2021. január 11., hétfő

01. Haladj sorrendben! Ez a 130 - 149. // írta T. Zselenszky T.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Aki bölcs; szeret.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Aki az anyagot átszellemíti az egyetemes szerelmetességgel, az elemeket egyesítve; a sötétséget világosságra váltja. Úgy szereti a világot, ahogyan az Egy szereti. Abban éber az Egy és Ő éber az Egyben. Királyi.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ha nem vagytok bölcsesség, szeretet, gondoskodás, hiába tárulna föl előttetek a teljes valódi történelem. Ha reggel felébredve semmire sem emlékeznétek a történelemből, de bölcsek lennétek, szeretetben élnétek és gondoskodás lenne a társadalmatok lényege, az fontosabb, több, jobb volna, mint az irigyen, kicsinyesen, erénytelenségben tudható minden-ismeret. Csak jóságosaknak való a történelem. A többiek méltatlanul és méltatlanságokra használnák a tudást.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Legyetek az Élet, a Világosság családja szeretetben, bölcsességben. Akik az Élettel vannak; aranyközépbe emelnek, összehoznak, letisztítanak, elengednek, nem ítélnek, áradnak, fogadnak, gondoskodnak. Nem megosztók, hanem egyesítők. Nem dolgokat egyesítenek, hanem lelkeket. Nem a részletekbe vesznek, veszejtenek, hanem a teljességet élik.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Minden és mindenki az Egytől az Egyben él, csak nem mindenki van benne ébren. Van, aki csak nyeli, van aki csak fogadja, van aki csak fogadja és tükrözi, van aki megébred benne és akiben Ő megébred. Az Egy ismeri és szereti minden részletét, de egyelőre nem minden részlete ismeri Őt és szeret. A bölcsességben járók látják, tisztelik, szeretik a lényeket, a bölcsességben visszább járókat is, a kevéssé ébereket is. Csak a kevéssé éberek és bölcsességben visszább járók nem tisztelik és szeretik a lényeket és a teljeseket, valósokat.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal –

 

A teremtés a céljában tökéletes; „amíg" nem éri el benned a célját, addig tökéletlen. Amikor eléri a célját, a tökéletlenséggel a múltjában lesz tökéletes, de nem kell, hogy emlékezz/en a tökéletlenségre. Amikor a mesélő kimondja, hogy „vége", akkor egy szereplő sem emlékszik majd a történetre... csak tökéletességet Él. Isten kineveli magát minden frekvencián. A végpont teljesebb a kezdőpontnál, és kijavítja kezdőpont forráskódjának defektusait. Ez bentről kifelé történik, majd kintről befelé, és megérik. Legbelül-legfelül 1, legkívül 2, majd a 3-ban visszaér a kint a benthez, a lent a fenthez, és Egy lesz. Az az Egy, ami végül lett, több, mint az az 1, amiből kiindult. Nem mennyiségi, hanem minőségi több. Ez az élet értelme. Az idők vége pedig nem a semmi, hanem az örökkévalóvá teljesedés.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

A legnagyobb matematikusok, fizikusok még csak most jutottak el a tudható dolgok negyedéig. Ám a tudható dolgok összessége sem mondana nekik semmit a valóságról. A tudomány korlátain belül keresik az egyetlen egyenletet, amely mindent leír. Már pedig azt az egyenletet nem találhatják meg a tudomány korlátai között, csak annak abszolútumában. Az az egyenlet ennyi: 1 → 2 → 3 → Egy. Amikor ezt nem csak megértik, hanem megélik, akkor másképp lélegeznek majd. Akkor értik meg mindezt, ha megélik.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Nem test vagytok, akiknek lelke van, hanem szellem, lélek, akiknek van teste.

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

A minőségileg több elfogadja és szereti, tiszteli a minőségileg kevesebbet. Csak a minőségileg kevés nem érti, nem tiszteli, nem szereti a minőségileg többet.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ahogy bent, úgy kint. Ahogy fent, úgy lent. Vidd végbe az Egy varázslatát!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Bőrszínek? Embertípusok? A lét hétpróbája tévedő, tompa lényekből valódiakká nevel bennünket. Aki elveszik a részletekben, nem állja ki a hétpróbát. Szenvedtet és szenved. Aki azonban nem veszik el a részletekben, hanem mindenben a közös, egyező, azonos, legbenső való Egyet látja, bármilyen úton és körülményben a valósághoz tartva nyilvánul meg. Minden látszólagos különbözőség csupán a hétpróba próbatétele. Fess egy csoportot kékre, egyet zöldre, egy másikat csíkosra, amazokat pöttyösre! Az erénytelenek, tompák fennakadnak majd ezen s elvesznek. Az erényes bölcsek, akik szeretnek és az Egyhez tartanak mindenükben, mindenükkel, az Egy dolgaiban kiteljesednek és áldást jelentenek a környezetükre is. Kékekre, zöldekre, csíkosokra, pöttyösökre is, jöjjenek akár kékektől, zöldektől, csíkosoktól vagy pöttyösektől.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Az Egy az Eredet, üresség, megnyilvánulatlan. Az első megnyilvánulása a tudat. Azzal a Gondolat-ige, az Ige pedig lélekhang. A lélekhang rezdül, perdül. A perdületek saját nyomukba ütköznek és hullámokká lesznek. A hullámok fodrozódnak, a fodrok sűrűsödnek és szférákká lesznek. A szférák más-más finomságúak. Minél sokadlagosabb teremtettek, teremtek, annál sűrűbbek, nehezebbek és tompábbak, annál anyagba süllyedtebbek. A szférák hagymájában az eredet Egy üresség és Való Életvilágosság mindenütt táplál, árad, fogad. Azonban a sűrűbb világok lényei közül sok van, amely ájulásban van és aki alélt a Valónak látásából. Léteznek, de nem élnek. Néznek, de nem látnak. Ismeretük nagy, de bölcsességük semmi. Vágyuk tengernyi, de szeretetük nincsen.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Kezdetben azt mondta ki a száj, amit az Egy gondolt. Később jött az ember gondolata. Akik az Egy gondolataival beszéltek és beszélnek, mellérendelő nyelven szólnak. Akiknek az ősei mást gondoltak, mint az Egy gondolata, alárendelő nyelvet hagytak az unokáikra. Minden ember megérdemli az Életet, a Világosságot. A világ mindenkinek feltárulkozik. Az alárendelő nyelvűek még gondolkodhatnak szeretettel és a mellérendelő nyelvűek is gondolkodhatnak erénytelenül. Lehet jó helyre születni és elfecsérelni az örökséget, és lehet rossz helyre születni, majd igazsággá, Valóvá, bölccsé, szeretetté emelkedni. Vajon bűn-e vagy próbatétel-e a szegénynek, hogy örökség nélkül született? Vajon érdeme-e vagy próbatétel-e az ékesnek, hogy örökséggel született? Bizony, ennek is, annak is próbatétele az.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Tegyetek, mondjatok bármit! Legyetek bármilyen vallásúak, bármilyen öltözetűek, színűek, formájúak, az Egy előtt az számít, ami a szívetekben van; az Egy azt látja, ami a szívetekben van. Ám akinek a szívében az Egy van, a bölcsesség, a szeretet lakik, az az ember ettől azoktól vezettetve cselekszik, szól és világol, annak cselekedetein meglátszik az Egy.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Az éber mindenben az Egyet tiszteli. Bölcs, szeret. Szeret, bölcs. Mások és önmaga méltóságát megtartja. Nem a szellemet zárja az anyagba, hanem az anyagot szellemíti át. Az igazán erősek a legmélyebb pokolba merülnek és ott világolnak. Nem a poklot teszik mennyé, hanem képviselik a mennyet a pokolban. Nem teszik a pokol népét emberré, de rájuk tekintve a pokol népe emberré akarhatja, tudhatja magát tenni.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ne kényszerítsetek! Ne térítsetek! Ne zsaroljatok! Ne hazudjatok! Bűnt elkövetni Istenért; értelmetlen, káros, életellenes dolog. Adjátok ajándékba a szépet, a hasznosat, a jót, az igazat, a Valót, az Életet, a Világosságot, a bölcsességet, a szeretetet, nem beleszólva, hanem örökítve, hagyományozva, gondoskodva, elérhetővé és választhatóvá téve az ajándékot. A vallás egy rozoga létra és a végéről le kell lépned a felhőre, a szélre, az Égre, a Napra, a Holdra, a bolygókra, a csillagokra. Az ismeret foghíjas létra és végül le kell lépned róla a bölcsességre. A hit hasznos híd, de át kell menned rajta a Lélekig.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

A kínálat a kereslet bűne. Amire nincsen kereslet, arra megszűnik a kínálat. Az erénynek Világosságra, Életre van kereslete. És még a legeslegsötétebb bugyrok lakóinak is szeretetre.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

A jótett, a segítség csodálatos dolog az Egy előtt. A kamat méltatlan és létrontó. Az értékteremtés igaz az Egy előtt. Az értékteremtőkből hasznot húzás méltatlan és létrontó. A kölcsönös együttélés gondoskodással igaz út az Egy előtt. A kiaknázás, kizsákmányolás méltatlan és létrontó.

 


 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Erényes népnek fényes a világa. Ne a világban vagy a másik emberben tegyetek rendet, hanem magatokban, és ha ezt mindenki megteszi magában, akkor a világotok kifényesedik, és szentül, szellemül! Amikor az erény a társadalom perifériáján didereg, a világotok mérgező és jajong. Amikor a társadalom középpontjában van az erény, akkor a világotok él és éltet.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal

 

Alapjövedelem, amely minden állampolgárnak jár. Azonban az alapjövedelem nem pénzben, hanem utalványban járna, és csakis ételre, vízre, lakhatásra, ruhára, és gyógyszerre lehetne felhasználni. Ezt azok is kapnák, akik nem dolgoznak... pl. gyerekek, öregek, bárki. Ez kiváltaná a nyugdíjat, de már járna az újszülöttnek is, így a gyes-t is, a segélyeket is mind. Az kapna pénzt is ezen felül, amit akármire költhet, aki dolgozik is. A pénz belső pénznem lenne, amely állandó értékű, és nem hat rá semmilyen külső bank, és érdek. A fedezete maga a munka, és nem inflálódik. Közmegegyezéses, garantáltan állandó értékű. Akik nem dolgoznának, azok is szeretett polgárok lennének, de akik dolgoznának is, azokat nagyon megbecsülné a köz.

Artézi kutak minden 5. utcában, és minden 10. kilométeren. Mezőgazdasági mellék-, földutak mentén alma, dió, és egyéb gyümölcsfák telepítése. Melegedő helyek a városokban. Gondoskodás!

Ugye, hogy a nép a jelenlegi állapotában elképzelhetetlen, hogy ezt megvalósítsa? Emelkedjetek!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

A poklot nem tudjátok mennyé tenni, de magatokat azzá tehetitek.

 


 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Akik versenyeznek, hogy kinek a bűne nagyobb és egymásra mutogatnak; elvesznek mindkét fél bűnei között. Ne mások vétkeinek számon tartásával foglalatoskodjatok, hanem saját erényeitek pallérozásával!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal –

 

Az istenkomplexus, az arrogancia és a szereptévesztés bűnébe ne ess! Szeresd a tiszta vágyat, de Te irányítsd azt, és ne az Téged! A kínálat a kereslet bűne! A szabadságod addig ér, amíg másokét nem korlátozza. Az én-megváltást követően fordulj oda segítségül a nagy megváltáshoz! Ne téríts, csak válaszolj, ha kérdeznek! Ami előtt a derekak hajolnak meg, nem szelídítette meg a világot! Csak ami előtt a szívek hajolnak meg, az szelídítette meg.

Nyerésre állva szállj ki, és az összeg felét add a szegényeknek! Tök mindegy mi a szart csinálsz, de mihelyt példa vagy, viselkedj, mert simán mindegy, mit mondanak rólad, de az nem mindegy, mit mondanak arról, amit onnantól képviselsz! Méltóság, gondoskodás! Magadban tégy rendet... ne kívül... akkor láss csodát, a világ megszelídül! Ha a világban tennél rendet, benned is káosz lesz, és a világban is az marad. A gyermek példamutatásból tanul, és elles. A szépséges nemzet is ilyen.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Nincs érdem, nincs jutalom, és a büntetés is csupán a tudatlanságotok következményeinek elviselése, a magatokra hozott nehézség. Nincs verseny és nem a mennyiség, hanem a minőség számít. A mennyország nem hely, hanem minőség. Az út nem távolság, hanem minőség kiteljesedés. Nincs idő, csak az elmében. Amidőn az elméből a lélekbe emelkedünk, az időknek vége van, és nem úgy van vége, hogy a világ eltűnik, hanem úgy, hogy az idő örökkévalósággá minősül vissza. A megpróbáló, a félszemű azt mondja: idő és pillanat, Méhdi azt mondja: örök és jelen.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

A válaszadás minimum 3 fokú legyen, ha érdemben akar gondoskodni:

1. a legvégső értelem és jelentés és valóság

2. a nagybetűvel Ember 

3. a kisbetűvel ember 

vonalán együtt.

Ha ez nem lehetséges, maradjon a csend!

Három fokozatú válaszadást alkalmazzatok, és csak ha kérdeznek, akkor beszéljetek!

Először a legvégső, abszolút eredet és cél és Egy szempontjából, szemszögéből és vonalán, másodszor a nagybetűvel Ember, a szeretet, bölcsesség, gondoskodás, gyógyítás vonalán, harmadsorban a profán, a szükség, a közélet vonalán! Ha a veleje mindháromban ott lesz, valamelyiket csak megértik, és emellett mindent megkapnak.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ami a leggyorsabb, az is csak egyszer van ugyanabban a pontban a végtelenben... max. kétszer. ami a legnyugalmasabb, az viszont végtelenszer. Ugyanakkor, nem mindegy, hogy random pontokban nyugalmas, vagy az Abszolútumban... Ami random pontokban nyugodt, akkor is mozdul, ha nem mozdul... Ami az Abszolútumban nyugalmas, az nem mozdul, hanem a világok mozdulnak körüle... Akinek a legbensője egy az Abszolútummal, akörül világok táncolnak... de önnön lényege nyugalom és üresség... Az Üresség körül táncol a semmi, és a mindenség... Az Élet körül táncol a lét és nemlét... A Világosság körül táncol a fény és sötétség... A nagy Én körül táncol a kis én és a személytelenség... A Való körül táncol az elme és az illúzió... Az Igazság körül táncol a jog és jogtalanság... A Örökké körül táncol az idő és a változás... Az Egy körül táncolnak a plusz és mínusz számok... A Jelentés körül táncol a szó és tett... Az Ige körül táncol a beszéd és írás és rajz... A Szeretet körül táncol a bűn, a közöny és az elmulasztás... A Szerelem körül táncol a vágy és harag... A Gondoskodás körül táncol a túlzás és mulasztás... A Nap körül táncolnak a bolygók... Az Arany körül táncolnak az elemek... Az Egy körül táncolnak a szellemek, a lelkek, a testek... A Valóság körül táncol a nem tudás, a vallás, az ismeret, a tudás, a bölcsesség, a látás... Az Azonosság körül táncol a tévedés, a közöny, a hit, a töltekezés, az emelkedés és az emelés... Az Egyes Egy körül táncol minden világ. Ugyan, ki, hogyan tud középre kerülni? A kintet, bentről szemlélve, megértve és szeretve. A saját bentet az abszolút bentről szemlélve, megértve és szeretve. Az ön-megváltást követően megeső szívvel a nagy megváltáshoz gondoskodással visszafordulva. A felemelkedést követően a lényekért visszasüllyedve, és a világot magunkban, magunkkal felemelve.

Ma éjjel azzal a felismeréssel ültem fel kerek szemmel egy megfordulásnál, hogy Isten általunk éli meg a hálát... ennek nagyon örültem és aludtam tovább.

Az járt a fejemben, hogy ez az egyik válasz arra a kérdésre, amit az emberi nem még meg sem tud fogalmazni rendesen. Hálásnak lenni.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Akik sokkot kapnak, hálásak tudnak lenni; sajnos emberi zsigeri dolgok ezek. Boldogok, akik úgy is hálásak, ha minden jó, akik gazdagságukban is együtt érzők, akik hatalmukban is gondoskodók, akik szegénységükben is adakozók, akik bőségben sem feledkeznek meg az Istenről, és szegénységben sem az emberről.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Mi marad nektek, amikor senkinek sem lesz semmije? Legyen bölcsességetek, szeretetetek és az Egy! Akik állatok, emberek, más lények előtt akarnak megállni, csak addig juthatnak vagy elbukhatnak. Akik az Egy előtt megállnak; mindenek előtt győzedelmesek. Jussatok a közömbösségből a félelembe, abból a vallásba, emelkedjetek a vallásból az ismeretbe, abból a tudásba, abból a megélt bölcsességbe, teljesedjetek a bölcsességben a szeretetbe, és a szeretetben az azonosságba. Akik így tesznek, így lesznek minden világban, minden körülményben a legteljesebbek, az Egy előtt is megállnak tisztességben, méltóságban.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Minden az Egy. Az Egyben van minden és az Egy van mindenben. Aki, ami a legfinomabb első szférában is és a többi, sűrűbb szférákban is és a legegyszerűbben is ugyanaz, az az Egyből elszármazott Lélekszellem. A szférák az Egytől elzáródásukban sűrűsödnek. A lényeik az Egytől elszigetelődésüktől tompulnak, felejtenek. Legyenek azonban bármilyen süllyedtek is a lények, elsődleges teremtettek vagy teremtők vagy teremtettek vagy sokadlagos teremtettek, előállítottak is, elkészítettek is, bennük mindnyájukban ugyanabból az Egyből van a lélek. Legyen bármi és bárki bármennyire is anyagba süllyedt vagy feledésbe, tompaságba ragadt létező, ha ehhez az ugyanahhoz visszatalál és mindenét ahhoz az Egyhez idomítja, finomítja, ha hozzátartoztatja magát, ha a világossága élő mivolta családjává engedi magát: felszabadul. Ebben a folyamatban az első lépés a bölcsességbe emelkedés és a szeretetté minősülés.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Nem hajlongunk angyalok, ördögök, hatalmaskodók, vallások előtt. Nem a derekunk meghajlása a valódi meghajlás, hanem aki előtt a szívünk hajol meg, annak a szerelmetes családja vagyunk. Amilyenek a szívetekben vagytok, azok vagytok valójában. Akinek a szívetek örvend, ahhoz tartoztok valójában. Nem félni kell az Egyet, mert az Egy a szeretet, hanem minősüljetek a szívetekben szeretetté, és akkor az Egyhez tartoztok majd Ti is, és nem csupán Ő Tihozzátok. Aki bölcsességet vesz és szeretetben Élve gondoskodik, az Egy embereként jár a Földön. Aki szeret, gondoskodik, csodálkozik, gyönyörködik és hálával örül, abban az Egy is otthonra lel, és az az Egyben van otthon.

 


 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Az ember nem azonos a bűnnel. Ne az embert kerüljétek, hanem csak a bűnét! Ne az embert marasztaljátok el, hanem a bűnétől segítsetek megszabadulni! Ne Ti szabadítsátok meg őt a bűnétől, hanem segítsétek abban, hogy alkalmassá lehessen arra, hogy saját maga megszabadulhasson, ha szívből akar!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Nem mindent az Isten teremtett. Van, amit istenségek, más lények. De mindent az Egyből, az Atyából. Az első átvitellel magától termett, az Egy gondolatától. A többiek már társteremtők voltak, továbbteremtők. Az eredet az Egy, az első, az Isten-istennő, a következő a Fiú-lány, a többiek az unokák és mindenek. Az Örökkévaló ott húzódik a végtelen mélyén és a véges mélyén is. Ezt az Egyet keressétek, találjátok és éljétek meg!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

A nemesség: erényesség, bölcsesség, szeretet, jóság, gondoskodás, örökítés, felmutatás, hagyományozás. A nemesség nem vérvonal, hanem a lélek vonala.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ahová a szívetek tartozik, oda tartoztok mindenetekkel a valóságban. Ám csak bölcsességben tudhatjátok meg, hová tartozik a szívetek.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Amiről nem tudjátok, hogy hozzátok tartozik-e, azt engedjétek el, és hogyha úgyis hozzátok tartozik, akkor tudhatjátok! Azonban az elengedés nem elűzés, ellökés, az összetartozás pedig nem rabság, hanem szabadság.

 


 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ha bennetek menny van, körülöttetek is megszülethet. Ha mindnyájatokban menny lesz, a világotok is az lesz. A világotokat nem a világotok rendbe tétele teheti mennyé, hanem a bensőtök mennyé tétele. Akkor a bennetek élő Világosság szerint fajul majd a kinti világotok is.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ember! A legalsóbb világokig zuhanj bár, ha magadban megőrzöd a mennyet, a bölcsességet, a Világosságot, akkor az Egyhez tartozol. Ahol megálltok aláhullásotokban, oda valók vagytok. Ám akikben az Élet, a Világosság lakozik a bölcsességben és a szeretetben, az elengedésben emelkedni fog, világolni fog és az otthon felé repül.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Az Egy Világosság, és Élet segít.. Az ember azt hiszi, hogy irányíthat, és ezért eltéríti magát az Egy ösvényéről... de az Egy ösvénye mindig tündöklő ösvény a szívben... és kétféle ember van, aki letért róla, de vissza fog térni, és aki le sem tér róla. Népekkel már nehezebb le-fel ugrándozni róla, rá. Amíg minden szívben az Egy a vezető, addig rajta maradni könnyebb... vagy visszatérni rá könnyebb. Amint a szívben nem az Egy a vezető, leugrani róla a könnyebb. Olyankor lenne szükség ember vezetőre... aki csakis azok közül kerülhet ki, akiknek a szívében az Egy a vezető, és akik az Egy ösvényén járnak. A valóságot hiedelmekké amortizáló feledők kora ez. Már az azonosak korát leváltó hívők kora is gáz volt; nemhogy ez. Itt már maximum abban is csak hisznek, hogy tényleg hisznek. 

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Akiben nincsen erény, akiben nincsen otthona a Világosságnak, az ha szent étkeket eszik, akkor is az enyészet kemencéjeként működik. Aki viszont, a szentség lakásaként létezik, egyen bármely nép ételéből, az Élet kemencéjeként működik. Akik asztali áldást mondanak, a jóságot hívják meg az ételeikbe, és a hála, amelyet megéltek, szentesítette, szellemítette az étkezésüket. Hiábavaló áldozatból értelmessé vált az áldozat. Ha a poklokat nem is tehetitek mennyekké, magatokban olyanokká lehettek, akik a mennyekhez tartoznak.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Lelki minőségtől, szándéktól minősül a tett. Hogyan is lenne bűn a szent szerelem, amely az abszolút jóból származik? Az a minőség és szándék teheti bűnné, amely másokat megbántva akarja átélni azt. Szabad szeretni, szerelmesnek lenni, de úgy illő és méltó megélni azt, hogy ne bántson meg senkit sem a megélése. A szabadság addig terjed, amíg a másik emberé nem sérül meg. Törekedjetek az élet dolgainak olyan módon átélésére, hogy az áldás legyen magatok és mások életére is. A tettek, amelyekkel a szellemet zárjátok az anyagba nem a helyes út tettei. A tettek, amelyek nyomán az anyagot szellemítitek át, azok a helyes út tettei. Szentesítsétek a szerelmet égivé és sosem származhat bűn belőle akkor! A tompák szerelme minősüljön bennetek az ember szeremévé! Az ember szerelme minősüljön bennetek az Egy szerelmévé!

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Az Élet a Világosság, a létbe, a fénybe, a sötétbe mélyedt. A szellem, a lélektudat, az azonosság-megélés élő bölcsessége a tudatlan tudományba veszett. A szerelmetes szeretet az érzelmekbe tévedt. Az Abszolút Valóság, igazság tudatlansággá csökevényesedett. Az éberség látása nézéssé alacsonyodott. A bizonyosság-önvaló vallássá korcsosult. Emelkedjetek az elme illúzióiból a Szellem-lélekbe.

 


 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

A király nem uraság, és a nép nem a szolgája. A király nagyapó, szülő, testvér, gyermek, unoka. A király nem parancsol, hanem felmutat. A jó királyság az Élet és bölcsesség, Világosság királysága. Az ilyenben a nép fel tudja tenni a helyes kérdéseket, és mérhetetlen vággyal keresi fel ezekkel a bölcs királyt. Az ilyenben a nép szomjazza az igazságot, és megtudakolja azt a királytól.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

A jó király nem uraság, hanem népe nagyapja a gondoskodásban. Az igaz király nem kívánatos a hazugok igazgatta rendszerben, mert Ő mindent megállít, míg a népnek csak egyetlen fia, lénye is nélkülöz, és csak az utánra veszi a sokadlagos művi ügyeiket. Vigyázzanak a hazugok, a csalók, mert az igaz király ébredésével kiszáguld alóluk a világ. Az igazság, bölcsesség, Élet és Világosság felfénylik és hívására válaszolni fog az igazságra szomjazók szíve. Amikor ezek a szívek együtt dobognak majd, hozzájuk kell majd tartani a többi szívnek is.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Magatokat kell a világosba vezetnetek. Mert a tanítások csak lebegnek, de Ti kell, hogy megismerjétek azokat! Akik bölcsességbe jutnak, az önmegváltás útján járnak. Akik a látásban az Egy valóval hangolódnak össze, az önmegváltást követően megeső szívvel, szeretetben gondoskodva a nagy megváltáshoz, önmagukat adva odafordulnak. Nem avatkoznak be, nem térítenek, nem megmondanak, nem kényszerítenek, nem zsarolnak, nem csalnak bele semmibe senkit, és ingyen adják tovább, amit Ők is ajándékba kaptak. Elnézik a sértéseket, mert azok az Egyig fel nem érnek. Élettel állnak a halál előtt. Szeretettel a tudatlanság rosszindulata előtt. Bölcsességgel a keresők előtt, gondoskodással a lények előtt. Világossággal a sötétség előtt. Finomsággal a durvaság és sűrűség előtt. Minőséggel a mennyiség előtt. Valósággal a képzetek előtt. Lélekkel, szellemmel az elme előtt.

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Az együttérzés, a részvét, a gondoskodás, a szeretet útján minden állapot, helyzet, módszer elfogadható, amely méltóságunkat és mások méltóságát megőrzi. Amely nem ártó másoknak, amelyre illik a szabadságról alkotott íratlan szabály, hogy a mi szabadságunk addig terjed, amíg a másokét nem sértjük meg. Elfogadható minden módszer, amely az Egy természetének elsődleges törvényeivel harmonikus, ami nem ártó nektek sem. És mi lenne ártóbb, mint az, amely ural Titeket és nem Ti uraljátok azt. Amíg Ti uraltok valamit és nem az Titeket, eszközül használhatjátok mások közvetett megsegítéséhez. Nem úgy uralhattok dolgokat, hogy a dolgoknak parancsoltok, hanem úgy, hogy magatoknak parancsoltok.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Akik azt mondják, tiltott az égre nézés, a csillagokra tekintés, azok hátsó szándékkal arra törekednek, hogy ne ismerjétek meg az isteni tervet. Ti az ő szívéből pattantatok ki, az égbolt pedig a ti szívetekből. Ismerjétek meg a feketét, a fehéret és a vöröset. Ismerjétek meg a hollót, a galambot és a pávát. Ismerjétek meg a tervet és álljátok ki a hétpróbát.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Az Egy húzódik mindenek mélyén. Belőle származott el a sötét víz, mely az Első Tűznek felel meg. Azután ebből származott el a fényes tűz s ebből a föld és a levegő. Miután mindezek szétterjedtek, az Egy Élet és Világosság köré nyüzsögve Elsődleges Törvényekké lettek és a fajuló és tagolódó elemeket az Élet lelkében az Élet lelkével tartották. Mindenben ott lakik az Élet. És az Életre rányüzsög a nehézség, a sűrűség, a feledés. Amely anyagot az Élet átszellemít, élő fává lesz és eredete felé tör. Az elemek az arany felé nemesedve, a bolygók a napjuk felé nemesedve, az emberek az Egy felé nemesedve, az elme a lélektudat felé nemesedve, a lét az Élet felé nemesedve, a fény a Világosság felé nemesedve, a hangok az Ige felé nemesedve, az ismeretek a bölcsesség felé nemesedve, a mennyiség a minőség felé nemesedve, az idők a jelen felé nemesedve a Világfa méltóságát élik.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Nem birtokolhatjuk a Földet, csak emlőin csünghetünk, és az Egyre száll vissza, meg önmagára, amikor elmegyünk innen. Nem birtokoljuk a világot, hanem mi vagyunk a világ, és amikor megtérünk a Valóba, akkor a Világok Világossága.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Az Egy a Világosság. Isten a sötétséget folyamatosan világosságra váltja. Aki maga is így cselekszik, Istennel cselekszik. Isten az Egyből kihullott, anyagba süllyedt létezést váltja meg újra az Egynek, az Egybe. Aki az anyagot szellemíti át, az így tesz. Aki így tesz, Istennel teszi amit tesz. A másik, aki a szellemet süllyeszti, köti, ejti rabul az anyagba, a nehézségbe, a sűrűségbe, a részletekbe, a számosságba, a sokadalomba, a tompaságba; azt mondjátok Sátánnak, aki így tesz, az Ő. Aki így tesz, vele teszi amit tesz. Az egyik Sabaoth Barbelo, a másik Jaldabaoth, ahogy nagyanyáink mondották. Azonban valójában nincsen külön a rossz és a jó. Minden jó a legbensőbb lényege és értelme szerint. Az egyik az Élet, a másik a megpróbáló, az egyik a Világosság, a másik a fény. A rossz nem valóságos. Ahhoz, hogy létezhessen, az emberek, vagy más lények tudatlan intelligenciájára van szükség. Nem a valósághoz tartozik, az emberi intelligencia és tudatlanság és erénytelenség frigyéből testesülhet. A szerelmetes szeretet győzheti le a halált. Az Élet győzheti le a halált. A bölcsesség győzheti le a tudatlanságot.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Ne testben várjátok azt, akire vártok. Krisztust, vagy Maitreyat, Mátyást, Méhdit, Mánit, Maat-fiast, az igazitokat! Ne a neve, a teste, a vérvonala szerint várjátok őt, hanem a lélek vérvonala szerint! Aki eljő, valóban, előbb a szívetekben jön el. Mindnyájatokéban. Ő ismeri magát, és mindőtöket, de nem mondja. Ti mondjátok, de nem ismeritek magatokat. Ezért Őt sem. Ahhoz, hogy  felismerjétek, a szívetekben keressétek! Nem itt és nem ott, nem ekkor és nem akkor jön el, hanem a szívetekben. Ha a szívetekben nem ismeritek fel, kívületek sem fogjátok.

 

- dobbantottam egyet sólyomcsengős botommal -

 

Szt. László király. Sokan vitatják Szt. István király lépéseit, döntéseit, amelyek arra vezettek, hogy az ősi vallásunk nyugati kereszténységgé változott. Árulás, vagy nem árulás, sokan meghaltak tőle, érte is. Mi történt valójában?
A világok működése: kis körök, nagy körök, pontok, egy pont – ezek a szirom-részuniverzumok elsődleges sodrai – és bármiben, bárhonnan az Abszolútum Egy.

A kivetült, elszármazott és a teremtett univerzumok anyagvilágainak történelme nem más, mint az emelkedő keresők vesszőfutása a gátló megpróbálók sokadalmában.

Olyan ez mint egy aberrált csapatjáték: a maroknyi lelket számláló, Sötétföldére ledobott, világos mezű csapatnak az a dolga, hogy átrohanjon sokmilliárd sötétmezű között, és fehér mezét megtartva átjusson, eljusson egészen vissza a szülő országáig. Vámpírvilágon gázolnak keresztül. Felosztás, megosztás, vérszívás, szipolyozás, ámítás, adó, sáp, kamat, ölés, irtás, csalás, lopás, ártás, hazugság, csábítás és ármány mindenütt. Amíg csak egy is maradt, áll és halad a világosakból, a sötéteknek is esélyük van a felemelkedésre. Az utolsó világos vége a sötétek vége is. Az anyagvilágok társadalmi szerveződéseinek minősége, ébredettség-színvonala attól függ, hogy az adott társadalomban az ébredettek, vagy a gátlók-e a dominánsak a társadalom szervezésében. Amely korszakban az ébredettek a dominánsak, aranykorról beszélhetünk. Ám mivel az univerzum és a Föld is szülő, tanító, nevelő természetű, minduntalan szüli, tanítja, neveli az emberiségeket, ezért sosem marad meg az aranykorokban, hanem a hanyatlás és virágzás köreit járja és járatja be a neveltjeivel.

Ha a saját történelmünkre tekintünk, láthatjuk, hogyan vették át a gátló-megpróbálók az ébredettektől a társadalom szervezése fölötti uralmat; s ezzel hogyan hanyatlott a bolygó történelme az aranykorból a sötétség, szenvedés, tompultság, betegség és halál korszakába.

Kiindulópont az előző iskolások bukása és a jól vizsgázók újabb osztályba lépése. Aranykor, hanyatlás, mélypont, vizsga, újabb aranykor… és így tovább; mert az iskolát, ugye, nem átfesteni, vagy átépíteni, esetleg lerombolni kell, hanem sikeresen elvégezni.

Az épp kirepülők korában egyértelmű a legkisebbek számára is: Világosság, bölcsesség, szeretet, szerelem, Élet a közéletben is és a szellemi életben is.
Az első nézetkülönbségek korában már szükséges az első alapletétel: már nem egyértelmű az erény az eltévelyedettek számára… már intézmény, törvény, király, pecsét kell. A rossz modell: szívesség helyett kölcsön. A másikért élés helyett a másikból élni. Amit adtál, visszakérni, sőt, kamatot várni. A helyes modell ez volna: szívesség adás-fogadás. Amit adunk, add tovább, és ne vissza! Megszületnek a „tízparancsolatok”.

A rossz kor beköszöntével a Valóságot, erényt nem értők, nem fogadók, nem élők, és ebből adódóan gonoszkodók távoltartására is szükség van. Egyfajta örökítő helyőrség létrehozása, s az a körüli védőmezsgye kialakítása, a körbefertőtlenítés a feladat. Mintha az erény szigetét kellene mindenáron fenntartani az erénytelenség betörései ellenében. Szigetpolgár az lehet, aki erényben megtartotta magát, vagy ha elhanyatlott is, abban ismét felzárkózott.
A rossz kor eleje és tetőzése között az erény szigetének lakossága a saját szükségletein túl mások táplálásáért is gyűjt. Nem magának, hanem mindenkinek. Tudja, hogy amit elraktároz, azt más, akár a szigeten kívülről származó éhezők, szomjazók, szűkölködők élik majd fel. Tudja, hogy az erénysziget végső ostroma és bukása egyszer megtörténik majd. Tudja, hogy alászállás következik. A király házasodik, kiházasít, ajándékoz, szelídít, gondoskodik, és emeli, emeli, emeli az ellene támadtak minőségét. Sosem támad, de ha kell, megvédi népét. Lovagkirály. Nem nézi, hogy a kárhozatot vállalja a népéért… csak a népének mennyország juthasson.

Aztán a végidő-király ideje is eljön. Ő az erénysziget népe alászállásának gondos lebonyolítója. Természetesen elviseli, hogy mindenki utálni fogja, és senki sem fogja megérteni… egy újabb aranykor felsejléséig. A világ őrületének betörése elkerülhetetlen. El kell intéznie, hogy az aranykor erénye, bölcsessége a betöréssel se vesszen el. Az utolsónak látszó pillanatban a legtöbb, amit tehet, hogy a hirtelen, teljes pusztulást átváltoztatja párszáz évnyi vendéglátássá. Így, mire eljön a ténylegesen legutolsó erényes nap, a színfalak mögött, a hátsó kertekben, az altemplomokban, a barlangokban, a titkos kamrácskákban, a költészetben, a mesék sorai között, a tárgyak jelképeiben, a leányági leszármazottakban, a szent szövegekben fehérló-lépésben készen is áll az átörökítésre a halál korszakán átmentendő üzenet-csomag.

A „nagy vendéglátás” királyai már nem határoznak. Atomról atomra fecsérelik el a maradványokat.

Ekkor viszont csodának kell történnie, hiszen a sötétség előtt még felfénylik egyszer az Egy Világossága: megjelenik egy rövid lét erejéig a Reményadó Király.

Ő az, aki népek fölötti gyászbeszédében háromnapnyi tetszhalálról, és majdani feltámadásról beszél. Ő az, aki olyan erővel fénylik fel még egyszer, hogy arra a fényességre emlékezve minden kereső és ébredni akaró át tudja vészelni a sötétség korát… és amely fényességből táplálkozva el tudja hozni az újabb hajnalt.

A legsötétebb korszakról szükségtelen beszélnünk. Elég körültekintenünk. Ez az.

A minta ismétlődik. A személyes körök, a családi, a társadalmi, a bolygóközi, a csillagvilágok nagy és legnagyobb körei is épp így működnek. Kivetülés, visszatalálás. Megőrzés, elveszítés, elveszés, meglelés, megkerülés. Hanyatlás, majd tanítók, próféták, királyok, gyógyítók, költők, bölcsek… és virágzás. Minden minőség adott. Ördög az ördögben, ördög az emberben, angyal az emberben, angyal az angyalban… minden az Egyben, és Egy mindenben.

Az Egy Világosság felöltő-köpönyegére embert rajzol a Nap árnyéka. Gyönyörködik.

Folytatás a szám szerint következő bejegyzésben - 

Nincsenek megjegyzések: