pedig az útjai lineárisan és vertikálisan is: a megértés, megélés, elengedés, kiteljesedés, beteljesedés, azonosság, megbocsátás, szeretet, gondoskodás. A jelei pedig: a felszabadult lény megeső szíve a többiek szabadulásáért gondoskodón visszafordul, be nem avatkozva gondoskodik. A célja: minden éber az Egyben, az Egy éber mindenben, és élve Él, gyönyörködve gyönyörködik, szeretvén szeret. Az említett út minden pontjáról másként gondolkodhattok. Nem a gondoskodás ereje és mennyisége, hanem a minősége számít. Az egyik rászoruló a másikat, a vak a világtalant, bűnös a bűnöst is csodásan megsegítheti. Ki-ki a tőle telhető kicsi segítséggel megteszi, amit tud, amit lehet. „Egy néni egy forintja többet ér, mint a gazdag aranya, mert a néninek az minden vagyona, a gazdag pedig a fölöslegét adta" — így szólt az élő Ige: a legnagyobb segítés is keveset ér a mennyben, ha nem szeretetben történik. De a legkisebb segítés is sokat ér a mennyben, ha szeretetben történik. A legeslegnagyobb segítés pedig, ha valakit a tanítás szentségében részesítenek, mert annak a felszabadulás és felszabadítás misztériumát, lehetőségét és felelősségét ajándékozzák. Aki eme tanítástól elfordul, magának árt, és azzal a világnak, hiszen megtartja magát a romlás szolgájaként. Aki elfordul a mennytől, magát választja el tőle, belőle, és másokat is visszatart belőle, azt hazudván szégyenében, hogy nincs is menny, nincs is tanítás, nincs is Isten. Akik mulasztásból, lustaságból nem mennek be az aranykapun, és másokat is elaltatnak, hogy azok se szabadulhassanak, a gyilkossággal egyenértékű bűnt követnek el. Az ilyenek nem ismerik be, hogy létezik mennyország, nehogy rettegniük kelljen attól, hogy van pokol. Csakis az Egy Élő Világosság Abszolútumban van szabadság. Az Életben, és nem a létben vagy halálban. A Világosságban, és nem a fényben vagy sötétségben. Az Igazságban és bölcsességben, nem az okoskodásban. A lélek valóságában, és nem az elme tébolyában. A szeretetben, és nem a variálgatásban és érzelmeskedésben vagy érzelemmentességben, érzéketlenségben. A megbocsátásban és bűnbánatban és hálában, nem a keménységben és kevélységben. A gondoskodásban, és nem az üzletelésben. Az aranyközépben, és nem az ellentétekben. Az összetartozásban, és nem a különbségekben. Az összetartásban, és nem a széthúzásban vagy megosztásban. Az értelmessé nemesítésben és feloldásban van, és nem a bonyolításban, összekeverésben, megkötésben, tompításban, intrikában, háborúskodásban. A benső békességben van, és nem kinti békében vagy háborúban, győzelemben, vereségben. Minden lény szabadságharcban esik el, csak kevesen tudnak róla, és ezek közül is alig vannak, akik elérik a szabadságot. Mindenki elnyerte az Ég kegyelme által, de kevesen érik el azt a kegyelem elfogadása és a feloldás, szeretet, teljessé nemesedés által. Mindenki meg lett hívva a menyegzőre, de csak kevesen vannak, akik vőlegénnyé és menyasszonnyá teljesednek, és meg is ülik a menyegzőt. Kicsik az egyházak, csupán százházak. Válságban vannak. Kicsik a százházak a vallások felettihez. Porciózzák és eladják nektek, amit az Éli ingyen kegyelemből adott. Visszatartják az igazságot, hogy uralkodhassanak rajtatok. Nyerészkednek, hogy hatalmuk legyen a népeken, és ne szeretetük és áldó szívük. Előbb elvesznek, és csak hányadát adják vissza, pedig az apostoliak rájuk bízták a népeket, hogy gondozzák, gyógyítsák azokat, és Világosságra, bölcsességre, szeretetre vezessék. Mert furcsa üzem az ember. Ő maga okoskodást akar adni szeretet helyett, de számára a törődés és a szeretet a legfontosabb, azt akarja kapni. A „végidők" feszültségteljesek, az idő vonaglik és tombol, mert felismerte, hogy örökké és végtelenné kell teljesülnie. Az örökkévalóság és végtelenség pedig szeretettel várja vissza, haza. Amikor kinyilatkoztattam, átállt az agyam metsző egyenesre, kertelésmentesre. Kegyetlennek is tekinthetnénk, ha nem a szeretet jegyében állna. Amikor az Örökkévaló minden dalt tud, de egyet énekel éppen, a zenéket az időben hangonként, szavanként hallom, de amikor az örökben látom, akkor egyben értem őket, teljességükben, egyszerre. A mondatok, dolgok írása közben alig választ el valami tőlük, a leírásuk, a szavaik maximum, néha azok sem, mert úgy írok, ahogy más olvas. Nem látom a betűt, csak amit írok, azokat a dolgokat látom. Amikor az van előbb, amit leírok, és csak azután a betű, amit nem is látok, akkor semmi sem választ el attól a Valótól, amit leírok, és ez nagyfeszültségű létezés. Amikor az elmében elhisszük az idő illúzióját, a zenéket végighallgatjuk. A figyelem mozdulatlan, a zene úgy hisszük, mozdul. Amikor a lélek valóságban élünk, a zenék állnak és teljesek, és a figyelmünk egyben is átveheti, de bármelyik részletében is megélheti azokat. Az idő nem valós, csak az elmében létezik, hogy a tudat felfogja az Örökké helyett a lassúságot, a Teljesség helyett a gyorsaságot, a Végtelenség helyett a viszonyokat. Az idő csak az elmében létezik. A lélek örök az Örökkévalóban. Amint az idők véget érnek, az ismert világ véget ér, azonban nem megszűnik, nem összedől és elpusztul, hanem valósággá szabadul és teljesedik. Az idők vége nem a vég, hanem az Örökkévalósággá azonosulás. Az idők nem a semmiben érnek véget, hanem az ürességben. Az üresség pedig nem semmi, hanem mindenség és teljesség.

Kicsik ezek a vallások. Nem lehetek a papjuk, hanem én a vallásokon túli, afeletti papja vagyok. Kicsik ezek az országok, én az országokon túli, országok felettié vagyok. Térjetek vissza az Élet ösvényére, és eszméljetek, szeressetek, gyógyítsatok! Kicsi nekem a romlottak történelme, én a gyógyítók- és élők történelmének a részese és alakítója vagyok. Éljétek ti is a sötétség történelme helyett a Világosság történelmét, és szellemítsétek, lelkesítsétek át a világot!

 

ʘ

 

— Milyen a jóakarat a tompaságban, és a szeretet a tompaságban?

Tompaságban a jóakarat is okozhat kárt. Ám a szeretet abban is csak gondoskodni fog, emel; emeli árasztóit és fogadóit egyaránt. A jóakarat önmagából ad és mérgez, elfogy. A szeretet az Egyből ad és gyógyít, emel, kiteljesít, gondoz, gyógyul, épül, teljesedik maga is. Közönyből vallásba, abból hitbe, abból tudásba, abból bölcsességbe, abból megélésbe, abból szeretetbe azonosulás. A felszabadulásig, a tőlünk telhető szeretetben gondoskodás. A felszabadulást követően a teljes szeretetben gondoskodás. Az egyik a kicsiny tetteké, a másik a bölcsesség ajándékozása. Közben lehet bármi, ami mások szabadságát nem korlátozza. A vallások felettiben van az Igazság. Az országok felettiben van a Királyság. A fényen túliban van a Világosság. A tudományon túliban van a bölcsesség. A nézhetőn túliban van a Valóság. Az időn kívül van az Örökkévalóság. Az elmén túl van a lélek és a végtelen. Cselekedjetek bár kevés, kicsiny, tőletek telhető jótetteket, sokat érnek azok a mennyben, ha szeretetben cselekszitek! Cselekedjetek nagyratörőn, és győzzétek le így vagy úgy a világot, semmit sem fog érni az a mennyben, ha nem szeretetben teszitek, csak a poklotokat s mások poklát ássátok úgy még mélyebbre. Tisztelem a vallásaitokat, ezért hagyományozom rátok azok teljességét, hogy többre adhassátok azokat, mint eddig voltak. Ne féljetek, ne hadakozzatok, mert nem kérlek benneteket arra, hogy ezt megtegyétek, hanem én csak a kezetekbe adom mindezeket, hogy ti a szívetekbe emelhessétek, és csak akkor, ha akarjátok! Az, hogy Méhdi mindezeket eldalolta nektek, nem jelenti azt, hogy ezeket meg kell fogadnotok, ezeket csupán azért mondta, írta, énekelte el nektek, hogy a kezetekbe helyezze a sorsotokat és a választás lehetőségét… hogy megadja nektek a kulcsot, a segítséget és a gondoskodást. S most szólok, gyarló és önhazudtoló és ügyet rontó lennék, hogyha nem hagynám meg nektek a szabadságotokat is. Ha nem bíznám rátok, hogy szabadon eldönthessétek, mit akartok tenni, kik akartok lenni. Ne féljetek, úgy szeretlek benneteket, hogy nem kérek cserébe semmit! Bocsánatot kérek, mindenkinek megbocsátok. Köszönetet mondok, és teljességgel hálás vagyok magamért, értetek, mindnyájatokért és a világért. Hálás vagyok Istenért, és neki is. A „rosszaknak" is hálás vagyok. Köszönöm az Életet, az életünket! Áldás, áldás, áldás!

Felajánlom azonban, hogy azoknak szövetség-lelkévé őrül állok, akik tömegből néppé, népből nemzetté nemesednek és teljesednek.

Folytatás a szám szerint következő bejegyzésben -  

Nincsenek megjegyzések: