2021. január 11., hétfő

01. Haladj sorrendben! Ez a 30 - 49. // írta T. Zselenszky T.

 Amelyik egyház szerves, és nem gépezet, hanem Élet, Világosság, bölcsesség, méltóság, látás, gondoskodás, barátság, természet, gyönyörködés, szerelem, kiteljesedés, emelkedés, átszellemülés, átszellemítés, életöröm, boldogság, kaláka, család, szabadság, az nem kerül soha válságba. Az ilyen egyház nem vallási fogalom, hanem valóság. Az ilyen egyház nem félők egymásra utaltságából művileg összetartott intézmény, amely állami támogatásból, és hiszékenységből keresi a pénzt, hanem a szívben van, és legyenek bárhol is a világon a családtagjai, templomok nélkül is összetartoznak, mert a lényegükben egyek, és nem a körülményeikben. Az Élet a törvényük, a Világosság a szabályuk, a szeretet a cselekedetük, a bölcsesség az eszméletük, a természet a testük, és minden, mindenki a családjuk, barátjuk: a teremtettek is, a teremtők is, nevezzék azokat akár ördögöknek, vagy angyaloknak, istenségeknek, vagy bárminek.

 

Tisztelet azoknak, akik tudják, hogy a labirintus bejáratánál már elérhetnénk a kincset, ha áttörnénk az egyből ott lévő, szemközti falat, de Ők inkább távolról vigyázva figyelnek ránk, és ránk bízzák, mit teszünk, hagyják, hogy saját döntés alapján törjünk, vagy menjünk végig a labirintus útjain. Azért hagynak, mert tudják, hogy ha fokozatosan világosodók vagyunk, akkor csak ily’ módon válhatunk olyanokká, akik észreveszik a célban a kincset, és akik a valóság értékrendje szerint leszünk majd képesek értékelni azt. Ha pedig törőkként is képesek vagyunk a teljesedésre, akkor meg azért minek szólniuk; hiszen arra is magunktól jöhetünk rá a leginkább.

 

ʘ

 

Köszönet a látóknak, akik elmondják nekünk, hogy a feledésből szemlélők, akik a félelemből és vágyból kitekingetve káoszt akarnak látni, magukból kiindulva egoistának vélik a gondoskodókat, és önösnek hiszik Őket. Lám, pedig a látók nem önösség, hanem ön-azonosság, valóság-azonosság, egység, a teljességből történő szemlélés, és megnyilvánulás. Olyan ez, mint ahogyan a Nap süt önnön természete által, azok számára is, akik vakok.

A napos, egység-ember az egyenességet vállalja az önazonosságban, és nem a népszerűséget a hazugságban. Mindannyian a világosság előtt kell, hogy megálljunk végül; ki az, aki az emberek dicséretéért elcserélné a világosságban megállását?

Csak azok akarnak a mennyben poklot látni, akikben a pokol van otthon. Csak azok akarnak hibát találni a teljességben, akikben a tisztaság csupán elképzelés, vagy annyi sem.

Gondoljunk jó szívvel a gondoskodókra, akik figyelnek a csend mondandójára, akik értünk égve hagyják ez ige által, és a szív-lélek, az agy-szellem által működni, munkálkodni a testi valójukat, anyagi részüket! Ők – az abszolútum által megszólítottak – a következők közül választhatnak: vagy megtagadják a lelket, a szellemet, hogy az emberek ne gyűlöljék Őket, hanem kedveljék, vagy kénytelenek elviselni az emberek rosszallását, hogyha nem mondanak ellent a lélek, és a szellem igazságának, mértékének, valóságának. Megkérdezheti magától a szív-szólított, hogy melyik okoz nagyobb sajgást Őbenne: az emberek rosszallását elviselni a való egyenességében, vagy a világrontó ferdültség, kibillentség állapotában tetszelegve, beteg szférában oda illőként, a betegek elismerése mellett túlélni valahogy? Arra jut, hogy inkább valljon kárt valaki a ferdeség előtt, mint az egyenesség előtt. Mert, ha a hazugságba illők vagyunk, és eladjuk a világot a betegségnek dicséretért, jóváhagyásért, annak az egész világ kárvallottja; ha viszont igazsággá, egyenességgé, valósággá minősülünk, és csend vagyunk a csenddel, gondoskodás, és felmutatás a létünk, az az egész világ hasznára, gyógyulására válik. Csupán nekünk kell sajognunk keveset az emberek rosszallása miatt.

A mérlegen, tehát, egy kis kellemetlenség – amely illúzió – a mindennel harmóniában lévő, élő jóért áll most a minden romlását kiszolgálandó, múló jólét – amely szintén illúzió – ellenében.

Többségünk is választ nap, mint nap, és elbukik nap, mint nap. Megélhetésért eladja az Életet, tananyagért a tanításokat, külcsínért a szépséget, pénzért az értéket, szóért a jelentést, vigyorért a mosolyt, kéjért a gyönyörűséget, tudományért az igazságot, vallásért a valóságot, betegségért az egészséget. Eladja iparért a természetet, élményért a szerelmet, elismerésért a szeretetet, érvényesülésért a tisztaságot, tulajdonért a mindenséget, politikáért a közösséget, hatalomért a teljességet, gazdaságért a harmóniát, rendszerekért az emberiséget, izmusokért a bölcsességet.

Tisztelet azoknak, akik vállalják a kellemetlenségeket a bölcsességben, és nem csak hordozzák, de képviselik is a valóságot, az Egyet. Tisztelet Nekik, mert létezésükkel felmutatják, hogy a rendszerek elmúlnak, míg az abszolútum világossága örök. Azt kérik tőlünk: „legyetek igazak… mert a hazugsággal tartókról csak időlegesen nem derül ki, hogy a hazugsággal tartottak… ám végül mindenki hazugokként emlékezik majd rájuk” és azt is mondják: „de ne csak ezért akarjatok igazzá lenni, hanem mert a hazugság csupán része a világnak, míg az igazság az egésze! A hazugság mindenkit, Titeket is felfal; míg az igazság mindenkit, Titeket is táplál!”

Mindegyik rendszer elbukik, ha az erény nem a középpontjában van, hanem a perifériáján.

A keresők természetesen azt mondogatják, hogy minden relatív, így az említett erény, vagy az igazság is szemszög kérdése lehet. Nem az. Épp onnan ismerhetjük fel legbiztosabban, hogy baj van, ha azt gondolják: minden nézőpont kérdése. Úgy vélik, hogy az erény is relatív, amikor nézőpont kérdésének tartják, akkor kívülről szemlélik, és saját, meg mindenki látását kitakarják. Ám amikor nem szemlélik az erényt, hanem egyek azzal, akkor élik, és mindenük, minden irányba azt sugározza, és mindenben azt látja meg. Csak, akikben nincsen az erény, az látja mindenben az erénytelenséget.

Az eredeti erény nem szempontfüggő, hanem konstans-abszolútum.

Köszönet a látóknak, akik például adják az alkotás, és örökítés folyamatát! Elmondják, hogy minden népi, vagy szerzett, írt műnek van olyan dimenziója, amely csak a hallgatója, olvasója számára létezik. Ez benne a legizgalmasabb, hogy szabadon értelmezhető minden alkotás; de kérik, figyeljünk arra is, hogy a népművészetben átöröklődött egy mögöttes, tanítás számba menő jelképrendszer, tudásanyag, és az bizony azt jelenti, amit jelent, nem bármit, amit bele magyaráznak. Amit a költő gondol, amikor a verset írja, és amit az olvasó gondol, amikor olvassa, ezer dologban különbözhet, de azért a versnek a valódi valósága az, amit a költő gondolt, amikor írta. Ha akad olyan olvasó, aki a költő dimenzióját is, és a sajátját is, meg az olvasótársaiét is meg tudja élni, az a költő munkásságának, a versnek értelmet ad, és az olvasók között az olvasó-abszolútummá teljesedik ki. Értelmét veszíti itt is az idő fogalma, mert kiderül, hogy a befogadó azzá az eredetté teljesedett, amelyből a költő a verset megtestesítette. Ráadásul a költők közt is van teljes valójú, és az ebben a minőségében írott verseiben a teljesség valósága is ott van. Boldog, aki fogadja, és emelkedik.

Vannak szabályok a közszámára alkotott művek tulajdonjogára vonatkozóan, és ezek közül az egyik az, hogy a kiadott vers, dal, köztérre kitett szobor, állami tulajdonú festmény, tárgy a felavatásától, átadásától számítva köztulajdonnak számít, amely felett már nem az alkotó rendelkezik, hanem a köz. Szép dolog ez, hiszen mennyire jó magunkénak érezni, sajátunkká olvasni, gyönyörködni, értelmezni egy művet. Akik szemszögekről beszélnek, e téren igazuk van, ebben a példában viszont arra világít rá a napsugár, hogy a figyelmünket a barlangrajzoktól indulva a népművészet abszolút dimenziójára irányítsuk, amely nem relatív, nem szemszög, nem ízlés, nem „szerintem" függvénye; hanem egy ősi, átörökített üzenet, amelyet nem osztályozni, besorolni, nem véleményezni kell, hanem érteni, befogadni, és megköszönni. Ez az üzenet folyamatos, szerves, töretlen, soha meg nem szakadó, és változatlanul végig vonuló a legelejétől mind a jelen figyelmünkig. Azt kell kérdeznünk, hogy mit üzent, mit akart mondani nekünk az Ősünk, és csak utána foglalkozzunk minden más részlettel!

Hála a gondoskodóknak, akik elmondják nekünk, hogy a tudományt, a vallást, miegymást ki is lehet találni; a bölcsesség viszont nem kitalált, hanem kint-bent megtalált, megélt, és részünkké lett valóság. Csak azok gondolnak bármi furcsát a bölcsességről, akik nem találkoznak vele önmagukban; csak akikben otthon van és él a bölcsesség, azok ismerik a jeleit, a mibenlétét.

Ha az említett bölcsességet még át is tudjuk örökíteni, mint pl.: a népművészetben, akkor az csodálatos dolog. Annál már csak az örömtelibb, ha az üzenet címzettjei adatvesztés nélkül, torzulás nélkül a teljes üzenetet annak összes dimenziójával a magukévá teszik. Ha az üzenet nem akad el a feladónál, vagy a postásnál, akkor már csak a címzettnek dolga, hogy fogadója, értője és tovább adója legyen.

Az eredeti üzenet, az eredeti erény, az eredeti bölcsesség, az eredeti ok, az eredeti információ, az eredeti valóság nem vélemény, nem szempont, nem ízlésfüggő, hanem abszolútum, és konstans.

Hálásak vagyunk az igazaknak, hogy elmondják nekünk: az abszolútum mindennek az eredeti teljesség-állapota, és teljesség-minősége, valamint az elveszettek részéről az abszolútum újból „elnyert” teljesség-állapota, teljesség-minősége.

Akik részletekhez viszonyítanak, káoszt találnak; akik az abszolútumhoz, a konstanshoz viszonyítanak, élő szervezetet, harmóniát, igazságot, valóságot, bölcsességet, világosságot látnak. Akik a halállal töltekeznek, árnyékolnak, árnyékok, vagy árnyékban senyvednek; akik az Élettel töltekeznek, azok bölcsességre és szeretetre lelnek, a Nap okával, abszolútumával, az Eredet-nappal minősülnek Eggyé. Méltán illik rájuk a „naposok” név. Még a csillagok is árnyékot vetnek az Ő világosságuktól, mert az a világosság nem anyagi fény, hanem arra nincsen szó.

Végtelen, egymásban élő univerzum járja táncát Multiverzumként. A Világosság, és Élet egy valója áthatja, és magában foglalja a többit, amelyek csak magukat, vagy a lejjebbieket látják. Az egy-emberek áthatják, és magukban tartják a sok-embereket, akik csak magukat bírják el, vagy magukat sem. Csak a teljesség látja a részeit; a részek csupán önmagukra figyelnek. Csak a való-teljesség bírja a hiányt, a többletet, a hibát, a végtelent, az örököt, a mindenséget, az ürességet; a többiek még magukat sem bírják.

A Multiverzum embernek nevezett élő részei az éberség, és feledés korszakait, pulzálását állják ki léteik során. Fényben nemesülnek, barlangokba örökítenek. Fényben virulnak, barlangok falán üzenve mentenek át. Nem barlangokban élnek; oda csak üzenni, örökíteni járulnak. Nem a barlangok szülöttei, hanem a világosságé; a barlangokba csak átvészelni húzódnak be, és amit ott hagynak, azt nekünk szánják. Amikor mi megyünk barlangokba, mi is ezért fogunk menni. Amikor mi írunk, dalolunk, alkotunk, mi is ezért tesszük.
Égáldottak, akik elmondják nekünk, hogy a tudatlanság, és a bölcsesség, vagyis a lelki-szellemi éj, és a lelki-szellemi nappal váltakozásainak vagyunk átélői, és több emberiségnyi múltból kiált utánunk az ébren tartó hang, melynek szava, hogy ne féljünk, hogy maradjunk ébren! Bármilyen hatalmas is a lelki-szellemi elsötétülés a társadalomban, mi a világosság helyőrségei maradjunk! Ne féljünk! Maradjunk ébren, és az éberek üzenjenek, hagyományozzanak, felmutassanak, gondoskodjanak!

Akik az elsötétülés korszakaiban jobb, bal, egyik, másik oldal, egyik, másik véglet szempontjai szerint szemlélnek, értelmetlen kavalkádot szemlélhetnek, és nyughatatlan sokadalommal kölcsönhatnak szüntelenül; ám akik az aranyközépbe helyeződnek, és az örökből, a végtelenből szemlélik a sokadalom táncát, azok számára feloldódnak a szemszögek az abszolút látásban, amelyben eggyé minősülnek az Eggyel.

Az aranyközép nem „liberalizmus”, nem szempont kérdése, és semmiképpen sem kompromisszumot jelent! Nem langyos, szürke, azonos hőmérsékletű, massza állagú kompromisszum, hanem a bölcsesség jó szándéka szeretetben, amikor egy mindent látó a mindentudása mellett a legmegfelelőbb útra lel, és arra rá is mutat. Én-megváltása során rálel, és a nagy megváltáshoz megeső szívvel önmagát adása, és gondoskodása által rámutat. Az elsötétedés korszakaiban a feledéstől szenvedő, és szenvedtető emberek segítségére siet. Könnyes, mély levegővétellel, fényörömben köszönjük az aranyközép-emberek gondoskodását.

Az aranyközép nem szerződés, nem kiegyezés, nem megegyezés, hanem eltávolodásban a konstanshoz viszonyítás, aranykorban a konstanssal való azonosság; feledők részéről a konstanshoz való viszonyítás, ébredettek részéről a konstanssal, abszolútummal való azonosság.

Amíg feledők határoznak, szerveznek, rendeznek, míg részek, szélek, szempontok, ellentétek fognak háborúzni bennük, addig a külvilágban is háború testesül. Jobb szemünk a Nap, bal szemünk a Hold. A Multiverzumban a mi közvetlen hagymánk fölfelé nyolc kapu, és egy fátyol, lefelé velünk három kapu… befelé, jobbra van a fölfelé, és kifelé, balra van a lefelé. A legbenső-legfelső a tizenharmadik eon a végtelen, és örök... onnan szól mindenben a Tűz, és azt mondja: „Csak akkor harcoljatok, ha lovagokká lesztek, mert amíg csak katonák, harcosok, forradalmárok vagytok, akkor is elvesztek, ha győzelmet arattok! A lovagok pedig látják: egyetlen győztes forradalom létezik, az pedig a szeretet, a lélek-szellem forradalma: a bölcsesség forradalma. Emeljétek fel magatokat a bölcsességbe, és bölcsességetekben emeljétek fel ellenfeleiteket is! Nem akkor ér véget a több ezer éves háború, ha erővel legyőzitek az ellent, hanem akkor, ha bölcsességet ajándékoztok Nekik, és megszűnnek ellennek lenni. Így menthetitek meg magatokat, egymást, az ellent, és a bolygót is."

Mit jelent mindez a keresők számára?

Köszönjük az abszolútnak, hogy sugározza: egyetlen győztes forradalom létezik, és ez a lélek, a szellem forradalma, amely bölcsességet ajándékoz a nemzetnek, még az ellenfélnek is, és ennek folyományaként elmarad a háborúskodás. Az ellenfél felemelése a záloga a jóra tekintők életben maradásának, a világ fennmaradásának, az ellenfél fennmaradásának.

Ha az ellenféllel harcolnánk, veszítenénk… mert a jóra tekintők a lélekben győzhetnek, vagy az ellenfél bölccsé emelésével az anyagban… de az anyagban máshogyan sosem győzedelmeskedhetnek, hanem menekülnek, tovább állnak, amíg már nem lesz hová tovább állniuk, csak befelé, vagy az örökbe.

Az elsők helyőrségei, a valóság naposai békés korszakokban tanítók, sugárzó, felmutató szelídek… és vándorolnak, amikor sanyargatják a népüket a rablók. Papok az arany mezőkön, és nemes lovagok a kényszerű védekezések üszkös völgyeiben. Éteri kegyet fogadnak, és kegyesek: kegyelmeznek. Nem támadnak. Nem ölnek, csak elveszik az ellenfél harci kedvét. Kitérnek a támadók elől, tanítják, vagy eltántorítják azokat a rossz szándékaiktól, vagy, ha ez nem sikerül, akkor életet kímélőn elriasztják a hadat. Önzetlenek, óvók, gondoskodók, szeretők, ajándékozók. A tolvajt megtanítják ajándékot fogadni, és ajándékozni. A vérszívót tejre szoktatják, és sajátjukként nevelik fel erényben, szeretetben, bölcsességben. Reménytelenségben bujtatók, átmentők, rejtezők, rejtekadók. Örökök, ajándékozók, felmutatók. Háttársak, és azért munkálkodnak, hogy az ellenfél baráttá legyen, nem azért, hogy elbukjon. Azt tekintik győzelemnek, ha az ellenfelet Világossággal, Élettel, bölcsességgel, szeretettel sikerül megajándékozniuk. Azt tekintik győzelemnek, ha elmarad a viszálykodás. Ilyenek a háttárs lovagok.

Elmondják nekünk, hogy csakis aranykorokban jó az egymásért élőknek. Az egymásért élők a sötét időkben, ha nem világolnak, vándorolniuk kell. A történelem újra és újra nem más, mint az egymásért élők menekülése a másikból élők elől, és a bölcsek igyekezete a másikból élők felemelésére, a bölcsesség örökítésére. Az egymásért élőknek, csak akkor nem kell vándorolniuk, ha úgy tudnak világolni, hogy bevilágolnak minden vidéket a bolygón, és az emberben.

Nagy öröm tölti el Őket, ha teljesedő üldözőket látnak. Arra gondolnak, hogy milyen jó lesz a megérkezés nyugalmában, ahol már nem számít majd, hogy hogyan értünk oda, hanem csak az, hogy együtt vagyunk. Arra gondolnak, hogy csak egyetlen győzelem van, ha minden és mindenki győz; az ellenfél is. Mindenki győzelme pedig, csakis a bölcsesség által valósulhat meg.

Köszönet a katonáknak, akik harcossá, a harcosoknak, akik lovaggá emelkednek. Köszönet a lovagoknak, akik bölcsek, papok, nemesek, igazak! Köszönet a legszegényebb, legszerényebb, legkisebb, legutolsó, teljes, valós, bölcs, látó, láthatatlan pap-lovagkirályoknak! Köszönet a naposoknak, és párosaiknak.

Köszönet a valóságosaknak, mert világolnak, és elmondják nekünk, hogy az említett bölcsesség által tudni fogunk, a tudás által megszűnik a félelmünk, ettől elcsendesednek vágyaink, és ettől harmónia, béke, szeretet lesz bennünk. A benső békénk aztán kint is békét hagy maga után.

Hála a bölcseknek, akik elmondják nekünk, hogy a békéért nem háborogni kell, hanem megnyugodni; és, hogy mindenre a bölcsesség a gyógyszer, mert az hozza el a benső teljességet, egészséget, amelytől aztán a külső egészség is megjelenhet. Az egészséghez lelki-szellemi egésznek kell lenni; ahhoz pedig bölccsé kell lenni.

Köszönet a felmutatóknak, a valóságosoknak, akik hasonlatosak azokhoz, akik a legszörnyűbb rémet is meggyógyítják, etetik, nevelik, művelik, ha az rászorul erre. A Sátánt sem; és embergyűlölő, emberevő, gyilkos, természetromboló éhséglényeket sem hagynak magukra eltévelyedésükben, szorultságukban, bajukban. Arrogáns az ember, aki önösségben teszi ezt; de maga az áldás, és valóság az ember, aki teljességében teszi. Épp az az ember lenne egoista, aki népszerűségért, istenek, angyalok, emberek imádatáért tenné ezt; de amelyik ember, vagy más lény a valósága szerint, természetéből ezeket nyilvánítja: névtelen, mindennemű, eredeti, éber, azonos, egy, és kis igényűként, utolsóként, láthatatlanként lépdel közöttünk, hogy meg ne botránkozzunk.

Amikor a tiszteletre méltó igazak rejtekszóval szólnak, így beszélnek hozzánk:

Anyagi értelemben véve: a Napon csak olyanok élnek, akik azonosak a Nappal; ha olyanok lépnek a Napra, akik nem azonosak vele, vagy azonossá válnak azzal, vagy elégnek. Ha a Napon élők lépnek a Földre, minden elég.

Lelki-szellemi értelemben véve azonban, ha a Földön élnek olyanok, akikben a Nap világol, és él, akkor Ők mindenre áldást jelentenek, mindent megvilágosítanak, éltetnek, gyógyítanak, és elrejthetetlenek, tündökölnek, sugároznak, kilátszanak a Föld dolgaiból.

Az ilyeneket csak vendégül látja a Föld, és csak az örvend jöttükre, de a földesek űzik, marják Őket, mert a Naphoz tartoznak. Ám amikor a Napba lépnek, otthonra lelnek, és nem lesznek üldözve többé.

Azt a földesek is tudják, hogy akikben Nap van, Napot örökölnek, akikben Föld van, Földet örökölnek; de azt csak a naposok látják, hogy akikben menny van, mennyet örökölnek, akikben pokol van, azok is mennyet örökölnek legvégül.

Csak a napos az, akiben helye van a Napnak, a naposnak, a Földnek, a földesnek, a mennynek, és a pokolnak… a földesben, poklosban nincsen helye a mennynek, és a naposnak… a Napnak.

A földes, poklos befogadásra lel a mennyben, a naposban… a menny, a napos, a Nap nem talál befogadásra a földesben, és a poklosban. Azonban a mennytől, a Naptól, a naposoktól Életet nyernek a földesek, és poklosok… míg a menny, és a naposok a földesektől csak könnyet, és a poklosoktól csak halált nyerhetnek.

Akikben pokol van, azok a poklot teremtik, akikben menny van, azok a mennyet teremtik, akikben tévedés van, iskolát örökölnek, akikben valóság, azokban éber az Egy, és azok éberek az Egyben.

Mivel az arany – szellemi-lelki értelemben véve arany – arannyá minősít, emiatt minden arannyá minősül, és aranyként arannyá minősít. Minden arannyá lesz, s az arany arannyá tesz.

 

ʘ

 

Tisztelet a bölcseknek, akik kérnek bennünket, hogy keggyel viseltessünk minden út iránt! Ezzel nem a vallásokat mentjük meg, hanem az embereket… mégis, ha az emberhez hozzá tartozik a vallása is, akkor azzal együtt menekül meg. Semmitől sem fosztható meg az ember, hanem mindent önszántából enged el, amikor teljesebb szférákra lel. Semmivel nem terhelhető az ember, hanem úgyis magáénak érez majd minden jót, mihelyt maga talál rá arra. Akkor érzi igazán magáénak a jót, ha maga nyúl érte, és Ő találja meg.

A világ szenved, és szenvedése a félálmosok megébredéséig tart; de ez az ébredés attól válhat könnyebbé, és eredményesebbé, ha az éberek kitartanak gondoskodásukban, és bölcsességgel táplálják a félálmosokat.

Köszönet az ébredetteknek, mert elmondják, hogy a félálmosok, akik az úgynevezett „Istenre” fogják a betegségeket, tragédiákat, katasztrófákat, nem tudják, hogy nem az úgynevezett „Isten” tesz velünk dolgokat, hanem ők teszik azokat, idézik azokat elő, vonzzák be, teremtik meg egymás, és a mi számunkra.

A valóságosak elmondják nekünk, hogy az Egy az Életet, a Világosságot, a világot, azaz: Önmagát, a mindenséget adja a létezésünkhöz, de nem avatkozik be a döntéseinkbe. A szellemi-lelki ébredettségünk, vagy épp tompultságunk következménye, bölcsességünk, vagy épp bölcsességünk hiányának kivetülése minden, ami a testünkkel, vagy a környezetünkkel történik. Ebből következik, hogy minél bölcsebbek, éberebbek, finomabbak, erényesebbek, nemesebbek, világosabbak, természetesebbek, élőbbek, szeretőbbek, harmonikusabbak, békésebbek vagyunk bensőnkben, annál zavartalanabb lehet a testi működésünk, és a környezetünk működése.

Csak azok okolnak mást bármiért is, akik még saját magukat sem ismerik. Csak olyanok vádolják meg a teljességet, akik külön tudják magukat a teljességtől; mert akik ébren azonosak a teljességgel, azok maguk az ok, és okozat, így nem magukon kívülre mutogatnak. S, ha már oly mértékű ébredettek, akkor oly nemesek, oly valósak, hogy csakis békét okozhatnak, csakis bölcsességet idézhetnek, csakis természetet tükrözhetnek.

Csak olyanok mondják a békéseket gyengéknek, akik még soha sem voltak annyira bölcsek, hogy békések legyenek; még soha sem voltak a legerősebbek, hogy emiatt ne támadjanak, csak védekezzenek; még sosem voltak mindenhatók, hogy ebből következően a nem cselekvésben áradjanak, és fogadjanak. Csak azok vádolják gyengeséggel a nyugalmasokat, aranyközép-embereket, békítőket, harc-kerülőket, védelmezőket, védekezőket, kitérőket, akik csak a múlandó erősségeket ismerik, és soha sem voltak részei a soha nem múló, egyetlen valódi, végtelen, és örök hatalomnak. Mindenki, aki bölcset vádol, békéset szid, teljeset hazudtol meg, éppen ezzel a tettével tesz bizonyságot a saját, bölcsességtől, valóságtól, erénytől való idegenségéről.

Akik tényleg az egyetlen valós, teljes hatalomban éberek, azok maguk az áradás, és fogadás, maguk a megértés, és szeretet, maguk a megbocsájtás, a harmónia, nyugalom, bölcsesség, és a béke.  Ők valóban gazdagok, mert nincstelenül is boldogok. Ők valóban győzedelmesek, mert harc nélkül, verseny nélkül is azok, akik: valósak, teljesek, egészek, éberek, ön-azonosak, világ-azonosak, egyek. Ők valóban hatalmasok, mert nem kicsiny lényükbe lopják bele a végtelen, örök Világosságot és Életet: a legtöbbet, hanem kicsiny lényüket adják ajándékba, engedik el, hogy végtelenné, örökké, Világossággá, Életté, mindentudássá, mindenhatóvá teljesedhessen. Ők valójában mindenbírók, mert nem a világot söprik be az udvarukba, hogy azt hihessék, birtokolják azt, hanem lebontják a kerítésüket, és a végtelenség határtalanságának adják mindenüket, hogy ne az övék legyen, hanem Ők legyenek a világ. Ők nem találnak ki közmegegyezéses illúzió-játékokat, hogy eljátszhassák, meg lehet vásárolni, jelölni bárkit, bármit, és attól egymás felé majd elismerhetik, hogy az övék.

Az Élet, a Világosság, a természet, az élelem, a víz, a hajlék, a tűz, a föld, a levegő, a bölcsesség, a szeretet, a szerelem mind ingyen kegyelem, és kegyetlenné teszi magát, aki elválasztja attól a létezőket azért, hogy hasznot hajthasson.

Csak olyanok cselekednek, szólnak az Élet, a Világosság, a bölcsesség kárára, akik külön választják magukat mindezektől, és ezzel saját magukra is ugyanazt a nehézséget hozzák, amit másokra osztanak. Csak olyanok választanak el élőket az ingyen kegyelemtől, akik külön tudják magukat attól, és emiatt a halálhoz tartoznak. Csak olyanok szigetelnek el lényeket a természettől, a tudástól, akik függésben akarják azokat tartani azért, hogy nyerészkedhessenek, úrhatnámkodhassanak. Csak olyanok választják el tévtanokkal, hazugságokkal a lényeket a látástól, akik maguk nem a látás, és tudatlanságukból fakadó vágyaikat, félelmeiket szolgálják ahelyett, hogy hagynák a természetet akként lenni, ahogyan az a legtökéletesebben lehet. Hiszen, a természetet nem mérni, birtokolni, legyőzni, alakítani, szabályozni kell, hanem csak hagyni kell ahhoz, hogy a benső eredetének tökéletességéhez a lehető legközelebb álljon. Csak a valóságuktól önmagukat távol tudók arrogánsak, önteltek, és félők-vágyakozók annyira, hogy nem engedik a természetet akként lenni, ahogyan az annak eredetéből fakad. Saját képükre alakítják az isteneket, a tájakat, a törvényeiket, a mértékeket, mert nem látják, nem érzik, nem értik a valóság abszolút mértékét, az elsődleges törvényt, az eredeti ősképet, az eredeti jelentést és értelmet. Akik nem látják az őskép-valót, tudatlanságukra hajtogatják, amit csak érnek. Tudatlanságukban hajtogatják téveszméiket.

A sötétség korszakaiban a szertartások üresek, és csak kevesekben jelenik meg az azokat betöltő jelentésük. Aranykorokban előbb van a jelentés, a tartalom, és abból adódik a szertartás; előbb van a lélek-szellem, és arra terem a test; előbb van a gondolat, a művész, a festmény, és a köré készül keret. A sötétség korszakaiban az alakoskodás, a hencegés, a vádaskodás minden hősiesség, és közmegegyezés alapú a törvény. Aranykorokban ekét fognak a lovagok, bölcsőt faragnak a honatyák, bölcsességet sugároznak a legkisebbek is, és szentéletű békében élnek a legügyesebb vívók, íjászok. Aranykorban nem kitalált szabályok összessége a törvény, hanem az elsődleges, eredendő, abszolút-konstans valóság: az Egy maga.

Sír a szív a kegyetlenségek láttán, de ember nem ítélhet, csak az emberen felüli, emberen belüli: az Egy valóság.

Az anyagban az erő-ellenerő határoz; aki hadtestet állít, csak azt éri el, hogy az ellenfél is hadtestet állítson… ki a szkíta, ki nem az… hát aki harcol, harcban hal meg, aki háborút szít, az a nemzetet veszélyezteti… hozzon áldást, keltsen jó hírt, gyámolítson gyengét, gondoskodjon a szegényről, betegről, gyerekről… még az ellenségről is, aki győzelmet vár magától! Az szkíta, aki könnyezik a fájdalmas örömben, amikor a nemzetéről van szó… és teszi mindezt nem bánatában, nem gyengeségében, hanem erejében, bölcsességében… mert nem a szájhősség, a keménység, a vagdalkozás az erősség, hanem a legnagyobb erő a bölcsesség, az ebből adódó szerelmetes ember- és nemzetszeretet, és a szeretetből adódó békesség. Nemzetszeretet, mert egymást támogatva, megvédve, szeretetben, tanításban… egymásból születtünk meg e Földre. Kis család vagyunk a kicsi ég palástja alatt, és nagycsalád vagyunk a nagy ég palástja alatt. Köszönet a fiaknak, lányoknak, apáknak, anyáknak, nagyapáknak, nagyanyáknak, ősöknek, akiknek könny szökik a szemükbe a kis családért, a nagy családért. Köszönet a valóságosaknak, akiknek könny szökik a szemükbe a teljes családért: minden népért, és minden lényért a Multiverzum látható, és láthatatlan frekvenciáinak összességében!

Csak sötét korszakokban léteznek olyan szemek, amelyek idegennek látják a nemzetet, és a népeket, az utakat, és a célokat. Aranykorokban nem külső célokra kényszerítenek tömegeket, hanem mindenkiben világol a valóság, amely egy rezgésűként összetart minden lényt. Csak a sötétség korszakaiban tesznek a vértől függővé bármit is; de akik csak a vérig jutnak, szenvedést hoznak a világra.

Aranykorokban a szellem, a lélek vérvonalára tekintenek. A táltos Buddhához, Krisztushoz, Mánihoz imádkozik? Ez csak azok számára nem összeegyeztethető, akik a bajokra akarnak figyelni, a többiek, akik a jóra figyelnek, meglátják, hogy jóság imádkozik jósághoz… rosszaság nem imádkozna jósághoz. A Világosság, az Élet, az erény, a bölcsesség, a szeretet megléte az emberben, és más lényekben: ez a lélek, a szellem „vérvonala”. Mindaz, aki ehhez a szellem-lélek „vérvonalhoz” tartozik, könnye, megeső szíve, gyönyörködése, gondoskodása, felmutatásai alapján, az Egy nemzetének gyermeke, bármilyen vallás, vagy nép, vagy égtáj rabja is volt mindeddig a vérhatározta holtidőkben.

Csak a bölcsesség hiányában szenvedők, s ez által szenvedtetők maradnak, és marasztalnak a vér, a határok, a szabályok, az elvek, a tudományok, a vallások, a politika, az ellentétek, a versenyek, a forradalmak, a csatározások börtönlabirintusában.
Köszönet a bölcseknek, valósoknak, akik elmondják, hogy mégis ezekben, a magukat kábítókban, magukat, és egymást ámítókban, szenvedőkben, és szenvedtetőkben van a Föld reménye. Elmondják, hogy mindezek megébredéséért élni a valódi kaland, az aranykavicsos út. Elmondják, hogy a jóra tekintők az eredetben győzedelmeskednek; az anyagban azonban csakis olyan arathat győzelmet, aki a legkisebbért is veszíteni képes… és igyekszik sokáig létezni, hogy minél többekért veszíthessen: adhasson oda mindent.


 

II. FEHÉR KÖNYV

 

A SZÁZAD EGYETLENJE

 

Természetesen, nem tartom magam méltónak ezek leírására, de Te viszont méltó vagy az elolvasására. Nem vagyok méltó ezek közlésére, de ha egész életemben azon feszülnék, hogy méltó legyek, sosem gondoskodhatnék Rólad, szerelmetes barátom.

 

Ez nem irodalmi mű, más céllal íródott. Nem szórakoztató. Nem cicomás és nem díjaznivaló, hanem funkciója van. Nem tudhatod, hogy kitaláció-e vagy valóság. Bármelyik lehet; ha azt mondanám nem az, vagy az, mindkettővel korlátoznám a szabadságodat! Azzá lesz, amivé benned válik. Ha nem valós események és történések ihlették, akkor is azt hivatott megmutatni az embernek, hogyan lenne mindez egy olyan korban, ahol kilátnánk az elme tébolyából a lélek valóságára. Boldogok és szomorúak is, akik tudják az igazságot.

 

Ha elolvasod az összes könyvet, történetet, megnézel minden színdarabot és filmet, láthatod, hogy nem lennének egetverő problémák, ha az emberek nem csinálnának maguknak problémákat, amit aztán meg kell oldaniuk.

Emberek! Ne kreáljatok problémákat és nem lesznek! Ne féljetek, ne irigykedjetek, ne legyetek kapzsik és telhetetlenek, és nem hal ki a bolygó veletek együtt! Adjátok vissza a gerjedelemnek a szerelmet, és nem sérültök! Legyetek bölcsekké; egymásért, és ne egymásból éljetek, és húszszor ennyi embert is elbír majd a Föld!

 

ʘ

 

Ötszáz évente jönnek, segítenek és elmennek. Karizmatikus, bölcs, szeretetben tevékeny emberek, fejedelmek, királyok ők, akik oly’ nagy erejű étel és ital tudnak lenni, hogy a nemzetünk étlen is kibírja, szomjazva is túléli a következő ötszáz esztendőt. Két fő nagy bűnünk, amit elkövetünk ellenük, hogy nem ismerjük fel őket idejében, és, hogy amikor megtérnek égi honukba, egy sem terem közülünk méltó, aki pótolhatná őket és tovább vinné az örökségüket. Az utóbbi a világ egyik legnagyobb keresztje. Él a hatalmas király és halála után széthullik minden, mert távolság-emberek ülnek az azonos helyébe.

Sokan nem érzik, mi az a többlet, amitől éppen és pontosan csakis ők Ők. Nem értik, milyen végtelenség jön le velük véges testekbe, milyen világosság árad emberibbnél emberibb szemeikből, milyen természetű az ige, mely ajkukról legördül, és földeket szánt-vet be, terelget és hívogat, mint ostor és kampó.

Az élet ismeri fel az Életet, hát, nemesítsétek magatokat létezőkből élőkké, hogy felismerjétek az Életet! Ha köztetek jár ismét, műveljétek magatokat bölcsekké, hogy megláthassátok a bölcsességét! Teljesedjen a ti sötétségetek fénnyé és a ti fényetek Világossággá, hogy társai lehessetek az Ő világosságának! Csakis az Életből származhat élet. Ami halál, nem az Életből származik, hanem az eltévelyedés gyümölcse. Találjatok vissza az Életbe és emelkedjetek föl ahhoz! Ha így tesztek, csak a halálhoz tartozó részeitek enyésznek el, de ami bennetek az Élethez tartozik, az örökké azzal is marad! Amíg azonban nehézségeitek akadnak a látással, bölcsességgel, engedjétek meg, hadd emelem felétek szerető karomat! Hadd írjak tollammal világosító mesét! Hadd beszéljek egy fátyol mögötti világról, ahová a szem be nem láthat, de a szív fellángolhat annyira, hogy a lélek mégis e függöny mögé lásson! Rámutatok e gyöngyre, a szívben rejtezőre; új Nappá gyújthatjátok azt. Megérzitek végül, amit éreztetni szeretnék. Tengerbe, keresők, fürkészek! Fürödjetek, tisztuljatok, törölközzetek és üljetek a tűzhöz! A fátylakon túli ország dolgairól mesélek most, ahol már megtörtént minden, ami e tájon még csak most fog megtörténni. Hallgassatok! Hallgassatok! Hallgassatok!

 

ʘ

 

Teljes köröket írunk le az égen! Korok, korszakok, emberiségek váltják, követik egymást. Nem teszek mást, mint hogy az időből az örökbe nézek, a külön világok buborékain lyukat bökök és belesek oda, ahol az összes összeér. Egyben, egy időben tetten érhető. Az elméből a lélekbe helyeződve szemlélek és bármire rálátok. Emelkedek, mosolygok, a fény felé fordulok, elmém tébolyából lelkem valóságába tekintek. A gondolt képek, hangok helyett a való látásába teljesedem.

Aki az álmában tudja, hogy álmodik, ébren is tudja, hogy álmodik. Aki ébren is tudja, hogy álmodik, éjszaka is látja a Napot. Aki álmában rájön, hogy álmodik, felébredhet, felijedhet, csak akarnia kell. Aki ébren rájön, hogy álmodik, feleszmélhet, csak akarnia kell. Akik mégis maradnak, ők a vállalók. Ez a vállalás. A többi vallás, s a többi: álom. Álomban maradni, bár tudni, hogy alszunk: vállalás. Az álomban így szólni: „Barátom, alszol!”: már gondoskodás. Akik kéjt álmodnak, üldözni fognak s attól ébrednek fel. Akik fájdalmat álmodnak, ölelni fognak és attól ébrednek fel. Gondolj olyan gondolatot, amely tovább gondol másik gondolatot. Állj meg, merengj az erdőn, a mezőn, a szélen, a csillagokon, az Ég mögötti Égen, az Égmélyi Égen, és gondolj gondolkodó gondolatot!

Ha nem sikerült, máris találkoztál az egyik isteni tükörrel. Tükrök, fátylak, burkok, bugyrok, frekvenciák lénye, talán már látod, hogyan oldotta meg a dilemmát az, akinek meg kellett ezt oldania. 1 → 2 → 3 → Egy. Kiáradt és utána nyúlt. Elengedte-belakta-elengedte. Kigondolta-elfeledte-felismerte-azonosult. 1 volt, 2 lett, a 3-ban ismét Eggyé vált. S az Egy, amivé vált, több lett, mint az az 1, amiből kiindult. Az eredete volt, kiáradta, magában foglalta, betöltötte és befogadta. Lényege: minőség, látszata: szám. Koncentrikusan indult, horizontálisan lépett, vertikálisan eszmélt, hanyatlott, s mikor elérte korlátait kívül, a korlátlan belsejévé oldódott fel. Koncentrikusból koncentrikusba teljesedett, de az a koncentrikus, amelybe megérkezett, kívülről befelé tágult, növekedett, és kintről belülre vált múlóból s múlandóból örökké, végtelenné. A szélekről a benső felé teljesedve vált káprázatból valósággá. A peremektől a közepe felé finomodva minősült a semmiből az Üresség mindenségévé; Eggyé. Mert minél nagyobb a semmi jelenléte, annál jobban összekapaszkodnak az elemek, és minél nagyobb az üresség mindenségének jelenléte, annál szabadabban is összetartoznak. Az Üresség nem semmi, hanem minden. Az Üresség teljesség, a semmi nincsen.

 

ʘ

 

A sokadalom múlandó. Az Egy: örök. A világ: véges. Az Egy: végtelen. Az elme téboly, az Egy: valóság. Ha az elmébe gabalyodva nem tudjuk, mi rossz és mi jó, az Egybe visszahelyeződve és abból szemlélve, ahhoz mérve újból megláthatjuk, mi az. Akadnak azonban álmodók, akik aludni akarnak, s az egész Teremtést álomban tartani. Az önzésük szülte a hazugságot. A hazugság gyümölcse a bűn. És a bűn gyermeke a még mélyebb álom. Csakis ájulásban, csakis álmodásban lehet külön a rész az egésztől. Felfénylik, s mosolyog. Az ébren álmodók az anyagot átlelkesítők, az álomba húzók pedig a lelket anyagba kötők. A hazugok útja az érdek útja. Amíg az érdek illúziója parancsol, addig a Földet egy semmi-lyukba lapátoljátok. Az egészet. Az ő jelükre és szavukra. Körülnéztek, és azt látjátok, hogy a bolygó pusztul, a lények szenvednek.

Az elsődleges álmodók jót álmodtak, egyenesen az Egyben, az Elsőben, az Élőben, Életben, Világos világosságban Élő ősképeket álmodták. Aztán lett az Az után. Az álmok perdültek, saját fodraikba, nyomaikba ütköztek, és áramlatokat gerjesztettek. Az álmok is, és az álmodottak is álmodtak, és a sokadlagos álmodottak álmai már rémálmokká csökevényesedtek. Sokan beszéltek nekik a valóságról. De ők visszafeküdtek. Aki mozdította őket, azt kinevették. Az eszmélőket elüldözték, a tanításokat elferdítették, az emlékeztetőket átfestették, a mintákat átrajzolták. Körülnéztek, és láthatjátok, hogy látszólag minden adott: vallások, tanítások, gyöngy, élettörvények, rendszerek, elvek, eszmék, szép remények, templomok, papok, papnők, császárok, tanítók, vezérek. Léteznek, a bolygó mégis pusztul, a lények mégis szenvednek. Azt hihetitek, a vallásotok jó, a tudományotok kiváló, a hozzáállásotokkal nem lehet baj, és mindenki mindent megtett.

3.1415926535. A világ abszolútomhoz mért kibillentségének arányszáma lehetne, ha helyes volna. Ám aki ki akar innen jutni, hiába üti be ezt a kódot, mert nem ez a helyes kód. Úgy esett ezzel is, mint sok mással, amiről azt hiszitek, hogy jó, helyes. Jó hely, jó helyen tart, és jó helyen vagytok benne, általa.

Akik nem akarják, hogy felébredjetek, hogy jó helyen legyetek, hogy valóságot tudjatok, nem tudták kiirtani a valóságot. Nem tudták megszüntetni bennetek az igényt a valóságra. Nem tudták kiirtani a célt, az utat, s a keresőket sem. Egy dolgot tudtak tenni: holtágra vittek titeket, és azt sulykolták belétek, hogy már az óceánon vagytok. Nincs olyan centiméter, amibe bele ne nyúltak volna, hogy úgy vigyenek titeket zsákutcába, hogy még azt is higgyétek, pont jó helyen vagytok, és már célba is értetek. Úgy, hogy kiirtják, nem tudták volna le is győzni a vallást, és meg is tartani itt az embereket. Ahhoz, hogy az emberek is maradjanak, és le is győzzék a vallást, csupán egyetlen módszert tudtak alkalmazni: vakvágányra vittek, és elhitették veletek azt, hogy már jó helyen vagytok.

 

ʘ

 

Egyetlen könnycseppet ejtek a világért. Az elme őrületében van csak lineáris idő, a lélek valóságában egyben áll, és él, és Él a múlt, a jelen, a jövő. Egy könnycsepp hull a papírra bal szememből. Jobb szememmel felszárítom azt. Szívemmel párájába révedek, látom a párát, a pára elemeit, látom az atomjait, bennük a legkisebb parányokat. Utazom, utazom és mélyebb, még kisebb részletekre nézek. Olyan mélyre és olyan kicsinyre tekintek, hogy hatalmas fényt látok, és a villanás után mint a méhek zúgása, olyat hallok. Látom a feketeséget, a módosult Tüzet, és közeledem tovább, és tovább. Megjelenik a legnagyobb kicsinységben a rengeteg gyémántok tengere. A gyémántok tükrözik a világokat, a világokban a csillagóceánokat. Közeledem, közeledem, és galaxisokat kerülök. Azokban csodálatos rendszerek, napok és meglátom, a miénk is elém jön. Felragyog, s meglelem magunkat is, és meglelem Őt is, akit minden planétán áhítnak, s minden korban várva-várnak. Rálátok a század egyetlenjére. Titkon szemlélhetem, miként fogan, s születik, miként teljesít be jóslatokat. Egy csillag leszek az angyalai között, kik figyelik, s rejtik, hogy ne nyíljon sem előbb, sem később ez a gyógyító virág, mint ahogyan az éppen ildomos, és veszélytelen. Rejtezve kell kifejlődnie. Az altatók és aludni akarók szeme elől bújva. Hunyorogva se vehessék észre, nehogy születése, s „másik születése" előtt elpusztíthassák. Hatalmas munkát mér ez az angyalokra. Ő kiált, s azok elterelik a hangját. Ő versel, szaval, énekel, de elsikkasztják szavait, szólamait, mert nagyobb, teljesebb művet alkotni, s nagyobb szerepet tölteni hivatott a lélek által. Hajtja a tettvágy és őrli az igazságérzet, de kitakarják, s róla a figyelmet elterelik.

Nem bújhat ki segítséggel a pipacs, sem a pillangó. Ha kisegítitek, elsorvadnak, mert nem hagytok időt nekik a megerősödésre. Ahhoz, hogy kibírják a lét hétpróbáját, teljesíthessék feladatukat, és gyógyíthassák a világot, a teljes nyílási, kibújási folyamatra szükségük van. Óvni kell Őt is, a szabadságharc testet öltő szellemét, aki nem juthat a bukott emberi forradalmak sorsára. S hogyan is nem jut a sorsukra? Bizony, ha csak a zeniten lepleződik le e csillag, ha csak a rabszolgatartók tarkójába csapó sólymot látják meg, s előtte semmi sem sejtenek a röptéről. Láthattunk forradalmakat, melyeket az altatók gerjesztettek, hogy e forradalmakra foghassák gaztetteiket, és ezek ürügy lehessenek az elnyomásra. A nép akarta forradalmakat pedig, melyeket nem akadályozhattak meg, vagy előbb ugrasztották, robbantották ki, amikor még azok erőtlenek voltak, vagy addig odáztatták belső munkával, amíg már szétszórttá, szétesetté, erőtlenné váltak. Beépültek, belülről mérgezték a készülődést. Félrevitték a hitet, a lelkesedést, a híreket. Élére álltak, s beszennyezték az eszmét. Visszásságokat követtek el a nevében, és elpártoltatták tőle a népet. Kizökkentették az embert a lelkesedésből, s félelmét táplálták. Ám a dolgos angyalok is látva látnak, s meg tudják védeni az ember szabadságharcát. Azzal védik meg, hogy elrejtik a század egyetlenjét. Tiltsanak csak a tiltók. Meg akarhatják változtatni az ember hitét, de az elsődleges medreket nem ismerik, és nem tudják, hogy a lélek érinthetetlen. Zsarolhatnak, elérhetik, hogy a fél bolygó szót fogad, de bensőjében akkor sem lesz más, mint aki valójában. Felnyithatják az embereket, leszedhetik róluk a testet, mindenkire ráülhetnek hatalmas hévvel. De, amit el akarnak érni, az elérhetetlen. Ha a látszata el is érhető, de fenntarthatatlan. A derekak lehet, hogy meg fognak hajolni. De csak ahhoz idomul idekint a lélek, ami előtt a szív hajol meg.

Mossák csak össze a dolgokat az álhatalmasok, hogy kiöljék az ellenállást minden iránt, hogy senki se tudja többé, mi a fölfelé és mi a lefelé; és aztán azt tehessenek a nemzetekkel, amit akarnak! Lelkiismeret-furdalás nélkül, büntetlenül, közvélemény nélkül. Tegyenek csak meg mindent azért, hogy a nemzetállamok megszűnjenek, hogy egyetlen vallás, egy világkormány legyen! Robbantsanak ki világégéseket, hogy újra rendezzék a színt! Állítsanak csak „akadémiákat", vállalatokat a történelem átírására, a múlt átfaragására, hasztalan, mert onnan érkezik mindenkiben az igazság, ahová ezek még magukban sem érnek el! Onnan terem előttük a valóság valósága, az abszolútum igazsága, a Világosság Világossága, a létmélyi Élet, ahová nem láthatnak el szemeikkel. Csakis a szívükkel láthatnának odáig, de ők még a szívükig sem tudnak. Van, akiket sokadik teremtettek teremtettek, de van, akiket közvetlenül az Isten.

 

ʘ

 

Akik nem hisznek, tagadnak, negyed annyira veszélyesek az igazságra, mint akik hisznek, de hibásan, rosszul. Akik nincsenek tisztában a szavak valódi jelentésével sem, valamint a valóságtól elrugaszkodott világképükkel torz értékrendjükkel mérik, és gyalázzák embertársaikat, azok okozzák a legnagyobb kárt, és szenvedést a bolygón. Ezek nagyobb részben tartják távol a jóhiszemű keresőket az Egytől, és az igaz tanítástól, mint a tagadók. Ők, akik a tökéletesért, akiért nem kell kiállni, hanem akit szeretni, és megélni kell, tökéletlenséggel mégis kiállnak, és ezzel előidézik, hogy maga a tökéletes tanítása tetszik tökéletlennek a szomjazók szemében. Ám elleplezhetetlen, ami minden mélyén ott húzódik, és minden mögött-fölött ott vonul, hiszen az Egy tekint ránk a megkínzottak szemein át, a gyermeket szülők, szerelmeskedők, halálba indulók, igazat éneklők szemein át.

Az Egy ismer magára a megbánóban, és megbocsájtóban, a megvilágosodóban, és gondoskodóban. A cél ismeri fel magát az útban, az ébredett az összes álmodóban. Az Egyben vagyunk, s Ő bennünk. Kitölt, betölt, magába foglal, világosít s éltet. Árad, s ha felé indulsz, befogad. Ő, a Napból kitekintő, Ő van jelen a szerelmetes csókban, a szeretetben, az éltetett létezőkben, a világolásban, az intelligenciánál nagyobb emberségben, a bölcsességnél nagyobb látva látásban, a győzelemnél nagyobb önfeláldozásban, a fénynél nagyobb Világosságban, a század egyetlenjében, aki vállal, és kiválasztja földi családját, jeleket neveket, helyeket, s illúzióidőt, majd leszületik, és azt mondja mindeneknek: ne féljetek! Vállal, ahogy mondom, hisz' ha fentről jön, úgysem maga a saját dolga, s ha meg innen kikerült csoda, akkor sem kellene velünk bajlódnia. Vállalás ez, bizony, hiszen csak olyan alkalmas királynak, aki azon már rég túl van, és felülemelkedett, aki annál már teljesebb, akit már nem az ilyesmik érintenek.

Furfangos tény ez. Akik nem alkalmasak, ölni tudnak érte, akik alkalmasak, azokat megölik érte.

Halld csak, kereső! Az Egy mindenkit választott, de nem mindenki vállalt. A legrosszabb esetért elég csak lustának lenni, a legjobb esetért elég csak elhagyni a lustaságot, és erőben gondoskodni, tevékenyen szeretni, erőtökben kegyesnek lenni, és nem gyengeségetekben. A cél felismeri magát az útban, csak az út nem ismeri fel magát sem az útban, sem a célban. A célban helye van az útnak, csak az út nem érti, s nem érzi a célt. Minden ember szabadságharcban esik el, de alig néhányan tudnak róla. Nem tudják, miért olyan égetően fontos, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy Ő az ember fia, és nem másik lényeké. Ember jött, és nem más lény, emberfeletti erőben a keresztig gyengének lenni. Ember jött mindenhatóként, másokért veszíteni. Ember jött, aki veszítve győzedelmes, de gyengeségében a legnagyobb erő.

 

ʘ

 

Révedvén látom Őt, ki leszületni indul. Anyja gyalog van, tejet hord kannában a tejcsarnokból haza, s a neve Arkhónok fölötti név: Sabaoth Barbelo. Megjelenik Ő maga is, körbetáncolja lelkével a kiválasztott anyját, és az nyomban elájul, amikor Ő a hasába fénygömbként belealél. Elterül a lány. Álomban is alszik. Szőke haja a pázsitra omlik, kannája kiborul, s a kifolyó tejben fekszik. Körbeállják, pofozgatják, s felébredvén sejti, ahogy a tudhatatlant egyesek mégis tudják, hogy testében nincs már egyedül. Halat kíván, halat eszik, egymaga lesz végül, s fia is egymaga lesz végül.

Romlott császárok, hol vagytok az egyszerű királyokhoz képest? Egyszerű királyok, hol vagytok ti a prófétákhoz képest? S ti, kik csupán próféták vagytok s nem az Istennel egyek, hol vagytok a század egyetlenjéhez, akiben azonosság világol és él?! Vállal, választ, megszületik, rejtezik, teljesedik, bontakozik, védelem alatt áll, megébred, felismeri magát, megnyilatkozik, és a szeméthegyeken megcsillanó hajnalfényre mutat. A vihar szemeként megáll, és az Egy Élet és Világosság tündököl majd át a húson, a ruhán, a füstön és a romokon. Nem vet árnyékot az Ő világossága. Áthatol mindenen, a pincék mélyéig, és nem bújhat előle senki és semmi sem. Jobbja fölött a van Napja, balja fölött a nincsen Napja áll, s látva látom, hogy a sűrű nehézség lett a káprázat, és a könnyed finomság lett a valóság. Az égitest csupán következmény. A valódi Nap: az azon át ránk tekintő. Annak eredő oka, és lelkesítője. A test Nap tűnik létezőnek, de a lélek Nap az élő; Élő. Ami szemmel látszik, az áll félúton, ám túl rajta Él a valóság, és mibennünk ér újra össze önmagával. Újra két Nap lesz az égen, Jupiter születik az erők keresztpontján, s Nappá gyúl mibennünk. A Tigris évéről, a Mérleg, a Mars és Vénusz frigyéről szól a jóslat, s Ő úgy választ időt az időtlenségben. Barlangban, vasasztalon alszik, s szakálla hétszer körbeéri annak lábait - mesélnek az ősök, s Ő, ahol a nagy vonalak találkoznak, ahol a kontinens középpontja van, oda érkezik. Babbának hívják a helyet, amit használ. Nyaka körül tekeredett a köldökzsinór. Valaki, már a méhben sem szeretné, hogy felszólaljon. Keresztet vágnak az asszony hasára, és Őt e béklyóölelésből a létre emelik. Baba, hejj! A Babba hely most örvend, és semmit sem sejt a világ. Nem hunyoríthat át az óvó angyalszárny-falon. Nem olvasnak jeleket. Kívül kis ég, belül nagy Ég, s közöttük piros, fehér, zöld angyalszárnyak. Már készül Smirna, és Isten szabad egyháza; amely otthont ad a nagy fa odvából jövőnek.

 

ʘ

 

Virágzás után hanyatlás jő, aranykor után széthullás, tompaság. Rovarrá lett az ember, s amelyik nem lett, azt marják, üldözik. Mérgezett a folyó, s a tenger harmada él csak. Kivesztek fajok és gyűlölt az igazság. A rovarember kapzsi, a világ pedig szenved. A tudatlanság a félelem atyja; a félelem meg a romlásé. Ilyen világra emelik elő, felordít, fel sem veszik. Alvó, ájult anyját is később láthatja csak. Erre nyitja szemét, mégsem retteg, s zokog. Nem várják bölcsek, nem jelzi csillag sem, nincsenek fejtők már, akik a jóslatokat értsék. Üres építmény mindegyik templom, és kihátrált a keretből a kép, a szertartásból a tartalom, a hagyományból a jelentés, a kisbetűvel emberből a nagybetűvel Ember. Már havazik, mikor hazatérhetnek a kicsiny falu vályogházába, szerető családba, igaz, szegény, jóságos rokonok közé. Táplálják, óvják, szeretik, nevetnek. Csak tejet kér évekig, semmi mást, kiköpi bármit próbálnak. Orvossal kényszerítenek belé másfajta étket. Megértem, ez itt a tetszhalál kora; a háromnapnyi, sírban töltendő idő. Elfeledni minden hagyományt, és a legsötétebb semmi legridegebb pontjáról indulni elölről, újra. Nem hibásak, csak az idők szavát élik.

Folytatás a szám szerint következő bejegyzésben -  

Nincsenek megjegyzések: