2021. január 9., szombat

03. Haladj sorrendben! Ez a 20 - 39. // írta T. Zselenszky T.


 - A gonoszság előfeltétele az intelligencia, amely pusztán intelligencia, de nem bölcsesség, és nem jóság. Azok a lények, amelyek nem intelligensek, nem követnek el készakarva gonosz tetteket. Csak az ember képes arra, hogy kedvtelésből, haragból öljön. Az állat nem gonoszságból öl. Arra csak az intelligens, de nem bölcs ember képes. Nincs gonoszság az intelligencia meglétének és a bölcsesség, empátia hiányának együtt állása nélkül. Már válaszoltam erre az eddigi válaszaimmal, de vállalom, ha benne vagy, hogy írok neked a levelemben ezekről, és beszélek sokat ilyesmikről még az úton a hegy felé is.

 - Rendben. Gyakori, hogy nem merjük feladni saját elképzeléseinket arról, hogy mi, hogy van, és azt gondoljuk majd mi megfejtjük a világot és jobban tudjuk. Így sem tanulni nem tudunk a bölcsektől, sem az Égi akaratnak nem tudjuk megadni magunkat. Mit lehet tenni az emberért, főleg nem Megvilágosodottként? Mit jelent a gondoskodás, beavatkozás nélkül?

 - Az ember azt érzi magáénak, amit maga ért el, fedezett fel, kért, fogadott el, fogadott be, esetleg, amire maga jutott. Az ember gondoskodást akar kapni, de megfejtést adni. Mivel aki nem tudatos, mindenki így működik, nem túl gyümölcsözőek a beszélgetéseik. Az isteni etika szerint nem térítve, nem beleszólva, nem beavatkozva, nem közvetlenül, hanem közvetetten, felmutatva, hagyományozva, örökítve, elérhetővé téve, gondoskodva szabad csak tevékeny szeretetben működni. Tiszteletben tartani, miszerint mindenki szabadsága addig ér, amíg másokét nem korlátozza. A világ gyógyítása azzal, hogy magunkat többre adjuk, és közvetetten bölcsességre segítünk népeket, egy szándék nélküli szándék… a szándékunkat az Egy Abszolútum szándékának átadásában történő nem-cselekvő cselekvés. Furcsán hangozhat ez így.

 - Hogyan lehetséges, hogy bárki is felelős legyen a tetteiért, ha nem képes irányítani a körülötte lévő világot, a gondolatait, a vágyait és a félelmeit? Ezek belátása meglehetősen egyszerű, ha figyel az ember. Mi hát a bűn ez esetben?

 - Nem a világot kell alakítani, hanem magadat érdemes bölcsességre, szeretetre, legtöbbre adni. Nem kívül, hanem belül legtöbbre jutni. Ezzel gyógyíthatunk, hathatunk olyan nagymértékben a világra, hogy az nagyobb hatás lehet, mint amit bármilyen kifelé irányuló, direkt alakítással elérhetnénk. A nehéz a bölcsesség által könnyűvé lesz. Felemelkedik, majd visszaereszkedik, hogy a világot magában, magával emelje. A tompaság fél és vágyakozik; az éberség lát, szeret, gondoskodik. A tompaság másokból él, az éberség másokért. Az eredendő bűn a tompaság, tudatlanság. A mindennapi bűn a lustaság. Minden baj ezekből származik. Aki ezeken felülkerekedik, hogy magát bölcsességre juttassa, legtöbbre adja, az a bűnfolyammal szembe úszik, és túljuthat annak forrásánál is. Felmehet a hegyre, az égre, az Égbe, az Egybe is.

 - Olyan kérdések, problémák melyeket más emberektől is hallottam már: miért hagyja Isten ezt a rengeteg szörnyűséget, ami a világban, vagy a saját életemben van?

 - Kérdezik: ha az élet örök, hogyhogy ilyen törékeny? Válaszolhatjuk: ha az élet örök, nyugodtan lehet ilyen törékeny is. De a pontos válasz úgy lenne, hogy ha az Élet örök, akkor az anyagi lét simán lehet ilyen törékeny is. A szabadságról pedig már beszéltem régebben.

 - Most egy keresztény példával élve, a Bibliában is meg van írva, hogy aki Jézust a szívébe fogadja, annak minden kérése valóra válik és bár én más vallású, de vallásos vagyok, mégis sokszor hiába kérem Istent, hogy segítsen, nem hallgat meg.

 - Valóság egy van, magyarázata, megközelítése sokféle. A valóság abszolút, igaz és állandó, a megközelítései, magyarázatai csak olyan gyengék, amilyen gyenge az elme, amely kiötli azokat. Ébreszd fel magad Istenben, és hagyd, hogy felébredjen benned az Isten! Akkor majd „meghallgat”. Ébreszd fel a tudatodat a lélek valóságában, akkor majd „meghallgat”! De amikor ezt megvalósítod, már nem ezzel a szóval fogod leírni, hogy „meghallgat”. A legmagasabb fokozat, ha nincs külön az a szféra, amelyhez imádkoznánk... és mi. Ez belül keresendő. Ezzel azonosulni lehet. Az elméből van csak szükség a lélekbe „imádkozásra”. Amikor teljességgel átlátunk, átlépünk az elme tébolyából a lélek valóságába, akkor szükségtelen az ima. Akkor mi vagyunk az egész. Akkor a fényünk és sötétségünk Világossággá teljesedik. Akkor a létünk és halálunk Életté teljesedik. Akkor a káprázat Valóvá teljesedik. Transzverzális ima, Longitudinális ima, Spin-skalár ima. Az Információval a skalár-spin kommunikáció a legeredményesebb. Ehhez az elméből a szeretet költészet-állapotába helyeződve, a gyermeki rácsodálkozásban átláthatunk a lélek valóságába. A Forráshoz a legközelebb a Forrással azonos minőségűként lehetünk. Nem külső, hanem szellemi-lelki-tudati benső minőségünk alapján. Alacsony fokozat: kívánság imák. Szavak. Jobb fokozat: áldó, jókívánság imák. Vers. Még szavakkal. Legjobb fokozat: hála, gyönyörködés. Költészet állapot. Jelentéssel, nem szavakkal. Már nem ima: azonosság.

 - Mit kellene tennem, hogy boldog legyek? Annyi mindent próbáltam már, de mindig szenvedek, szorongok, félek.

 - Törekedj a legtöbbre, de becsüld meg a legkevesebbet is! Csak a szívből jövő hálát megélők képesek az igazi boldogságra. Egyszerű dolgokat csodálj, egyszerű tetteket cselekedj, pusztán önmagáért a tettért. Nem távlati célokért, hanem önmagáért a tettért. Megélni, hálával, gyönyörködve… az egyszerű mozzanatokat. Rácsodálkozni dolgokra. A másik, hogy bocsáss meg mindenkinek és magadnak is! Fogadd el, hogy kereső vagy, és higgy abban, hogy Isten hisz benned és maga felé vezetget! Elfogadni a gyengeségeinket, de a legjobbra törekedni, ez egyfajta nyugalmat teremt bennünk. Elfoglalni magunkat olyan foglalatosságokkal, amelyekkel a legkevesebbet ártunk és a legtöbbet használunk az élőlényeknek. Ha nem segítünk, legalább ne ártsunk; ez is be tud állítani egy nyugodtsági színvonalat a létünkben. Nem törődni azzal, hogy melyik ember vagy vallás vagy irányzat nem fogad el minket… hanem arra összpontosítani, hogy az Abszolútum Egy Isten elfogad és szeret! Erről bizony többet kell beszélnünk. Fogunk is, remélem! Szavak által gondolkodunk, hogy elhagyhassuk a szavakat. Furcsa ez. Az elmélet sokat segít, de a gyakorlat segít igazán. A gyakorlat pedig maga a lét. Az egész léted végig a gyakorlat. Írtam két könyvet. A harmadikat eztán írnám. Úgy érzem, kellene egy gyönyörködő, hálaadó rész, ha már azzal kezd a trilógiánk. A diagnosztizálás volt az elmélet, és hogy ne keseredjünk bele, ne rekedjünk meg benne, és ne a világ húzzon le minket, hanem mi emelhessük a világot; lépjünk át a gyakorlat fokozatába! A gyakorlat pedig nem feltétlenül cselekedet, inkább megélés. Gyönyörködjünk hálás szívvel, és gyógyítsuk a világot szeretettel! Bontsuk le az értelmezések mázát a Valóról, teljesedjünk ki abszolútumunkká, és valósítsuk a tökéletes történetet! Lehetne egy végig újra meg újra visszatérő mondat, mint például: „A boldogsághoz hálásnak kell tudnunk lenni… és aki valóban hálás tud lenni, érzékennyé nemesül… és látva látja, legvégül nem számít annyira semmi, csak az, hogy szerethetünk, és együtt lehetünk azokkal, akikkel, akiket szerethetünk.” Jó mondat lenne… sokszor ismételhetnénk.

 - Rendben. Lássuk! Tovább... Minden egyház szörnyűségeket művelt, miért kéne hinnem az ő írásaiknak? A tudomány hamarosan választ fog adni ezekre a kérdésekre, minthogy honnan vagyunk. Nincs szükségünk magasabb isteni hatalomra a világ magyarázatához, ez csak arra való, hogy a vallások vezetői uralkodhassanak rajtunk.

 - Igazad van. A tudomány is egyfajta vallás; mindenről kiderül mindig, hogy nem is úgy van… csak egy darabig hitték, hogy úgy lehet. Tanítják, egyeseket adnak érte, tönkreteszik az emberek életét az egyesekkel, aztán kiderül, hogy nem is úgy volt az egész. Vallások és tudomány ugyanazt az abszolút valóságot keresik, próbálják magyarázni, de ezerféle megközelítésben. A valóság az abszolútum igazság, de a megközelítések és magyarázatok illúziók, ráadásul csonkák is. Én azt szoktam mondani, hogy útnak minden tudomány és vallás hasznos és jó, de célként az összes létrontóvá válik. Hídnak jók, de célnak nem. Rossz kezekben életellenesek. Az abszolútumukká kellene teljesedniük, amely a bölcsesség, azonosság, Egy, Élet, Világosság, Való, Isten. És mindenkit az abszolútumává kellene segíteniük. A filozófia még nem, vagy már nem tudomány? - kérdeznék a tudósok. A filozófia tudomány - jelentenék ki a filozófusok. A filozófián túli, filozófia feletti abszolútum az egyedüli való; kérlek, ne álljatok meg bennem, haladjatok meg... és jussatok el a teljességemig - kérlelne mindenkit a filozófia, ha tudna beszélni... és nem mindig csak helyette beszélnénk. Azt mondaná: lépjetek át az elme tébolyából a lélek valóságába!

 - Miért nem képesek az emberek emberként bánni egymással? Miért állandóan csak szerepek hatalmaskodnak egymás felett, nyomja el a hangosabb a kisebbet, gyengébbet? Az emberek, mint állatok bánnak egymással, nem, mint érző lény az érző lénnyel.

 - Tompaságunk mértéke szerint vagyunk félelem-, vágy-, érdekemberek. Ébredettségünk mértéke szerint vagyunk szerető, gondoskodó, együtt érző, emberséges emberek.

 - Honnan tudni ki a hiteles tanító? Ki az, aki csak hiszi magáról, hogy tud valamit?

 - Fel lehet állítani mértékadó ismérv-listát. 1. Életellenes, vagy az Élettel, az élőkért van mindaz, amit képvisel? 2. Minden lényért, mindenki boldogulására munkálkodik-e, vagy csak kiválasztottakért? Egyetemes „megváltó”, aki nem politikai-, nem katonai-, nem gazdasági-, vagy csak egy kivételező, gazdasági, katonai, politikai érdekképviselő? 3. Vallásfüggetlen-e, aki a vallások, a tudomány, a filozófia abszolútumába segít, vagy csak egy vallási kihasználó manipulátor? 4. Megélhetési sarlatán-e, aki betegíti a világot, vagy minden hagyományozott szava gyógyítja azt? 5. Térít, kényszerít, beavatkozik, zsarol, adóztat-e, vagy szeretettel gondoskodik? 6. Munkássága nyomán közelebb kerül-e a társadalom a szeretethez, Istenhez, vagy távolabb? 7. Szerves egységet darabol szervetlen részekre, vagy egyszerűsít, egyesít? A szellemet köti anyagba, vagy az anyagot szellemíti át? Ezeken túl még lehetne több ismérve is, de a legfontosabb, hogy ne elégedj meg az abszolút teljességnél, igazságnál, valóságnál, Életnél, Világosságnál, bölcsességnél, szeretetnél kevesebbel! Ehhez pedig ott van benned a „műszer”, csak tudnod kell használni.

 - Hogyan tudnék meggyógyulni, hogy jobb életem lehessen, jobban tudjak szeretni, boldogabb legyek? Nagyon sok nőtől hallom ezt, hogy gyógyulni kell és akkor majd jobb lesz a világban.

 - Ezt az utunk során kibeszélhetjük… de az eddigi válaszaimból is megtudhattad.

 - Hogyan teremthetem meg a „saját valóságomat”? A hideg is kiráz ettől a témától, de több embertől is hallom ezt mostanság.

 - Igazad van, hogy kiráz. Az ember saját „valósága” nem az abszolút Való. Nem plusz illúziókat kell teremteni a már meglévő milliárdhoz, hanem az elme tébolyából a lélek valóságára felébredni. Tudatos, irányított álmodásról hallottál-e? Amíg az elme tébolya álmodik, addig az álom zagyva szarakodás és irányíthatatlan, folytathatatlan, jelentésmentes. Az olyan álmok, amelyek során a tudat közelebb kerül a lélek valóságához, már nem téboly-illúzió káoszképek, hanem a Való segítő „üzenet-képei". Aki álmában tudja, hogy álmodik, az felijed… először. Aki létében tudja, hogy él, az felijed... először. Aztán irányítani fog. „Varázsló” iskola, első lecke.

 - Hiába próbálok mindenkit szeretni, ha arra gondolok, hogy egy tömeggyilkost magamhoz öleljek, elönt a harag, az undor és a félelem. Hogyan lehet mindenkit szeretni?

 - Van, akit csak távolról lehet szeretni, de van, akit közelről is. A keresők érzelmekkel, vagy azok hiányával szeretnek… egy-két elképzelés alapján. Cserebere szeretettel. Ez igazából nem szeretet, csak annak hívják. Csak a legnagyobb szeretet valós, és az nem érzelem, hanem maga az Élet és a Világosság. Csak, aki megéli, az tudja meg, hogy milyen ez a szeretet. Mesélni róla kevés. Csak, aki megismeri, megérti, fogadja, árasztja, megvalósítja a tökéletes történetet, az tudja meg, milyen ez a valódi, isteni, égi szeretet.

 - Te azt mondod, hogy mindig jónak kell lenni és próbálsz is annak lenni, nem bántani másokat stb. és nem is mondom, hogy ez baj, sőt követendő minta, én is így fogok majd élni, ahogy csak tudok a képességeimhez mérten. A legfőbb gondom az, hogy Isten, ha mindenható, akkor Ő a gonosz és rossz forrása is, nem valami tőle független. És ez a rossz egyben eszköze is arra, hogy önmaga felé tereljen. Mert ha itt, ebben a világban minden szép és jó lenne, senki sem keresné Istent, mert megtalálná a boldogságát a munkájában, a párkapcsolatában, a hobbijaiban stb. Viszont nem ez a helyzet, mindenben azt érezzük, hogy van valami hiány, ez nem az igazi. A művészetnek mindig is nagy ihletforrása volt a szenvedés, ez nem véletlen. És bármilyen kegyetlen is, úgy tűnik, hogy a szenvedés Isten eszköze, hogy önmaga felé fordítson. És így végső soron a gonosz sem más, mint Isten maga. Ebből fakadóan, ahogy nincs módszer Isten eléréséhez, nincs recept hozzá, így az, hogy jók vagyunk, ugyanúgy nem visz Istenhez közelebb. Ráadásul hazugság lenne azt állítani, hogy jók vagyunk, hiszen mindannyian hibázunk, mindannyian bántjuk egymást sokszor öntudatlan, de olykor úgy, hogy tudunk is róla és mégis megtesszük. De szerintem nincs ember a Földön, aki ne szeretné jónak Érezni magát, még egy sorozatgyilkos is a maga bizarr módján biztos talál magának olyan ideológiát, ami szerint ő végső soron nem rossz. És ha valóban az van, hogy Isten, a megvilágosodás nem elérhető módszerekkel, mert valójában Ő az, aki engem elér, és nem én érem el Őt, akkor nem köthető ahhoz sem, hogy jócselekedeteket kell tennünk, hogy „Istennek tetszők" legyünk! És ez nem jelenti azt, hogy holnaptól ki akarok menni az utcára embereket gyújtogatni, hehe, hanem azt, hogy nem ragaszkodok a gondolathoz, hogy a jónak levés fontos Isten szemében. Igazából innentől csak az a kérdés, hogy mi is fontos valójában Istennek? Mert jelenlegi ismereteim szerint semmi sem, csak játszik, mint egy gyerek. Ahogy velem is eljátssza, hogy nem vagyok megvilágosodva, pedig a „mennyből nézve már rég bent vagyunk”. És persze ez mind szép és jó eddig, de mindig ott marad a kérdés, hogy mi lesz az életemmel? Erre annyit tudok magamnak csak válaszolni, hogy az, amit Isten játszani akar vele. Amit a kisházban mondtál azzal kapcsolatban, hogy mindent akarok tudni, csak ne kelljen az azonosságot megtapasztalnom nagyon igaz, azt hiszem. Viszont fogalmam sincs, hogy mit lehet ezzel tenni, mert egyértelmű immár számomra, hogy az életem Isten kereséséről szól, a saját esszenciális Énem kereséséről, de nem tudom, hogy végül ez hogyan valósulhat meg. Mert jelenlegi állapotomban végső soron azt érzem, csak várni tudom, hogy mit tesz velem az Isten. Mi a játék, amit végig játszik velem.

 - Azt azért nem mondom, hogy mindig jónak kell lenni, csak azt, hogy arra illendő törekedni. Már szóltam arról, hogy Isten a szívedbe néz, és az igazi minőségedet látja, nem színészetet osztályoz. Nem érdemeket kell gyűjteni, nem pontozással kerülsz a mennybe. Aki valójában vagy, az számít. Hiába alakítod jól a jótevő szerepét, nem az alakítás számít, hanem a valóság. Ugyanakkor létezik a megbocsájtás, az égi kegyelem, a megváltás, a jóra, többre váltás, adás és jutás is. A tetteket jóvá lehet tenni… még inkább jóvá nem-cselekedni. Fontos, hogy jó szándékú légy, de hülye ne! Erődben legyél kegyes, és ne gyengeségedben! Ezt majd érteni fogod hamarosan. Rengeteget kell még beszélnem erről, és ha a terveinket tartanunk kell, igencsak rövid időintervallum alatt… szóval, lehet, hogy neked sokat kell hallgatnod, miközben én csak órákon át dumálni fogok. Készülj fel! Ha több időnk lenne, befogadnálak egy évre, hogy semmi se maradjon átgondolatlan. Tömjént égetnénk, teázgatnánk, jó lenne! Ott vannak a könyveim is; mondanám, hogy olvasd el őket… meg a levelet, amit neked írok. Pár dalom, versem is hasznos lehet.

 - Rendben van – jelenti ki egyszer csak hirtelen a kérdezgető – én nem fogom elvágni a torkod, amíg alszol. Nyugodt lehetsz, betartom a szavam, amit Isten előtt adtam. Aludhatsz. Hihetsz nekem. Én is hiszek neked.

Ezek a kijelentések végképp elkerekítik a szobatárs szemeit. Épp ideje aludni, jó, hogy abbamaradhat mára a furcsa eszmecsere. Kidőlnek. Azért az ágyakat messzebb tolja, az ajtót bezárja, a kulcsot nyakba akasztja, a lámpát égve felejti, és jelzésértékkel meglapogatja maga mellé fektetett „botját”, amikor végre jó éjszakát kíván.

 

Hamar eltelik a maradék éjszaka. Méhdi végig mélyen alszik, és még most is így tesz, amikor a hajnal fényei már felkeltik az ifjút… aki nem konyhakésért megy, csak az asztalkán kint hagyott füzetért nyúl, és behúzódik vele a lámpa alatti fotelbe. Reggel nyolcig, a tervezett kelésig még órák vannak hátra. Az eddigiek nyomán kelt felettébb nagy érdeklődéssel kezdi olvasgatni a „levelet” egy találomra kiválasztott résztől:

 

„Csak annyit szeretnék kérni, alázattal, tisztelettel, hálával, hogy a vallás, amely uralja majd a népeket, a tökéletes történet megismerésétől ne fossza meg magát, se az elszenvedőit, se a híveit! Többek lehetnek általa.

Méhdi vagyok, látva láttam, mi gyógyíthatja a világot, és mi nyelheti el. Ennek a tudásnak a birtokában élem e védőbeszédet, amelyet az önmagát legyőzni engedő iránti becsületbeli tiszteletadásból, őseink értékrendjének betartása mellett kérek végigolvasni, tanulmányozni, és csak azután értékelni elvetendőnek, vagy megfogadhatónak, ne anélkül! Áldás mindenkire, aki a „Jól őrzött tábla” csakis tiszta szándékúak, jóakaratúak, szeretetteli bölcsek által látható, és csak általuk „felolvasható”, értelmezhető sorainak üzenetét meg akarja ismerni, és nem követi el azt a főbenjáró bűnt, hogy ismerete nélkül elfordul, és elszigetel tőle másokat is! Hála! Hála! Hála!

 

Felelős vagyok azért, akit felébreszt a felmutatásom. Aki csak addig ébred, hogy megtudja: nem szabad, az szenvedni fog ettől a tudástól. Felelős vagyok azért, akit felébreszt a felmutatásom. Az ez irányú tudás szenvedésétől csak a megvalósítás és megvalósulás mentesít végül; addig is lelki gyermekeim, akik példámra erre adják magukat. Senki helyett sem élhetek, az utat mindenki maga járja be, a megélendőt mindenki maga éli meg. Azonban nagyapátok leszek, örökké, és szenvedéseteket enyhítendő, teljesedéseteket, bölcsességre jutásotokat, szereteteteket támogatandó, könyveket hagyok hátra számotokra. Családotok vagyok, s mint szeretteimnek kívánok nektek egészséget, bölcsességet, teljességet!

 

Mi a megvilágosodás? Van-e olyan, hogy muszlim, keresztény, zsidó, egyéb megvilágosodás? Hogyan tudunk népeket megvilágosítani?

Oswald Spengler is írta A Nyugat alkonya c. művében, hogy annyi világ van, amennyi lény van a világban. Úgy, ahogy mi, senki sem éli meg az életet, vagy látja a dolgokat. Ezeket a meglátásokat, megéléseket egyeztetjük aztán a közösséggel. Jó is, meg rossz is ez. Csak mi látjuk úgy, ahogy csak mi látjuk... ez szuper érzés. Nem láthatja más úgy, nem mutatható meg másnak úgy, ahogyan mi látjuk, akkor sem, ha belegebedünk, ez pedig néha pokoli érzés. Megoszthatatlan; csak megtapasztalás útján élhető át, érthető meg, és kevés az átadásához az elmélet vagy a szó, az elbeszélés, a leírás. Emiatt a kérdésre nem lehet válaszolni. Elmondható, mit éltünk át, de amíg a másik is át nem éli, csak üres szöveg marad, amit mondtunk. A jó mese azt mondja: „aki nem hiszi, járjon utána”. Én is azt mondom: ne higgyen nekem senki; járjon utána, élje meg, és magának higgyen!

 

A rövid válasz nem szó, hanem megélés, a hosszú válasz is csak fél válasz, mert pusztán ismeret. Vagy nem mondok semmit, mert fölösleges, vagy ha mégis, akkor muszáj bevezetnem, majd egy vastag könyvnyit taglalnom, mert csak akkor van esély a feléig jutnunk. A feléig, mert a másik fele a gyakorlat, ami személyenként változhat. A megvilágosodás vagy teljes, és van… vagy ha nem teljes, akkor nincsen. Keresztény, zsidó, muszlim, buddhista a megvilágosodás? Nem az… hanem megvilágosodás, és kész. Mindenkié, ha van, és senkié, ha nincsen. Csak akkor ilyen vagy olyan, ha nincsen; mert ha valóban van, akkor nem ilyen vagy olyan, hanem teljes és egész és mindenkié. Ha pedig nincsen ilyen vagy olyan megvilágosodás, akkor minden hitegetés, amely mégis ezt propagálja, csupán érdek-propaganda, amely visszaélést követ el, és a társadalmat romlásba viszi.

Mondanék pár könyvcímet, meg filmcímet, meg persze azt, hogy az elolvasásuk, megnézésük után éljenek le egy egész létet és éljék meg a megvilágosodást, mert az elmélet nem hozza el, csak a megélés.

Ilyen könyvek például A hatodik pátriarcha szútrája, Az aranyvirág titka, Hamvas Béla összes, Újszövetség, Jézus, a Buddha tanításai... nagy tanítók, gnosztikus írások, Máni hagyatéka... és mivel engem kérdezel épp, azt is mondanom kell, hogy már magam is leírtam a legtöbb mindent, amit szükségesnek véltem. Itt kevés a hely erre, a könyveimben találod a bővebb válaszomat. Velem kapcsolatban az első kiadások szövegét vegyétek alapul, és csakis azokat vegyétek alapul, mert a deepfake technológia és a titkosszolgálati eszközök felhasználásával bármilyen beszédemet meghamisíthatják a szakemberek. Ne higgyetek majd egyetlen videónak, hanganyagnak sem, amelyen én látszódom vagy én beszélek! Csakis az első kiadású, még életemben megjelent könyveimet vegyétek töltekezési, épülési, teljesedési, hivatkozási alapnak és valódinak! A könyvekről ennyit.

Ha a filmeket vesszük, az egyik azt firtatja, hogy kicsoda, micsoda igazi, és ki, mi nem az.

A másik alkotás azt, hogy mi valóság, és mi nem az. Ki álmodik kit?

A harmadik azt fejtegeti, mi számít, és mi nem. Melyik az igazi világ, és lehet-e vége, mit jelent a vége?
A negyedik azt firtatja, élünk-e a halál után, mi a halál, ha nem megsemmisülés?

Mindegyik jó ötlet, ám sokszor hibás a megfejtés. Haladhatunk ezek mentén a hosszú válasszal.

 

Itt az első problémánk. Pusztán intelligenciával nem érthető meg az ember, nem fogható fel, át az „élet értelme”, teljessége, ahhoz kevés az agy, ahhoz szív kell. Ha az intelligencia lenne az evolúció célja, csúcsa, értelme, netovábbja, akkor már régen „földi mennynek” kellene itt lennie. Nincsen. Az intelligencia csúcsa: a szív és jobb agyfélteke nélküli ember... valamint bölcsesség, szeretet és lélek nélküli ember. A robot bal agyféltekével. A sci-fi filmek mutatták meg mi lesz, ha az intelligencia minden reményünk. Az ember ugyanolyan gyarló marad, a technikája fejlődött csupán; önzése és érdekei érvényesítésére használja egyre modernebb, hatékonyabb, veszélyesebb játékait. Végül megteremti a robotembert, ami kipusztítja. A „teremtés koronája”, az evolúció csúcsa nem az intelligencia, hanem valami teljesebb, több, jobb. Weöresnél a „történelem utáni” ember. Hamvasnál a „megváltott” ember. Más szóval a bölcsességember, lélekember, világosságember, életember, teljességember.

Nos, tehát... van, amit bal agyféltekével nem érzékelhetünk, csak jobbal... és kevésbé érzékelhetjük jobbal, mint szívvel-lélekkel. Akik pedig nem jobb agyféltekés, szív-lélek beállítottságúak, azoknak még mesélni is hiába mesélnének, akiknek lenne mit. Ami hit kérdése, azt bal agyféltekével nem érthetjük meg, és nem fogadjuk be. Ami „látva látás” kérdése, azt szemmel, nézéssel nem érzékelhetjük. Ami abszolút való jelentés, azt szavakkal el nem beszélhetjük. Csak valódinak valódi a párja. Csak a fény, a bölcsesség ismeri meg a Világosságot. Csak az élet ismeri meg az Életet. Csak az igaz ismeri fel a Valót. Csak az egész ismeri fel a teljességet. Csak a valós éli az Egyet.

Ez elvont és befogadhatatlan, ha még keveset tartózkodtál benne, és úgy érzed, rengeteget kell foglalkoznod vele, hogy befogadható legyen. Érdemes, mert a világ rejtező, érzékszerveknek meg nem nyilvánuló rétegei is léteznek, és aki nem látja ezeket, sok minden jótól szeparálja el magát. A teljes világ legalább háromnegyedétől.

 

Egy újabb, markáns összetevője a megfejtős egyenletnek az is, hogy szavakkal elmesélhetetlenről próbálunk meg szavakkal mesélni, ami egy költőnek esetleg sikerülhet, de a legnagyobb költőknek sem maximálisan. Mondjuk, nekik el is nézik a próbálkozást. Ha kitalálnak valamit, amit amúgy nem látnak, csak írják, úgy sikeresek lesznek, de közben létrontást követnek el. Ha arról beszélnek, amit valóban látva látnak, akkor üldözöttek, minimum ignoráltak lesznek, de közben legalább gyógyítják a világot. Hála az áldozatukért.

Folytatva... a közlő és a befogadó szókincsétől, értelmi- és érzelmi intelligenciájától, tapasztalat-gyűjteményétől, bölcsességétől, kémiájától, biológiájától, hitétől és ezek viszonyaitól egyaránt függ a közlés sikeressége... és sorolhatnám a változókat. A saját hit és az egyenvallás közti szakadék is tényező, stb., stb.!

„Százféle” a nyelv. Nem minden „odaát” tapasztalhatóra van szó, de sajnos, még azokat a szavakat sem értelmezi azonos módon, valódi jelentésük szerint mindenki, aki egyáltalán beszél velük. Fény, világosság egymással összemosódnak. Lélek, szellem, kísértet keverve vannak. Vallás, hit, ismeret, tudás, látás, azonosság nincsenek külön értelmezve. Látás, nézés egymás szinonimái. Sok ilyen van. Amit láthatunk, annak a negyedét látjuk, a többit csak nézzük. Amit nézünk, annak csak a negyedét értjük. Amit értünk, annak a negyedére van szavunk. A szavaink negyedének értjük csak a valódi jelentését, a többit keverjük és rosszul használjuk. A rosszul használt, félreértelmezett szavainkkal közlünk, és közlésünk negyedét fogadja csak mindenki, aki egyáltalán figyel. Aki válaszol, pedig nem válaszokat ad, hanem önmaga igazolására használ fel minket. Megfejtést akarunk adni, de törődést kapni. Ha mindenki így tesz, mi lesz abból? Így beszélgetünk. Amikor dalszövegeket, verseket, könyveket ír, közöl valaki, ez a folyamat zajlik, ilyen összetevőkkel, szereplőkkel, körülményben. Beszélni az elmondhatatlanról azoknak, akik az elmondhatóra sem figyelnek. Szeretni őket annyira, hogy mégis beszélünk nekik egy egész életen át. Hinni bennük, a lét értelmében, abban, hogy ha a jelen nem is, de a jövő nemzedékei figyelni és érteni, látni fogják, amiket elbeszéltünk. A jelennek írunk, de beletörődünk, hogy évtizedek, századok is eltelhetnek, mire egy nemzedékben megfogan. Lehet, magunknak írunk következő életeinkre... és mi sem fogjuk majd fel egykönnyen, hehe.

Tovább... Ha olyan ír, aki nem bölcs, nem ébredett, akkor az maximum öncélú művészet, jobb esetben szép próbálkozás lehet. Ha bölcs, ébredett ír, az gyógyító, művelő, felmutató, örökítő, hagyományozó, elérhetővé tevő gondoskodás. Marad nekünk a szeretet, a találkozás a koncerteken, az együtt átélt dalok, esték, élmények, meg egymás társasága. Hű, de hiányoznak a koncertre járások, a szeretett, tanult hallgatóság!

És itt értünk el oda, ahová mindig jutni fogunk, akármilyen utat elemzünk végig... mégpedig, hogy ebben a minőségünkben, állapotunkban, tompaságunkban, amivel a legtöbbet tehetünk egymásért, az a gondoskodás, törődés, figyelem, jelenlét, és a szeretet. A megfejtés másodlagos jelentőségű. A megfejtés templomot akar építeni maga köré, de nem megy neki, ezért sokszor hülyét csinál belőlünk, szóval, jó, ha tudunk nevetni másokkal magunkon. A szeretet nem akar semmit, mégis templomot épít maga köré. Ahogy kezdtem: pusztán intelligenciával nem érthető meg, nem fogható fel, át az „élet értelme”, teljessége, ahhoz kevés az agy, ahhoz szív kell. Akármilyen tartományban vizsgálódunk majd, arra fogunk jutni, hogy az önfelszabadítás nem lehet a végső cél; utána megeső szívvel mindenképp odafordulunk mások felszabadulásához segítségül. Aki nem szabadult fel, erről csak nem tudni vagy tudni fog; de csupán az fogja érteni, tenni, látni is, aki meg is éli. Elmesélni segítség, de félút. Az oda tartók vagy elhiszik, vagy nem; csakis a megtapasztalásakor ismerik fel, hogy a leírás jó volt. Az átélők ismérve, hogy a már említett módokon elkezdenek gondoskodni. Etikusan ez figyelmet, jelenlétet, gondoskodó szeretetet, felmutatást, örökítést, hagyományozást, világgyógyítást, és semmiképp sem térítést, beleszólást stb. jelent. Átszellemítés, művelés közvetetten, és nem közvetlenül. Választhatóan, és nem kényszerűen. A tüskéseket távolról, a kedveseket közelről szeretjük, és mindenki előtt felmutatunk a szívre: íme, a valódi Nap igazi háza! Nem mondjuk meg, mit kezdjenek ezzel; rájuk bízzuk, amit az Abszolútum is rájuk bízott.

 

A végső valóság abszolút, de az értelmezése és a közlése relatív lesz mindaddig, amíg minden szó mindenki számára ugyanazt nem jelenti újra; amíg mindenki számára a teljest, valót, és igazat nem jelenti; amíg mindenki számára az abszolút teljes valót nem írja le; és amíg nem alkotunk mindenre olyan szót, ami az abszolút valót írja le. A valóság abszolút, az értelmezése és a közlése relatív lesz mindaddig, amíg minden ember bölccsé, látóvá, igazzá, teljessé nem lényegül, és úgy nem beszélget. Amíg ezek nincsenek meg, a megfejtős kommunikáció szinte felesleges, és több rosszat okoz, mint jót. Többet ér a figyelem, gondoskodó jelenlét, szeretet. Ezen a ponton, kínunkban nevetni kezdhetünk, pedig még nincs vége a szinte lehetetlenné tévő okok felsorolásának.

Szokták mondani, hogy „minden relatív; az igazságnak is annak kell lennie”. A fent felsorolt sok minden miatt igaznak tűnhet ez az állítás, de csak tűnhet, és nem igaz, mert létezik abszolút valóság, ami szemlélőtől független. Ez nem csak anyagi. A teljes egésznek a nagyobb hányada az érzékszerveinkkel érzékelhetetlen tartomány. Fontos szempont a szemlélő minőségének, állapotának és a teljes valóságnak, abszolút teljességnek a viszonya. A teljesség ugyanott, ugyanúgy állandó, a megfigyelője pedig magát választja el attól, a tompasága mértékétől függő „messzeségig”.

 

Megfigyelés hatására az anyagi multiverzum bármely alkotóeleme azonnal megváltozik. Ez fizikusok által, tudományosan bizonyított tény.

Mire jutottunk eddig? Az abszolút, végső valóságra, mely nem-anyagi gyökerű, nem hat az anyagi gyökerű megfigyelés. Sőt! A nem-anyagi gyökerű, abszolút végső valóság hat az anyagi gyökerű megfigyelőre, a megfigyelő minőségétől függő mértékben. Ha a megfigyelő tompa, akkor csak élteti őt a nem-anyagi gyökerű, végső valóság, de nem formálja. Amikor pedig önnön erejéből a megfigyelő is nem-anyagi gyökerűvé lényegül vissza, azonossá teljesül a megfigyelt, abszolút, végső valósággal. Az Abszolútum mindenkit éltet, de nem mindenki tud élni általa; van, aki csak létezget. Nem csoda, hogy akik erről próbáltak meg beszélni, ilyesmiket mondtak: akik kívüle azonosítják magukat, míg léteznek is halottak; akik vele azonosítják magukat, ha meghalnak, is élnek.

Csak a test múlandó, a tudat örök. Amíg a tudat az elme tébolyának illúziói közt tévelyeg, és nem a lélek valóságából szemlél, addig szenvedés és kínzás és félelem és vágy és érdek és romlás és rontás és betegítés és hazugság és korrupció és enyészet az osztályrészünk. Amikor a tudat az elme tébolyából a lélek valóságába helyeződve szemlél, a szeretet, mindentudás, Világosság, Élet eredeti teljessége az osztályrésze. „A végső valóság az Atman”; a tudataink visszaébrednek Eredetük teljes valóságára.

Halálközeli élmények kétfélék: az egyik poklos, a másik mennyes. Akik a mennyben jártak mind ugyanazt látták, akik a pokolban, mindahányan mást. Mert az elmével azonosulók tébollyal azonosulnak, a lélekkel azonosulók pedig tökéletességgel. Ilyeneket mondtak ezek a tanítgatók.

 

Ha nem tesszük magunkban helyre, ha nem adjuk vissza a szavaink valós jelentését, akkor nagyon nehezen érthetjük meg a valóság rétegeinek leírását. Ez már az eddigiekből is érezhető; elnézést ezért, de legalább együtt gyakorlunk. Varázslás tanfolyam. Tényleges szuperhős „gyorstalpaló”.

 

Az említett Atman-Egy etikus, és ezért nem változtat meg, az ember tompa, és ezért nem képes varázslatra. Az Egy szeretet, ezért „csak” éltet, de nem erőszakol. Az ember kényszerít és erőszakol. A lélek áthat, éltet, vezet, óv... az anyag placcsan a betonon, vagy ő a beton. A lélek égi törvény, amely segít, az anyag világi szabályozás, ami betart s betartat, és rabosít. Az Egy élet és étel, éter, ital... nem tud méreg lenni; az anyag méreg tud lenni. Az ember maximum hisz, ritkán azonosul a valóval, de leginkább nem hisz. Éltetve van, de nem tud, nem hisz. Az Egy felejtve van, de hisz az emberben.

Mondtuk, megfigyelés hatására az anyagi multiverzum bármely alkotóeleme azonnal megváltozik. Márpedig, eszerint ahányféle minőségű megfigyelő figyel meg, annyiféleképpen változtatja meg a részecske-világot, az anyagi világot, amikor megfigyel. Amikor pedig külön megfigyeléseinket egyeztetjük a közösséggel, akkor egy közmegegyezéses tézisben kezdünk létezni, ami elindul a megvalósulás felé. Közhiedelmek testesülnek meg így a közéletben, és nem a valóság. Közmegegyezéses illúziók képére alakul az anyagi multiverzum, és nem az abszolútum, Egy-valóság képére. Mi adjuk össze a szimulációnkat, és olyanná teremtjük, amilyenre tompaságunk okán képesek vagyunk.

Milliárd és milliárd megfigyelő ugyanannyiféle tompaságban, vagy éberségben, hiedelemben, vagy szándékban... félelemben, vágyban, összefoglaló néven illúzióban szemléli a képlékeny multiverzumot... majd csodálkozik, és vinnyog, amikor megtestesül, amit a világra árasztott.

Gondoljunk a vallások, rendszerek, világnézetek közéletre gyakorolt hatásaira! Találunk-e olyat, amely által a közéletben is az abszolút valóság képére alakulhatott minden, és nem közmegegyezéses illúziókéra? Lehet-e ismét ilyen társadalom? Legvégül ilyennek kell lennie, különben kihalunk, és kipusztítunk mindent. Nincs jóérzésű ember, akit vallásától, vagy ateizmusától függetlenül ne foglalkoztatna ennek megteremtése. Sosem voltam klasszikus értelemben vallásos; inkább vállalásos, kereső, tudásos, megértéses, találásos, megéléses. Ezt bárki, bármilyen felekezetű, vagy épp egészkezetű, hehe, rossz érzés nélkül ugyanígy végigjárhatja. Közömbösségből vallásba, vallásból hitbe, hitből tudásba, abból bölcsességbe, abból azonosságba teljesedhetünk.

Tehát, kikövetkeztethető, hogy a közélet olyan, amilyennek képzeljük, olyannak képzeljük, amilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, ahogy gondolkodunk, úgy gondolkodunk amilyen tompák vagy éberek vagyunk. Az abszolút valóság jól van, köszöni: teljes, Egy, Élet, Világosság, Igazság, Való. Mi meg vagy látjuk, vagy csak nézzük, esetleg még azt sem. Aki látja, az a valódi Valót látja. Aki csak nézi, az milliárdféleképpen értelmezi, de akkor sem fogja érteni és élni és látni. Azt szajkózza, hogy „minden relatív; nincsen igazság”, mert Ő maga relatív... relatívból szemlél, és relatívnak tapasztal. Csak aki látva látja, az képes érteni, élni, és képes azonossá ébredni benne, és abban képes felébredni Az. Itt az „az” helyett annyira Ő-t kellene írnom, de még nem beszéltünk a holt, és élő rendszerekről. 

 

Mi van a középpontodban, és minek a középpontjában vagy? Ha a relatív középpontjában vagy, mindent relatívnak nézel, tapasztalsz. Ha a relatív van a középpontodban, szintén ez lesz. Ha az Abszolútum középpontjába helyezed magad és onnan szemlélsz, látni fogsz, tudni fogsz, érteni fogsz, és Abszolútumot tapasztalsz; azt is árasztasz majd. Ha a középpontodba is az Abszolútumot helyezed, szintén így lesz. Vallásos zsargonnal így mondhatnánk: amikor az erényt a társadalom középpontjába helyezzük, a közélet mennyeivé lesz. Amikor a perifériájára tesszük, akkor pokolivá. Mi van a középpontodban, és minek a középpontjában vagy? Minek a középpontjába helyezed a társadalmat, és mit helyezel annak középpontjába? 

Folytatás a szám szerint következő bejegyzésben -  

Nincsenek megjegyzések: