2021. január 9., szombat

A Nobel egy tudományos díj

 

[...]

én
- Az abszolùt semmiből, hogy lehet valami? A legeslegeslegeslegelső törtènès. Isten, a legelső mozzanat. Ha semmi sincs , semmi de semmi, se informàciò sem erők semmi, ès egyszer csak ... valami van. ....????

én
- az ürességből lesz:)
az üresség nem semmi, hanem minden..
"az üresség nem semmi, hanem minden;
az üresség teljesség; a semmi nincsen." ('lensky mob - ne felejts el lélegezni c. dal)
úgy is hívják: információ.
a gondolatunk semmi? nem semmi...
"kezdetben vala" az információ... világosság, és élet... üresség... abból lesz az üresség gondolata, az teret képez, a térben pontokat... ezek fodrokat, a fodrok perdülnek, fodraik összeérnek...
az összeéréstől interferálnak, az interferáló rezgések hanggá lesznek, a hangok fénnyé sűrűsödnek... ekkor a hang, a szín, a hő jelenik meg.. különböző frekvenciákon... minden lehetséges frekvencián...
a hang által differenciálódnak az ősformák... az ősformákra hangolódik az anyag... és rágyűlik... az anyag az ősformákon a látható világ, ezt belakja az élet... az élet, az anyag, az ősforma... együtt az élőlény...
a világosság anyagtalan... a fény már anyagi
a gondolat, információ anyagtalan... az ige a küszöb, a hang már anyagi... amit a hang okoz, az az ősforma... és az anyag... és a frekvenciák... és a világok..
és azoknak lényei...
az élet anyagtalan... a lét már anyagi...
a lélek anyagtalan... a test anyagi...
stb... stb...
ott van leírva a Méhdi levelei Smirnához c. kötetben...
"A szemmel látható, kézzel fogható, érzékszervekkel érzékelhető dolgok csupán a teljes világ kisebb hányadát teszik ki; a nagyobb hányada láthatatlan, mérhetetlen. A szavakkal, számokkal kifejezhető dolgok az összes dolognak csak a kisebb hányadát teszik ki; a világ nagyobb hányada számokkal, és szavakkal kifejezhetetlen. A legnagyobb sebességgel csak kétszer lehetsz ugyanabban a pontban a végtelenségben utazva; a nyugalomban, viszont, végtelenszer lehetsz az örökben, teljesben, egészben. A rezzenő anyagvilágok frekvencia-szirmai közti térben a sokadalom, a tagozódás, a tagolódás, a kölcsönhatás, a legkisebb ellenállás elve, a gravitáció-jelenség , a sokadlagos törvények ereje érvényesül. Ezek azonban csak a jelei, következményei a láthatatlan elsődleges törvények, az Eredet-információ, a Primordiális Logosz, az Abszolútum, az Egy jelenlétének, ragyogásának, áradásának. Ahogyan az alapinformáció a maga legfinomabb, rezzenetlen szférájából átlényegül gondolattá, majd rezdüléssé, hanggá, ahogyan az alapvilágosság legfinomabb, rezzenetlen lényege a maga anyagtalan szférájából elkezd rezzenő fénnyé sűrűsödni, és hatni, működni, megjelenik a sok-sok rezzenő szféra, frekvencia-szirom. Az Élet létvirágot, lét-hagymát terem. Minél sűrűbb, nehezebb, durvább frekvencián rezdül egy-egy szirom-világ, annál nehezebben marad benne éber az Eredet-lélek. Az Egy folyamatosan árad, a világok, és lényeik folyamatosan fogadnak, de a sűrű, nehéz, durva világok lényei nehezen, vagy egyáltalán nem maradnak ébren a valóságban."

így lesz a semmiből valami... hogy nem a semmiből lesz.... hanem az ürességből, ami a mindenség eredője, lényege, és célja... kitöltője, és magában foglalója.
a kérdés pontatlan... mert nem a semmiből lesz valami.
a semmiből semmi sem lesz.
az üresség pedig mindenség.

XY
- De mi az ami üres? Hogy jött lètre az üressèg lehetősège?

én
- erre nem tudom a választ...
mert aggyal nem tudom... és így szóval sem...
de a lélek tudja:)
azt hiszem, erre Önnek is csak a lelke fogja tudni...
csak közel vagyok a lelkemhez, aki tudja:)... hogy mindig is volt... ha nem is mindig létezett, de mindig is volt, és élt.

XY
- Ez A létkérdés! Állítólag Nobelt kap aki választ talál erre! ... vicces :-)

én
- megválaszoltuk...
de ezért sosem fog Nobelt kapni senki, mert a Nobel egy tudományos díj... a tudomány pedig a korlátai között pattog. Sosem fogják aggyal meglátni, és szóval elmondani... max verssel, csókkal:)... mert aggyal max. a küszöbéig lehet eljutni... és a küszöbön túlra max. a költészet-állapottal... és amit keresnek, az annál is teljesebb...
a tudomány abszolútumában találnák csak, amit keresnek... de az már nem tudomány, hanem annak teljessége... ami nem fér meg annak korlátai között, hanem több azoknál.

XXY
- Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a tudomány a matematikára, jobban mondva a logikára épít. Bár a logikában használunk olyan kifejezéseket, hogy igaz és hamis, és lehet valami akármennyire logikus vagy logikátlan, az igazságot mindig a valóság határozza meg. Röviden, nem várhatjuk el, hogy a logikai konstrukciók teljesen lefedjék a valóságot, ha így van, ha nem. :)

én
- így van... de amíg az emberek 99,99999999999%-a aggyal akar valamit, bármit, mindent, addig rá...sztunk a kérdéssel kapcsolatban.
mondhatnám: "az igazságot mindig a valóság határozza meg" de a valóság aggyal, elmével felfoghatatlan; ergo tudománnyal, logikával sem...
szívvel, lélekkel felfogható, és megélhető... maximum. na, most tessenek oda menni a Nobel díj bizottsághoz, hogy legyenek kedvesek a tudomány korlátai közül annak abszolútumába, a logikából a szívbe, az elméből a lélekbe teljesedni, és adni egy díjat Méhdinek a felfedezéséért:)... hehe:)

XY
- Vòt-nincs:)

én
- nem mindig létezett, de mindig volt, és élt...
az Élet örök; a lét múlandó...
"kezdete csak a romlásnak volt; vége is csak annak lehet..." ('lensky mob)

Nincsenek megjegyzések: