2021. január 9., szombat

Skalár ima

 

[...]

YX
- Kevés Szentekhez intézett kérés valósul meg mostanság, vagy csak nem tudunk róluk?
Vagy kevesebbet kérünk? Mert nem hiszünk sem a csodákban, sem a Szentekben?
Vagy/és nem tartanak méltónak ilyen ajándékokra minket a Szentek?
Mit gondolnak?

én
- A szenteket közbenjárásra kérhetjük...
a szentek annyit tehetnek, hogy szólnak az érdekünkben a feljebbieknek... angyaloknak... Hármaknak... és az Egynek...

példa: "Szt. Filumena, kérlek, járj közben érettünk, bűnösökért, hogy életünk jobb lehessen!, Hála neked, Filumena!"

pl. Szűz Máriához is szokás így imádkozni.
"Járj közben a Fiadnál, hogy megbocsásson nekünk!"

Az Atya az áldást árasztó, pártatlan jóság. A Fiú a bíra, aki az igazság, és ítél... de nem Ő mér, hanem Ő a mérték, akire tekintve mindennek, és mindenkinek megmutatkozik a kicsinysége, nagysága. Az Anya pedig a közbenjáró, az anyai kegy, aki a Fiúnak azt mondogatja: "édes fiam, ugyan már, ne légy annyira szigorú ezekkel a bűnösökkel! Kérlek, bocsáss meg nekik, mert gyengék, és nem tudják mit cselekszenek!"
A Szentlélek pedig, mindhárom előtt, mögött, előtt, és után... és mindháromban egyként benne van. Árad, fogad, él, és éltet.

A szentek maradványai, ereklyéi is gyógyító, áldó hatásúak lehetnek. Az Eget idézik a földre...
A mennyből egy "darabka" is mennyet idéz. A valóságból egy szikra is gyógyít.
Egy szent életű lény testébe leképeződik a valóság, a menny, az ég ereje, minősége. Nem a lény gyógyít, hanem ezek gyógyítanak általa. Mint a Napból csöppenő cseppek... amik csak a rosszat égetik ki... és a jót erősítik.

Valljuk be azért, hogy tulajdonképp miről van szó:
földi, piti dolgokhoz kérünk égi, frankósan mindent látott hozzájárulást...
Ők rálátnak a mi dolgink értelmére... sokszor kérünk értelmetlen dolgainkhoz segítséget.
Amikor értelmes dolgainkhoz kérünk, esélyesebb, hogy kapunk is.
A földi dolgok is az égi, abszolút mértékek, az elsődleges törvények szerint értelmesek. Ahhoz tartanak. Kellene tartaniuk.
Amikor ezektől távolító dolgainkhoz kérünk támogatást, az Ég valszeg ad is... de nem úgy, ahogyan mi elképzeljük, hanem úgy, ahogyan ténylegesen, az elsődleges törvények alapján támogatás az a támogatás.
Nem a piti dolgainkat, elképzeléseinket, félelmeinket, vágyakozásainkat kiszolgáló támogatást kapunk, hanem ezektől megszabadítót, ezeket feloldót, kiegészítőt.
Ezek alapján átgondolhatjuk, hogy a mi saját dolgainkkal kapcsolatban mi volt, hogy volt eddig.

Tudunk-e helyesen kérni?
Tudjuk-e, mi az, ami az ég szerint adatik, adódhat, és mi az, ami biztos nem?

Itt, sokak fel szokták hozni, hogy: "de hát, relatív, hogy kik a szentek. Ezeket kinevezik annak. Nem is biztos, hogy szentek, hanem mihez képest..."
Valóban. Szentek nem azok, akik rangjuk, kinevezésük, iktatásuk által a nagykönyvbe bejegyeztettek, hanem azok, akik valóban szentek. Égtől, minőségük által, jóságuk, tetteik által azok. A földön járó Ég, a pokolba lesütő napfény, a sötétségbe bevilágoló szeretet, a halál völgyében járó Élet.
Nem csak hordozzák a mennyet a földön, hanem képviselik is... és árasztják is.
Ők a földön járó Ég, és az Égben járó föld.
Megemelkednek, majd megeső szívvel a többiekért visszasüllyednek, és magukban az egész világot felemelik.

Akiknek azonnal hat az imájuk, azok a varázslók.
Varázslók csak teljes, tiszták lehetnek, akiknek még a gondolatai, benső, legtitkosabb szándékai is tiszták, jóságosak, szeretetteliek. A többieknek szerencsére nem azonnal, és nem teljes mértékben teljesülnek a kívánságai.
Az én rekordom 1997. körüli években volt. Három napra tudtam leredukálni a teljesülési időt. :)))
Utána jöttek a nők, a szakma, a pia, a hús... a félelem, a fájdalom, az arrogancia.
Most úgy 3-4 hónap teljesülési időnél járok kábé. Közre játszik az is, hogy már más dolgokért imádkozom.
Ismerjük be, ha valaki olyanért imádkozik, hogy "legyen meg az akaratod", vagy, hogy "legyen a legjobb, ahogy most ebben a közegben lehetséges"... és, hogy "szeress minket", szóval, ezeknek lemérhetetlen a teljesülési ideje. :)))
"Legyen a szeretteimnek a legjobb"... mondogatom... és nem számítok rá, ha esetleg kiderül, hogy nélkülem a legjobb nekik.

A legmagasabb fokozat, ha nincs külön az a szféra, amelyhez imádkoznánk... és mi. Ez belül keresendő. Ezzel azonosulni lehet. Az elméből kell csak imádkozni a lélekbe. Amikor teljességgel átlátunk, átlépünk az elme tébolyából a lélek valóságába, akkor szükségtelen az ima.
Akkor mi vagyunk az egész. Akkor a fényünk, és sötétségünk Világossággá teljesedik. Akkor a létünk, és halálunk Életté teljesedik. Akkor a káprázat Valóvá teljesedik.

Tranzverzális ima,
Longitudinális ima,
Spin/skalár ima.

:)
Az Információval a skalár/spin kommunikáció a legeredményesebb. Ehhez az elméből a szeretet költészet-állapotába helyeződve, a gyermeki rácsodálkozásban átláthatunk a lélek valóságába. A Forráshoz a legközelebb a Forrással azonos minőségűként lehetünk.
Nem külső, hanem szellemi-lelki-tudati benső minőségünk alapján.

Alacsony fokozat: kívánság imák. Szavak.
Jobb fokozat: áldó, jókívánság imák. Vers. Még szavakkal.
Legjobb fokozat: hála, gyönyörködés. Költészet állapot. Jelentéssel, nem szavakkal.
Már nem ima: azonosság.

Nincsenek megjegyzések: